E05C

Bezpečnostné viacúčelové zariadenie s retiazkou na dverách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7104

Dátum: 05.05.2015

Autor: Urban Ivan

MPK: E05C 17/36

Značky: dverách, bezpečnostné, zariadenie, viacúčelové, retiazkou

Text:

...dielov a obrázok 3 to isté ako na prvom obrázku s tým rozdielom, že vyberateľné držiaky sú premiestnené do štítu.Prikladom optimálneho uskutočnenia technického riešenia je bezpečnostné viacúčelové zariadenie s retiazkou na dverách podľa obrázkov 1 až 3.Základným prvkom zariadenia je pevný štít l, určený na upevnenie na dverové krídlo 2, a retiazka Q z pevného materiálu. Štít l pozostáva z masívneho oceľového profilu s hrúbkou 10 mm,...

Magnetická zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6999

Dátum: 07.01.2015

Autori: Pavlenko Slavko, Maščenik Jozef, Matija Rudolf, Gašpár Štefan

MPK: E05C 19/16, F16B 21/16

Značky: magnetická, zarážka

Text:

...Aretačný systém je zložený z piatich častí,z ktorých tri časti sú vyrobené podľa vlastného konštrukčného riešenia a dva komponenty sú bežne dostupné špecifikované permanentné magnety. Sedlo určuje požadovanú polohu, do ktorej zapadne západka vedená voľne v puzdre upevnenom na kotviacej doske. Princíp funkčnosti vedenia západky je vo vzájomnom odpudzovaní dvoch magnetov osadených nad sebou s rovnakým pólom, pričom sú so západkou uložené a...

Zariadenie na zadržiavanie polo-statických krídiel okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18247

Dátum: 05.10.2012

Autori: Robert Noël, Cappone Xavier

MPK: E05C 7/04, E05C 19/02

Značky: okien, zariadenie, krídiel, polo-statických, zadržiavanie, dveří

Text:

...element vychýli zo svojej referenčnej pozície, aby zaujal pozíciu uvoľnenia vtedy, ked je mobilné okenné krídlo mimo svoje zatvorenej polohy . Z toho vyplýva, že už žiadny iný element tohto bežného zariadenia neisti polo- statické okenné krídlo vjeho zatvorenej polohe, keď je mobilné okenné krídlo otvorené.0013 Vdôsledku toho je nevýhodou tohto bežného mechanizmu to, že keď je mobilné okenné krídlo otvorené, môže dôjsť kneželanému otvoreniu...

Strešné okno s valcovou zástrčkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17274

Dátum: 04.10.2012

Autor: Jonsen Lasse Kousgaard

MPK: E04D 13/03, E04D 13/035, E05C 1/10...

Značky: válcovou, zástrčkou, strešné

Text:

...zástrčku podľa Obr. 3 s horným modulom rámu okenného krídla podľaObr. 6 a 7 ukazujú pohľady podľa obr. 1 a 2 ukazujú ľahkoodlišné uskutočnenie okna podľa vynálezu aObr. 8 ukazuje parciálny perspektívny pohľad na okno0010 Obr. 1 a obr. 2 ukazujú jedno uskutočnenie okna l podľa vynálezu, ktoré obsahuje okennú tabuľu 4, ktorá definujerovinu, rám 2, ktorý má horný člen 5, spodný člen Q a dva bočné členy 1, § definujúce plochu rámu, a rám §...

Kovanie na okno alebo dvere a spôsob výroby uzatváracieho čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287725

Dátum: 24.06.2011

Autor: Loos Horst

MPK: E05C 9/18, B23K 26/00

Značky: výroby, čapu, dveře, spôsob, uzatváracieho, kovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kovanie na okno alebo dvere s najmenej jednou posúvateľnou pohybovacou tyčou (2), na ktorej je upevnený najmenej jeden uzatvárací čap (1) a/alebo zaisťovací oporný protikus. Uzatvárací čap (1) vybieha z polodrážky krídla alebo rámu do roviny krídla a v uzatváracej polohe pohybovacej tyče (2) sa uzatvárací čap zachytáva za oporný zaisťovací protikus upevnený na polodrážke rámu alebo krídla, pričom uzatvárací čap (1) je vybavený zaisťovacím...

Vynálezy kategórie «E05C» v ZSSR.

Ozubená tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17556

Dátum: 08.06.2011

Autori: Minich Peter, Marton László, Nyikos Tamas, Stapf Peter

MPK: E05B 63/00, E05C 9/02

Značky: ozubená

Text:

...kovanie hnacej tyče, ktorá obsahuje hnaciu tyč, hnacieprehĺbenie pre záber hnacieho prostriedku, sú známe zo spisov FR 2Úkolom vynálezu preto je vytvoriť zariadenie, ktorým môžu byť pri použití rovnakých hnacích tyčí a rovnakého hnacieho pastorkarealizované rôzne rozmery tŕňa.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený ozubenou tyčou na kovanie hnacej tyče, ktorá aspoň na svojej hornej strane obsahuje väčší počet hnacích prehĺbení pre záber...

Hnacie zariadenie na kovanie s ovládacou tyčou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16446

Dátum: 08.06.2011

Autor: Stapf Peter

MPK: E05C 9/02

Značky: ovládacou, kovanie, zariadenie, tyčou, hnacie

Text:

...jednoduché. Ako spojovacíelement sa môže použiť kolík alebo podobne, ktorý môže byť rovnako vytvorený lacno a jednoducho. Ďalej sú diely telesa v dôsledku odstránenia zaskakovacích spojení a zaskakovacích hákovv nespojenom stave vytvorené ako menej citlivé.Ovládacia tyč môže byť v nespojenom stave dielov telesa vložená do vedenia ovládacej tyče. V spojenom stave dielov telesa je ovládacia tyč uložená v hnacom telese. Hnacie teleso je preto...

Zarážka dverí a / alebo držiak dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15651

Dátum: 12.08.2010

Autor: Sterzel Roy

MPK: E05C 17/48, E05C 17/52, E05C 17/50...

Značky: zarážka, dveří, držiak

Text:

...prvok zapadne a tým zamedzí pohybu dverí. Kyvadlový prvok je vo svojej vodorovnej polohe dižaný pružinoua magnet ťahá kyvadlový prvok proti sile pružiny smerom nadol.0010 Nevýhodou na tomto riešení je, že pri únave alebo poruche pružiny sa kyvadlový prvok trie o zem. Ďalej nastupuje aj pri tomto variante dverového dorazu problém, že pri silnom otváraní dverí silným nárazom dverí na doraz môže dôjsť k veľkým škodám na dverách alebo úplnému...

Ohňovzdorný panel a celosklenené dvere na protipožiarne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16312

Dátum: 11.08.2010

Autor: Wiedemann Günter

MPK: B32B 17/10, B32B 17/06, E05B 17/00...

Značky: celosklenené, ohňovzdorný, protipožiarne, dveře, účely, panel

Text:

...Navyše, môže byť priamo vystavené vplyvu tepla a plameňov, ako jeSlovenský preklad európskeho patentového spisu EP 2 470 (33 B 1 , v OHNOVZDORNY PANEL A CELOSKLENENE DVERE NA PROTIPOZIARNE UCELYPredmetom vynálezu je vylepšiť takýto ohňovzdorný panel, ktorý je zložený aspoň zdvoch sklenených tabúl usporiadaných navzájom rovnobežne, a zhľadiska použitia ovládacích prostriedkov navrhnúť celosklenené dvere na protipožiarne účely, na ktoré môže...

Pás pre elektromagnetické prísavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18550

Dátum: 26.03.2010

Autor: Benhammou Jacob

MPK: E05C 19/16, E05B 1/00

Značky: přísavné, zariadenie, elektromagnetické

Text:

...obrázkov na výkresochĎalšie charakteristiky vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu s odvolaním na priložené výkresy uskutočnenia vynálezu, ktoré sa uvádzajú len ako príklad a to s týmito obrázkami- obr. l je pohľad v priečnom reze na pás podľa vynálezu- obr. 2 a 3 sú pohľady analogické obr. l, ktoré zobrazujú dve možné polohy krytu skrutky- obr. 4 je pohľad v priečnom reze na pás podľa vynálezu, zktorého je zrejmá možnost...

Ručná podpera na pridržanie otvoreného krytu motora vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11600

Dátum: 16.12.2009

Autor: Astorg Alexandre

MPK: E05C 17/04, E05C 17/30

Značky: krytu, vozidla, motora, podpera, ručná, pridržanie, otvoreného

Text:

...ktoré sa nachádzajú na konci tiahla, pričom rotačná os pohyblivého prvku okolo pevného prvku je kolmá na pozdĺžnu os tiahla.0008 Pevný prvok má výhodne priamy okraj, a pohyblivý prvok je predĺžený ramenom, ktoré sa končí kolmou obrubou, pričom obidva prvky súumiestnené tak, aby sa obruba ramena nachádzala oproti priamemu okraju pevného prvku, pričom priestor vytvorený medzi spomenutou obrubou aspornenutým okrajom obsahuje uloženie....

Systém výmenných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19558

Dátum: 17.09.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E05B 9/04, E05B 41/00, E05B 63/14...

Značky: systém, výmenných, valcov

Text:

...druhý variant uskutočnenia systému výmenných valcov podľa tohto vynálezu, Obr. 5 pohľad spredu na systém výmenných valcov z obr. 4 v uzatvorenej polohe.Obr. 6 pohľad spredu na systém výmenných valcov zobr.4 votvorenej polohe.0012 V nasledujúcom obrázkovom opise sa výrazy ako hore, dole, vľavo,vpravo, vpredu, vzadu a pod. týkajú len vzorových zobrazeni a polohy uzamykacieho systému a ostatných dielov zvolených pre dané obrázky. Tieto pojmy...

Uzamykacie zariadenie, najmä pre poklopy, veká, krídla dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18223

Dátum: 15.06.2009

Autor: Sobotka David

MPK: E05B 13/00, E05B 35/00, E02D 29/14...

Značky: křídla, dveří, poklopy, najmä, veká, uzamykacie, zariadenie, okien

Text:

...ako aj dorazovými výstupkami mimo dna skrine určenými pre styk so zaisťovacímPrehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie vynálezu je znázomené na výkresoch, kde obr. l predstavuje axonometrický pohľad zdola na rozložené uzamykacie zariadenie, obr. 2 axonometrický pohľad zhora na dno uzamykacieho zariadenia v uzamknutej polohe, ktorého skriňa má odstránené veko,obr. 3 axonometrieký pohľad zhora na uzatvorenú skriňu uzamykacieho...

Konfigurácia kovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14196

Dátum: 16.03.2009

Autori: Kofler Gerhard Erich, Rieger Wolfgang

MPK: E06B 7/10, E06B 7/02, E05C 9/00...

Značky: konfigurácia, kovania

Text:

...Vetracia poloha hnacej tyče súčasne aj druhú zatvorenú polohu hnacej tyče. Inak vyjadrené, znamená to, že v prípade tejto konfigurácie kovania sú možné dve rôzne zatvorené polohy hnacej tyče, ato za prvé normálna zatvorená poloha, v ktorej je krídlo zatvorené aje v stave so zatvorenou závorou, pričom aj otvor vytvorený v krídle je zakrytý krycím prvkom. Za druhé existuje druháotvorená poloha, to znamená, že krídlo je zatvorené aj potom,...

Zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17273

Dátum: 12.03.2009

Autori: Kornerup Klaus, Toft-jensen Niels Henrik, Ryberg Jesper

MPK: E05C 17/28, E05D 15/40, E04D 13/035...

Značky: zariadenie, zdvíhacie

Text:

...V dôsledku gravitačných alebo vetrom indukovaných síl pôsobiacich na0004 EP 1 052 342 B navrhuje ako riešenie tohto problému zdvíhacie zariadenie, u ktorého je brzdný efekt brzdného zariadenia nastaviteľný pomocou skrutky so závitom. Svorník so závitom nastaví silu vyvíjanú dvomi laterálnymi kĺzadlami na príslušné laterálne brzdné povrchy vodiaceho člena zdvíhacieho zariadenia. Toto umožňuje pridať konštantný brzdný efekt pôsobiaci po...

Zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20730

Dátum: 12.03.2009

Autori: Ryberg Jesper, Kornerup Klaus, Toft-jensen Niels Henrik

MPK: E05D 15/40, E05C 17/28, E04D 13/035...

Značky: zariadenie, zdvíhacie

Text:

...EP 1 873 323 A prihlasovateľa je známe zdvíhacie zariadenie podľa úvodnej časti nároku 1, ktoré navrhuje iné riešenie problému poskytnutia vhodnej brzdnej sily vo všetkých polohách okna. Vtomto zdvíhacom zariadení klzná pätka obsahuje brzdiace zariadenie, ktoré moduluje silu vyplývajúcu z predpätia na klznej pätke vo variácii veľkosti uvedenej sily, teda vo variácii dráhy klznej pätky. To poskytuje brzdný účinok závislý od dráhy,...

Zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18451

Dátum: 07.11.2008

Autori: Macheiner Andreas, Hölzl Josef

MPK: E05B 55/00, E05B 17/00, E05B 17/20...

Značky: zámka

Text:

...sily vznikajúce pri spätnom zatlačení západky zámky sú orientované vpodstate kolmo na stupňovité plochy atýmto nevzniká žiadna zložka sily, ktorá by mohla vytlačiť blokovací prvok zjeho blokovacej polohy. Principiálne sa ale môže časť stupňovitých plôch rozprestierať aj šikmo vzhľadom na dosadací úsek prípadne oblasť dosadania. Týmto alebo aj vdôsledku úplne neodstupňovaného, šikmého priebehu je pri najrôznejších medzipolohách západky zámky...

Zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19733

Dátum: 05.11.2008

Autori: Macheiner Andreas, Hölzl Josef

MPK: E05B 55/00, E05C 9/18

Značky: zámok

Text:

...medzi týmito elementmi alebo iba prerušenie alebo zmenšenie prenosu sily vnútri mechanického spojenia, ktorým sa však koniec koncov dosiahne rovnakým spôsobom len toho, že sa krútiaci moment zavádzaný na ovládací orgán už neprenáša bez prekážky na zámkovú západku.0009 Podľa vynálezu zahŕňa činné spojenie medzi zámkovou západkou a ovládacím orgánom prevodový element uložený otočne alebo výkyvne okolo osi otáčania alebo osi kyvu, pričom os...

Kovanie s tyčami závory na okno alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 286430

Dátum: 03.09.2008

Autor: Oestermann Markus

MPK: E05C 9/00

Značky: dveře, kovanie, závory, tyčami

Zhrnutie / Anotácia:

Kovanie s tyčami (2, 3, 4) závory, pri ktorom sú vodiace prostriedky tyčí (2, 3, 4) závory, zapadajúcej za okrajové lišty (10) drážky (11) rámu (1) krídla, zavedené do drážky (11) rámu (1) krídla otvorom na pozdĺžnej strane drážky (11) rámu (1) krídla a v koncovej montážnej polohe, v ktorej zapadajú za okrajové lišty (10), uložené elasticky pružne pohyblivo alebo otočne, alebo sú fixované.

Dutý okenný alebo dverový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9322

Dátum: 12.06.2008

Autor: Gierszewski Leszek

MPK: E06B 3/22, E05C 9/00

Značky: okenný, profil, dutý, dverový

Text:

...v podstate do rybinoxwžhr) spoja vyltvzirçvvzrný prcilil a že boky držižky uzz 1 lvárajú dno drážky kovania uholom medzi 45 ° a 85 °. s výhodou 60 ° a 80 °. úplne najvýhodnejšie okolo 70 °.Do rybinovćho spoja vytvarruxraný profil drážky kovania má tú prednosť. že pri nasadení pohonu je potrebné odstránil materiál iba v micstc príruby a nie popri celom boku drážky. Tým sa významne účinne zabráni oslabcniu materiálu steny dutého okcnného...

Zariadenie na fixáciu polohy krídla strešného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8813

Dátum: 11.06.2008

Autori: Kaczynski Pawel, Sloma Krzysztof

MPK: E05F 1/00, E05C 1/00, E04D 13/035...

Značky: polohy, zariadenie, strešného, křídla, fixáciu

Text:

...podrobnosti spojenia krídla s rámom okna, obr. 3 zobrazuje podrobnosti spojenia ramena s rámom okna, obr. 4 zobrazuje lôžko V axonometrickom zobrazení aobr. 5 je pohlad na posúvač.0008 Ako je vidieť na výkresoch, do rámu l krídla okna je primontovaná kladka 2, ktorá je nesená v dráhe 3, primontovanejk rámu 4 okna. a na čelo matice 5, ktoré je naskrutkované nakoniec tyče 6, klzne uložené V nastavovacej matici 7,naskrutkované do zvislej steny 8...

Elektronicky programovateľný zámok s mobilným tlačidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14149

Dátum: 30.04.2008

Autori: Viso Cabera Ana, Badiola Brenaga Iker, Arriola Arrizabalaga Pedro

MPK: E05C 1/06, E05B 47/06, G07C 9/00...

Značky: programovatelný, elektronický, tlačidlom, zámok, mobilným

Text:

...obsluhu zámku podľa naprogramovanej logiky.0007 Ponúka tiež výhodu možnosti odomknúť tyč solenoidu v prípade poruchy, čo jemožné vykonať sériou vzájomne prepojených okien z hlavice do základne otáčavého gombíka0008 Ponúka tiež možnost ponúknuť užívateľovi stavy uzamknutie cez vopred stanovenéporadie časov a farieb v LED lampe logicky vyhovujúce uvedeným stavom.0009 Pre lepšie porozumenie účelu tohto vynálezu je na výkresoch...

Usporiadanie uzamykateľnej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20879

Dátum: 04.04.2008

Autori: Eriksson Kjell, Herrmann Jonas, Moller Per, Larsson Björn

MPK: E05B 63/00, A47K 10/32, E05B 1/00...

Značky: nádoby, uzamykateľnej, usporiadanie

Text:

...na uvedenej nádobe, kde uvedená zámka obsahuje zvonka nádoby ovládateľnú uzamykaciu záchytku, ktorá zapadá do prijímacej časti, čím nádobu uzamyká. Táto zámka obsahuje vložku zámky, ktorá je vpriamom či nepriamom kontakte s uzamykacou záchytkou a spolupracuje s ňou. Vložka zámky je umiestnená v puzdre a vzhľadom na nádobu je ňou možné otáčať jedine V prípade, keď je do vložky zámky zasunutý príslušný kľúč. Puzdro je namontované vo...

Uzáver nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5379

Dátum: 20.11.2007

Autor: Hakemann Fritz

MPK: E05C 3/00, E05B 65/00, F25D 23/02...

Značky: uzáver, nábytku

Text:

...v otvore, pričom dosadacieplochy pre dvere, sklápacie dvierka alebo prednú dosku zásuvkyprečnievajú cez otvor a v polohe uzavretia dosadajú na protiľahlé plochy nábytku, profilovú lištu, ktorá je umiestnená na okraji, príkladne V hornej alebo dolnej časti dverí, sklápacích dvierok alebo prednej dosky. Profilová lišta je opatrená tesnením a poistným prvkom a môže byť pootáčaná 2polohy uzavretia do polohy otvorenia.Je výhodné, keď je...

Blokovacie kovanie a súprava pre kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9377

Dátum: 24.10.2007

Autor: Gebhardt Jens

MPK: E05C 9/18

Značky: súprava, kovanie, blokovacie

Text:

...časti je ulahčená tým, že zatváracia časť môže byt až do konečnéhoupevnenia najskôr ñxovaná upevňovacou skrutkou.0011 Stabilita spojenia zatváracej časti s rámom alebo krídlom je maximalizovaná, ked základné teleso obsahuje v oblasti priechodu zhrubnutie,takže sa upevňovacia skrutka spoľahlivo opiera.0012 Aby sa zaručilo spoľahlivé usadenie zatváracej časti, je okrem toho ešte základné teleso v oblasti priechodu vybavené spodným vybraním....

Dverná a/alebo okenná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8382

Dátum: 01.10.2007

Autor: Mayer Frank

MPK: E05C 17/54

Značky: dverná, zarážka, okenná

Text:

...rámom, a jednak ale tiež zosiľňujea/alebo zvyšuje pružné pôsobenie vnútornej časti. Vonkajšia časť ma, s výhodou v svojich vnútorných častiach obklopujúcich oblastiach, o daný faktor, ktorý je väčší než 1, s výhodou výrazne väčší hrúbku steny než vnútorná časť v oblasti svojej špičky a/alebo v koncovej oblasti zarážky.Pokiaľ je zvolený obrys podľa EP l 472 426 Bl, tak je pri stlačení špička vonkajšej časti posunutá k susednému zaobleniu V...

Otváracie a zatváracie zariadenie pre viečka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7547

Dátum: 27.09.2007

Autori: Rossetti Giuseppe, Persiani Luigi

MPK: E05C 19/00, B60K 15/04

Značky: otváracie, viečka, zariadenie, zatváracie

Text:

...rotačný pohyb prenášajuceho kclikal001 Ak je viečkc zavrete. pe unáša pevne spojený s hrebeňomsrdcoviteho tvaru, takže aj kolik je držaný v zadnej polohe ajproti sile tlačnej pružiny.0016 Ak uživateľ stlači viečko, kolik, prenášajuci otáčavý pohyb, vykoná krátky spatný pohyb dovnútra krytu a vodiacej komory spoločne 5 hrebeňom srdcoviteho tvaru, čo následne uvoľní unášač takým spôsobom, že sa kolik, prenášajúci rotační pohyb,pohne pod...

Tesniaci profil s magnetom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6038

Dátum: 10.05.2007

Autori: Hermann Andreas, Engelhardt Dieter, Wendler Matthias

MPK: B60J 10/00, E05C 19/00, B29C 47/00...

Značky: magnetom, tesniaci, spôsob, výroby, profil

Text:

...nároku 5. 0010 Výhodné a dalšie formy uskutočnenia sú uvedené V závislých patentových nárokoch.0011 vynález bude bližšie objasnený v nasledujúcom opise. 0012 Tvrdá súčasť, to znamená pripevňovací diel, pozostáva V podstate z 65 až 90 hmot. tvrdeného PVC (K-hodnota medzi 57 a 60), akrylátového modifikátora rázovej húževnatosti podľa požadovaného nmdulu pružnosti tvrdých zložiek, a cinových~ a0013 Mäkká zložka, to znamená pružne...

Uzáver pre kovanie ojnice krídla a okno s týmto uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6643

Dátum: 14.11.2006

Autori: Schenck Hans-peter, Rüter Detlef, Bernsmann Wolfgang, Garbers Christian, Lukas Torsten, Thiedig Roland

MPK: E05C 9/00

Značky: týmto, kovanie, ojnice, uzáver, uzáverom, křídla

Text:

...krídla. Kridlo okna podľa tohto vynálezu je preto napriek veľmi malej vôli drážky pri otváraní a pri zatvárani výrazne ľahko pohyblivé.0019 Okno podľa tohto vynálezu sa dá uskutočniť zvlášť Kompaktne, keď druhá časť uzáveru je usporiadaná tak, že sa nachádza v polohe pod okrajom zárubne prekrývajúcej preklopenie krídla resp. v krídlo prekrývajúcej oblasti zárubne.0020 Je samozrejme možné, aby uzáver podľa tohto vynálezu pri známom postupe...

Pákový mechanizmus pre kovanie ojnice krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6513

Dátum: 06.11.2006

Autori: Prinz Hubert, Niehues Stefan

MPK: E05C 1/00, E05C 7/00

Značky: pákový, křídla, mechanizmus, kovanie, ojnice

Text:

...pohonným mechanizmom so zatvorenou ovládacou pákou po prvom použití ovládacej páky s ojnicou v zablokovanej polohe.0015 Obr. 1 znázorňuje dve kovania 1 a 11 ojnice, pričom kovanie 1 ojnice je priradené neznázomenému hlavnému krídlu a kovanie g ojnice rovnako neznázornenému stálemu krídlu dvojkrídlového okna bez stredového stĺpika. Kovanie 1 ojnice vykazuje pohonný mechanizmus g,ktorý cez neznázornenú uchopovaciu kľučku poháňa ojnicu Q a oez...

Zámkové zariadenie na otváranie a zatváranie dverí skríň nákladných automobilov, prívesov a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15832

Dátum: 03.08.2006

Autor: Hilbe Riccardo

MPK: E05B 5/00, E05B 13/00, E05B 65/16...

Značky: zariadenie, otváranie, dveří, zámkové, automobilov, podobně, prívesov, skříň, nákladných, zatváranie

Text:

...na zámkové zariadenie podľa vynálezu s kľučkou v zatvorenej uhlovej poloheNa obr. 2 je pozdĺžny rez zariadením Na obr. 3 je priečny rez zariadením vzatý pozdĺž línie III-III na obr. lNa obr. 4 je v čiastočnom reze perspektívny pohľad na zariadenie s ovládacou pákou vNa obr. 5 je pohľad spredu na prvý prvok základne zariadenia podľa vynálezu Na obr. 6 je pohľad spredu na druhý prvok základne zariadenia podľa vynálezu Na obr. 7 je perspektívny...

Zariadenie na odvádzanie dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285154

Dátum: 19.06.2006

Autori: Caoduro Paolo, Caoduro Carlo

MPK: E05F 15/20, E05C 17/00, E05F 15/00...

Značky: zariadenie, odvádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia (1) na odvod dymu, ktoré obsahuje základňu (2), ktorá vymedzuje otvor (3), vytvorený v konštrukcii budovy, ďalej obsahuje poklop (4), ktorý pri svojom otváraní a uzatváraní spolupracuje so základňou (2), prostriedky zabezpečujúce pohyb (6) na otáčanie poklopu (4), zabezpečovacie prostriedky (7), určené na blokovanie poklopu (4) v jeho uzatvorenej polohe, mechanický uzáver (8), určený na blokovanie poklopu (4) v jeho...

Prestaviteľná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 285079

Dátum: 18.05.2006

Autori: Kordes Herbert, Wehrspann Lars

MPK: E04B 2/82, E05D 15/06, E05C 7/00...

Značky: stěna, prestaviteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná stena pozostávajúca z jednotlivých závesne uložených dverových a/alebo stenových prvkov, ktoré sú posuvné v stacionárnej dutej vodiacej lište (1) upevnenej na strope (41) a vybavenej rozdvojeniami a odbočkami. Jednotlivé dverové a/alebo stenové prvky nie sú vedené v oblasti pri podlahe (3) a sú vybavené pätnou profilovou lištou (5), v ktorej je upravené blokovacie zariadenie (6), ktoré pri vzájomnom styku aspoň dvoch dverových...

Hnací mechanizmus pre kovanie okna, dverí alebo podobne a spôsob ovládania hnacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4661

Dátum: 29.04.2006

Autori: Zabukovec Rafael, Piqeur Mike

MPK: E05C 9/00

Značky: podobně, kovanie, hnací, spôsob, mechanizmu, dveří, hnacieho, mechanizmus, okna, ovládania

Text:

...natočenia ďalej otáčať, pričom prebieha druhá oblasť uhla natočenia. V druhej oblasti uhla natočenia zaberá druhý ozubený segment svojimi zubmi s príslušným druhým protiozubením ovládacieho posunovača. Druhý ozubený segment je uložený otočne okolo osy otáčania, pričom - podľa výhodného vytvorenia - môže byť rovnako vytvorený ako štvrťkruhový segment, takže V druhej oblasti uhla natočenia spolupôsobí v uhle natočenia zhruba 90 °Usporiadanie je...

Pridržiavacie zariadenie na zadné alebo predné kapoty karosérií motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11526

Dátum: 13.12.2005

Autor: Yilmaz Mehmet

MPK: E05C 17/04, B05B 13/02, B05C 21/00...

Značky: predné, motorových, karoserií, kapoty, vozidiel, zadné, pridržiavacie, zariadenie

Text:

...a demontáž. Okrem toho sú občas potrebné manuálne dodatočné práce na vnútornej strane zadnej alebo prednej kapoty. Táto sa musí potom široko otvoriť, na čo sa pridržiavacie zariadenie musí odstrániť a neskôr znovu0008 Pri každej montáži sa musí pridržiavacie zariadenie usporiadať na surovú karosériu a manuálne sa s ňou zoskrutkovať pri demontáži je povoľovanie skrutkového spoja väčšinou možné taktiež len manuálne kvôli obmedzeným0009 Na...

Uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4132

Dátum: 05.05.2005

Autor: Tomáš Stanislav

MPK: E05C 1/02, E02D 29/14

Značky: zariadenie, uzamykacie

Text:

...2 - znázorňuje technické riešenie so zariadením otváracím zvrchu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZa príklad technického využitia uzamykateľného zariadenia bol vybraný poklop l s rámom 2 obojstranne uzamykateľný, viď obrazová dokumentácia v prilohe obr. l. Hlavná čast vlastného uzamykateľného zariadenia tvorí kľukový, pripadne excentrický mechanizmus, ktorý je tvorený kľukou 3, ojnicami 7 a rázvorami 8, ktoré sú v zamknutej polohe...

Klipsové alebo západkové upevnenie na zafixovanie tenkej steny na stenovom držiaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11002

Dátum: 28.02.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: F16B 5/06, E05C 1/16, E05C 19/02...

Značky: stěny, klipsové, zafixovanie, stenovom, tenkej, držiaku, upevnenie, západkové

Text:

...tenkej steny a na základe konštrukčného materiálu zpoddajnej umelej hmoty umožňuje hlavu pružne uchytiť. Nevýhodná je tu tá skutočnosť, že tento materiál z umelej hmoty môže v priebehu času a pri častom zaťažení stratiť svoju súdržnosť a pružnú silu a že vysoká pevnosť tohto uchytenia nebude zaručená. Okrem toho je tátokonštrukcia veľmi komplikovaná a drahá.0006 Úlohou tohto vynálezu oproti tomuto dokumentu je pozmeniť západkové upevnenie...

Klipsové alebo západkové upevnenie na zafixovanie tenkej steny na stenovom držiaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10378

Dátum: 28.02.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: F16B 5/06, E05C 1/16, E05C 19/02...

Značky: držiaku, západkové, stenovom, stěny, klipsové, tenkej, zafixovanie, upevnenie

Text:

...pružnú konštantu, zatiaľ čo pri umelej hmote je táto pružná silavymedzená materiálovými vlastnosťami danej umelej hmoty.0009 Vonkajšiu časť (objímku) zásuvného spojenia treba pri známom stave techniky nainštalovať do kruhového prieniku vtenkej stene, pri forme uskutočnenia vzmysle vynálezu je táto vonkajšia časť (objimka) zásuvného spojenia výhodne vytvorená z obdĺžnikového prieniku v tenkej stene, výhodne v oblasti obruby na okraji tenkej...

Tyčový zámok na montáž do otvoru v tenkej stene (nepriame príchytkové upevnenie)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3715

Dátum: 26.01.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: E05B 1/00, E05B 9/00, E05C 9/00...

Značky: zámok, otvorů, tyčový, montáž, upevnenie, tenkej, nepriame, stěně, príchytkové

Text:

...symetrie a obidva jej diely tvoria priestory pre uloženie pastorku a pre dve v strede perforované proti sebe sa pohybujúce tyče z pásoviny, ktoré sa dostanú do záberu s uvedeným pastorkom.0015 Alternativou môže byť, že drieková časť zahrňuje pastorok, ktorý je delený v rovine symetrie, pričom táto drieková časť tvori priestory pre uloženie oboch dielov uvedeného pastorka a pre dva stredovo alalebo po bokoch perforované, proti sebe sa...

Závesné zariadenie na posuvné dvere, skladacie posuvné dvere, posuvné okná a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 284363

Dátum: 13.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: E05C 19/00, E05D 13/00, E05D 15/06...

Značky: dveře, zariadenie, podobně, okna, závesné, posuvné, skladacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zaisťovacie zariadenie (6) má aspoň jednu dvojramennú páku (8) so zárezmi otočne uloženú na nosnom diele (3). Táto páka (8) so zárezmi dosadá jedným svojím koncom na čap (5), druhým sa opiera o pružinu (11), pritom koniec páky (8) so zárezmi dosadajúci na čap (5) leží nad ložiskom otáčania páky (8) so zárezmi.