E06B 5/16

Výplň vchodových dverí jednostranne z exteriéru prekrývajúca rámovú konštrukciu krídla a s redukovaným silovým pôsobením na ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7237

Dátum: 03.09.2015

Autor: Gašpárek Vladislav

MPK: E06B 3/72, E06B 5/16, E04B 1/74...

Značky: silovým, konštrukciu, křídla, exteriéru, vchodových, rámovú, pôsobením, redukovaným, výplň, jednostranně, prekrývajúca, dveří

Text:

...poškodenú časť výplne, najčastejšie zasklenie. Takáto výmena je možná bez nutnosti odobrať krídlo dverí z objektu, a tým ponechať tento objekt v otvorenom stave. Krídlo ostane naďalej funkčné, iba s potrebou vyplniť priestor po odobratej časti B, napríklad kusom polystyrénu alebo nej akej veľkoformátovej drevenej dosky.Rámová konštrukcia dverného krídla vo všeobecnosti pozostáva z interiérovej komory, prerušenia tepelného mosta, eXteriérovej...

Ohňovzdorný panel a celosklenené dvere na protipožiarne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16312

Dátum: 11.08.2010

Autor: Wiedemann Günter

MPK: B32B 17/06, B32B 17/10, E05B 17/00...

Značky: dveře, panel, ohňovzdorný, celosklenené, protipožiarne, účely

Text:

...Navyše, môže byť priamo vystavené vplyvu tepla a plameňov, ako jeSlovenský preklad európskeho patentového spisu EP 2 470 (33 B 1 , v OHNOVZDORNY PANEL A CELOSKLENENE DVERE NA PROTIPOZIARNE UCELYPredmetom vynálezu je vylepšiť takýto ohňovzdorný panel, ktorý je zložený aspoň zdvoch sklenených tabúl usporiadaných navzájom rovnobežne, a zhľadiska použitia ovládacích prostriedkov navrhnúť celosklenené dvere na protipožiarne účely, na ktoré môže...

Plochý ohňovzdorný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17572

Dátum: 04.05.2010

Autor: Wiedemann Günter

MPK: E06B 5/16

Značky: ohňovzdorný, uzáver, plochy

Text:

...vynálezu je poskytnuté, že tvarovo stabilný ohňovzdorný prípravok , ktorý je umiestnený medzi čiastkovýmí profilmi, je vyhotovený vo forme lišty z tvrdého dreva, ktorá sa rozprestiera cez celú dĺžku Uprofilu. Týmto sa dosiahne, že okrem jeho funkcie ako izolátora tepla, sa zabráni vzniku tepelného mosta zo strany požiaru na stranu dverí odvrátenú od požiaru. Jeho použitie plni tiež funkciu dištančného prostriedku pre určovanie vzájomnej...

Protipožiarne ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13718

Dátum: 20.08.2007

Autori: Böhm Alfred, Halbach Lutz

MPK: E06B 5/16, E06B 3/70, E06B 3/76...

Značky: zariadenie, protipožiarne, ochranné

Text:

...pričom vonkajšie úseky krycích dosiek platňovej jednotky sú zahnuté dovnútra bez toho, že by sa navzájom dotýkali. Za tieto okrajové úseky sa kvôli upnutiu dvojice platňových jednotiek v zvislom smerezavedú ploché upinacie prvky a navzájom sa upnú zakaždým prostredníctvom skrutky.Cieľom predkladaného vynálezu bolo preto vytvoriť protipožiarne ochranné zariadenie, pozostávajúce zviacerých doskovitých protipožiamych ochranných prvkov, ktoré...

Protipožiarne ochranné zariadenie, najmä protipožiarna ochranná brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13309

Dátum: 20.08.2007

Autori: Böhm Alfred, Halbach Lutz

MPK: E06B 3/76, E06B 3/70, E06B 3/82...

Značky: brána, ochranné, zariadenie, protipožiarna, najmä, protipožiarne, ochranná

Text:

...ak je ako Iineárny prvok navrhnutá závitová tyč. Pri tomto je jednoduchým spôsobom možné stanoviť odstup medzi úložnými časťami, EP 1 892 367 3430411uchytenými na tejto závitovej tyči, ak polohovanie úložných častí prebehne cez matice, uložené na závitovej tyči. Ohľadom konštrukčne jednoduchého uchytenia závitovej tyče v protipožiarnych ochranných prvkoch je priaznivé, ak v hornom a/alebo spodnom koncovom úseku protipožiarnych ochranných...

PROTIPOŽIARNA BRÁNA S OTOČNE ULOŽENÝMI PROTIPOŽIARNYMI DVERAMI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13095

Dátum: 20.08.2007

Autori: Böhm Alfred, Halbach Lutz

MPK: E06B 3/82, E06B 5/16

Značky: uloženými, dverami, protipožiarna, otočné, protipožiarnymi, brána

Text:

...Aby sa celkové protipožiarne zariadenie vyhotovilo nehorľavo je výhodné,ak ako stenový prvok je navrhnutá protipožiarna brána, ktorá vykazuje prinajmenšom jeden protipožiarny prvok sdvomi kryclmi doskami, medzi ktorými je vložená náplň z nehorľavého materiálu. Pri tomto je priaznivé, ak krycia doska tejto protipožiarnej brány vykazuje v rohovej oblasti zahĺbenie.0009 Opticky mimoriadne zodpovedajúce stvárnenie je dané vtedy, ak protipožiarne...

Revízny kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12923

Dátum: 15.01.2007

Autor: Florenske Oliver

MPK: E06B 5/16, E04F 19/08

Značky: revízny

Text:

...Pre vyrovnanie stenových nerovnosti medzi plochou steny a dverným krídlom je voliteľneusporiadaný príslušný otvor rámovito obklopujúci alebo dootvoru vsadený žiaruvzdorný a/alebo dymotesný vyrovnávacíVynález si kladie za úlohu takýto spôsob vsadzovania revízneho krytu do montážneho otvoru základne rozvinúť ďalej tak, aby mohlo byť využívané čo najmenej typov revízneho krytu a tieto mohli byť bez problémov prispôsobené miestnymPre vyriešenie...

Kompozitná vrstvená doska pre protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11835

Dátum: 08.10.2005

Autor: Maier Harry

MPK: B32B 13/02, B32B 5/28, B32B 5/22...

Značky: kompozitná, dveře, vrstvená, doska, protipožiarne

Text:

...do úvahy anorganické alebo organické stavebné materiály ako drevo, stredne alebo vysoko husté vláknité dosky,sadrokartónové dosky alebo dosky kremičitanu vápenatého, papier, kov alebo plast.Hrúbka podkladovej vrstvy C môže varírovať v širokom rozsahu a v podstate závisí od použitého stavebného materiálu aúčelu použitia. Zvyčajná je hrúbka podkladovej vrstvy C v rozsahu od 0,1 do 500 mm, výhodnejšie v rozsahu od 1 do 100...

Rámová konštrukcia z kovových profilov v protipožiarnom vyhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 281995

Dátum: 27.07.2001

Autori: Tönsmann Armin, Habicht Siegfried, Höcker Eitel-friedrich, Mantwill Frank

MPK: E06B 5/16, E06B 3/26

Značky: protipožiarnom, kovových, rámová, konštrukcia, profilov, vyhotovení

Zhrnutie / Anotácia:

Na vonkajších stranách a/alebo vnútorných stranách kovového profilu (1, 2) vytvoreného z hliníka sú upevnené krycie dosky alebo tvarové telesá z teplo zachytávajúceho, hydrofilného adsorbentu s vysokým podielom vody alebo dosky alebo tvarové telesá obsahujúce teplo zachytávajúci hydrofilný adsorbent.

Bezpečnostné dvere so zvýšenou pasívnou a požiarnou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2583

Dátum: 11.07.2000

Autori: Bók Dušan, Zorvan Peter

MPK: E06B 5/16, E06B 5/11

Značky: pasívnou, bezpečnostné, požiarnou, zvýšenou, dveře, bezpečnosťou

Text:

...kolmé na os dveri nenarušené otvormi.Na obvodovom profile gje z obidvoch strán pripevnené opláštenie skladajúce sa z nosnej dosky § a povrchovej vrstvy 7. Priestor medzi nosnými doskami § je vyplnený požiaru brániacimi a hluk tlmiacimi doskami § najlepšie z minerálnych vlákien. Všetky vnútorné časti dverí sú navzájom pripevnené lepením. Tlmiace dosky Q sú navzájom pripevnené spojkami g zloženými zo skrutky, zápustnej matice a podložky....

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2357

Dátum: 18.01.2000

Autori: Jesenský Ján, Tůma Jiří

MPK: E06B 5/16

Značky: odolnosťou, dveře, minút, požiarnou

Text:

...plochách na kovovú zárubňu je oblepený protipožiamymi spen-iteľnými páskami. Dvere na kovovej zárubnisúzavesené pomocou kovových lomených závesov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie znázornená pomocou výkresu, kde na obr. lje t celkový pohľad na dvere s požiamouvodolnosťou 30 minút Z pohľadu vnútcmého. konštrukčného riešenia sú dvere znázomené vpriečnom reze A-A na obr.2 a pozdĺžnom reze B-B na obr.3.Dvere s požiarnou...

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2354

Dátum: 18.01.2000

Autori: Jesenský Ján, Tůma Jiří

MPK: E06B 5/10, E06B 5/16

Značky: odolnosťou, minút, bezpečnostné-nepriestrelné, požiarnou, dveře

Text:

...zo zárubne.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie mázomené pomocou výlqesu, kde na obr. 1 je celkový pohľad na dvere s požiamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriesuelne. Z pohľadu vnútomého konšímkčného riešenia sú dvere znázomené V priečnom reze A-A na obr. 2 a pozdlžom reze B-B na obr. 3.Dvere s požíamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné znázomené na obr. 1,2 a 3 sa skladąjú zo zvislých vlysov 1...

Otvorová výplň odolná proti požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2188

Dátum: 11.06.1999

Autor: Kalinič Štefan

MPK: E06B 3/54, E06B 5/16

Značky: proti, otvorová, požiaru, výplň, odolná

Text:

...technické riešenie bude podrobnejšie opísané na konkrétnom príklade vyhotovenia pomocou priloženého obr.,na ktorom je V reze znázornený príklad vyhotovenia otvorovejvýplne odolnej proti požiaru.Príkladná otvorová výplň odolná proti požiaru navodorovné zasklievanie je tvorená jedným sklom 3 sozvýšenou stabilitou za vyšších teplôt. Sklo 1 je na svojej jednej strane opatrené vypeňovacím gélom g, na ktorom je 1 jeumiestnené prídavné...

Požární uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260449

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bučko Alexander, Zoufal Roman, Jesberger Milan, Karpaš Jan, Gašpar Michal

MPK: E06B 5/16

Značky: uzáver, požární

Text:

...stranám vnitřního rámu šrouby s pružnýiííi podložkami a obvodový rám je přišroubován také k Vnitřnímu rámu. Mezi obvodom izolační desky s Vnějším plechem a vnitřním lícem obvodového rámu je volná spára. V prostoru mezi pláští je možno vkládat izolační materiál.Vyšší účinek vynálezu spočívá V tom, že požární uzávěr umožňuje Volné dilatace obou svých povrchů a tím vzájemné nezávislé deformace. Dilatacta je umožněna zejména otevřeným průřezem...

Požiarny svetlík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1617

Dátum: 08.10.1997

Autori: Verner Ján, Krč Ján

MPK: A62C 2/06, E06B 5/16

Značky: požiarny, svetlík

Text:

...priečnymi podperami, ktoré sú s výhodurozmiestnené vo vzájomných vzdialenostiach 70 až 90 cm.Pritom svetlík môže byť situovaný bud v polohe vodorovnej, alebo v poloheVýhodou riešenia je, že umiestnením priečnych podpier sa zabráni spadnutiu skla a dosiahne sa zachovanie jeho funkčnosti. Pritom možno použit bežné požiarne sklo, čím sa pri relatívne nízkych nákladoch na výrobu dosiahne svetlík, ktorý vyhovel skúške požiarnej odolnosti v...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1339

Dátum: 08.01.1997

Autor: Lisoň Ján

MPK: E06B 5/16

Značky: protipožiarne, dveře

Text:

...s čelnou základňou tvoriaceho profilu, pričom druhé rameno je prichytené kobvodovému rámu a k deliacej priečke pevnými spojmi.Takto vytvorené protipožiarne dvere umožňujú vylúčenie vonkajších skrutkových spojov pre prichytávanie vonkajších obloženi obvodových rámov a deliacich priečok. vylúčením skrutkových spojov sa odstraňuje nielen ich možný negatívny vplyv na spoľahlivosť uzatváracej funkcie a úroveň protipožiarnej odolnosti. ale aj...

Protipožiarne dvere s ochranou proti vlámaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1324

Dátum: 08.01.1997

Autor: Švieda Ján

MPK: E06B 5/11, E06B 5/16

Značky: dveře, protipožiarne, ochranou, proti, vlámaniu

Text:

...dosky s dreveným alebo cementovléknitým rámom sú zosponkované na doraz.Takto zostavený stred dverí je z oboch strán obložený plášťom, ktorý tvori DVD, alebo cementovláknitá doska s po vrchovou úpravou podľa požiadaviek odberaťeľa. Doplnkom dverí môže byť bezpečnostné kovanie, trojcestný rozvorcvý zámok a zábrana proti vysadeniu dverového krídla zo závesov.Prehľad obrázkov na vvkreseRiešenie je znázornená na výkresoch l-4. Celková zostava v...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1302

Dátum: 04.12.1996

Autor: Švieda Ján

MPK: E06B 5/16

Značky: požiarny, uzáver

Text:

...časť kovovej tyče z vodorovných vlysov sú položené obojstranne izomínové dosky. Izomínové dosky sú s dreveným rámom, kovovou tyčou, výstužnými lištami, ako aj ostatnou výplňou /roštomĺ stredu dverí obojstranne zosponkované. Na takto vytvorené jadro dverí je nalepená drevovláknitá doska s povrchovou úpravou podľa požiadaviek odberateľov. Protipožiarna páska je do drážky polodrážky nalepená po opracovaní.Prehľad obrázkov na...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1252

Dátum: 02.10.1996

Autor: Lorencovič František

MPK: E06B 5/16

Značky: uzáver, požiarny

Text:

...vzájomného spojenia dverovéhokrídla a zárubne rostredníctvom otočnch závesov, na obr. 2 e obrazen ríklad P Y J VY Y Pprevedenia požiameho uzáveru podľa tohoto úžitkového vzoru v reze s aplikáciou delenej proñlovanej zárubne, na obr. 3 je vyobrazený detailne príklad prichytenia maskovacieho krytu k proñlovanej zárubni požiameho uzáveru podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr. 4 je vyobrazený v reze detailne príklad prichytenia krycieho plechu k...

Protipožiarna roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1240

Dátum: 02.10.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 9/28, E06B 5/16

Značky: roleta, protipožiarna

Text:

...podľa tohoto úžitkového vzorunavzájom prepojených troma oceľovými lankami. Príklady uskutočneniaProtipožiama roleta podľa obr. l je vytvorená z nosného telesa l opatrenćho stenovými a stropnými upevňovacími konzolamijg . K nosnému te 1 esu 1 je pripevnená pohonová jednotka i ,ktorej Výstupný hriadeľ 2 je prostredníctvom postranných ložísk i otočne uložený v nosnomtelese l. K hriadeľu z v priestore medzi ložiskami 3 je prípevnená...

Požiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1226

Dátum: 04.09.1996

Autori: Krč Ján, Verner Ján

MPK: E06B 5/16

Značky: požiarne, dveře

Text:

...má za následok zamedzenie nepredvidateľných reakcii ľudí, kde sazabráni vzniku paniky a V dôsledku toho možných úrazov.Podstatou technického riešenia nie je vonkajšia úprava doteraz vyrábaných oceľových požiarnych dveri, ale použitie úplneodlišných oceľových profilov pri konštrukcii a výrobe.Požiarne dvere uvedeného riešenia vyhoveli skúške požiarnej odolnosti podľa STN 73 0852.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené...

Drevené kazetové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1067

Dátum: 10.01.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 5/14, E06B 5/16, E06B 3/72...

Značky: dveře, kazetové, dřevěné

Text:

...utesnia.medzery a štrbiny medzi dverami a zárubňou, čim sa zamedzi tak prestup dymu, ako aj tepla tymito miestami po dobu celkovej protipožiarnej výdrže dveri. Obdobne sa utesnia vplyvom tenkých aktívnych protipožiarných izolačných dosák prestupové miesta okolo zámku dveri i vo vnútri konštrukcie dveri. Kazetové koncepcia drevených dverí dovoľuje vysoké percento pokrytia plochy dveri tenkými aktivnými protipožiarnými izolačnýni...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 278086

Dátum: 06.12.1995

Autori: Snopek Krzysztof, Gašper Michal

MPK: E05D 7/04, E06B 5/16

Značky: uzáver, požiarny

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarna izolácia pozostáva z aktívnej protipožiarnej vrstvy (521), ktorá je umiestnená na vnútornej strane kovovej vrstvy (52), pričom na aktívnu protipožiarnu vrstvu (521) je daná žiaruvzdorná vrstva (54), na ktorú je umiestnená reflexná kovová vrstva (55). Medzi reflexnými kovovými vrstvami (55) z oboch strán rámu (51) je vo vnútri upevnená izolačná vrstva (57) tak, že medzi ňou a každou reflexnou kovovou vrstvou (55) je vytvorená...

Protipožiarne, nepriestrelné, nedeštrukčné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 811

Dátum: 10.05.1995

Autori: Rusyniak Ladislav, Štefko Ján

MPK: E06B 1/70, E05G 1/024, E06B 3/72...

Značky: nepriestrelné, nedeštrukčné, protipožiarne, dveře

Text:

...ochranyproti bočnej. ohvodovej deštrukoii dveroveho krídla.Uyhotovenim prožnej vretvy medoeahne zvýš Le protipožiarnej odolno 1, te nej izolacie,Prehľad obrazkov na výkresNa priloženom výkreee je znázornený priklad konkretnehoV konkretnom príklade uekutočnenia technického ri. znázorneneho na priloženom výkrese je v dverovom kridle 2 tvorenomdreveným uzavretým rámom 5 opatreným Z vnútornej etrany drevenouvnútornou dvermvúu dwwküu Jiłwrúhky...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 639

Dátum: 09.11.1994

Autori: Sedliák Rostislav, Göbel Radim

MPK: E06B 5/16, E06B 3/72

Značky: dveře, protipožiarne

Text:

...príslušný otvor pre sklo vyreže a potom vyplní sklom.Výplne medzi plochými doskami z protipožiarnej hmoty sú tvorené obvyklou dvernou výplňou, ktorou môžu byť napríklad papierové voštiny alebo drevený rošt. Rovnako na vrchný plášť dverí možno použiť rôzne materiály, napríklad sololít s intakrylovou fólíou alebo dyhou, preglejku, solodur a. i. Taktiež protipožiarne pásky móžu byť rôzne, v súčasnej dobe je ich na trhu veľký výber.Dvere sú...

Dvojcestný dverový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 603

Dátum: 05.10.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 61/00, E05B 57/00, E05B 21/04...

Značky: dverový, zámok, dvojcestný

Text:

...obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je na obr. 1 vyobrazený príkladprevedenia dvojcestného dverového zámku protipožiarných dveri podľa tohoto úžitkového vzoru.Podľa vyobrazenia dverového dvojcestného zámku na obr. 1 je k horizontálnej zástrčke 3 zámku l prichytená prost-rednictvom čapu g páková kulisa Ž. Páková kulisa Ž je uchytená k protipožiarným dverám lg prostredníctvom otočnej osi §, pričom otočná os § je umiestnená nad zámkom l. V...

Tenká aktívna protipožiarna izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 454

Dátum: 11.05.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E04B 1/94, E06B 5/16, A62C 39/00...

Značky: tenká, doska, izolačná, aktívna, protipožiarna

Text:

...rohož napustenú vodným izolač 3ným sodným sklom. Na obr. 2 je vyobrazený prierez tenkej ak» tívnoj protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej rohož napustenú vodným izolačným draselným sklom. Ta obr. 3 je vyohrazený prierez tenkef aktívnej protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej sklenovláknitú tkaninu napustenú vodným izolačným sodným sklom. Na obr. 4 je vyobrazený...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 416

Dátum: 06.04.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 5/16, E06B 7/00

Značky: protipožiarne, dveře

Text:

...reflexná vrstva, pričom medzi obidvoma reflexnými vrstvami je v obvodovom ráme upevnená tepelne izolačná vrstva. Po obvode dverového krídla je k obvodovému rámu pripevnená obvodová žiaruvzdorná vrstva, na ktorej je z vonkajšej strany upevnené obvodová reflexná kovová vrstva. Aktívna žiaruvzdorná vrstva podľa tohoto úžitkového vzoru môže byť umiestnená len na vnútorných plochách kovových dosák, ktoré sú prekryté obvodovým rámom, pričom tepelne...

Dverové krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278901

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wassner Leo

MPK: E06B 3/70, E06B 5/10, E06B 3/82...

Značky: krídlo, dverové

Zhrnutie / Anotácia:

Dverové krídlo pozostáva z trieskovej dosky (1), v ktorej sú usporiadané vodorovné rúrkovité dutiny (3). Táto triesková doska (1) je upevnená v ráme (2) a aspoň v niekoľkých rúrkovitých dutinách (3) je vsadená kovová rúrka (4) priliehajúca na vnútornú stenu rúrkovitej dutiny (3).

Ohňovzdorné sklo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279583

Dátum: 15.09.1991

Autori: Holzer Gerhard, Gelderie Udo

MPK: C03B 27/06, E06B 5/16, B32B 17/10...

Značky: ohňovzdorné, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorné sklo z najmenej dvoch paralelne a vo vzájomnej vzdialenosti usporiadaných sklenených dosiek, medzi ktorými sa nachádza vrstva z hydrogélu, ktorého vodná fáza obsahuje rozpustnú soľ, kde pevná fáza hydrogélu pozostáva z polymerizovanej zlúčeniny 2-hydroxy-3-metakryloxypropyltrimetylamoniumchloridu vzorca (I).

Skelet požárního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241151

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pavlík Jioí, Piškytl Jaromír

MPK: E06B 5/16

Značky: požárního, uzávěru, skelet

Text:

...a vymezovacích prvků.Tato skutečnost je zvláště důležitá u u 4závěrů s dlouhodobou požární odolnosti, kde je požadavek na co nejmenší přenos teplot ze strany Lizávěru namáhané požárem, na stranu odvrácenou. Navrhovaným konstrukčním řešením je dále dosaženo dostatečně tuhosti uzávěru pro bežný provoz i tvarové stability při jednostranném tepelném namáháni. To znamená, že se při požáru nedeformuje. Tímto se také může vyloučit...

Ocelová zárubeň požárního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231034

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zapletal Josef, Sláma Jaroslav

MPK: E06B 5/16

Značky: uzávěru, požárního, zárubeň, ocelová

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelová zárubeň je určena pro dveře prostorů ohrožených požárem, jako jsou jeviště divadel, televizní studia, sklady hořlavých materiálů apod. Vnější, od ohně odvrácená část zárubně, tvořená ocelovým U profilem je po celém obvodě překryta křídlem požárního uzávěru. Na ocelovém U profilu jsou upevněny kotvy zárubně.