E21C 41/00

Způsob hlubinného dobývání mocné hnědouhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260589

Dátum: 15.12.1998

Autor: Businský Stanislav

MPK: E21C 41/00

Značky: dobývání, hlubinného, mocné, sloje, způsob, hnědouhelné

Text:

...je označováno jako stěnování na zásobu. Podstatou tohoto zpüeobu bylo vytvoření zásoby uhlí závalem uhelnáho stropu stěny, jehož mocnost splñovala podmínku, aby pšírůstek nakypřením v důsledku rozvolnění závalem vyplnil vyuhlený prostor stěny. zásoba uhlí v zavalu stěny byla následně dobývtna podjezdovými komorami. Přestožs byla vykasováns vysoká výrubmost~v obrubsných plochách, bylo pro riziko eamovzníoení uhlí v zavalu stěny od...

Sposob výstupkového dobývania úžitkového nerastu v okolí málo pevnej časti horského masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260174

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benický Július, Zahoranský Gejza, Čečetka Štefan, Hausová Zlatica, Čarnoky Anton, Vydarený Vladimír

MPK: E21C 41/00

Značky: dobývania, užitkového, spôsob, výstupkového, málo, okolí, nerastu, masivů, horského, částí, pevnej

Text:

...výplne s narušenou pevnosťou.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a uvedený technický problém rieši spôsob výstupkového dobývaunia úžitkového nerastu v okoli málo pevnej časti v horskom masíve. jeho podstata spočíva podľa vynáiezu v tom, že sa pri dobývaní ponechá vo všetkých smeroch od okraja malo »pevnej časti horského masívu vrstva 5 .až 10 m rastiéé ho masívu, čím sa neüpiným výrubom zmie 4»nemého horského masívu vytvorí medzi piliermi...

Způsob hlubinného dobývání velmi mocné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266929

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gongol Jaroslav, Hájovský Jiří

MPK: E21C 41/00

Značky: hlubinného, způsob, dobývání, mocné, velmi, sloje

Text:

...v různé výšce nad počvou tak, že v prvé fázi vyuhluje vrchní část sloje dobývací kombajn, ve druhé fázi dobývání vyuhluje spodní část sloje dobývací pluh a ve třetí fázi dobývací pluh naloží rozpojené uhlí od obou dobývacích zařízení na dopravník, přičemž tyto fáze mohou probíhat v určitém časovém intervalu, bezprostředně na sebe navazovat nebo může druhá fáze předcházet první fáZ 1.Způsob podle předmětu vynálezu je znázor CS 266 929 Bl...

Způsob stanovení předpokládaných deformací povrchu horského masívu způsobených poddolováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 265903

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vacek Jaroslav, Farka Ondřej

MPK: G01V 1/28, E21C 41/00

Značky: horského, poddolováním, masivů, stanovení, předpokládaných, způsobených, povrchu, deformací, způsob

Text:

...jako základ pro výpočetNa přiložených výkresoch jsou ke snnžšímu pochopení provádění způsobu stanovení předpokládaných deformacĺ podle vynálezu schématicky znázorněny řezy ložískem, průběh zjištěná poklesové křivky a vypočtenć izulínie deformaci poklesové kotliny. Na obr. 1 je nejprve yříčný řez Charakteristickým qeologickým profilom 1 ožiska,na obr. 2 je tentýž řez ekviva 1 ent~ ním modelom ložiska, postaveným podle přlčného geologického...

Způsob současného povrchového a hlubinného dobývání ložisek částečně porušených nehomogenním závalem nerostné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264855

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rieger Zdeněk, Uher Miroslav

MPK: E21C 41/00

Značky: porušených, způsob, hlubinného, suroviny, nehomogenním, nerostné, závalem, dobývání, částečně, současného, povrchového, ložisek

Text:

...betonovém skeletu, který tvoří umělé pilíře, betonové sloupce V druhých pruzích. Dočasné rostlé pilíře se budou dobývat sestupně, od nejvyššího hlubinného horizontu k horizontu nejspodnějšímu. Postupně se rozruší dočasný mezipatrový celík, současně z povrchového zbytkového lomu a z najvyšších komorových pruhu v hlubině a vyvolá se zával. zbytkový povrchový lom bude v té době připraven pro založení hlušinového odvalu. Dobývání dočasných...

Způsob rozjezdu dvou porubů ze společné prorážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244270

Dátum: 11.05.1988

Autori: Kosek František, Cimpl Zdenik Csc, Pecárová Kvitoslava, Gorgoo Oldoich

MPK: E21C 41/00

Značky: společné, prorážky, způsob, rozjezdu, porubu

Text:

...způsobem rozjezdu dvou porubů z jedné výchozí prorážky. jehož podstata epočívá v tom, že se vyrazí spodní část prorážky, ve které se následně ínsteluje výztuž budoucího porubu spodní lávky včetně dopravního zařízení a přikročí se k rozšíření prostoru prorážky ve vrchní části slojs. kde ee následně ínstaluje porubní výztuž vrchní lávkyvčetně dopravního zařízení a pak se překryjs propojení244 270 lezi epodni a horní části prorážky vhodným...

Způsob dobývání nízkých uhelných slojí škrabákovou soupravou bez přítomnosti lidí v porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240000

Dátum: 01.02.1988

Autori: Komardinkin Valentin Petrovie, Šulman Michail Chananovie, Jodorov Vjaeeslav Anatoljevie, Havlíeek Jioí, Matoušu Miroslav, Nešpůrek Stanislav, Chudáeek Ivo

MPK: E21C 27/34, E21C 41/00

Značky: lidí, způsob, uhelných, soupravou, přítomnosti, dobývání, nízkých, porubu, škrabákovou, sloji

Text:

...procesu, které jsou zapříčíněny pohybom lidí v porubu. Zvýši ee úroveň bezpečnosti práce. Umístěnímstavěče výztužo na škrabákové nádobě docílíme dokonalé kopírování línie porubní fronty výztuží.Na příložených výkresoch je schänatícky znázorněn způsob dobývání podle vynálezu. kde ną obr. 1 je znázorněn porub vo stádíu vyuhlování a na obr. 2 je znázornän postup vyztužování porubu.Na obr. č. 1 je schänatícky znázorněn pórub 3 pří...

Veľkoplošný pilier nad vyrúbaným priestorom v horskom masíve

Načítavanie...

Číslo patentu: 244597

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holan Jioí, Kukák František, Kuoátko Josef, Fiala Antonín, Šprioar Ludik

MPK: E21C 41/00, E21C 41/06

Značky: pilier, veľkoplošný, masíve, horskom, priestorom, vyrúbaným

Text:

...byt minimálny. Doposiaľ zauživaný .obdĺžnikový prierez nevyhovuje optimálne týmto požiadavkám.Uvedené nevýhody odstraňuje veľkoplošný pilier nad viyrúbaným priestorom v horskom masive, usporiadaný medzi dvoma neprorušenými časťami masívu. jeho podstata podľa v-ynálezu spočíva v tom, že veľkoplošný pilier je najmenej na jednej z plôch odvrátených do vyrúbaného priestoru, opatrený v mieste pôvodných medzikomorových pilierov pozdlžnými nosnými...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hranieka Jan, Uhlío Josef, Klinecký Ladislav

MPK: E21C 41/00, E21C 41/04

Značky: děl, způsob, průvodních, sloje, uhelné, trhací, malou, prací, hornín, vysokou, pevnosti, mocnosti, důlních, řazení

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Způsob dobývání variabilních slojí užitných nerostů, zejména uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253062

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dzierža Emil, Matula Jan, Schellong Lubomír, Novotný Stanislav, Děngl Jiří, Pekárek František, Gottweis Jiří

MPK: E21C 41/00

Značky: nerostu, užitných, zejména, sloji, dobývání, variabilních, způsob, uhlí

Text:

...závalovém štítu, sklopným pilířovým štítem, dvěma porubovými dopravníky a stropnicí spočívajicí nejméně na dvou stojkách.Jeho podstata spočívá v tom, že se po jednom záběru dobývacího stroje a následném přeložení jednotek důlní mechanizované výztuže sklcní jejich stropnicové tahy. Tím zároveň dojde i ke sklopení závalového štítu s vypouštěcím otvorem, a to pod úhlem v rozsahu od.5 ° do 38 °,v závislosti na mocnosti a stavu nadstropní,...

Způsob rubání mocných hnědouhelných slojí v ochranných pilířích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251604

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vrbíček Milan

MPK: E21C 41/00

Značky: způsob, rubání, hnědouhelných, sloji, pilířích, mocných, ochranných

Text:

....jej lao použít v každém případě, bez změny technologie, či postupu porubní fronty. což při dorubiväní dolového pole bývá obtížné a v některých případech nereélné. Navíc neklede žédné nároky na ékladové hmoty.Při navrženén způeobu rubúní mocných hnädouhelrtých elojí v ochranných pílířích se plocha ochranného pilíře rozdělí na rubaná a nerubané pruhy. Nerubané pruhy vytvoří nosné žebra, které zmenlí vlivy rubéní na povrch.Nejvyhodnědäí pomär...

Spôsob dobývania mocných uhoľných slojov čelným a stenovým uhoľným kombajnom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235204

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bartoš Ján

MPK: E21C 41/00, E21C 41/04

Značky: stenovým, čelným, spôsob, dobývania, kombajnom, slojov, uhoľným, mocných, uhoľných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dobývania mocných uhoľných slojov čelným a stenovým uhoľným kombajnom je určený k dobývaniu uhlia a podobných hornín v hlbinných baniach. Čelným uhoľným kombajnom sa vo vrchnej lavici vyrazí zo zbernej chodby hlavná chodba, z ktorej sa ďalej razia po obidvoch stranách striedavo bočné chodby, narúbané uhlie sa od čelného kombajnu odťažuje pojazdným ohybným dopravníkom a ďalšími dopravníkmi, čelný kombajn sa proti závalu zaisťuje posuvnou...

Způsob časoprostorové orientace dobývacího komplexu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231693

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mynář Vladimír, Ehrnberger Vlastimil, Klimeš Cyril, Petráš Lubomír

MPK: E21C 41/00

Značky: způsobu, časoprostorové, tohoto, provádění, způsob, orientace, komplexu, dobývacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu časoprostorové orientace dobývacího komplexu pro hlubinné doly, zejména při dobývání ložiskového nerostu způsobem podle čs. autorského osvědčení č. 212 028. Účelem vynálezu je zjednodušení vyhodnocení polohy dobývacího stroje úseků potrubí v ložisku v reálném čase a automatizace tohoto procesu s využitím mikroprocesorů v centrální řídicí jednotce. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se poloha dobývacího stroje v...