E04H 1/12

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288161

Dátum: 22.01.2014

Autor: Stražan Ivan

MPK: B60P 3/00, B65D 88/00, E04H 1/12...

Značky: nadstavba, vozidla, veliteľsko-štábneho, komunikačného

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla (10) pozostáva z exteriérovej časti (30) a interiérovej časti (20) tvorenej pracoviskom operátorov (21) a pracoviskom riadiaceho štábu (23) vybaveným mobilným operačným centrom (24), pričom interiérová časť (20) aj exteriérová časť (30) sú vybavené mechanickými zariadeniami (210) a elektrickými zariadeniami (220).

Priečkový nosník na výrobu mobilných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 286207

Dátum: 30.04.2008

Autor: Bruder Hans

MPK: E04H 1/12

Značky: výrobu, priečkový, nosník, stavieb, mobilných

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojná hlavica pre priehradový nosník na výrobu mobilných stavieb, najmä veľtrhových a výstavných stánkov, pozostáva z rúrky (29) s axiálnymi závesnými drážkami (50), rozdelenými po obvode, určenými na zavesenie upínacích členov priečnych nosníkov (42), pričom závesné drážky sú prerušené krúžkovými drážkami (30), ktoré slúžia na radiálne zavesenie závesných hlavíc (31), ktoré sú spojené s priečnymi nosníkmi (42).

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285903

Dátum: 20.09.2007

Autor: Bruder Hans

MPK: E04H 1/12, E04B 1/58, F16B 7/04...

Značky: vytvorenie, montážny, systém, stavebnicových, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií predovšetkým pre veľtrhové alebo predajné stavby tvorí nosný profil (1), ktorý je z vonkajšej strany vybavený pozdĺžne prebiehajúcimi drážkami (2) a vo svojej strednej oblasti aspoň jednou upevňovacou komorou (7, 48), ako i aspoň jedným upínacím zámkom (9, 51), ktorý slúži na pripojenie ďalších nosných profilov (1) alebo dielov montážneho systému. Upínací zámok (9, 51) je vložiteľný do...

Modulárny sanitárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16651

Dátum: 31.08.2007

Autori: Przygodda Jens, Pillat Franz

MPK: E04H 1/12

Značky: systém, modulárny, sanitárny

Text:

...doterajšieho stavu techniky. Tento sanitárny systém má byť mimoriadne flexibilne prispôsobiteľný ako miestnym. priestorovýmobmedzeniam tak aj rozdielnym počtom používateľov.0009 Uvedená úloha je podľa vynálezu Vyriešená vytvorením- základného modulu s aspoň dvomi uzavierateľnými priechodmi,- sanitárnych modulov s aspoň dvomi uzavierateľnýmipriechodmi, pričom základný modul a sanitárne Hwduly môžu byť usporiadané Vedľa seba tak, že sú vzájomne...

Skladací stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 285691

Dátum: 21.05.2007

Autor: Truksa Pavel

MPK: E04B 1/344, E04H 1/12

Značky: systém, skládací, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Skladací stavebnicový systém je vhodný najmä na prenosné stavby, obývacie vozy a obytné prívesy. Systém pozostáva aspoň z dvoch vodorovných rámov alebo dosiek (1, 2), ktoré sú vzájomne mechanicky spriahnuté s aspoň dvomi vyklápacími stenami (5, 15), ktoré sú otočne upevnené aspoň na jednom z rámov (1, 2), pričom aspoň na jednej z výklopných stien (5, 15) mimo od jej osi (6) otáčania je otočne upevnené aspoň jedno ťahadlo (7), ktorého opačný...

Stavebná bunka predovšetkým na umiestnenie telekomunikačných a elektrotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4692

Dátum: 01.03.2007

Autor: Kucharík Miroslav

MPK: E04H 1/12

Značky: stavebná, zariadení, buňka, umiestnenie, predovšetkým, telekomunikačných, elektrotechnických

Text:

...vetracími prvkami a stavebná bunka môže byt vybavená tepelnou izoláciou.Vzhľadom na to, že chladiaci agregát je umiestnený vnútri stavebnej bunky, je V podstate zabránené jeho úmyselnému poškodeniu. Na zabránenie vníknutia postačí vybavit otvory jednoduchými mrežami. Vzhľadom na to, že nie sú narušená vonkajšie steny, pôsobí takáto stavebná bunka estetickým dojmom. Vďaka tomu, že chladiaci agre gát je obklopený stenami, vzniká tzv....

Multimediálny predajný novinový stánok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4687

Dátum: 01.03.2007

Autori: Jankovič Roman, Káčerík Andrej

MPK: E04H 1/12

Značky: multimediálny, novinový, stánok, predajný

Text:

...predajného novinového stánku podľa úžitkového vzoru bude bližšie objasnená na priložených výkresoch, kde obr. l je znázomený multimediálny predajný novinový stánok v uzatvorenom stave, keď je mimo prevádzky, pričom v čelnej stene stánku vidno osadený multifunkčný terminál s dotykovým LCD displayom. Obr. 2 zobrazuje multimediálny predajný novinový stánok v otvorenom stave, kde znázomené otvorené dvere pre obsluhu budú samozrejme zatvorené. Na...

Nosné zariadenie s nosníkovým dielom a pridŕžací profil na toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285525

Dátum: 14.02.2007

Autor: Bruder Hans

MPK: F16B 7/04, E04H 1/12

Značky: nosníkovým, dielom, profil, pridŕžací, zariadenie, nosné

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je nosné zariadenie s nosníkovým dielom (1), ktoré má pridŕžaciu drážku (2), v ktorej je pomocou závesnej vložky (4) umiestniteľný pridŕžací profil (3), zaistiteľný pomocou oporného prostriedku vo svojej funkčnej polohe.

Usporiadanie častí na vzájomné spojenie najmenej jedného panelu klimatizačnej skrine, klimatizačná skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285518

Dátum: 12.02.2007

Autori: Bleijs Phillippus Johannes Maria, Van Benthem Marinus Johannes Antonius

MPK: E04H 1/12, F24F 13/00

Značky: skříně, jedného, skriňa, najmenej, klimatizačnej, částí, usporiadanie, vzájomne, spojenie, panelu, klimatizačná

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie častí na vzájomné spojenie jedného prípadne viac panelov klimatizačnej skrine pozostáva zo steny (18) a jednej alebo viac profilových častí (32) pripojených k tejto stene, siahajúcich odtiaľ, kde sú tieto časti spojiteľné s panelom skrine takým spôsobom, že nie je vytvorený kontakt medzi stranami panelu formujúceho vnútornú stenu klimatizačnej skrine. Stena a profilové časti (32) sú vybrané tak, aby bolo možné zabezpečiť nízky...

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4533

Dátum: 03.08.2006

Autor: Reis Jozef

MPK: E04B 1/343, E04H 1/12, E04H 17/16...

Značky: prvkov, sústava, stavebnicových

Text:

...rám 1.1 má na pravej strane umiestnené spojovacie elementy 1.4 a na pravej strane spojovacie kolíky 1.5. Výplň 1.3 je z kovového alebo plastového materiálu.Na obr. 2 je znázomený stavebnicový prvok 2 pre elimináciu terénnych nerovnosti v rovnakom prevedení ako u základného stavebnicového prvku 1, pričom odlišnosť spočíva v umiestnení dvojice spojovacich elementov 2.4 na pravej strane obvodového rámu 1.1 (2.1) a na jeho druhej strane...

Záhradný altánok ako variabilný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4436

Dátum: 04.05.2006

Autor: Patúc Peter

MPK: E04H 1/12

Značky: variabilný, systém, altánok, záhradný

Text:

...dielce sú zhotovené a z dreva, z kombinácii drevo - kov, drevo -drevoštiepkové dosky alebo drevo - laminátové materiály, pričom sú konštruované ako plné dielce, s rámami alebo ako vzdušné variabilné dielce.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázornená jedna z variácií altánkov,ktoré sú predmetom tohto úžitkového vzoru.Príklad uskutočnenia technického riešeniaTechnické a...

Soľná baňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4199

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kupčo Jaroslav

MPK: A61H 33/00, A61M 15/00, E04H 1/12...

Značky: soľná, baňa

Text:

...a naň naprášcnej soli.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je naznačený rez soľnou miestnosťou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSoľná miestnost pozostáva zo stropu, podlahy a stien bez okien s do von sa otvárajúcimi sa dverami. Svetlá výška miestnosti je od 225 - 230 cm V najvyššom bode. Podlaha miestnosti je tvorená podlahovým kúrenim l a na ňom umiesmenou priemyselnou podlahou 2, na ktorej je 10 cm hrubá soľná vrstva 3 z...

Premiestniteľný modulárny dom a spôsob jeho výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5424

Dátum: 12.03.2005

Autor: Olesch Grzegorz

MPK: E04H 1/12, E04B 1/348

Značky: spôsob, modulárny, výstavby, premiestniteľný

Text:

...servisného modulu a dĺžka zodpovedá dĺžke servisného modulu3 anajmenej jedného vertikálneho dielu rámovej konštrukcie, ktoréhovýška zodpovedá výške servisného modulu a dĺžka zodpovedá dĺžke servisného modulu (c) preprava servisných modulov, horizontálnych a vertikálnych dielov na miesto stavby pomocou vozidla spôsobilého na kontajnerovú prepravu (d) pripojenie servisných modulov na základy domu (e) pripojenie primeraného počtu...

Dom, špeciálne dom pre núdzové prípady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4942

Dátum: 10.03.2005

Autor: Coopman Rudi Omer

MPK: E04H 1/12

Značky: núdzové, špeciálne, prípady

Text:

...avrchnou stenou 5, pričom oprotisebe stojace steny 4 a rozšírenie 6 je zhotovené vo fonne hranolovej konštrukcie,ktorej prierezom je rovnoramenný a ,hlavne, rovnostranný trojuholník.Každé rozšírenie 6 je pritom nasmerované krížom ku kontejneru 2 a je postavenéz podpomej konštrukcie v tvare rámu 7, pričom sú pomocou podlahových a zakrývacích prvkov postavené oproti rámu 7, čím sa vytvorí priestor na bývanie.Na uvedenom príklade,...

Spoj kompozitového plášťa mobilnej bunky s podlahou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3875

Dátum: 07.07.2004

Autori: Švec Jiří, Klíma Ladislav, Nétek Václav, Mindl Karel

MPK: E04B 1/61, E04H 1/12, E04B 1/38...

Značky: plášťa, kompozitového, podlahou, buňky, mobilnej

Text:

...a montáž k podlahe možno vykonať na mieste. V dôsledku toho nie je nutné mať v zálohe celú zmontovanú bunku, ale stačí vždy dopravit potrebný diel. Na holý rám možno pripevnit akýkoľvek iný materiál,napr. plachtu, čim vznikne dočasná ochrana proti poveternostným podmienkam. Na oceľový rám je možno zabudovat zariadenie na výrobu energie solámej i veternej. Tieto prídavné zariadenia možno potom kedykoľvek odmontovať a uviest bunky k...

Malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3599

Dátum: 11.09.2003

Autori: Csadi Tibor, Hrnčír Rudolf

MPK: E04C 3/28, E04B 1/12, E04H 1/12...

Značky: malé, objekty

Text:

...bariéry a/alebo ploty, do značnej miery odstraňuje predkladané technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé konštrukčné prvky malých objektov sú vyhotovené z rôznych tvarových konštrukčných prvkov ako napríklad hranolov, uholníkov, trubiek a/alebo dosiek ktoré sú vytvorené z recyklovaného plastu. Malé objekty sú vytvorené z hranolov a/alebo dosiek z recyklovaného plastu. Výhodne, pre potreby tepelného izolovania,...

Kontajnerové pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3206

Dátum: 04.06.2002

Autori: Demko Anton, Kacvinský Štefan, Mička Martin, Hajduch Ľubomír, Schóber Branislav

MPK: E04H 9/16, E04H 1/12

Značky: pracovisko, kontajnerové

Text:

...vyššej nosnosti sú panely vnútri na predpísaných miestach spevnené výstužou. Steny a strecha 18 sú pospájané Iepením, všetky rohy sú olemované lepenými L-profílmi a vyplnené polyuretánovou penou. Touto technológiou sa minimalizuje počet tepelných mostov. Podlaha ä kontajnerového pracoviska je zhotovená zo samonosného panelu s nanesenou protišmykovou vrstvou. Vnútorný prie 3 stor kontajnerového pracoviska je rozdelený priečkou § na pracovnú...

Kontajnerová operačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2412

Dátum: 13.03.2000

Autori: Polák Marian, Ondruš Karol

MPK: E04H 1/12, E04B 1/348

Značky: jednotka, kontajnerová, operačná

Text:

...prípravy operačného teamu je výhodné, ak kontajnerová operačná jednotka má k prednej priečke aseptickej operačnej sály rozoberateľne vodotesne pripojený vzadu otvorený kontajnerový modul miestnosti pre prípravu lekára a operačný team s východom a prechodmi i zabudovanými prepojovacími prvkami energetického rozvodu do susedných kontajnerových modulov. Takýto kontajnerový modul je ďalej priečkou s prechodom rozdelený na vyšetrovñu a umyváreñ...

Stavebný priestorový prefabrikovaný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1636

Dátum: 08.10.1997

Autori: Zuckermann Tomáš, Vorel Petr

MPK: E04H 1/12, E04B 1/02, E04B 1/04...

Značky: stavebný, prefabrikovaný, dielec, priestorový

Text:

...prednej stene, je volenýtak, aby vykazoval väčšiu mechanickú pevnosť než je pevnosť zvyšnej časti podlahovej dosky a tým zaistoval odolnosť voči zvýšenému mechanickému namáhaniu, napriklad nárazom pri nájazde vozidla.Iné výhodné uskutočnenie stavebného priestorového dielca je vybavené pätkami, ktoré sú vytvorené ako duté tvarovky, ktoré sú usadené na betónovom základe. Duté tvarovky sú relativne ľahké, je s nimi ľahká manipulácia pri ich...

Mobilný domček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 667

Dátum: 07.12.1994

Autor: Khol Jiří

MPK: E04B 1/343, E04C 2/10, E04B 1/38...

Značky: domček, mobilný

Text:

...peny opláštenej bezazbestovými Cementovláknitými doskami zo zmesi cementu. perlitu, buničiny, poly propylénového vlákna a vody.Z hľadiska priaznivého rozloženia sil je výhodné, keď sú oceľové struny uložené V stenových sendvičových prvkoch, ktoré sú umiestnené v tretinách pozdĺžnych stien.Pre ľahké spojovanie sú sendvičové prvky na stykových plochách striedavo vybavené perom a drážkou, ktoré sú buďspojené niektorým známym typom zámku....

Mobilní skladištní buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 276958

Dátum: 14.10.1992

Autor: Soldán Leoš

MPK: E04B 7/16, E04B 1/343, E04H 1/12...

Značky: buňka, mobilní, skladištní

Prostorový stavební dílec bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260862

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04H 1/12

Značky: jádra, bytového, prostorový, dílec, stavební

Text:

...úrazu, zejména pro starší obyvatele bytu a děti a je proto namítán z hlediska hygienických předpisü. obdobné zbytočné zdvojenl je u stropu, protože stropní panely hrubých staveb mají i spodní povrch natolik dokonalý, že jsou připraveny pro přímou úpravu tapetováním nebo malbou, a proto je další -Strop prostorového prefabrikátu poosazení do stavby funkčné neopodstatněuý a zbytečný. Oba dva horizontální prefabrĺikáty, tzn. podlahový dílec...

Mobilní hala

Načítavanie...

Číslo patentu: 231423

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kořínek František, Kocůrek Ladislav, Šilar Jiří, Telecký Václav

MPK: E04B 1/32, E04H 1/12

Značky: mobilní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata mobilní haly spočívá v tom, že obsahuje příhradové čtvrtoblouky, z nichž jsou vytvořeny nosné oblouky celé konstrukce. Příhradové čtvrtoblouky jsou zhotoveny z vnějších trubek a z vnitřních trubek, jejichž zakřivení je rovnoměrné a jejichž vzájemná vzdálenost je u úpatí příhradových čtvrtoblouků menší než u jejich vrcholu. Vnější trubky jsou nasunuty jedním koncem na úchytné čepy upravené na podélné vrcholové vaznici. Vnitřní trubky...