E06B 3/72

Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7531

Dátum: 05.09.2016

Autor: Kučera Dušan

MPK: E06B 3/72, E06B 3/96

Značky: exteriérovou, krídlo, doskou, dverové, odnímateľnou

Text:

...riešenia spočíva ďalej v tom, že medzi príchytkou a konzolou je umiestnený izolačný prvok. Účelom takého usporiadania je prerušiť tepelný most medzi exteriérovou doskou a interiérovú doskou.Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že rám je vytvorený ako trojkomorový, pričom izolačný prvok je situovaný oproti strednej komore rámu. Účelom takého usporiadania je zvýšenie účinnosti prerušenia tepelného mosta medzi exteriérovou doskou a...

Výplň vchodových dverí jednostranne z exteriéru prekrývajúca rámovú konštrukciu krídla a s redukovaným silovým pôsobením na ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7237

Dátum: 03.09.2015

Autor: Gašpárek Vladislav

MPK: E04B 1/74, E06B 5/16, E06B 3/72...

Značky: exteriéru, výplň, dveří, pôsobením, rámovú, silovým, vchodových, redukovaným, prekrývajúca, jednostranně, konštrukciu, křídla

Text:

...poškodenú časť výplne, najčastejšie zasklenie. Takáto výmena je možná bez nutnosti odobrať krídlo dverí z objektu, a tým ponechať tento objekt v otvorenom stave. Krídlo ostane naďalej funkčné, iba s potrebou vyplniť priestor po odobratej časti B, napríklad kusom polystyrénu alebo nej akej veľkoformátovej drevenej dosky.Rámová konštrukcia dverného krídla vo všeobecnosti pozostáva z interiérovej komory, prerušenia tepelného mosta, eXteriérovej...

Kompaktný dverový celodrevený panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2875

Dátum: 11.06.2001

Autor: Tési Štefan

MPK: E06B 3/72, E06B 1/10

Značky: panel, celodrevený, kompaktný, dverový

Text:

...dobré a trvácne upevnenie.3 Kompaktný dverový celodrevený panel má rámovú zárubňu nerozoberateľne spojenú v rohoch do presnéhorámu, čo zaručuje jej presnosť a následnú nenáročnosť pri osadzovaní do stavby a umožňuje jej osadenie do interiérov kde sa vyžaduje vysoká estetická úroveň a zladenosť s interiérom a hlavne kompaktná rovinnosť s drevenými alebo inými obkladmi stien alebo drevenými alebo inými interiérovými priečkami.Kompaktný dverový...

Bezpečnostné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1340

Dátum: 08.01.1997

Autor: Bubák Karol

MPK: E06B 5/11, E06B 3/72, E06B 7/10...

Značky: bezpečnostné, dveře

Text:

...plášte dveri. Priestor medzi oceľovými platnami je vyplnený tlmiacou hmotou. TBezpečnostné dvere podľa tohto technického riešenia spájajúPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresov, na obr. 1 sú znázornené bezpečnostné dvere podľa technického riešenias pohľadu vnútorného konštrukčného usporiadania a na obr. 2 súBezpečnostné dvere podľa obr. 1 pozostávajú z kovového obvodového rámu dverí g V...

Drevené kazetové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1067

Dátum: 10.01.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 5/14, E06B 5/16, E06B 3/72...

Značky: dřevěné, dveře, kazetové

Text:

...utesnia.medzery a štrbiny medzi dverami a zárubňou, čim sa zamedzi tak prestup dymu, ako aj tepla tymito miestami po dobu celkovej protipožiarnej výdrže dveri. Obdobne sa utesnia vplyvom tenkých aktívnych protipožiarných izolačných dosák prestupové miesta okolo zámku dveri i vo vnútri konštrukcie dveri. Kazetové koncepcia drevených dverí dovoľuje vysoké percento pokrytia plochy dveri tenkými aktivnými protipožiarnými izolačnýni...

Protipožiarne, nepriestrelné, nedeštrukčné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 811

Dátum: 10.05.1995

Autori: Rusyniak Ladislav, Štefko Ján

MPK: E06B 3/72, E05G 1/024, E06B 1/70...

Značky: protipožiarne, nedeštrukčné, nepriestrelné, dveře

Text:

...ochranyproti bočnej. ohvodovej deštrukoii dveroveho krídla.Uyhotovenim prožnej vretvy medoeahne zvýš Le protipožiarnej odolno 1, te nej izolacie,Prehľad obrazkov na výkresNa priloženom výkreee je znázornený priklad konkretnehoV konkretnom príklade uekutočnenia technického ri. znázorneneho na priloženom výkrese je v dverovom kridle 2 tvorenomdreveným uzavretým rámom 5 opatreným Z vnútornej etrany drevenouvnútornou dvermvúu dwwküu Jiłwrúhky...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 639

Dátum: 09.11.1994

Autori: Sedliák Rostislav, Göbel Radim

MPK: E06B 5/16, E06B 3/72

Značky: protipožiarne, dveře

Text:

...príslušný otvor pre sklo vyreže a potom vyplní sklom.Výplne medzi plochými doskami z protipožiarnej hmoty sú tvorené obvyklou dvernou výplňou, ktorou môžu byť napríklad papierové voštiny alebo drevený rošt. Rovnako na vrchný plášť dverí možno použiť rôzne materiály, napríklad sololít s intakrylovou fólíou alebo dyhou, preglejku, solodur a. i. Taktiež protipožiarne pásky móžu byť rôzne, v súčasnej dobe je ich na trhu veľký výber.Dvere sú...

Voštinové bytové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 267922

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadlec Pavol, Rybárik Igor, Poštulka Karol, Katuščák Svetozár, Rompf Walter

MPK: E06B 3/72

Značky: dveře, voštinové, bytové

Text:

...pričom povrch dyhovej vrstvy je opatrený lakovou vrstvou.Vyšší účinok voštinových bytových dverí podľa vynálezu je v zjednodušenej povrchovej úprave a v možnosti dosiahnutia vyššej kvality dveri, pri súčasnom znížení prácnosti a skrátenom výrobnom cykle. Voštinové bytové dvere sú výhodne z niekoľkých dalších dôvodov. Použitá dyhová vrstva môže byť veľmi tenké, t. j. od 0,1 mm, čo oproti doteraz používaným hrúbkam predstavuje veľkú...