E05B 55/00

Zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18451

Dátum: 07.11.2008

Autori: Hölzl Josef, Macheiner Andreas

MPK: E05B 17/00, E05B 17/20, E05B 55/00...

Značky: zámka

Text:

...sily vznikajúce pri spätnom zatlačení západky zámky sú orientované vpodstate kolmo na stupňovité plochy atýmto nevzniká žiadna zložka sily, ktorá by mohla vytlačiť blokovací prvok zjeho blokovacej polohy. Principiálne sa ale môže časť stupňovitých plôch rozprestierať aj šikmo vzhľadom na dosadací úsek prípadne oblasť dosadania. Týmto alebo aj vdôsledku úplne neodstupňovaného, šikmého priebehu je pri najrôznejších medzipolohách západky zámky...

Zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19733

Dátum: 05.11.2008

Autori: Macheiner Andreas, Hölzl Josef

MPK: E05C 9/18, E05B 55/00

Značky: zámok

Text:

...medzi týmito elementmi alebo iba prerušenie alebo zmenšenie prenosu sily vnútri mechanického spojenia, ktorým sa však koniec koncov dosiahne rovnakým spôsobom len toho, že sa krútiaci moment zavádzaný na ovládací orgán už neprenáša bez prekážky na zámkovú západku.0009 Podľa vynálezu zahŕňa činné spojenie medzi zámkovou západkou a ovládacím orgánom prevodový element uložený otočne alebo výkyvne okolo osi otáčania alebo osi kyvu, pričom os...

Zámok so závorou vyčnievajúcou zo zámkového puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 286469

Dátum: 20.10.2008

Autor: Kotterheit Günter

MPK: E05B 55/00

Značky: zámkového, zámok, závorou, puzdra, vyčnievajúcou

Zhrnutie / Anotácia:

Zámok (1) je vytvorený so závorou (9) vyčnievajúcou zo zámkového puzdra (2), ktorej v zámkovom puzdre (2) posuvne vedené ťahadlo (8) je prostredníctvom orecha (21) zatiahnuteľné späť do zámkového puzdra (2). Nadstavec orecha (21) zaberá s výstupkom ťahadla (8). Ťahadlo (8) závory (9) obsahuje unášací výstupok (19) pevne s ním spojený, s ktorým je v zábere rameno (20) orecha (21). Unášací výstupok (19) má šikmo prebiehajúcu klznú plochu (23) na...

Mechanizmus na navádzanie blokovania strelky zámku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2464

Dátum: 27.04.2004

Autor: Raatikainen Juha

MPK: E05B 55/00

Značky: strelky, mechanizmus, navádzanie, blokovania, zámku, dveří

Text:

...perspektívny pohľad braný na línii ll - llobrázok 3 zobrazuje mechanizmus podľa obr. 1 v situácii, kde pomocnáobrázok 4 zobrazuje čiastočné zväčšenie obr. 3. sčasti vo výreze, a perspektívny pohľad braný na línii IV - IVobrázok 5 zobrazuje mechanizmus podľa obr. 1 v situácii, kde strelka zámkua pomocná skrutka sú stlačené do skrinky zámkuobrázok 6 zobrazuje čiastočné zväčšenie obr. 5, sčasti vo výreze, a ako perspektívny pohľad braný na...

Otvárač dverí na princípe kľudového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1777

Dátum: 13.11.2002

Autori: Fischbach Stefan, Hausladen Volker, Peper Hendrik

MPK: E05B 55/00, E05B 47/06

Značky: dveří, kľudového, prúdu, otvárač, princípe

Text:

...článok prostredníctvom valćeka. Tento blokovací článok zasahuje v závislosti od polohy posúvača do zatváracieho prvku, Čím jeAk je regulačný prvok pod prúdom a ťahadlo zatiahnuté, nachádzasa posúvač V spodnej polohe, v ktorej po obryse posúvača vedenýblokovací článok drží zatvárací prvok zatvorený a drží dvere, ktoré sú V zábere so zatváracím prvkom, v zatvorenej polohe.Ak je riadiaci prvok bez zapojeného prúdu alebo ak prúd...

Vynálezy kategórie «E05B 55/00» v ZSSR.

Samozaskakovací zastrčový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 665

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 55/00, E05B 23/00, E05B 63/12...

Značky: samozaskakovací, zastrčový, zámok

Text:

...zámo podľa tohoto úž vého vzoru zabezpečuje automatické zastrčo jedného krídla dverí okamžite po zavreti hokoľvek vonkajšieho ručného uzamykacieho úkonu. Ce k-víku v púzdra jednej zo zastrčový h tyčí.Fa pripoj príklad prevedku podľa toho ný detailný príkla mczaskakovacieho zPodľa vyobrazenia saaozaskakovacíeho zastrčového zákku na obr. 1 je tento vytvorený z unášača g opatrenéhc dvoma výstupnými čapmi g. ýstupné...