E06B 7/10

Dverný otvor medzi miestnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6610

Dátum: 02.12.2013

Autor: Pomahač Michal

MPK: E06B 7/10

Značky: medzi, otvor, dverný, miestnosťami

Text:

...vírenie prachu. Prípadné mriežky na vstupoch môžu tvoriť estetický prvok a bránia nežiaducemu upchaniu týchto otvorov. V prípade potreby je možné do kanálika umiestniť protipožiarnu napeňovacia hmotu, ktorá v prípade požiaru zaručuje zachovanie požiamej odolnosti celých dveri i zárubní - uzáveru.Navrhované riešenie je efektívne aj z hľadiska ceny, možnosti osadenia do štandardizovaných stavebných otvorov, rýchlosti aplikácie, životnosti,...

Strešné okno s horným modulom krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20767

Dátum: 04.10.2012

Autor: Jensen Jimmy Skjold

MPK: E04D 13/03, F24F 13/18, E06B 7/10...

Značky: modulom, strešné, horným, křídla

Text:

...a umožňuje, aby sa dal rám krídla otočiťv podstate úplne dookola.0010 Pojem zatvorená poloha okna 1 tak, ako sa používa v tomto opise, znamená takú polohu, v ktorej splýva rovina rámu a rovina krídla, navzájom teda zvierajú uhol 0 °. Podobne pojem otvorená poloha okna 1 tak, ako sa tu používa, znamená všeobecne takú polohu, v ktorej je krídlo 3 vychýlené okolo osi 21 otočného závesu tak, že rovina rámu už0011 Ako je vidieť na obr. 1, pozdĺžna...

Kryt na okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6070

Dátum: 03.04.2012

Autor: Zeman Jan

MPK: E06B 7/10, F24F 13/18, E06B 7/02...

Text:

...z telesa klinovitého tvaru, je vyrobený z organického skla, je pripevnený v mieste g štyrmi skrutkami na rám okna A.Vetraci otvor l je kruhového prierezu a medzera 1 na odtok dažďovej a kondenzovanej vody je urobená pozdĺž celej šírky okna aje obdĺžnikového prierezu.Na obr. 4 je axonometrický pohľad z interiéru (in) na kryt na okno, ktorýje zobrazený spolu s rámom okna 3 a stenou j, v ktorej je okno zabudované. Opotrebovaný vzduch Q prúdi z...

Okenná alebo dverná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5981

Dátum: 04.01.2012

Autor: Václav Peter

MPK: E06B 3/54, E06B 7/10, E06B 3/263...

Značky: okenná, konštrukcia, dverná

Text:

...s tepelnou izoláciou, ktorá je súčasťou tepelnej izolácie objektu na ktorom je okenná alebo dvemá konštrukcia inštalovaná, prekrývajúcou vonkajší okenný alebo dverný rám,rám okenného alebo dverného otváracieho krídla a izolačné sklo, v reze obr. 3 - okenná alebo dvemá konštrukcia s tepelnou izoláciou, kde časť tepelnej izolácie je súčasťou tepelnej izolácie objektu na ktorom je okenná alebo dvemá konštrukcia inštalovaná, alebo je na...

Zariadenie na vetranie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19403

Dátum: 23.08.2010

Autor: Ulrich Stieler

MPK: E06B 7/10, E06B 7/02, F24F 12/00...

Značky: zariadenie, vetranie, budov

Text:

...tohto vynálezu bol navrhnutý vetrací systém, ktorý umožňuje účinné vetranie miestností alebo budov bez nutnostivyklápania alebo otvárania okien či dverí.0008 Okrem toho vetrací systém podľa tohto vynálezu umožňuje spätné získávanie tepla zo vzduchu z miestnosti,ktorý je odvádzaný von, pričom spätne získávané teplo môže byť súčasne využívané na predohrievanie studeného vonkajšieho vzduchu, ktorý je privádzaný do miestnosti alebo do...

Konfigurácia kovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14196

Dátum: 16.03.2009

Autori: Kofler Gerhard Erich, Rieger Wolfgang

MPK: E06B 7/02, E05C 9/00, E06B 7/10...

Značky: konfigurácia, kovania

Text:

...Vetracia poloha hnacej tyče súčasne aj druhú zatvorenú polohu hnacej tyče. Inak vyjadrené, znamená to, že v prípade tejto konfigurácie kovania sú možné dve rôzne zatvorené polohy hnacej tyče, ato za prvé normálna zatvorená poloha, v ktorej je krídlo zatvorené aje v stave so zatvorenou závorou, pričom aj otvor vytvorený v krídle je zakrytý krycím prvkom. Za druhé existuje druháotvorená poloha, to znamená, že krídlo je zatvorené aj potom,...

Okno alebo dvere s vetraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10231

Dátum: 21.03.2007

Autori: Bender Arno, Weigel Dennis, Wust Manfred

MPK: E06B 7/10

Značky: větráním, dveře

Text:

...ako celku sa značne zjednoduší a urýchli. Abysa regulovalo prúdenie vzduchu, sú klapky vo vetracich profiloch uložené výkyvnea sú opatrené internými dorazmi pre klapky v uzavretej polohe. Zásluhou toho je možné, že klapky už nekorešpondujú s vonkajšími vetracími otvormi rámu, ale s otvormi ich vetracieho proñlu, čím sa spresní proces uzatvárania. Navyše je možné voľbou miesta dorazu optimalizovat reakciu klapky pri silnom vetre alebo0011 Aby...

Okno alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4202

Dátum: 01.07.2005

Autori: Čmelík Peter, Marinič Michal

MPK: E06B 7/10, E06B 7/16

Značky: dveře

Text:

...riešenie okno alebo dvere podľa obr. 1 má z jednej alebo druhej strany rámu krídla l, umiestnené tesnenie 4, na ktoré dosadá dištančný rámik 5. Dištančný rámik 5 obsahuje napríklad materiál 6 absorbujúci vlhkost. Na dištančný rámik 5 je z vonkajšej strany uložená prídavná výplň 7, s tesnením 4 a sú ohraničené krycím rámom 10.Okno alebo dvere podľa obr. 1 má prídavnú náplň 7,ktorá je na dištančný rámik 5 upevnená pomocou otočného...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3182

Dátum: 04.04.2002

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 1/00, E06B 7/10, F24F 13/18...

Značky: vetracím, otvorová, zariadením, priestorov, zvukotlmiacim, výplň

Text:

...profil rámu alebo krídla môže byt vyrobený Z Plastu alebo kovu. Môže byť uzavretého alebo otvoreného prierezu. SPOJO vacie potrubie tiež môže byt z plastu alebo kovu. Steny vetra 3cieho kanála môžu byť Vytvorené zvukopohltivou hmotou, alebo dutými perforovànými telesami ktorá maju v dutinách umiestnená zvukopohltivu hmotu. Vetrací kanál môže byť čiastočne vytváraný aj stenou profilu krídla alebo rámu.Uvedené technické riešenie má...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3089

Dátum: 03.12.2001

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 13/18, F24F 1/00, E06B 7/10...

Značky: zariadením, vetracím, zvukotlmiacim, výplň, otvorová, priestorov

Text:

...Eura výmenníka tepla je umiestnená vo vetraoom a zvukotlmiacom kanále. - TPridavný profil rámu alebo krídla môže byť vyrobený Z Plast alebo kovu. Môžebyť uzavretého alebo otvoreného prierezu. 5 P°ĺ° vacie potrubie tiež môže byt z plastu alebo kovu. StenY Ýetracieho kanála môžu byť vytvorené zvukopohltivou hmotou, alebo du tými perforovanými telesami ktorá maju v dutinách umiestnenízvukopohltivu hmotu. Vetraci kanál môže byť čiastočne...

Bezpečnostné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1340

Dátum: 08.01.1997

Autor: Bubák Karol

MPK: E06B 5/11, E06B 3/72, E06B 7/10...

Značky: dveře, bezpečnostné

Text:

...plášte dveri. Priestor medzi oceľovými platnami je vyplnený tlmiacou hmotou. TBezpečnostné dvere podľa tohto technického riešenia spájajúPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresov, na obr. 1 sú znázornené bezpečnostné dvere podľa technického riešenias pohľadu vnútorného konštrukčného usporiadania a na obr. 2 súBezpečnostné dvere podľa obr. 1 pozostávajú z kovového obvodového rámu dverí g V...