E05B 17/00

Vložkový zámok obsahujúci alarm

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19407

Dátum: 19.10.2012

Autori: Karsil Feramuz, Bilgic Ahmet, Icibal Kadir

MPK: E05B 17/00, E05B 45/06

Značky: vložkový, zámok, obsahujúci, alarm

Text:

...3 demonštruje spodný pohľad (a), bočný pohľad (b) a rez A-A (c) prvým uskutočnením vložkového zámku podľa tohto vynálezu.Obrázok 4 demonštruje zadný perspektívny pohľad (a) a predný pohlad (b) na druhé uskutočnenie vložkového zámku podľa tohto vynálezu.Obrázok 5 demonštruje spodný pohľad (a), bočný pohľad (b) a rez A-A (c) druhým uskutočnením vložkového zámku podľa tohto vynálezu.Obrázok 6 demonštruje zadný perspektívny pohlad variácie...

Ohňovzdorný panel a celosklenené dvere na protipožiarne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16312

Dátum: 11.08.2010

Autor: Wiedemann Günter

MPK: B32B 17/06, E05B 17/00, B32B 17/10...

Značky: účely, celosklenené, dveře, ohňovzdorný, panel, protipožiarne

Text:

...Navyše, môže byť priamo vystavené vplyvu tepla a plameňov, ako jeSlovenský preklad európskeho patentového spisu EP 2 470 (33 B 1 , v OHNOVZDORNY PANEL A CELOSKLENENE DVERE NA PROTIPOZIARNE UCELYPredmetom vynálezu je vylepšiť takýto ohňovzdorný panel, ktorý je zložený aspoň zdvoch sklenených tabúl usporiadaných navzájom rovnobežne, a zhľadiska použitia ovládacích prostriedkov navrhnúť celosklenené dvere na protipožiarne účely, na ktoré môže...

Blokovacie zariadenie sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16217

Dátum: 02.07.2009

Autori: Windecker Volker, Kreuels Olaf, Schmitt Denise, Haber Stefan, Müller Peter

MPK: E05B 17/00, B60N 2/015, B60N 2/36...

Značky: sedadla, blokovacie, vozidla, zariadenie

Text:

...rukoväte na jeden z existujúcich zabezpečovacích prvkov a tým aj pri priamom ovládani zabezpečovacích prvkov pomocou odblokovacej rukoväte nie sú potrebné vložené prvky, ako je spojovacie tiahlo alebo páková kinematika,súčasne sa zabráni dodatočným svomým upevnením alebo plastovým opláštením, prípadne ajpoužitiu zrkadlovo symetrických súčastí.V jednej výhodnej forme vyhotovenia, ktorá je bezpečná aj pri náraze, sú usporiadané dva...

Okenné a/alebo dverové kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286803

Dátum: 06.05.2009

Autori: Schaub Bernhard, Debus Frank, Albert Helmut, Reitz Reinhold, Eckhardt Martin

MPK: E05B 3/00, E05B 17/00, E05B 15/00...

Značky: dverové, okenné, kovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Okenné a/alebo dverové kovanie, na ovládanie uzatváracieho mechanizmu, pozostáva z kľučky v tvare rukoväti (10), ktorá je svojím krčkom (12) v axiálnom smere pevne a pritom otočne uložená na dosadacom telese alebo v dosadacom telese (20), ktoré je pripevniteľné na plochom podklade, predovšetkým na prvku rozdeľujúcom priestor, najmä dverovom krídle alebo okennom ráme, a je pevne spojené so štvorhranom (30) na ovládanie uzatváracieho mechanizmu,...

Bezpečnostný otočný kľúč a systém zamykania

Načítavanie...

Číslo patentu: 286550

Dátum: 24.11.2008

Autori: Mathiuet Roman, Kleinhäni Arno

MPK: E05B 17/00, E05B 19/00

Značky: kľúč, zamykania, otočný, systém, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný otočný kľúč s priradenou vložkou má blokovaciu drážku (BN) s kódovanou blokovacou hĺbkou (B1, B2, B3), ktorá prebieha rovnobežne s osou (x) kľúča od špičky kľúča až aspoň k prvej pozícii (P1) radu (A2) na nastavovače na kľúči. V priradenej vložke je usporiadaný aspoň na najžiadanejšej pozícii (P1) pár nastavovačov s blokovacím nastavovačom (BZ) a predĺženým blokovacím doplnkovým nastavovačom (BG), zodpovedajúci blokovacej drážke...

Spôsob výroby prevádzkových súčastí na zámok, mechanizmus prevádzkových súčastí na skrinku zámku a zámok na dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 286528

Dátum: 12.11.2008

Autor: Ylikorpi Tomi

MPK: E05B 17/00, E05B 23/00, E05B 59/00...

Značky: mechanizmus, dveře, spôsob, zámku, výroby, prevádzkových, skrinku, zámok, súčastí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby prevádzkových súčastí na zámok a usporiadanie prevádzkových súčastí v prevádzkových polohách spočíva v tom, že sa vytvára plastový výlisok (1), majúci základnú časť (2), ktorej súčasti spoločne vymedzujú základnú rovinu. Prevádzkové súčasti sú pripojené k základnej časti prostredníctvom zlomiteľných spojov (A - J). Aspoň niektoré z prevádzkových súčastí sú vytvarované tak, že ležia aspoň v jednej samostatnej rovine vzhľadom na...

Zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18451

Dátum: 07.11.2008

Autori: Macheiner Andreas, Hölzl Josef

MPK: E05B 17/00, E05B 17/20, E05B 55/00...

Značky: zámka

Text:

...sily vznikajúce pri spätnom zatlačení západky zámky sú orientované vpodstate kolmo na stupňovité plochy atýmto nevzniká žiadna zložka sily, ktorá by mohla vytlačiť blokovací prvok zjeho blokovacej polohy. Principiálne sa ale môže časť stupňovitých plôch rozprestierať aj šikmo vzhľadom na dosadací úsek prípadne oblasť dosadania. Týmto alebo aj vdôsledku úplne neodstupňovaného, šikmého priebehu je pri najrôznejších medzipolohách západky zámky...

Uzatváracie zariadenie najmä na ovládanie a vykonávanie uzatváracích funkcií na vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 286193

Dátum: 16.04.2008

Autori: Löw Mathias, Wittwer Reinhard

MPK: E05B 17/00

Značky: vozidlách, ovládanie, zariadenie, uzatváracie, vykonávanie, najmä, funkcií, uzatváracích

Zhrnutie / Anotácia:

V uzatváracom zariadení (71) obsahuje uzatvárací valec (70) voľnobežné puzdro (20) a valcové jadro (10) so zarážkami (15). Voľnobežné puzdro (20) je síce otočne uložené v puzdre (30), ale v normálnom stave je fixované proti otáčaniu blokovacím a ovládacím členom (61, 61') blokovacej poistky (60) proti preťaženiu, zaťaženým pružinou. Uzatváracie funkcie sú vykonávané pracovným členom (50), ktorý spolupôsobí s bežcom (40) uloženým neotáčavo, ale...

Plastová zostava kľučky na dvere vozidla a súvisiaci výrobný postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8603

Dátum: 28.12.2007

Autori: Momeńe Arroyo Emma, Fernández Fernández Ricardo

MPK: E05B 65/20, E05B 17/00, E05B 15/16...

Značky: výrobny, súvisiaci, dveře, plastová, zostava, vozidla, postup, kľučky

Text:

...vzhľadom k osi je umiestnený pružný prvok, ktorý umožňuje to, aby sa kľučka po aktivácii vrátila Spät do svojej pokojovej polohy. 0016 Takto sa v priebehu montáže kľučka sama centruje vzhľadom ku krytu a os nemusí niesť sily, ked je kľučka v úplne otvorenej polohe, alebo sily spôsobené účinkom aktiváciekľučky, pretože vyššie uvedené sily sú prenášanć na kryt opomými oblasťami kľučky.0017 Súvisiaci spôsob výroby pozostáva z počiatočnćho...

Zamkýnacie zariadenie zabraňujúce poškodeniu zámkovej kľúčovej drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285672

Dátum: 10.05.2007

Autor: Gaieter Liou

MPK: E05B 17/00, B60R 25/06

Značky: zariadenie, zamkýnacie, kľúčovej, drážky, zabraňujúce, zámkovej, poškodeniu

Zhrnutie / Anotácia:

Zamkýnacie zariadenie zabraňujúce poškodeniu zámkovej kľúčovej drážky pozostávajúce z telesa, do ktorého je vmontované jadro zámky, v ktorom je kľúčová drážka, z ochrannej dosky so štrbinou, kde ochranná doska je pripevnená k telesu tak, aby kryla jadro zámky s výnimkou kľúčovej drážky a z plochého kľúča, ktorý je zasunutý do kľúčovej drážky cez štrbinu. Podstata zamkýnacieho zariadenia spočíva v tom, že štrbina (22) v ochrannej doske (2)...

Vysúvateľná závora pre mechanizmus zámku automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8815

Dátum: 21.12.2006

Autori: Canard Louis, Giacomin Fabrice

MPK: E05B 17/00, E05B 17/04

Značky: vysúvateľná, mechanizmus, zámku, automobilů, závora

Text:

...závora tiež obsahuje indexér, ktorý je axiálne pohyblivý medzi kľudovou polohou avysúvaoou polohou následkom otáčavého pohybu rotora pomocou nezodpovedajúceho kľúča, pričom tento indexér je priamo otáčavo spojený s ovládacim0018 Výhodne sú rotor a indexér posuvné spojené.0019 V rámci prvého variantu uskutočnenia je prvé spojovacie zariadenie tvorené guľovou plochou s n axiálnymi plôškami, pričom druhé spojovacie zariadenie je tvorené...

Odpojiteľná západka pre mechanizmus zámku automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6211

Dátum: 10.08.2006

Autor: Flandrinck Christian

MPK: E05B 17/00

Značky: západka, automobilů, odpojiteľná, mechanizmus, zámku

Text:

...ked kľúč nie je správny.0015 Takáto západka má výrazne menšie rozmery. Jej dĺžka sa môže skrátiť opribližne 8 mm vzhľadom na známu západku. Je možné vyrobiť,napríklad, západku s dĺžkou menšou ako 45 cm a s priemerom menším ako 300016 Účinnosť západky podľa tohto vynalezu je navyše zvýšená, pretože pohybový reťazec pri normálnej prevádzke obsahuje iba dva diely vo0017 Podľa výhodneho spôsobu realizácie, rotor a medzilahlá objímka...

Únikové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4438

Dátum: 04.05.2006

Autor: Tomáš Stanislav

MPK: E02D 29/14, E05B 63/00, E05B 17/00...

Značky: zariadenie, únikové

Text:

...i zamykateľný prostredníctvom špeciálnych kľúčov, zdola pákou či kolesom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je znázomené na výkrese obr. l. Vyobrazenie znázorňuje technicke riešenie únikového poklopu vrátane so zámkom. Homá časť zámku (nad osou X) je už chránená podľa úžitkového vzoru č. 14360.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZa príklad technického využitia únikového zariadenia bol vybraný únikový poklop s rámom 2...

Okno alebo dvere s elektromechanickým blokovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2313

Dátum: 07.04.2005

Autor: Kaiser Konrad

MPK: E05B 17/00

Značky: elektromechanickým, dveře, blokovaním

Text:

...prvkami, obzvlášťspojovacími prvkami, pre aspoň jedno alebo viac kovaní.0015 Obzvlášť prednostne nie je rukoväť spojená s blokovacimi prvkami a/alebo kovaniami pomocou mechanických prvkov ako prevodovka a jekonštruovaná pre manuálne otváranie a uzatváranie krídla.0016 Prednostne má každý blokujúci prvok elektromechanicky poháňané blokovacie šmýkadlo - prednostne na slepom ráme, prípadne na krídle, ktoré je konštruované pre záber s...

Uzamykacie usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5931

Dátum: 23.09.2004

Autori: Helisten Mika, Makkonen Petri, Siitari Kimmo, Hautala Pekka, Murtola Juha

MPK: E05B 63/00, E05B 17/00, E05B 15/00...

Značky: usporiadanie, uzamykacie

Text:

...dverí. splnenie týchto požiadaviek s využitím dosiaľ známychriešení je veľmi tažké a nákladné.0008 Okrem toho bol dosiaľ využívaný celý rad snímačov na snímanie stavu uzamknutého objektu, ako napríklad dverí. Samostatné snímače boli využívané napríklad na zisťovanie, či sú dvere otvorené, či je zámok uzamknutý a alebo odomknutý. Úlohou tohto vynálezu je zmierniť vyššie uvedené problémy doterajšieho stavu techniky. Táto úloha bolasplnená,...

Zariadenie pre vnútorné zaistenie motorového vozidla odpojením kolíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2630

Dátum: 10.09.2004

Autori: Debrouck François, Wattebled Christian, Dupont Patrick

MPK: E05B 17/00

Značky: zaistenie, zariadenie, vozidla, vnútorné, kolíka, motorového, odpojením

Text:

...páčkou s dvoma ramenami otočnou okolo druhej osi, pričom jedno rameno sa nachádza vo vnútri uvedeného puzdra a prostredníctvom zarážky pôsobí na uvedenúvnútornú zaisťovaciu páčku, a druhe rameno sa nachádza vo vnútri uvedenéhopuzdra a je napojené na uvedené tiahlo, pričom uvedená druhá os prechádza0011 Vďaka vynálezu sa os kolika a v podstate vertikálneho tiahla nachádza vo vnútri puzdra zámku a priechod páčky zarážky do puzdra zámku je v...

Manuálne odomykacie zaridenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1748

Dátum: 23.02.2004

Autor: Kocher Johannes

MPK: E05B 17/00, B66B 13/24

Značky: manuálne, odomykacie, zaridenie

Text:

...prípadne zakrytá skrutkovacou čiapočkou alebo zátkou, čo však nie je závažný a účinný odstrašujúci prostriedok, ktorý by0004 V Spojených štátoch amerických je obvyklou praxou dodávať odomykací kľúč s polkruhovým profilom, ktorý zodpovedá príslušnému kľúčovému otvoru, prístupnému z podlažia. Namiesto otoćného kľúča sa taký kľúč pohybuje na jednu stranu, tento pohyb zaistí posun odomykacej páky na druhú stranu na ovládanie prídavného...

Kovanie pre dvojkrídlové okná, dvere a podobne, bez medzistĺpika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5500

Dátum: 16.09.2003

Autor: Kofler Gerhard Erich

MPK: E05C 1/00, E05B 17/00, E05C 7/00...

Značky: medzistĺpika, okna, dveře, kovanie, podobně, dvojkrídlové

Text:

...zaistenia medzi pevným rámom okna a kridlom s oporným dorazom, ale tiež prirážajúcim sa krídlom a krídloalebo krídla je tak možné otvoriť.0005 Kovanie v úvode opísaného druhu je známe z DE 202 11 725 U 1. Pritomto kovaní zaberá zaisťovacia časť spojená s hnacou tyćou do bezpečnostného uzatváracieho plechu spojeného s príslušnou tyčou štulpu,pričom tento bezpečnostný uzatvárací plech spolupôsobí so zaisťovacím koiíkom patriacim k prirážajúcemu...

Usporiadanie kovania pre dvojkrídlové okná, dvere a alebo obdobné prvky bez stredového stĺpika rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3714

Dátum: 16.09.2003

Autor: Kofler Gerhard Erich

MPK: E05B 17/00, E05C 7/00, E05C 1/00...

Značky: okna, stĺpika, rámu, prvky, středového, usporiadanie, dvojkrídlové, obdobné, kovania, dveře

Text:

...vynálezu bola v podstate vyriešená tým, že výrez v blokovacom prvku tvorí spoločne s koľajničkou zaisťovací vačok, do ktorého je možné vsunúť voľný koniec ovládacej páky a v zasunutom stave je z troch strán tak obopnutý, že pôsobí proti neželanému ovládaniu ovládacej páky tak V smere otáčania pripadne výkyvu ako aj proti rozopretiu prípadne zamedzuje zodpovedajúcu neželanú manipuláciu.Tým, že výrez v blokovacom prvku tvorí spoločne s...

Bezpečnostné zosilnenie dverí, najmä dverí otvárajúcich sa dovnútra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278198

Dátum: 15.01.1992

Autor: Müller Jindřich

MPK: E05B 17/00, E06B 5/10

Značky: dovnútra, dveří, najmä, otvárajúcich, bezpečnostné, zosilnenie

Zhrnutie / Anotácia:

DOVNÚTRA Ochranný plech (1) zámku je zhotovený v tvare uholníka, ktorého kratšia strana je priskrutkovaná z boku na dvere. Dlhšia strana ochranného plechu, ktorá zasahuje pod krycí štítok zámku, je privareným plochým železom spojená so závesmi (5) dverí. V miestach vysunutia závory zámku je ochranný plech (1) predĺžený a v ňom zhotovený otvor (3) na zasunutie závory (6) zámku. V zárubni dverí je zhotovený otvor (7), ktorým táto predĺžená časť...