E06C

Doskový nadstavec na rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6559

Dátum: 04.11.2013

Autor: Petrovka Peter

MPK: E06C 1/04, E06C 7/48

Značky: rebrík, nadstavec, doskový

Text:

...úpravy, čo zabezpečí nízku hmotnosť a súčasne dostatočnú tuhosť. Predná časť roznášacej dosky Q má hladký povrch slúžiaci na pripevnenie ochrannej dosky Q. Na zadnej strane roznášacej dosky Q sú po stranách umiestnené dva úchyty Ä, ktoré sú k roznášacej doske pripevnené nitmí Q alebo zvarom. Do príchytov 2 l sa vsuníe tyčová os Q,čo umožní otáčanie roznášacej dosky Q okolo jej osi.Tyčová os Q má valcovitý tvar s priemerom 12 mm a dĺžkou S 50...

Zariadenie na prispôsobenie svojej polohy k naklonenej rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: 288136

Dátum: 09.10.2013

Autor: Čaučík Jozef

MPK: E06C 1/22, E06C 7/44

Značky: rovině, naklonenej, svojej, zariadenie, prispôsobenie, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prispôsobenie svojej polohy k naklonenej rovine, tvorené konštrukciou (1) s dvomi posuvne uloženými nohami (3, 2), vzájomne spojenými spojovacím článkom (4), blokovacím zariadením (5), uloženou na naklonenej rovine (6).

Zariadenie na prispôsobenie svojej polohy k naklonenej rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4683

Dátum: 01.03.2007

Autor: Čaučík Jozef

MPK: E06C 7/00

Značky: polohy, naklonenej, zariadenie, prispôsobenie, rovině, svojej

Text:

...zmenu polohy bez odblokovania mechanizmu a zabezpečí stabilita zariadenia. Po odistení blokovacieho mechanizmu je možné zvoliť novú pracovnú polohu zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l zariadenie podľa technického riešenia, na ktorom sú v spodnej časti konštrukcie uložené dve posuvné nohy vzájomne prepojené spojovacím článkom a opatrené blokovacím...

Hybridný rebrík s pracovnou plošinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8235

Dátum: 09.11.2006

Autori: Einsle Robert, Dietz F

MPK: E06C 1/18, E06C 7/06, E06C 1/393...

Značky: rebrík, pracovnou, hybridný, plošinou

Text:

...2 413 351 A sa vzťahuje na zaisťovaciu sponu pre predlžovateľný rebrík. Táto zaisťovacia spona má doskový úsek,ktorý sa používa otočne upevnený na vonkajšej ploche nosníka vnútrajška dvoch susediacich úsekov predlžovatelneho rebríka a má dva konečné úseky, ktoré sú pod uhlom vo vzájomnom odstupeod seba a síce okolo otočnej osi spony a ktoré sa môžu dostať dozáberu so susediacim nosníkom vonkajška dvoch susediacich úsekov rebríka alebo s prvým...

Bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3730

Dátum: 04.03.2005

Autor: Peneder Johann

MPK: E06C 7/00

Značky: zariadenie, bezpečnostné

Text:

...uskladnenie a na prepravovanie. Súčasne sa však ukázalo, že viacdielne uskutočnenie tunelového ochranného koša a kĺbové spojenie príslušných úsekov V oblasti príslušnej osi výkyvu vedie tiež k tomu, že bezpečnostné zariadenie podľa vynálezu je prispôsobiteľné pre najrôznejšie stavebné rebríky s najrozdielnejšou šírkou. Tak je totiž bezproblémovo možné,pomocou vykývania úsekov ochranného koša, vyrovnať pripínacie úseky bezpečnostného...

Vynálezy kategórie «E06C» v ZSSR.

Záchytné zariadenie pre ochranný systém pri stúpaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3060

Dátum: 13.09.2004

Autori: Lauterbach Thomas, Beuschlein Rainer

MPK: E06C 7/00

Značky: stúpaní, záchytné, systém, zariadenie, ochranný

Text:

...a má sa dať vyrobiť cenovo výhodne.Úloha vynálezu je riešená znakmi uvedenými vo význakovej časti nároku 1. Nároky uvedenév ďalšom texte predstavujú výhodné uskutočnenia.0009 Podstata vynálezu spočíva v záchytnom zariadeni, ktoré má systém, pri ktorom blokovací systém reaguje na rýchlosť, pričom tento faktor predstavuje v prípade pádu všetko rozhodujúcu veličinu, ktorá nemôže byť za nijakých okolností sfalšovaná alebo ovplyvnená. Vypnutie...

Západkový mechanizmus výsuvného rebríka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1523

Dátum: 09.07.1997

Autor: Ivančík Vladimír

MPK: E06C 7/06

Značky: rebríka, výsuvného, mechanizmus, západkový

Text:

...posuvnej časti výeuvného rebríka vo vertikálnej polohe a zaistenie pracovnej polohy je nevyhnutne,aby západkový mechanizmus bol uchytený na pravú a aj ľavú stojkuZápadky sú pružinou pritláčané k priečkam pevnej časti výsuvného rebríka a protismerný blokovač je osou uchytenia vyvážený tak. že v kľudovej polohe a pri pohybe pohvblivej časti rebrika smerom dole uzatvára vybranie v západke a nedovolí zasunutie zá padky do priečky pevnej časti...

Mobilná rebríková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1361

Dátum: 08.01.1997

Autori: Kouřim Petr, Jandač Martin, Kouřim Luboš

MPK: E06C 1/28, E06C 1/397

Značky: plošina, rebríková, mobilná

Text:

...l je upravené aretačné zariadenie Q, tvorené vodorovnými puzdrami âl,z ktorých posuvne do strán vybiehajú vodorovné tyčky gg, zakončené zvislými puzdrami âä, z ktorých vystupujú dole oporné tyčky ąg. Riadenie g pozostáva z axiálne posuvnej a otočnej tyče gl, hore zakončenej riadidlami 2 a opatrenej pedálom gg,spojeným s konštrukciou l, umiestneným nad pracovnou plošinou lla dole spojené s nápravou 25 riadených kolies gg. Na náprave 25 sú...

Opierka rebríka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1190

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kasanický Jozef

MPK: E06C 7/48

Značky: rebríka, opierka

Text:

...časti rebrika a umožnenie epoľahliveho opretia o telesá roznychtvarov a různorodých povrchov. Opierka rebríka je vhodne hlavnepre opretie na teleeá e povrchom herovhým, alebo indiferentným,ako napríklad v prípade vetiev stromu a hory kmeňa. Riešenie je nenáročné na výrobu a zvyšuje bezpečnoeť pri praci vo výškach. Uvedene je uekutočniteľhe najma vtedy, ak hlava základného telesa je vytvorena z výetelu umelej hmoty a jej etyková časť z...

Nastaviteľný fixačný kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 291

Dátum: 06.10.1993

Autori: Laco Jozef, Stuchlý František

MPK: E06C 1/10, E06C 1/14, E06C 7/50...

Značky: nastavitelný, fixačný

Text:

...výhodné je riešenie, u ktorého je po obvode vonkajšieho bloku vytvorený rad rovnomerne vzdialených výstupkov a vnútorný blok obsahuje rad rovnako rovnomerne vzdialených vybraní, v ktorých je aspoň jeden výstupok zapadnutý. Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti proti samovoľnému rozovretiu kĺbu je výhodné, ak na vonkajšom bloku je na jeho ploche privrátenej k vnútornému bloku vytvorená aspoň jedna poistka vyčnievajúca nad túto plochu a...

Žebřík

Načítavanie...

Číslo patentu: 270336

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lojda Josef, Zábranský Václav, Poláček Jiří, Kubák Jiří

MPK: E06C 1/18, E06C 1/28

Značky: žebřík

Text:

...vzájomne oddälit nebo vyeunout, je nezbytná jejich úplná rozevŕení, ktoré je podmínkou pro jejich bezpečne uetavaní. Eŕi nedokonalém rozevŕení může dojít k vysunutí cepu za zátazu, který je doprovazan pádem. Takto ře šený žebrík vyžaduje páry etojin rovnobežne opatřené příčlemi, Výše uvedene nedostatky odstraňuje žebtík podle vynálezu seetávající ze dvou párů kloubově spojených etojin, z nichž alespoň jeden pár stojin je opatten pŕíčlemi....

Výklopný rebrík pre účelové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269597

Dátum: 11.04.1990

Autori: Herditzký Ladislav, Grúň Peter, Lucskay Ján

MPK: E06C 5/02

Značky: rebrík, vozidlo, účelové, výklopný

Text:

...podstata spočíva v tom, že dolný koniec rebríka je otočne spojený s rohom eklopnej časti tvaru L, ktorej koniec kratšieho ramena je otočne spojený s konzolou rámu nadstavby.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že aj pri šírke nadstavby blízkej najväčšej šírke vozidla rebrík v prepravnej polohe nepresahuje obrys vozidla a po vyklopení sa oddiali od pevnej časti nadstavby a zabezpečuje dostatočnú vzdialenosť priečok rebríka od pevnej časti...

Nízký dvojitý žebřík

Načítavanie...

Číslo patentu: 245223

Dátum: 11.07.1988

Autor: Šandalla Mojmír

MPK: E06C 7/08

Značky: žebřík, nízký, dvojitý

Text:

...počtu všech dílů.Řešení je znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. l představuje nízký dvojitý žebřík ve stavu složeném, obr. 2 vestavu rozloženém, obr. 3 detail horní části a obr. Ä pohled z boku.Nízký dvojitý žebřík podlelobr. 1 - 4 se skládá z části pevné l, z části odklopné 2 a dvou dorazů 2. Horní plochyčásti odklopné 2 se v místě A stále dotýkají spodní části hornídesky. Ňižší stupně části pevné l jsou pro zajištění tuhosti, I v v...

Pojízdná sklopná pracovní plošina na čištění oken ve školních objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255206

Dátum: 15.02.1988

Autor: Polák František

MPK: E06C 1/34

Značky: čištění, objektech, pracovní, školních, plošina, sklopná, pojízdná

Text:

...je zavěšen žebřík V otvorech plošiny je uloženo trubkové zábradlí.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je výhodná zejména proto, že umožňuje bezpečné čistění oken a snadné přemístění mezi místnostmi. Je konstrukčně jednoduchá a poměrně snadno vyrobitelná.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 je nárys plošiny a obr. 2 znázorňuje plošinu na jednotlivé...

Bezpečnostný stromový rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: 236238

Dátum: 01.02.1988

Autor: Lehuta Viliam

MPK: E06C 1/36

Značky: rebrík, stromový, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný stromový rebrík je určený, predovšetkým k prácam na stromoch, najmä vysokokmenných. Pozostáva z nosného dielu, tvoreného dvomi bočnicami, ktoré sú medzi sebou spojené stúpadlami. Riešeným problémom je uľahčenie prác, spojených s ošetrovaním a zberom plodín na vysokokmenných stromoch, ako aj zvýšenie bezpečnosti pri uvedenej práci. To sa dosahuje tým, že stupadla 4 nosného dielu 1 rebríka sú opatrené priebežnými axiánymi dutinami, z...

Zabezpečovací zařízení ustavující zvolené rozevření volně stojícího dvoudílného žebříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240031

Dátum: 01.06.1987

Autor: Binko Leo

MPK: E06C 1/22

Značky: žebříku, zabezpečovací, volně, ustavující, zvolené, rozevření, stojícího, zařízení, dvoudílného

Text:

...obr. l dvoudílný žebřík se zabezpečovacím zařízením v sepnutém stavu, obr. 2 řez rovinou A-A v obr. l, a obr. 3 v perspektivním pohledu detail rozepnuté spony a háčku zabezpečovacího zařízení.Dvoudílný žebřík lg se skládá z prvního ramene la z druhého ramene ll, otočně uloženého svým koncem v hlavě lg. První rameno l je sestaveno ze dvou delších postranic § spojených navzájom několika dutými levými příčlemi Q. Druhé rameno ll « je...

Žebřík se vzpěrami na kolečkách, se zajištěním proti pojezdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250910

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kittler Karel

MPK: E06C 1/397

Značky: pojezdu, žebřík, zajištěním, proti, vzperami, kolečkách

Text:

...nelze používat do větších výšek a které nelze složit.Výše uvedené nedostatky odstraňuje žebřík se vzpěrami na kolečkách se zajištěním proti pojezdu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že žebřík je posuvné uložen na vodicích čepech, na kterých jsou navlečeny pružiny. Pružiny jsou uložený v pouzdrech, která jsou pevnou součástí vzpěr žebříku.Žebřík na pružinách odstraňuje namáhavou práci při přemistování a zároveň zaručuje bezpečnou...