E05D 7/04

Pánt, hlavne na dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5920

Dátum: 04.11.2011

Autori: Wala Ireneusz, Jendrusik Adrian

MPK: E05D 7/04, E05D 5/04

Značky: hlavne, dveře, pánt

Text:

...z vonkajšej strany cez regulačný otvor 18, a v homej časti čapu 2 sa nachádza po obvode Výrez Q pre záklopkové spojenie s horným ochranným zaslepením 20. Homé zaslepenie Q má v zásade oválny tvar a na dolnej strane má sformovanú necelistvú mnohosegmentovú prírubu Ä, ktorého vnútorná stena má tvaru oblúka odpovedajúci stýkajúcemu sa povrchu čapu 2 ukončeného výpustkou gl zaklopujúcou sa v jeho výreze 12, naproti tomu tvar vonkajšej steny...

Dverový alebo okenný záves

Načítavanie...

Číslo patentu: 286771

Dátum: 22.04.2009

Autor: Österle Helmut

MPK: E05D 7/04

Značky: závěs, dverový, okenný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri dverovom alebo okennom závese sú dva diely závesu navzájom v činnom spojení otočne okolo spoločnej osi závesu. Jeden závesový diel má krídelko (6), ktoré sa dá zasunúť do závesového strmeňa (5), pričom toto krídelko (6) sa dá v závesovom strmeni (5) uložiť okolo osového čapu (7), orientovaného rovnobežne s osou závesu, a zafixovať vo svojej nastaviteľnej pootočenej polohe. Krídelko (6) sa dá v závesovom strmeni (5) trojrozmerne prestaviť,...

Záves rohového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19582

Dátum: 15.12.2008

Autor: Schewe Florian

MPK: E05D 7/04, E05D 15/52

Značky: ložiska, závěs, rohového

Text:

...umožňuje ľahkú dostupnosť zdola pri otvorenom okne. Okrem toho, nastavovacie zariadenie je prístupné zo strany odvrátenej od prípravku na uchytenie čapu, takže je vylúčené obmedzenie prístupnosti kvôli rámu pri otvorenom okne. Vzhľadom na túto konštrukciu, rohový záves podľa vynálezu v zmontovanom stave je možne najmä ľahko namontovať. Nosná konzola má vysokú stabilitu, pretože nosná konzola je vyrobená v tvare L a máv určenej montážnej...

Držiak na pripevňovací čap okenného, dverového alebo nábytkového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286490

Dátum: 29.10.2008

Autor: Oesterle Helmut

MPK: E05D 7/04

Značky: závěsu, dverového, nábytkového, držiak, připevňovací, okenného

Zhrnutie / Anotácia:

Na pripevňovacom čape (1) je vytvorený závit (4), pričom oblasťou závitu (4) je zaskrutkovaný do kotúča (5) typu matice s vnútorným závitom. Kotúč (5) má na svojom vonkajšom obvode ozubenie, ktoré zasahuje do ozubenia (6) prestavovacieho dielu (3). Keď sa prestavovací diel (3) otočí okolo svojej osi, vzájomný záber medzi prestavovacím dielom (3) a kotúčom (5) spôsobí otočenie kotúča (5), takže pripevňovací čap (1) sa podľa smeru otáčania...

Spojovací systém skladacích dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6317

Dátum: 18.05.2004

Autor: Tarrega I Lloret Miguel Angel

MPK: E05D 5/00, E05D 7/04

Značky: spojovací, systém, skládacích, dvier

Text:

...dverových závesov spolupracujúcich na dverách, tieto lopatky sú vybavené na svojich okrajoch naproti dverovému závesu hlavou,ktorá má konštantný profil, ktorý je vhodný tvarom a veľkosťou na to, aby bol spojený spôsobom pero a drážka so zodpovedajúcimzarážaním pod tlakom v spolupráci s párom skrutiek (E pretinajúcich uvedenú hlavu tlačiacu proti dnu profilu,presnejšie medzi párom pozdĺžnych rebier, ktoré sú permanentne zablokovane...

Vynálezy kategórie «E05D 7/04» v ZSSR.

Dvojdielny nastaviteľný záves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1990

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kothera Miroslav, Sláma Milan

MPK: E05D 7/04

Značky: závěs, nastavitelný, dvojdielny

Text:

...obr. l a 2 je znázornený príklad uskutočnenia dvojdielneho nastaviteľného závesu pre dvere, ktorý pozostáva zhorného dielu l, pripojeného k neznázornenému krídlu dveri a zo spodného dielu 2, pripojeného k neznázornenému rámu. Horný diel l a spodný diel z sú vybavené súosovou valcovou dutinou Q s vnútorným závitom á, do ktorého sú svojim vonkajším závitom Q zaskmtkované horná vložka Z a dolná vložka 5. V hornej vložke Z aj dolnej vložke § je...

Otočný dverový záves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1224

Dátum: 07.08.1996

Autor: Lorencovič František

MPK: E05D 3/02, E05D 7/04

Značky: závěs, dverový, otočný

Text:

...vyobrazený v pohľade zdola s číastočnými priečnymi rezmi príklad otočného dverového závesu podľa tohoto úžitkového vzoru, pričom toto vyobrazenie odpovedá prevedenia podľa obr. 1. Na obr. 3 jevyobrazený s číastočnými rezmi priklad prevedenia dvojkrídlového otočného dverovéhozávesu podľa tohoto úžitkového vzom, u ktorého je jedno krídlo opatrené oddelítelnouhlavicou a druhé krídlo upevňovacou príložkou. Na obr. 4 je vyobrazený v pohľade zdola...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 278086

Dátum: 06.12.1995

Autori: Gašper Michal, Snopek Krzysztof

MPK: E05D 7/04, E06B 5/16

Značky: uzáver, požiarny

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarna izolácia pozostáva z aktívnej protipožiarnej vrstvy (521), ktorá je umiestnená na vnútornej strane kovovej vrstvy (52), pričom na aktívnu protipožiarnu vrstvu (521) je daná žiaruvzdorná vrstva (54), na ktorú je umiestnená reflexná kovová vrstva (55). Medzi reflexnými kovovými vrstvami (55) z oboch strán rámu (51) je vo vnútri upevnená izolačná vrstva (57) tak, že medzi ňou a každou reflexnou kovovou vrstvou (55) je vytvorená...