E05B 49/02

Blokovací mechanizmus elektrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 313

Dátum: 08.12.1993

Autor: Tirer Jozef

MPK: E05B 49/02

Značky: elektrického, mechanizmus, zámku, blokovací

Text:

...spočíva v tom, že na západke je vytvorený ovládací výstupok, ktorý pôsobí kolmo na blokovací element riadený priamo kotvou elektromagnetu, pričom ich styčné plochy sú zrazené pod uhlom 30 °.Výhody spočívajú v priaznivejších silových pomeroch pri otváraní dveri, vyššia spoľahlivosť a zmenšenie vonkajších rozmerov elektriokého zámku.Vyhotovenie je znázornené na výkrese, kde na západke l je vytvorený ovládací výstupok, ktorý pôsobí kolmo na...

Blokovací mechanizmus elektrického zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 312

Dátum: 08.12.1993

Autori: Remeta Štefan, Kochan Jaroslav, Tirer Jozef

MPK: E05B 49/02

Značky: zámku, blokovací, elektrického, mechanizmus

Text:

...v tom, že blokovací.mechanizmus elektrického zámku zabezpečuje prostredníctvom tvarového vybranie kotvy po jej pritiahnutí k cievke elektromagnetu blokáciu výkyvného pohybu blokovacej západky, ktorej bočné tvarové vybranie zabraňuje pohybu ovládacej páky,a tým následne jej tvarový výstupok blokuje ovládaciu západku.Výhody navrhnutého riešenia spočívajú v tom, že blokáciadverí je V čase, ked elektromagnetický systém je napájaný zo zdroja.časť...