E05G 1/00

Zabezpečovacie zariadenie samostatne stojacich bankomatov, automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5857

Dátum: 04.10.2011

Autori: Kaduch Tomáš, Hogh Alois

MPK: E05G 1/00, G07F 19/00

Značky: bankomatov, zariadenie, samostatně, automatov, zabezpečovacie, stojacich

Text:

...sú vykrádané, pretože nie sú dostatočne zabezpečené proti krádeži.Podstatou zabezpečovacieho zariadenia samostatne stojacich bankomatov, automatov je ich upevnenie tak, aby sa zabránilo ich odcudzeniu.Zabezpečovacie zariadenie samostatne stojacich bankomatov, automatov je možno položiť na podlahu alebo vložiť do podlahy, tak, že do podlahy sa vyreže otvor, V ktorom vznikne priestor, do ktorého sa vloží nosná konštrukcia zložená z rámu s...

Odkladacia schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287622

Dátum: 18.03.2011

Autor: Pap Peter

MPK: E05G 1/00

Značky: schránka, odkladacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odkladacej schránky na bezpečné odloženie cenností na použitie na kúpaliskách, plážach a plavárňach, pričom táto schránka slúži aj ako reklamná plocha (9), ktorá pozostáva z hornej časti (1) a spodnej časti (2), pričom tieto dve časti do seba zapadajú a vytvárajú medzi sebou dutý priestor. Horná časť a takisto spodná časť obsahujú plochu (8) na identifikáciu odkladacej schránky, napríklad číslo, a plochu (7) na umiestnenie...

Systém uloženia, zabezpečenia a sledovania transportu cenných papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5113

Dátum: 05.02.2009

Autor: Šrubař Ivo

MPK: E05G 1/00

Značky: papierov, zabezpečenia, systém, sledovania, transportu, uloženia, cenných

Text:

...systému uloženia, zabezpečenia a sledovania transportu cenných papierov podľa tohto technického riešenia.Riešenie pozostáva z úložných stojanov 2, tvorených kovovými regálmi, ktoré sú umiestnené vo vopred deñnovanom bode systému, konkrétne na jednotlivých poštových úradoch. Rovnako sú umiestnene V transportných vozoch používaných k tomu účelu a v primčných skladoch bankových domov.Úložné stojany 2 sú opatrené komunikačnou jednotkou 1, tvorenou...

Systém pancierovania na ochranu otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285143

Dátum: 19.06.2006

Autori: Štefanec Erih, Kuhar Saša, Fujs Ernest, Kos Ivo, Strmšek Smiljan

MPK: E05G 1/00

Značky: otvorov, pancierovania, schránok, vniknutiu, odolných, bezpečnostných, systém, ochranu, systému, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka systému pancierovania okolo otvorov systému bezpečnostných schránok odolných proti vniknutiu. Steny a dvierka (1) tvoria duté kovové puzdro s jedno alebo viacvrstvovými vnútornými a vonkajšími stenami, v ktorom je aspoň jeden otvor (2), ktorého celý obvod je obklopený uzavretým oceľovým rámom, ktorý je pripevnený k vnútornej strane steny alebo dvierok (1) vonkajšej steny bezpečnostnej schránky, na ktorej je navarená základná...

Zariadenie na ochranu cenných dokumentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284867

Dátum: 28.12.2005

Autori: Mellebeek Luc, Appeltans Guy

MPK: E05G 1/00

Značky: dokumentov, ochranu, zariadenie, cenných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ochranu cenných dokumentov pozostáva z uzatvárateľnej jednotky, ktorá je rozdelená aspoň na dva priestory (7) a (9). Prvý priestor (7) je určený na úschovu dokumentov (8), ktoré majú byť chránené, zatiaľ čo druhý priestor (9) obsahuje kapsle (14), obsahujúce pyrotechnickú zmes, ktorá sa pri nežiaducej manipulácii so zariadením vznieti tak, že vytvorí plameň, ktorý prenikne dokumentmi (8) uloženými v prvom priestore (7).

Vitrína na zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3404

Dátum: 09.01.2003

Autor: Cabala Igor

MPK: A47F 3/00, E05G 1/00

Značky: vitrína, zbraně

Text:

...strane sú pevne uchytené, každý na ramene i dva masívne pánty à. V masívnych pántoch i sú otočne uložené rámové dvere 5, s dvomi zámkarni s bezpečnostnými vložkami(na obrázkoch nezakreslené) na uzavretie rámových dverí Q. V rámových dverách i je uchytené bezpečnostné sklo Z prostredníctvom obvodového rámu g, rozoberateľne spojeného s dverami 5. Samonosná oceľová konštrukcia 1 akovový rám g sú zvonkajšej strany obložené masívnym dreveným...

Bezpečnostná schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1524

Dátum: 09.07.1997

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05G 1/00, B60R 5/00

Značky: schránka, bezpečnostná

Text:

...mieste ju spojit s držiakompripevneným k nosnej konštrukcii. p Ďalšou výhodou použitia bezpečnostnej schránky podľa tohto technickéhoriešenia je možnost uskutočniť spojenie schránky s držiakom pri uzamknutombezpečnostnou schránkou pri jej prenose.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých je znázornená bezpečnostná schránka podľa technickäm riešenia, na obr.1 nárys a bokorys bezpečnostnej schránky a na obr.2...

Aretačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 619

Dátum: 05.10.1994

Autor: Struk Ján

MPK: E05G 1/00, E05C 1/00

Značky: zariadenie, aretačné

Text:

...uspuriadaných Jíäastí, 3 kturých aretaäñézariadenia pozostáva 3 dnskmvéhm dna, strednej p ćas i, stropnej dosky 5, betúnuváhu stlpika i na upevnenie EEFVGPGHGHU a zo vstupnéhü ocäľnvàhü püklapu 1. Jadnotlivé čaatisú navzájom sojenà zvarením pnmucou zabetúnovaných DCEľDVÝEh platničiek. Strüpná doska 5 je naaunutá cez kuäeľnvà mtvnry 5 msadenim na štyri skrutky, ktüré vyäniêvajú zu stien ätredmvej Časti. Po osadani stropu sú na vyćnievajúce...

Prenosná kufríková schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 542

Dátum: 10.08.1994

Autor: Koval František

MPK: E05G 1/00

Značky: schránka, prenosná, kufríková

Text:

...prostrúedkami.Taktiež umožňuje nielen prenosnosť pomocou bočných výstupkov. ale aj voľný ručný prenos pomocou držadla umiestneného V akelete s jednoduchým uzamykateľným mechanizmom. Riešenie vrchného krytovania prostrednictvom posuvnej roletky sa vyznaču je jednoduchosťou a Iahkou manipuláciou. Prenosnú kufrikovú schránku možno úspešne využívať priamo v bankových či peňažných ústavoch.Prehľad obrázkov na výkreseNa priložených výkresoch je na...

Stavebný trezorový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 349

Dátum: 02.02.1994

Autori: Vlk Jan, Pulec Zbyněk

MPK: E05G 1/02, E05G 1/024, E05G 1/00...

Značky: stavebný, dielec, trezorový

Text:

...dielec podľa riešenia bol umiestnený v ráme, pozostávajúcom zo spodnej dosky,prednej bočnice, zadnej bočnice a dvoch čiel a vytváral takPrehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje príklad základného prevedenia stavebné ho trezorového dielca podľa riešenia, na obr. 2 je rez sta vebným trezorovým dielcom s elementami pre doplnkové zvýšenie odolnosti, na obr. 3 je prefabrikované...

Bezpečnostná schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 221

Dátum: 09.09.1993

Autor: Božek Stanislav

MPK: E05G 1/00

Značky: schránka, bezpečnostná

Text:

...priečnymi drážkami 2 tvaru V alebo U na nanesenielepidla lg za účelom osadenia do diery Ä v stene 4. V smerepozdĺžnej osi je opatrený odvzdušñovacími drážkami lá po celej dĺžke a z vnútornej strany je opatrený obvodovou drážkou Žzodpovedajúceho tvaru na uchytenie výsuvných západiek Q zámku 7 vo viacerých bodoch po obvode. Uzáver schránky tvorí pancie rové veko 8, ktoré je osadené na vyčnievajúcu časť ll dutéhoveka 8 je uohytený zámok 1 a...