E21C

Zariadenie na ťažbu a spôsob ťažby usadenín z morského dna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20695

Dátum: 23.01.2012

Autori: Benedetti Marco, Benedetti Davide

MPK: E02F 3/92, E02F 3/88, E02F 3/90...

Značky: usadenín, zariadenie, ťažby, spôsob, morského, ťažbu

Text:

...úmemou hĺbke ťažby.0015 Z potreby suspendácie usadenín zase vyplýva nízka účinnosť ťažobného zariadenia, t. j. potreba veľmi vysokých prietokov vody na dosiahnutie odstránenia usadenín, s nežiaducimi dodatočnými negatívnymi dôsledkami, čo sa týka veľkosti čerpadla, jeho hnacieho motora,výpustných potrubí ateda s nevyhnutnými negatívnymi dôsledkami z hľadiska trvaniaa nákladov na ťažobné operácie.0016 Druhá vážna nevýhoda vpodstate...

Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17080

Dátum: 02.11.2010

Autori: Olszanski Marek, Bednarz Ryszard, Gonsior Lukasz, Gwiazdzinski Pawel

MPK: E21C 31/08

Značky: kombajnu, montáže, rezacieho, spôsob, dobývacieho, ramena

Text:

...tohto vynálezu je určený pre použitie V prípade veľmi nízkych kombajnov. Tento spôsob umožňuje jednoduchý prevod pohonu na vydobytú stranu v podmienkach obmedzeného priestoru (celkové rozmery).0007 Príklad uskutočnenia podľa tohto vynálezu je zobrazený na obr. 1, na ktorom je zobrazený spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu z bočného pohľadu, na obr. 2 je zobrazený spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho...

Prevodový pohon v dobývacom kombajne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17079

Dátum: 02.11.2010

Autori: Gwiazdzinski Pawel, Gonsior Lukasz, Golabek Mateusz, Bednarz Ryszard

MPK: E21C 29/02

Značky: pohon, dobývacom, kombajne, převodový

Text:

...a prevodovou jednotkou pohonu a je namontovaný na náprave, ktorá je upevnená V čapoch s excentrickými ložiskami. Jeden z čapov spolu s jeho excentrickým ložiskom je pripevnený v puzdre držiaku. Druhý čap spolu s jeho excentrickým ložiskom je pripojený v kryte držiaku.0005 Prevodová hnacia jednotka použitá v rezacej časti kombajnu bola tiež opísaná v poľskom popise patentu č. 188549. Jednotka, tiež označovaná aj ako puzdro je pripevnená na...

Spôsob zvyšovania hodnoty pH v kyslých vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12081

Dátum: 15.09.2008

Autori: Honig Helma, König Wolfgang, Pust Christopher, Scholz Günter

MPK: C02F 1/66, E21C 41/32

Značky: vodách, zvyšovania, kyslých, hodnoty, spôsob

Text:

...neutralizačné prostriedky srelatívne malými fmálnymi vodivosťami. Tento postup je výhodný preto, že neutralizačné prostriedky s nižšími finálnymi vodivosťami sú obvykle cenovo priaznivejšie než neutralizačné prostriedky s vyššími ñnálnymi vodivosťami. Cenovo nákladnejšie neutralizačné prostriedky s vyššou finálnou vodivosťou sa použijú až pri hodnotách pH minimálne 4,5, pri ktorých sa reaktivita neutralizačných prostriedkov s nižšou...

Ťažobné zariadenie, obzvlášť na ťažbu nerastov a spôsob aktivácie ťažobného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10428

Dátum: 08.09.2008

Autori: Merten Gerhard, Bäumler Manfred, Schürer Karl-heinz, Wirtz Jörg, Böker Uwe

MPK: B65G 23/44, E21C 29/14, E21F 13/06...

Značky: ťažobné, zariadenie, zariadenia, aktivácie, nerastov, spôsob, ťažobného, ťažbu, obzvlášť

Text:

...stanicou, ktorý jeprerušovaný reťazovým pásom a potom vyvolá zodpovedajúci impulz. Alternatívne súako základné snímače taktiež uvádzané induktivne alebo kapacitné meracie zariadenia, bezdotykovo pracujúce vysielače a mechanicky pracujúce vysielače.Táto, ako aj ďalšie úlohy sú pri ťažobnom zariadení podľa vynálezu vyriešené tým, že každé snímacie zariadenie má ako detektor vysielač, tvorený zdrojom magnetického poľa, a pole detekorov,...

Vynálezy kategórie «E21C» v ZSSR.

Vodiaca pätka pre valcový kombajn a vložky, určenej na opotrebenie, pre vodiace páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10252

Dátum: 16.01.2008

Autor: Thomson John

MPK: E21C 29/02

Značky: vodiaca, páky, pätka, vložky, určenej, opotrebenie, kombajn, vodiace, válcový

Text:

...na opotrebenie sú však zlepšeně aj v ObldSll vodiacej pätky, nakoľko sa môžu vložky, určené na opotrebenie.jarispôsoboval zalomenizitn medzi dvoma po sebe nasledujúcimi tazubcnými tyčami cievy. Jeobzvlášť výhodné, ked sú pohyblivé vložky, určené na opotrebenie, ktoré vykazujú aspoň vodiaci výstupok a vodiacu plochu, teda čiastkové plochy, podliehajúce na vodiacej pätke najväčšíemu opotrebeniu, výmenné, nakoľko to umožňuje, že je nutné...

Způsob hlubinného dobývání mocné hnědouhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260589

Dátum: 15.12.1998

Autor: Businský Stanislav

MPK: E21C 41/00

Značky: mocné, způsob, hnědouhelné, dobývání, hlubinného, sloje

Text:

...je označováno jako stěnování na zásobu. Podstatou tohoto zpüeobu bylo vytvoření zásoby uhlí závalem uhelnáho stropu stěny, jehož mocnost splñovala podmínku, aby pšírůstek nakypřením v důsledku rozvolnění závalem vyplnil vyuhlený prostor stěny. zásoba uhlí v zavalu stěny byla následně dobývtna podjezdovými komorami. Přestožs byla vykasováns vysoká výrubmost~v obrubsných plochách, bylo pro riziko eamovzníoení uhlí v zavalu stěny od...

Zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260502

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tesař Zdeněk, Waloszek Eduard, Vondrák František, Hudeczek Mečislav, Kaleta Rudolf

MPK: E21C 35/24

Značky: zapojení, ochranného, koncového, obvodů, ovládacího, členu

Text:

...E, k jejíž katodě je płipojen první odpor 31, jenž je připojen ke třetí svorce 3. K první svorce ł je připojen druhý odpor 32, k němuž jsou pripojeny kondenzátor g, třetí odpor 53 a řídící elektroda tyrlstoru gr Katoda tyristoru 2, druhé vývody třetího odporu 53 a kondenzátoru Q jsou pripojeny k sedmé svorce 1. Mezi první odpor 51 a třetí svorku 3 je přlpojen spínací kontakt § 7, relé § pfipojeného ke čtvrté a páté svorce A a §, který je...

Sposob výstupkového dobývania úžitkového nerastu v okolí málo pevnej časti horského masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260174

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zahoranský Gejza, Čarnoky Anton, Čečetka Štefan, Hausová Zlatica, Benický Július, Vydarený Vladimír

MPK: E21C 41/00

Značky: okolí, částí, pevnej, nerastu, horského, málo, dobývania, masivů, výstupkového, užitkového, spôsob

Text:

...výplne s narušenou pevnosťou.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a uvedený technický problém rieši spôsob výstupkového dobývaunia úžitkového nerastu v okoli málo pevnej časti v horskom masíve. jeho podstata spočíva podľa vynáiezu v tom, že sa pri dobývaní ponechá vo všetkých smeroch od okraja malo »pevnej časti horského masívu vrstva 5 .až 10 m rastiéé ho masívu, čím sa neüpiným výrubom zmie 4»nemého horského masívu vytvorí medzi piliermi...

Ryžovacia miska umožňujúca zachytenie ťažkých minerálov s magnetickými vlastnosťami pri ryžovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260165

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tarhanič Ladislav

MPK: E21C 45/00

Značky: magnetickými, vlastnosťami, zachytenie, miska, ťažkých, umožňujúca, ryžovacia, ryžovaní, minerálov

Text:

...výhody ryžovacej misky s permanentným magnetom podľa vynáiezu spočívajú v znížení strát ťažkých minerálov s magnetickými vlastnosťami pri ryžovani, vylúčení prác spojených s prípadným oddeľuvainím týchto minerálov od ostatných tažkých nemagnetických minerálov a v skvalitnení ryžovacích prác.Na obraze je znázornený priklad prevedenila ryžovacej misky s permanentným» magnetom v reze podľa tohto vynálezu.Ryžovracia miska 1 je podľa obrazu na...

Banský nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1474

Dátum: 07.05.1997

Autori: Gémesi Karol, Kováč Vojtech, Lebedev Ivan

MPK: E21C 35/18

Značky: nôž, bánsky

Text:

...životnosť a z toho plynúce prinosy. Dalšou nezsnedbateľnou výhodou predmetného riešenia je to, že u tohto typu banského noža sa využíva efekt samoostrenie nože v procese ťažby uhli . K samoostreniu a tým aj k zachovaniu pôvodne vytvoreného rezného klins dochádza tak, že chrbtová plocha rezného klina sa opotrebováva v procese ťažby úmerne s opotrebenim tvrdonávarovej vrstvy na čelnej ploche banského noža. Há to zs následok, že sa rezné...

Spôsob riadenia závalu v uhoľných baniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 278400

Dátum: 05.03.1997

Autor: Šarišský Dušan

MPK: E21C 41/18, E21B 7/06

Značky: závalu, spôsob, uhoľných, baniach, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Po vyťažení uhoľného sloja (2), spôsobom stenového porubu, sa na konci vyťaženého priestoru (1), dlhého spravidla 15 - 35 m, navŕta pozdĺž rúbanej steny (8) do nadložia (4) sústava dier (5), dlhých nie menej ako 15 m a odklonených od kolmice 10 - 25° smerom opačným k postupu stenového porubu. Do dier (5), priemeru 50 až 70 mm, sa umiestni trhavina (7), ktorá sa naraz privedie k výbuchu.

Raziaci manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278314

Dátum: 02.10.1996

Autori: Beriac Rudolf, Ondovčin Kamil, Škrípala Jozef, Šmida Ladislav, Kolář Jozef

MPK: E21C 11/02, E21C 37/00

Značky: raziaci, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Raziaci manipulátor na razenie banských chodieb vrtno-trhacími prácami pozostáva z vrtnej súpravy a podávača výstuže s nosičom segmentov, uloženého pohyblivo na závesnej drážke a vybaveného hydraulickým prevodom a ovládacím panelom, pričom nosič (5) segmentov je alternatívne spojený pomocou puzdra (4) so závesom (2) vybaveným ramenom (3) s vrtnou súpravou (1) na vŕtacie práce a pomocou puzdra (11) nakladača s nadstavcom (12) vybaveným...

Zariadenie na dopravu nákladu z hĺbok vodného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 279879

Dátum: 05.06.1996

Autor: Raffai Ladislav

MPK: B66F 11/00, B65D 88/78, E21C 50/00...

Značky: zariadenie, priestoru, hĺbok, dopravu, vodného, nákladu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dopravu nákladu z hĺbok vodného priestoru je vytvorené aspoň z jednej dvojice usporiadanej vedľa seba s medzerou a pomocou spojovacích dielcov (3), (4) premostených nosných telies (1) so špecifickou hmotnosťou menšou, než je špecifická hmotnosť vody. Zariadenie ďalej obsahuje výsypné nádrže (8) usporiadané v medzere medzi nosnými telesami (1) s uloženou balastnou záťažou, výhodne zo sypkého materiálu, počas prípravy na ponorenie,...

Závesný nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 277905

Dátum: 11.07.1995

Autori: Beriac Rudolf, Šmida Ladislav, Ondovčin Kamil, Kolář Jozef

MPK: E21D 9/12, E21C 11/02, E21C 31/08...

Značky: závěsný, nakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený na nakladanie rozpojenej horniny (2), predovšetkým uhlia, bez vlastného pohonného zariadenia. Je usporiadaný na pripevnenie na nosiči (5) segmentov stropného podávača (8) výstuže. Nosič (5) segmentov je opatrený spojníkom (4), na ktorom je upevnené rameno (3), na druhom konci ktorého je usporiadaná radlica (10).

Nôž na banské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278861

Dátum: 06.04.1994

Autor: Mcshannon Gordon Alana

MPK: E21C 25/04, E21C 35/18

Značky: banské, nôž, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Nôž na banské stroje s hrotom (5), ktorý pozostáva z čelnej časti (14) a zadnej časti (15), pričom dĺžka hrotu (5) určená vzdialenosťou medzi rovinami (A) a (C) je približne dvakrát taká veľká ako výška hrotu (5) určená rovinami (D) a (E). Predná vrcholová plocha (9) je tvorená dvojicou skosených vrcholových stien (10), ktoré sa zbiehajú k prednej vrcholovej stene (11). Zadná vrcholová plocha (17) je tvorená tiež dvojicou skosených chrbtových...

Zařízení pro zabránění kolizi mezi naklápěcí nakládací plošinou a všestranně výkyvným brázdicím ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270562

Dátum: 12.07.1990

Autori: Klösch August, Kissich Arnulf

MPK: E21C 35/04

Značky: zabránění, ramenem, plošinou, brázdicím, kolizi, nakládací, všestranně, naklápěcí, výkyvným, zařízení

Text:

...o rám 5 brázdicího stroje l pomocí diskového ústrojí, jehož teleso je označenb ll. Nazadní části brázdicího stroje l je umístěno dopravní zařízení pro další dopravu vyrubané ho materiálu.Mezi rámem 2 brázdicího stroje l a nakládací plošinou A je vloženo snímací šoupátko lł, sestávající ze šoupátkové tyče li spojené kloubově 5 nakládací plošinou A a z trubkovitého vodicího telesa li, spojeného kloubově 5 rámem Ž brázdiciho stroje l....

Pluhovací zařízení s kluzným pluhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270441

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pfefferle Egon, Merten Gerhard, Rassmann Christoph, Steinkuhl Bernd, Nickel Gerhard

MPK: E21C 27/32

Značky: pluhem, kluzným, pluhovací, zařízení

Text:

...IV-IV2 obr.l, na obr.5 je svislý řez částí zařízení, vedený rovinou V-V z obr.l, obr.6 ZDĚZUPĎUJQ podobný čelní pohled jako obr.3, částečně ve svie 1 émřezu, na kterém je zobrazeno výhodné provedení pluhovacího zařízení podle vynálezu, obr.7 znázorňuje pohled ve směru šípky VIIz obr.6, na obr.B je částečný půdorysný pohled na zařízení z obrró, na kterým je vyneohánPluhovací zaízení,zobrazená na obr.l az 5, odpovídá svým konetruküním...

Převodová skříň vrátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269920

Dátum: 14.05.1990

Autor: Medek Lubomír

MPK: E21C 29/16

Značky: skříň, vrátků, převodová

Text:

...Je pohůnän neznâzornäný buben nútia hřídelí 3. Ne výstupní hřídel 3 Je přes spoJcveoí prvek go, vprvnín příkledő provedení vytvorený Jeko ozubene epoJke Lg, uložená po Jedni etrenť tezi kotouöem a s Inekem 22 e po druhá strenö prckluzovou spoJkou 33 s zubcvou spoJkou 31 g, uehyoen brzdovy kotouö g brzdy 3 e brzdov-ým obloäením 1 L. Brzdový kotouö 33 Je posuvnl uloäen mezi pohyblivou čistí )1 brzdy 1 e víkem 13. Y nehybnó části n brzdy 1 Je...

Přídavná elektromechanická jednotka pro automatické ovládání pojezdu dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269894

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kafka Jan, Chodura Roman

MPK: E21C 35/24

Značky: elektromechanická, stroje, jednotka, ovládání, pojezdu, přídavná, automatické, dobývacího

Text:

...na základě dálkově vyslaných povelů. velkou výhodou řešení je, ia je jednoduché, zhotovitelné z dostupné součástkové základny, a že zachováva l noínoat dosavadního způsobu manuálního ovládání vrátkové částí dobývacího stroje. vynález se uplatní zejména při modarnizacl již provozovaných některých typů dobývacíeh strojů na důlních podnicích, která jsou nasazovány v obtížných geologických pomeroch. nesllzace vynálezu prispeje přsdevlím ke...

Vedení řetězu uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268835

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rassmann Christoph, Breuer Oswald, Merten Gerhard, Steinkuhl Bernd

MPK: E21C 27/34

Značky: uhelného, řetězů, vedení, pluhu

Text:

...a je tažen poháněným řetězem podél řetězového hřeblového dopravníku, vedeným ve vedení, vytvořeněm na základkové straně řetězového hřeblověho doprevníku. Taková konstrukční řešení uhelného pluhu jsou obecně známá a nejsou proto na výkresoch zobrazena. vynález se týká konstrukčního řešení vedení řetězu uhelného pluhu, připojeného k jednotlivým žlebovým dílům řetězcvého hřeblového dopravníku na základkové straně žlabových díld 1 a...