E21D 9/10

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov, hlavne s podkovovitým priečnym profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286574

Dátum: 29.12.2008

Autor: Krčík Marián

MPK: E21D 9/08, E21D 9/10

Značky: tunelovací, priečnym, hlavne, stroj, tunelov, profilom, podkovovitým, plnoprofilové, razenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov s podkovovitým priečnym profilom je charakteristický tým, že pozostáva z kruhovej čelnej reznej hlavy (3), uloženej na posuvnom hriadeli (2) a viazanej k pohonu, ako aj z dopravníkového systému na zachytenie a presun vylámaného materiálu a z ďalšieho vybavenia, ktoré súvisí s funkciou kruhovej čelnej reznej hlavy (3). Tunelovací stroj ďalej obsahuje nosné teleso (1), uložené na posuvnom hriadeli...

Brázdiaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283921

Dátum: 27.04.2004

Autor: Le Goer Yves

MPK: E21D 9/10

Značky: stroj, brázdiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Brázdiaci stroj obsahuje spodok (11), prináležiaci k premiestňovaciemu vozíku (12), určenému na pohyblivé uloženie na pevnej sprievodnici (13), a brázdiacu hlavu (15), nesenú penetračným vozíkom (14), pohyblivo uloženým na tomto spodku (11). Medzi spodkom (11) a brázdiacou hlavou (15) sú jednak výsuvné prostriedky (26), umožňujúce premiestňovanie brázdiacej hlavy (15) v podstate kolmo na smer (D) pohybu penetračného vozíka (14) po spodku (11),...

Razicí stroj výložníkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270764

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wagner Erich, Vašek Jaroslav, Jašek Petr

MPK: E21D 9/10

Značky: razicí, výložníkového, stroj

Text:

...s řeznými nástroji. Rszicí stroj podle vynálezu se skládá z následujících hlavních čáatíPohybová část 3 tvoří základní nosnou konstrukcí pro uložení ostatních částí stroje. Může být provsdena s pásovým podvozkem nebo opatřene kréčivým zařízením k přemístování ve směru šípky 3, označující postup rsženého díla 2.Pracovní ústrojí 3 tvoří výložník 33. k jehož přední části je připojeno vlastní rozpojovscí ústrojí 33. Další součástí...

Valivé uložení vrtací hlavy razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257409

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šedivý Jaromír, Fiala Luděk, Říha Zdeněk, Drábek Miroslav, Kastner Petr, Kuklík Vlastimil, Boula Jiří, Kopsová Ivana

MPK: E21D 9/10

Značky: valivé, hlavy, uložení, razicího, vrtací, stroje

Text:

...kroužky. - Velivým uložením hlavy razícího stroje podle vynálezu~ se oddělují torzně namáhané díly od dílů namáhsných na chyb, čímž bylo dosaženo čistá a staticky určitě konstrukce, u níž je možno naprosto přesně stenovit statické hodnoty zstížení. Navräená konstrukce umožňuje použít pouze jedno axiální lozisko e dále jednoduchou a bezpečnou montáž a zároveň není nutno demontovet celé tělo stroje při výměnä täsnících prvků.ti Ne přiloženém...

Agregát pro ražení tunelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246573

Dátum: 20.08.1987

Autori: Domagala John, Weber Guiseppe, Mich Thomas, Felix Raymond Anthony, Borrod Guy, Cohen Noal, Nichols Jeffrey

MPK: E21D 9/10

Značky: řazení, agregát, tunelů

Text:

...öypoaax xaperxa, a na penbconmx nywxx 5 ycranosnen nopTanbnmň yxnaqnx 8 Tonuenbnoň oönenxn Taxxe nocpecTBoM xoonux Konec 9. Csan yxnaquxa 8 paamemex paCTBOp 0 HaľHeTaTeHb 10, xoropuň ycranonneu na ocuosanuu 11 nocpencTeoM caoux xoonbm Konec 12 u penbcoabm nyweä 13,mecrxo aaxpennennbm na ocnoaaunu 1. Paua 14 pabrsopoxarnewarenn coeuueHa c yxnanqnxom 8 nocpencwnom xecTKoň THPH 15, a ero ocuoaanne 11 - c xsocwoaoň qaCTbm 3 nepennmnoů nnaTmopMu...

Tunelovací stroj pro ražení důlních děl o menším průměru plným profilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243439

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bünemann Hans

MPK: E21D 9/10

Značky: profilem, řazení, důlních, stroj, tunelovací, plným, průměru, menším

Text:

...stroje, opatřený podporou .Ll- od ložiskovým tělessn 4 je dále shrnovací mechanisnus 12. pro rospojenou horninu posouvanou ke korečkům 5.lezi pláštěm .in válcové dutiny 1 a právě jmenovanými čústmi stroje je přibližně vymezen mezikrmový prosçor u, v horní části ještě zabíraxzý dopravníkem 5, ve kterém kuspoŕádán ukladeč plechových segmentu |ł. výnulo.Součástí ukladoče 14 je čclisĺový x-ámznázornärxý na obr. 3, v jehož svěrném prostoru 15. je...

Zařízení pro vsazování vyztužovacích oblouků do důlních chodeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 244817

Dátum: 14.08.1987

Autori: Baeak Zdeno, Juhás Milan, Herman 1ubomír

MPK: E21D 9/10

Značky: důlních, vsazování, oblouků, chodeb, vyztužovacích, zařízení

Text:

...konce zadního dílu dopravní dráhy na rámu brázdičky jsou pohyby pružné zachycovány.Podle vynález je však zpravidla zadní díl dopravní dráhy v oblasti svislé osy natáčení brázdioího ramena nlozen Výkyvné na rámu brázdičky. frfm. že zadní konec zadního dílu dopravní dráhy je opŕen o poćvu, nepienášejí se na tento zadní konec otřesy vznikajíeí provozem brázdićky.tento zadní konec je v klidu. čímž je umoiněno naložit díly důlní výztuže...

Zařízení pro vyztužování důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244137

Dátum: 15.07.1987

Autori: Brodský Milan, Koneený František, Veska Jioí

MPK: E21D 9/10

Značky: chodby, vyztužování, důlní, zařízení

Text:

...spojených svými volnými konci hlavou, na níž je uležem vzhledem k rovino rovnoběžníku tvořeného řídlcími -among eklepný hydreulicw valec a pístsm, 2441.31 f 4pričoał boční díly jaou připojoąv k volnom konci, ovldete na otrlnl pístnico łqdroulickdho víloo o píoto. Pre naotavoní sklonu tohoto sklopndho hydronliokdho vdloo o píato dia být pripoja k odotku, popřípldč k hlave dolčí lzydroulický vdloc a píato.z. účolo ochrany łqdraulickłho...

Univerzální řezný nástroj pro protlačovanou řeznou hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250400

Dátum: 15.04.1987

Autor: Drábek Stanislav

MPK: E21D 9/10

Značky: řezný, nástroj, protlačovanou, hlavu, univerzální, reznou

Text:

...podle vynálezu. jehož podstata spočíva V tom, že unášeč je čelně prolomen nejméně dvěma souměrně podle osy otáčení umístěnými podélnýml otvory a při obou koncích opatřen čepem, přičemž do každého podélného otvoru je vložena a prostřednictvím dvojice závor upevněna výměnná lišta opatřená řeznými zuby a na každý čep je kyvně nasazena a pomocí rou 4bíkového šroubu upevněna Výkyvná Vložka opatřená nadřezovými a obvodovými řeznými...

Univerzální řezný nástroj pro protlačovanou řeznou hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250149

Dátum: 15.04.1987

Autor: Drábek Stanislav

MPK: E21D 9/10

Značky: nástroj, reznou, hlavu, řezný, protlačovanou, univerzální

Text:

...unašečeiíí řezných zubů osazeným na otáčivéín vnitřním bubnu řezné hlavy, podle vynälezu, jehož podstata spočíva v tom, že obě křídla unášeče řezných zubů jsou provrtána nejméně dvěma příčnými otvory, za každým z nichž je prostřednictvím kloubu připevněn nosič řezného zubu, opatřený na jednom konci roubíkem, nadruhém konci dlátem a dále opatřený dvěma otvory nosiče, do jednoho z nichž je zasunut svornik zasunutý zároveň d-o příslušného...

Tunelovací stroj s nezávislým pohybem návěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249430

Dátum: 12.03.1987

Autori: Staněk Václav, Boula Jiří, Drábek Miroslav, Kuklík Vlastimil, Rytzko Petr, Fiala Luděk, Mácha Jaroslav, Šedivý Jaromír, Babáček Václav, Kastner Petr

MPK: E21D 9/10, E21C 27/22

Značky: pohybem, tunelovací, návěsu, nezávislým, stroj

Text:

...podle vynálezu. Na obr. I je znázorněne celková koncepce tuneloveciho stroje. Na obr. 2 je v nárysu zobrazen príklad provedení teleskopické plošiny,zajiětující tažení návěsů. kdežto na obr. 3 je zobrazen její půdorys.Tunelovací stroj je tvořen tělesem 1, k němuä je pomocí předního závěsu 1 přes kulové lozisko připojene teleskopické plošina 2. Zadní návěs 5 teleskopické plošiny 2 je přes pohyblivý ěep s kulovým ložiskem spojen s komplexem...

Razicí kombajn

Načítavanie...

Číslo patentu: 237970

Dátum: 15.09.1986

Autori: Melnikov Ivan Josifovič, Chodoš Vladimir Alexandrovič, Fišman Josif Davidovič, Ostrovskij Igor Semenovič, Ivanov Valentin Alexandrovič, Averjanov Vladimír Alexejevič, Vlasov Sergej Nikolajevič

MPK: E21D 9/10

Značky: kombajn, razicí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká důlní ražby a zvláště tunelové ražby zejména pro stavbu metra. Význačnou odlišností tohoto razícího kombajnu je to, že závěs shrnovacího štítu teleskopického ramena s destrukčním nástrojem je vybaven mechanismem jeho přídavného posunu ve vertikální rovině. Tento mechanismus je proveden ve tvaru přídavných hydraulických válců umístěných po obou stranách ramena a kloubově s nimi spojených přídavných pak, z nichž každá je jedním...