E05B 63/08

Zadlabaný závorový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284078

Dátum: 06.08.2004

Autori: Marton László, Egresits Árpád

MPK: E05B 63/08, E05B 25/02

Značky: zámok, závorový, zadlabaný

Zhrnutie / Anotácia:

Zámok je ovládateľný kľúčom s dvomi zubami a je vložiteľný do na tento účel vydlabanej dutiny vo dverách. V skrini zámku je vytvorená jednak pri zatváraní vysúvateľná hlava (8) závory (3), na ktorej sú vyhotovené zárezy, prispôsobené kľúču s dvomi zubami, páka (10) nasadená na spoločný kolík páky (10), zaisťujúci dvojstupňové zamknutie, a pružiny páky (10), ako aj prídržný kolík (11) páky (10), pričom ďalej je v skrini zámku upevnený vodiaci...

Orech dverového zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3881

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kuchař Josef

MPK: E05B 63/00, E05B 63/08

Značky: orech, dverového, zámku

Text:

...v čiastočnom reze A-A,vedenom hornou časťou tohto tela a na obr. 4 je v náryse a v bokoryse, podobne ako na obr. l, znázomené vrchné telo orecha, kde bokorys je zobrazený v čiastočnom reze A-A,vedenom homou časťou tohto tela.Na obr. l je V náryse a v bokoryse znázomená zostava celého súboru orecha dverového zámku. Orech dverového zámku pozostáva z troch dielov, a to z celoplošného kovového plieška l, a z vrchného plastového tela 3 a...

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278534

Dátum: 10.09.1997

Autori: Hendrych Jaromír, Chovanec Stanislav, Olšák Miloň, Wagner Jan

MPK: E05B 63/08

Značky: univerzálny, zapustený, zámok

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny zapustený zámok má teleso, ktoré je tvorené skrinkou (1), čelom (2) a krycím plechom (3). V skrinke (1) a krycom plechu (3) sú vytvorené protiľahlé kľúčové otvory (12) na bezpečnostnú vložku. Do kľúčových otvorov (12) sú vložiteľné výstupky (19) bočných stien (20) kľúčovej vložky (16, 17, 18). Bočné steny (20) dosadajú na vnútorné plochy vystupujúcich prelisov (13) skrinky (1) a krycieho plechu (3). Obvod vystupujúcich prelisov (13)...

Bezpečnostný zámok na dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1605

Dátum: 10.09.1997

Autor: Kolman Jozef

MPK: E05B 63/08

Značky: dveře, zámok, bezpečnostný

Text:

...vodiacich púzdier ako aj v dvoch horných otvoroch čelnej dosky sú osovo posuvne uložené dva horné zasúvacie kolíky. V otvoroch dvoch do 1 nýChvodiacich púzdier a v dvoch dolných otvoroch čelnej dosky sú osovo posuvne uložené dva dolné Zasúvacie kolíky. Toto riešenie je pätbodové vyhotovenie bezpečnostného zámkuý-. Trojbodové vyhotovenie- je také kde spojovacia tyč jekopatrená jedným horným a jedným .dolným zasúvacím.ko 1 íkom. ľpričom...

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1308

Dátum: 04.12.1996

Autori: Chovanec Stanislav, Hendrych Jaromír, Wagner Jan, Olšák Miloň

MPK: E05B 63/08, E05B 15/14

Značky: zapustený, univerzálny, zámok

Text:

...pevnom čape vedenáZ prostrednictvom svojho priechodného vodiaceho výrezu Q ka 5. Čapzápad 1 je uložený v protiľahlých otvoroch skrinkyastou z čela 2 telesa zámku. Medzi prednou stranou ćapu1 a prednou stenou priechodného vodiaceho výrezu Q je v priechodnom vodiacom výreze Q umiestnená tlačná pružina Q, ktorá dotlačuje západku Q do základnej polohy, v ktorej klinovitáV západke § je ďalej vytvorený priechodný zvislý výrez g, do ktorého zasahuje...