E21F

Poplachový systém v tuneli, najmä cestnom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7172

Dátum: 01.07.2015

Autor: Štefan Jiří

MPK: G08B 21/02, G08B 25/10, E21F 17/18...

Značky: cestnom, poplachový, najmä, tuneli, systém

Text:

...operátorov mobilných teléfćnov a v ich obojstrannéj spolupráci.Takto vzniknutý systém dokáže, vďaka rozšíreniu mobilných telefónov, po svojej aktivácii vyslať bezpečnostné hlásenie alebo varovnú informáciu na každý mobilný telefón pripojený k bunke alebo bunkám,v tunelovej stavbe alebo v jej blízkosti, mobilného operátora, a to v príslušnej jazykovej mutácii.Vďaka tejto identifikácii je k dispozícii aj zoznam čísel, na ktoré bola...

Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7097

Dátum: 05.05.2015

Autori: Gajewski Aleksander Bronislaw, Končický Jaromír

MPK: F16L 3/14, E01D 19/10, E21F 17/02...

Značky: jednoosový, teleskopický, závěsný, rámový, l-profilov, systém

Text:

...systému. Vlastnosti závesného systému preto umožňujú jeho použitie pre potreby rôznych inžinierskych stavieb.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie je bližšie znázornené pomocou viacerých výkresov. Na obrázku 1 je znázornený cel kový vzhľad závesného systému s kotviacou platňou a oceľovou objírnkou, na obrázku 2 je znázornený bokorys závesného systému, na obrázku 3 je znázornený nárys závesného systému a na obrázku 4 je znázorne 1...

Podzemná prečerpávacia elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6845

Dátum: 05.08.2014

Autori: Šimunek Pavel, Halada Pavel

MPK: F03B 13/06, F03B 13/08, E21F 17/16...

Značky: prečerpávacia, elektráren, podzemná

Text:

...na povrch do priestoru šachtovej veže gLQ. Homé poschodie chodby §§ je pretiahnuté k prvému prepojovaciemu tunelu Ľ prístupo 10vou chodbou g. Mobilné prepojenie strojovne 1 a trafostanice g s povrchom je umožnené prístupovým tunelom Q a na opačnom konci ústi na povrchu do šachtovej veže g.Dno podzemnej nádrže 34 je umiestnené nad homou úrovňou obežného kolesa Q prečerpávacej Francisovej turbíny 10 tak, aby bola turbína m stále zahltená,...

Banská prečerpávacia elektráreň s generátorom s dvomi osadenými turbínovými strojmi, so samostatným čerpacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6844

Dátum: 05.08.2014

Autori: Kopec Petr, Bartoš Pavel, Haladová Petra

MPK: E21F 17/16, F03B 13/08, F03B 13/00...

Značky: elektráren, dvomi, samostatným, turbinovými, strojmi, systémom, generátorom, osadenými, banská, čerpacím, prečerpávacia

Text:

...prívodným potrubím Q,kde prestupuje filtračným systémom Q hrubých sedimentov, v ktorom sa zbaví hrubých usadenin a kalov typických pre špecifické banské prostredie, a ďalej prechádza filtračnou jednotkou gg slúžiacou na separáciu drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť aktívne časti turbínového sústroja z. Ako pri filtračnej jednotke L 2,tak pri ñltračnom systéme Q hrubých sedimentov musí byť vykonávaná údržba podľa stanovených...

Banská prečerpávacia elektráreň so samostatným turbínovým sústrojom a samostatným čerpacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6843

Dátum: 05.08.2014

Autori: Bartoš Pavel, Studénka Marek, Haladová Petra

MPK: F03B 13/08, E21F 17/16, F03B 13/06...

Značky: prečerpávacia, turbinovým, banská, sústrojom, samostatným, čerpacím, elektráren, systémom

Text:

...sa nachádza v homej retenčnej nádrži 1, ďalej prechádzajúceho prívodným potrubim Q,kde prestupuje čistiacim a fíltračným systémom Q hrubých sedimentov, v ktorej sa zbaví hrubých usadenín a kalov typických pre špecifické banske prostredie, a ďalej prechádza ñltračnou jednotkou Q slúžiacou na separáciu drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť aktívne časti turbínového sústroja g. Ako pri ñltračnej jednotke Q, tak pri čistiacom a frltračnom...

Zakladanie vyťažených banských priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5768

Dátum: 06.06.2011

Autor: Čorej Peter

MPK: E21F 15/00

Značky: priestorov, banských, vytažených, zakladanie

Text:

...priestorov chudobnou betónovou zmesou. Pri tejto dobývacej metóde tvorí základku cudzia základka, ktorá je tvorená betónovou zmesou.Pre efektívnu aplikáciu tejto dobývacej metódy je potrebné znížiť náklady na betónovú zmes a práve tá sa dá nahradiť sádrovcorn, resp. anhydritom.Na prípravenom ťažobnom horizonte sa vyrazia prístupové chodby z ktorých sa následne razia chodby ťažobné. Ťažobné chodby môžu mať rôzne rozmery profilu (2 x 2, 3 x 3, 4...

Ťažobné zariadenie, obzvlášť na ťažbu nerastov a spôsob aktivácie ťažobného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10428

Dátum: 08.09.2008

Autori: Bäumler Manfred, Wirtz Jörg, Böker Uwe, Merten Gerhard, Schürer Karl-heinz

MPK: E21C 29/14, E21F 13/06, B65G 23/44...

Značky: ťažbu, zariadenie, nerastov, ťažobného, zariadenia, obzvlášť, ťažobné, spôsob, aktivácie

Text:

...stanicou, ktorý jeprerušovaný reťazovým pásom a potom vyvolá zodpovedajúci impulz. Alternatívne súako základné snímače taktiež uvádzané induktivne alebo kapacitné meracie zariadenia, bezdotykovo pracujúce vysielače a mechanicky pracujúce vysielače.Táto, ako aj ďalšie úlohy sú pri ťažobnom zariadení podľa vynálezu vyriešené tým, že každé snímacie zariadenie má ako detektor vysielač, tvorený zdrojom magnetického poľa, a pole detekorov,...

Expanzná horninová kotva a systém na ukotvenie kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5001

Dátum: 12.05.2004

Autori: Öberg Fredrik, Kanflod Morgan

MPK: E21F 17/00, E21D 21/00

Značky: horninová, systém, expanzná, ukotvenie, kotvy, kotva

Text:

...potrebná špeciálne skonštruovaná upínacia hlava pre horninovú kotvu 7 podľa tohto vynálezu.0024 Vzobrazenom uskutočnení spojovacie puzdro 8 zahrnuje prirubu 13, o ktorú sa opiera hominová platňa 14. Ako podpera hominovej platne 14 do úvahy prichádzajú aj iné prostriedky než prlruba. Skutočnosť,že homínovú platňu 14 možno použit v spojení s horninovou kotvou 7, možno horninovú kotvu 7 použiť aj ako podpem hominy, čo nie je možné so závesnýmí...

Oceľ s vysokou pevnosťou a oteruvzdornosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2501

Dátum: 12.06.2000

Autor: Tabas Leszek

MPK: C22C 38/00, E21F 13/00

Značky: oteruvzdornosťou, pevnosťou, vysokou, oceľ

Text:

...jej uhlíkový ekvivalent je v rozmedzí 0,5 až 0,82 Z, pričom je pre použitie tepelne spracovaná naVýhodou predloženého technického riešenia je, že predmetna ocel má zaručenú, prípadne podmienenú zvariteľnosť pri predhreve najviac na 1500 C. Ďalšou výhodou je zvýšená oteruvztdornosť V šmyku a zvýšená pevnosť, ktoré umožňuje dosiahnúť nižšiu hmotnosť dopravníkov, čo má mimoriadný výz nam najmä pri manipulacií v baniach a ma vlyv na predlženieV...

Rýchlouzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 870

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: E21F 11/00, E21F 5/00, A62C 35/00...

Značky: posúvač, rýchlouzatvárací

Text:

...Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvaća. Posúvaće slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na ochranu výrobných procesov a zariadení s kritickým prostredím výbušne nebezpečných prachov. K inicíacii ochrannej činnosti rýchlouzatvárajúceho posúvaća je potrebný signál detektora explózie spracovaný a vydaný riadiacou centrálou, ktorý...

Rýchlouzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 869

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: E21F 5/00, E21F 11/00, A62C 35/00...

Značky: rýchlouzatvárací, posúvač

Text:

...ms.Rýchlouzatvárajúci posúvač pracuje vždy V spojeni s vyhodnocovacim systémom. t.zn. detekčným prvkom. ktorý vyhodnocuje vznik explózie a so spracujúcou jednotkou. ktorá prevedie vstupný impulz, napr. tlak. žiarenie. na impulz elektrický. Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvača. Posúvače slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na...

Temperované prechodné pracovisko v podzemnom diele, najmä v tuneli

Načítavanie...

Číslo patentu: 277823

Dátum: 12.04.1995

Autori: Krištoufek Otakar, Pavlovič Ladislav, Santa Jan, Jeřábek Zdeněk

MPK: E21F 1/12, E21F 1/14, E21F 1/10...

Značky: tuneli, diele, najmä, přechodné, temperované, podzemnom, pracovisko

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovisko má na každom výstupe uzáver tvorený oblúkovitou nafukovacou kostrou (1), na ktorej je zavesený vzduchotesný záves (3), ktorý má komunikačný priestup (4) s protiprievanovým uzáverom (5). Vzduchotesný záves (3) môže mať na spodnom konci výstužné priečne rebrá (7), prípadne uzavierateľné zvislé rozparky (8) na prispôsobenie sa nerovnosti podložia (9). Komunikačný priestup (4) je otvorený dverový otvor. Protiprievanový uzáver (5) je...

Spoj sekcií závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 579

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: E21F 13/00, E21F 13/10

Značky: závesnej, sekcií, dráhy

Text:

...ktorého spočíva v tom, že strmeň, obopinajúci závesné uchá, je na koncochopatrený okami rozdielnych rozmerov.Čap tvoria dva úseky, z ktorých druhý úsek prechádzajúci menšim okom strmeňa, má s výhodou podstatne menší prierez ako prvý úsek prechádzajúci väčším okom strmeňa a závesnými uchami.spoj sekcii .podľa tohto technického riešenia umožňujedokonalé využitie pevnosti materiálu pri najmenších rozmeroch.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické...

Nosný vozík závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 468

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B61D 11/00, B61B 12/02, E21F 13/00...

Značky: závesnej, dráhy, nosný, vozík

Text:

...kolies pri prechode cez vertikálne oblúky. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje nosný vozik závesnej dráhy,tvorený nedeleným rámom s nábojmi, ktorého podstata spočíva v tom, že rázvor podvozkových kolies na jednej strane rámu je podstatne väčší ako rázvor podvozkových kolies na druhej strane rámu. To umožňuje montáž kolies z vnútornej strany rámuvozíka aj pri použití nedeleného čapu.Pre správnu funkciu je výhodné, aby...

Výhybka banskej závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 466

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: E21F 13/00, E01B 7/08

Značky: závesnej, výhybka, dráhy, banskej

Text:

...úsekov výhybky kolmo na príslušnú vetvu trate a obr.3 potomznázorňuje pohTad na výhybku v smere trate.Prikiadv uskutočnenia technického riešeniavýhybka podTa obr.1 pozostáva 2 rámu 1, na ktorom sú pri pevnené konce vetiev 2,3,4 trate. Do uzavretých ôk Q na konci vetiev 2,3,4 trate zapadajú po znázornenej dráhe g svojimiozubmi Q ob 1 úkovité výmenné úseky 1 a 1 ebo § spriahnuté hriadeTmi 1 a para 1 e 1 nými tiahlami 11 ako to znázorňuje...

Zariadenie na sledovanie vybraných parametrov banskej veternej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 129

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dametz Vítězslav

MPK: G01D 7/04, E21F 17/00

Značky: sledovanie, vybraných, zariadenie, siete, parametrov, veternej, banskej

Text:

...napájen ze stabilizovaného zdroje 5 a současně teplotné kompenzován2 teplotního snímače 11. Z výstupu převpdníku tlaku 1 je elektrickýsignál přiveden na vstup integračního obvodu § s proměnnou délkou integrace, jehož výstup je veden na první vstup korekčníhp obvodu ZLa po úpravě je tento signál veden z jeho prveho výstupu na první vstuo přepínače QL jehož první výstup je veden na vstup indikačního ob vodu Q a druhý vstup na další vstup...

Odľahčené hrádzové dvere pre banské hrádzové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 59

Dátum: 07.07.1993

Autori: Černín Milan, Fencl Jaroslav

MPK: E21F 17/12

Značky: odľahčené, objekty, banské, hrádzové, dveře

Text:

...krycím plechem.Ddlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty podle užitného vzoru mají výhodu v tom, že konstrukčním situováním jednotlivých prvků se rovnoměrně rozloži napěťové stavy v materíá 1 u,a tim náklady na výrobu se sníží použitím nárokovaných konstrukčních prvků. Se dveřmi je znazší manipulace. Zvýši se bezpečnost a spolehlivost jednotlivých hrázových objektů. Navrhované řešení rovněž podstatné2 snižuje délku svárú, které jsou...

Závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 276915

Dátum: 16.09.1992

Autori: Breuer Jaromír, Škrobálek Jaroslav, Jedličkajiří

MPK: E21F 13/06, E21D 11/22

Značky: závěs

Buňkový foukací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 273612

Dátum: 12.03.1991

Autor: Kühme Ernst

MPK: B65G 53/40, E21F 15/10

Značky: buňkový, foukací, stroj

Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 270158

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sabolová Jozefína, Křenek František, Slanička Štefan

MPK: C04B 14/26, C04B 14/04, E21D 1/10...

Značky: rychle, najmä, inžinierskych, zlepšenie, podzemných, horninového, masivů, vlastností, sucha, stavieb, silikátová

Text:

...nestalo rýchla tuhnutie ktoré bolo ukončené 2 minúty od pridania vody.Ku 100 dielom zmesi podľa vynélezu podľb prikledu 1 bolo pridaných 200 dielov suchého drveného vépencového kameniva a plynulou zrnitoetou až do maximálnej vekoeti zrna12 mm. Po zmieěani vznikla auché ailikátové zmes ktoré bola neetriakené metodou euchého striekaného betőnu, pri ktorej ea zémeeové voda pridéva k euchej zmesi až vo výstrekovej pištoli. Neetriekené zmes...

Výškově přestavitelná odstíňovací stěna pro hlubinné doly

Načítavanie...

Číslo patentu: 269958

Dátum: 14.05.1990

Autori: Stradtmann Wolfgang, Seeberger Klaus, Wojaczek Egon

MPK: E21F 15/04

Značky: hlubinné, výškově, odstíňovací, prestaviteľná, stěna

Text:

...je ve své šířco opatřen patkou g, která má ve sv( střední oblasti uložení g pro stojku g. V tomto místě se opírá dvojltá hydraulická teleskopické stojka g. Jo opřena proti nežádoucímu vychýlení.vnější horní díl stěny g je na své celé délce opatřen homi doskou 1. která na své Spodní straně mezi oběma stranovýrnl ohraničeními tohoto dílu g má uložení horní části stojky g. Do této hor ní části je přlpojena hlavice hydraulické stojky g a to...