E05B 47/00

Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbernice elektrickej zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6464

Dátum: 02.08.2013

Autor: Antoš Jan

MPK: G07C 9/00, E05B 49/00, E05B 47/00...

Značky: zapojenie, elektrickej, zbernice, ovládacej, obvodů, jednotky, napájacej, zámky

Text:

...jednotky Ľ a na anódu diódy Q. Katóda diódy Q je pripojená na prvú vstupnú svorku napájacej zbemice elektrického zámku Ľ,na prvú výstupnú svorku Q napájacej zbemice elektrickej zámky Q a na vstup jednocestného usmerňovača 51. Jeho výstup je pripojený na druhý napájací vývod ovládacej jednotky 7 L.Funkcia zapojenia ovládacej jednotky do obvodu napáj acej zbemice elektrickej zámky je nasledovnáNa svorkách g a Q je trvalo pripojené striedavé...

Zabezpečovacie zariadenie na ochranu majetku a osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5869

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mucha Lukáš

MPK: G08B 13/10, G08B 13/18, E05B 47/00...

Značky: zabezpečovacie, ochranu, zariadenie, osôb, majetku

Text:

...investičné a nákladovo neúmerne potrebe. V pripade niektorých zabezpečovacích a signalizačných zariadeni, ktoré sú napojené na ochranné pulty bezpečnostných služieb, pripadne policie je páchateľ schopný zase využít určitý časový interval do príchodu bezpečnostných služieb a prípadne uniknúť i s korisťou.Výhodou zabezpečovacieho zariadenia na ochranu majetku a osôb podľa tohto riešenia je, že je jednoduché na zhotovenie, ekonomicky nenáročné a...

Mechatronické uzatváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16862

Dátum: 29.08.2011

Autori: Vonlanthen Bruno, Münger Andreas

MPK: E05B 47/06, E05B 49/00, E05B 47/00...

Značky: mechatronické, zariadenie, uzatváracie

Text:

...môže byt aj kondenzátor kmitavého obvodu cylindrickej zámkovej vložky usporiadaný na bezpečnostnom kľúči, čim sú podstatné časti kmitavého obvodu cylindrickej zámkovej vložky prípadne zodpovedajúceho čipu usporiadané na bezpečnostnom kľúči.Obidve cievky sa na kľúči nachádzajú vo vzájomnej malej vzdialenosti, výhodne vo vzdialenosti od 0 do 10 mm, zvlášť výhodne vo vzdialenosti od 0,05 do 5 mm. Obidve cievky môžu byť vyhotovené ako...

Uzamykacie zariadenie pre schránky trezorov verejných telefónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11268

Dátum: 14.11.2006

Autor: Martin Lopez Antonio

MPK: E05B 47/00, E05G 1/04, E05B 63/12...

Značky: telefónov, zariadenie, uzamykacie, trezorov, schránky, veřejných

Text:

...uzamykacej časti pomocou príslušnej sady guličiek, zatiaľ čo rotácia v opačnom smere spôsobí uvoľnenie uvedenej uzamykacej časti. Pridržiavací prstenec vykonáva uvedené uvoľnenie pri otváracom pohybe dvierok, pričom pridržiavací prstenec je ovládaný pružinou brániacou výstupuguličiek, keď sú uvoľnené z uzamykacej časti.0009 Torzná pružina, ktorá je predopnutá unášacim hriadeľom prenášajúcim rotačný pohyb na západku, spôsobuje, že sa...

Valcová vložka zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7948

Dátum: 19.10.2006

Autori: Gürtler Jens, Loeb-ullmann Christopher, Masche Toralf, Pfab Lothar, Weisheit Eberhard, Neumann Matthias

MPK: E05B 27/00, E05B 47/00

Značky: vložka, válcová, zámku

Text:

...klúča mohol pohybovať do otvorenej polohy motor, už nearetovaný voči otáčaniu, a tým aj otočná závora. Riešenie spočívav tom, že otočná závora alebo prinajmenšom blokovacie rameno páky otočnejzávory, ako aj blokovaci prvok, sa oba skladajú zmäkkého magnetického materiálu. Siločiary externého magnetu sa sústreďujú vždy na miesto najmenšieho odstupu medzi oboma časťami, tam dosahujú najvyššie hustoty toku anajväčšíeho vzájomného priťahovanie...

Zámka na skrinky, kabíny a dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2240

Dátum: 09.09.2005

Autor: Plank Walter

MPK: E05B 47/06, E05B 47/00

Značky: skrinky, kabiny, zámka, dveře

Text:

...signálneho vodiča 25 vedenéhoOtvor za slúži na uloženie osi za, ktorá spája ovládač i západky s vnútornou časťou zámky. Všetky otvory sú zakryté vonkajším štitkom gz. Na obr. 1 je na vonkajšom štítku ďalej vidiet čítaciu hlavu gQ, ktorá je tu vytvorená na čítanie kľúča vo forme tu neznázorneného, gombíkovitého elektronického kľúča.Vnútorná časť g obsahuje hlavné súčasti zámky, ktoré sú zakryté krytom gg zámky. Vzťahovou značkou § je...

Blokovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284323

Dátum: 23.12.2004

Autor: Finke Andreas

MPK: E05B 47/02, E05B 47/00

Značky: zariadenie, blokovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovacie zariadenie (1) je určené pre hydraulicky, elektromechanicky a ručne ovládané dvere, ktoré ovládaním ovládacieho zariadenia v spojení s blokovacou mechanikou uskutočňuje blokovanie pohyblivých dverných krídiel. Blokovacie zariadenie (1) pozostáva z elektromagnetu (3), ktorý je vybavený dvoma oddeliteľne ovládateľnými vinutiami. Kotva (10) elektromagnetu (3) je prostredníctvom tvarovej spojky (9) spojená s výkyvne uloženou pákou (15)....

Zariadenie otáčajúce zámkovou vložkou pomocou modelárskeho servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3597

Dátum: 11.09.2003

Autor: Bajer Petr

MPK: E05B 47/00

Značky: zariadenie, pomocou, modelárskeho, otáčajúce, vložkou, zámkovou, servopohonů

Text:

...Takto je vytvorený spoľahlivý pohonný systém vyznačujúci sajednoduehou konštrukciou,reprodukovateľnosťou a nízkymi nákladmi.Upravený modelársky servopohon je upevnené do krytu, ktorý je na strane výstupncj hriadele otvorený. Na hriadeľ servopohonu je pripevnené čelné plastové koleso, ktoré je príslušenstvom servopohonu. Na toto plastové koleso je čelne pripevnená spojka tvorená valcom s vnútorným kruhovým otvorom a pricčnym zárezom....

Uzavieracia jednotka na kryt dávkovača nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17

Dátum: 16.12.2002

Autor: Jobmann Wolfgang

MPK: E05B 47/00, B67D 1/08

Značky: jednotka, dávkovača, uzavieracia, nápojov

Text:

...strane mohli oprávnene osoby bez problémov otvoriť, ktorý by však na druhej strane spoľahlivo znemožnil prístup k obsahu dávkovača vopred namiešaných nápojov neoprávneným osobám, ale ktorý by zároveň nezvýšil bezpečnost zaistenia natoľko, že by strata kľúča alebo uzavieracieho zariadenia naprosto znemožnila prístup k systému, teda že by sa oprávnené osoby v dôsledku svojej nedbalosti0006 Na tento účel sa navrhuje zaistovacia časť, ktorá...

Zariadenie na spojenie elektromotorčeka aspoň s dvoma elektrickými vývodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282307

Dátum: 19.11.2001

Autor: Baumeister Udo

MPK: E05B 47/00, H02K 5/22

Značky: dvoma, vývodmi, elektrickými, elektromotorčeka, zariadenie, spojenie, aspoň

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotorček (2) je zastrčiteľne spojený s prechodovým kusom (5), aby bolo možné tento elektromotorček (2), určený najmä na centrálne blokovacie zariadenie motorového vozidla, rýchle a ľahko a najmä aj úplne automaticky spojiť s koncovými kusmi (33, 34) vývodov (6, 7) dosky (8) s plošnými spojmi, a pritom aby elektromotorček (2) bol v telese (1) centrálneho blokovacieho zariadenia umiestený priestorovo úsporne. Jednotka skladajúca sa z...

Zámok na klapky zatvárajúce dymovod, ventilátory a strešné okná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2506

Dátum: 12.06.2000

Autori: Rothgangl Erhard, Dupuy Claude

MPK: E05B 47/00

Značky: strešné, zámok, okna, ventilátory, dymovod, klapky, zatvárajúce

Text:

...g umíestnenej posuvná v pozdĺžnych otvoroch v bočných ramenách vedenia it.Pevný nepohyblívý rám 2 je vybavený nosnikom g lobr. 2/ umiestneným pod vedením g a dvomadržiakmi Ľ) umiestnenými pod svornikmi 3 . Každý z držiakov 10 lobr. 5/ má v čelnej stene pozdlžny otvor a v hornej časti dve vodiace plochy prijimajúce svornik 3 . K čelnej stene držiaka 1) vybaveného otvorom je pripevnená zarážka tt v tvare dvoch žliabkov situovaných navzájom...

Bezpečnostné dvere, najmä do bytových priestorov, s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2195

Dátum: 11.06.1999

Autor: Molnár Tomáš

MPK: E05B 45/14, E05B 47/00

Značky: najmä, ovládáním, bytových, bezpečnostné, diaľkovým, dveře, priestorov

Text:

...stranu dverí. Vysielač poplašného zariadenia je mobilný, plní funkciu klasického kľúča a je V držaní u oprávnenej osoby. Je to vysokofrekvenčný vysielač s krátkym dosahom do cca. 30 metrov. Hodnota N je pritom z intervalu 2 až 12.Podstatou technického riešenia je aj taký konštrukčný znak, ktorý spočíva v tom, že výsuvné tyče a elektromotory sú zabudované vo vnútri dverí.Napokon podstatou technického riešenia je aj rozšírenie funkcie...

Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1305

Dátum: 04.12.1996

Autori: Grygera Jaromír, Pulec Zbyněk

MPK: B60P 3/03, E05B 47/00, E05G 1/10...

Značky: prevzatie, predmetov, uloženie, cenných, transport, zariadenie

Text:

...akejkoľvek odchýlke od vopred stanoveného postupu je možné okamžite vyhlásiť poplach a tým minimalizovať časový interval medzi vznikom mimoriadnej udalosti a jej odhalením.Vzhľadom k tomu, že jednotlivé ciele prepravnéhoprostriedku je možné počas zvozu určovat náhodne generovanimnáhodných čísel, je tak znemožnené zostavenie časového plánu pohybu prepravného prostriedku, prípadne vyzradenie .takéhoplánu v dôsledku nepoctivosti pracovnikov...

Zariadenie na zaistenie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 347

Dátum: 02.02.1994

Autor: Šolc Štefan

MPK: E05B 47/00, E05B 63/14, E05B 27/04...

Značky: zariadenie, zaistenie, dveří

Text:

...iba zavoru vlastného zámku a pri dlhodobeišej neprítomnosti je možne uzamknúť celý systém iba jedným dlhým kľúčom. 2 vonkajšej strany nie je vidieť žiadne pridavné zámky, čo zlepäujei vzhľad dveri, ale hlavne bez akejkoľvek pozornosti. V pripade pokusu takto zaistené dvere otvoriť násilim je prekvapenie prekážkou pravdepo dobne príkazom k üstupu.EBĽHLAD OBRÁZKOV NA VÝKŘESOCHNové technicke riesenie je objasnene na výkresoch, kde na obr. l...

Bezpečnostný elektromagnetický zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 46

Dátum: 07.07.1993

Autor: Lastomírský Jan

MPK: E05B 47/00, E05B 65/19

Značky: zámok, bezpečnostný, elektromagnetický

Text:

...v prostoru motoru, a to před uzávěrem kapoty motoru. K uchycení zámku slouží dva otvory ve spodní části zámku, ktere jsou opatřeny.závity M 5. V místě umístění bezpečnostního zámku se ovládací lanko uzávěru kapoty přeruší a jeho část vedoucí k uzávěru kapoty se napojí na další část táhla 5 a druhá část lanka vedoucí k ovládání uzávěru kapotyse napojí na kratší část táhla 5. Podle toho,jak bylo popsáno zapojení lanka, mu sí se bezpečnostní...