E04F 13/06

Stavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6606

Dátum: 02.12.2013

Autor: Fisher Ivan

MPK: E04F 13/06

Značky: balkóna, stavebný, profil, terasy, ukončenie

Text:

...rameno.Spojka sa na profil pripevní tak, že sa zospodu zasunie o spätný zub a v homej časti je pripevnená ohnutím o ukončovacie rameno a to tak, že spojkaje zahnutá klampiarskymi kliešťami.Ukončovacie rameno je možné výhodne odlomiť, pričom hladké odlomenie je umožnené vďaka oslabeniu profilu.Stavebný profilje vytvorený vytláčaním hliníkového materiálu hrúbky od 0,6 mm do 1,5 mm.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l Prierez osadenia...

Stavebný profil na oblúkové ukončenia balkóna alebo terasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6605

Dátum: 02.12.2013

Autor: Fisher Ivan

MPK: E04F 13/06

Značky: oblúkové, ukončenia, stavebný, terasy, balkóna, profil

Text:

...0,6 do 1,5 mm.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l Prierez osadenia oblúkového profilu.Obr. 3 Pohľad na profil ohnutý do oblúka.Obr. 3 Detail profilu s výsekmi v tvare dvoch priľahlých lichobežnikov, čelný pohľad.Balkónový profil oblúkový pozostáva z kotviaceho tvarovacieho oblúkového ramena l, ukončovacieho ramena 3, odkvapového ramena LZ, odkvapkávacej časti z, spätného zuba 1 a spojky E, je vyrobený z vytláčaného hliníka hrúbky od 0,6 do 1,5...

Stavebný profil na rohové ukončenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6604

Dátum: 02.12.2013

Autor: Fisher Ivan

MPK: E04F 13/06

Značky: profil, stavebný, ukončenia, rohové

Text:

...odkvapové rameno zviera s vodorovným ramenom uhol od 85 °do 95 °. Na odkvapovom ramene nie je žiadne perforovanie, a odkvapové rameno môže byť dĺžky od 2 do 15 mm, na voľnom koneije zahnuté smerom von, čím pod uhlom vytvára ukončovací zub. Dĺžka zuba v smere von od zvislého ramena môže byt od 0,5 do 5 mm v závislosti od hrúbky omietky. Po celej dĺžke zvislého aj vodorovného ramena je upevnená armovacia sieťka, ktora môže byť upevnená z...

Ukončovacia súprava zatepľovacieho systému a spôsob jej aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6275

Dátum: 02.10.2012

Autori: Nováková Iva, Fabián Tomáš

MPK: E04F 13/06

Značky: súprava, spôsob, ukončovacia, aplikácie, zatepľovacieho, systému

Text:

...dosky tepelnej izolácie sa pretiahne a následne cez rohjej prednej strany preloží fixačná mriežka pripojená ku horizontálnemu ramenu zakladacieho stavebného profilu. Tá sa potom ku spodnej ploche a prednej strane dosky tepelnej izolácie fixuje vo vrstve stavebnej hmoty. Potom sa k protiľahlému rohu v prednej časti dosky tepelnej izolácie priloží ukončovaeí stavebný profil a fixačná mriežka pripojená ku horizontálnemu ramenu ukončovacieho...

Rohovník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5859

Dátum: 04.10.2011

Autor: Jasenský Ivan

MPK: E04F 13/06

Značky: rohovník

Text:

...obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje rohovník hladký (bez nosa).Rohovník má pevný profil l v priečnom reze tvar L, kde ramená zvierajú 90 ° a sú po celej ploche perforované, pričom sieťka z je na ňom upevnená po celej dĺžke z vnútornej strany. Pevný profil l môže mať na rohu 3 po celej dĺžke nos, ktorý má oblý tvar alebo má tvar kosoštvorca. Pevný profil l môže byť vyrobený z plastu alebo plechu napríklad hliníkového plechu alebo zinkového...

Jednodielna tesniaca alebo omietacia lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19000

Dátum: 07.05.2010

Autor: Braun August

MPK: E04F 13/06, E06B 1/62, E04G 21/30...

Značky: omietacia, lišta, tesniaca, jednodielna

Text:

...diely budovy, ktoré majú norrnálnym spôsobom dosadat na tepelnú izoláciu, najmä okenné alebo dverové rámy, trámy, vyčnievajúce trámy, okenné parapety, kovové spoje alebo lízény.Ako tepelná izolácia, tak aj vrstva omietky môžu na vonkajšej strane budovy susediť so stavebným dielom budovy. Alternatívne k tomu môžu byť ako tepelná izolácia, tak aj vrstva omietky usporiadané na vnútornej strane budovy.Podľa jedného poznatku, ktorý je...

Pripojovací profil na ostenie pre konštrukčné diely hraničiace s omietkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14782

Dátum: 18.02.2009

Autori: Mick Stefan, Kassmannhuber Peter

MPK: E04F 13/06, E04G 21/30, E06B 1/62...

Značky: profil, hraničiace, diely, konštrukčné, připojovací, omietkou, ostenie

Text:

...Lepiaca sila medzi tesniacou páskou atesniacim ramenom musí byť vkaždom prípade dostatočne veľká, aby sa počas skladovania a montáže pripojovacieho profilu na ostenie postarala o to, že expandujúci penový0010 Podľa uprednostneného realizačnćho variantu vynálezu sa predpokladá, že pripojovací profil na ostenie je vytvorený dvojdielne a na tesniacom ramene vykazuje priečku v omietke upevniteľnú pomocou západkového spojenia, pričom západkové...

Rohový uholník určený na okrajové vystuženie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14852

Dátum: 14.12.2007

Autori: Linder Harald, Becker Andreas, Becker Silvan

MPK: B29C 47/02, E04B 1/76, E04F 13/06...

Značky: určený, okrajové, uholník, spôsob, rohový, vystuženie, výroby

Text:

...alebo dvomi ďalšími tkaninovýmipásmi ako rohové spevnenie.Z DE 20 2006 015 852 Ul je známy rohový profil s profilovou lištou a vnútri na profilovej lište usporiadaným mriežkovým tkaninovým pásom. Mriežkový tkaninový pás je naprofilovej lište upevnený tvarovo stálym vytvrditeľným materiálom.V DE 203 14 023 U 1 je opísaný začisťovací uholníks tkaninovou vrstvou a na tkaninovej vrstve naextrudovanouDE 196 52 877 A 1 uverejňuje rohovú lištu s...

Tesniaca páska, spôsob na výrobu takejto tesniacej pásky a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12221

Dátum: 19.11.2007

Autori: Tenbuss Stefan, Komma Markus, Daniel Rüdiger, Nauck Helmar

MPK: E06B 1/62, E04F 13/06

Značky: pásky, páska, takejto, tesniaca, tesniacej, spôsob, použitie, výrobu

Text:

...adhéznych hmôt sa zlepiteľnosť tesniacej pásky k obom plochým stranám, vysvetlená na začiatku, využíva na to, aby sa dosiahlo zaistenie sďalšou adhéznou hmotou, ktorá potom (najskôr) môže poskytnúťzaistenie napríklad ku konštmkčnému dielu.Ďalej je vtejto súvislosti uprednostňované, aby vzájomné zaistenie adhéznych hmôt, aj vprípade zaistenia len jednej adhéznej hmoty voči sebe samej, bolo dané len v oblastíprečnievajúcej ponad pozdĺžnu...

Pás sieťovanej tkaniny s profilovou lištou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10379

Dátum: 07.08.2007

Autori: Hoff Dominique, Dollinger Wolfram

MPK: B29C 65/00, B29C 65/42, E04F 13/04...

Značky: tkaniny, lištou, sieťovanej, profilovou

Text:

...realizovaný ako guľaté šnúry. Toto je výhodné v tom, že profilová lišta môže byť na jednej strane držaná tvarovým stykoma silovým stykom spolu s pásom sieťovanej tkaniny držaná a že na druhej strane jemožné materiálovo vzájomne spojit viaceré guľaté šnúry, nezávisle od pásuVďalšej forme uskutočnenia vynálezu môžu byt guľaté šnúry prípadne formovateľný a tvarovo stabilný vytvrditeľný materiál uložené po úsekoch pozdĺž pásu sieťovanej tkaniny,...

Profil ukončenia podmurovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14797

Dátum: 30.07.2007

Autori: Kaufmann Gerhard, Matt Michael

MPK: E04F 13/02, E04F 13/06, E04F 19/02...

Značky: profil, ukončenia, podmurovky

Text:

...prierezom, ktorá prednostné pozostáva zo styroporu. pričom pripájacie rameno preniká užšou stranou izolačnej dosky. Izolačná doska je zhľadiska profilu na ukončenie podmurovky umiestnenávýhodne tak, že v súlade s určeným účelom hore ležiacu stranu prevyšuje horná hrana inštalačného ramena. Tým je umožnené upevnenie inštalačného ramena proñlu ukončenia podmurovky na izolačnej vrstve nad izolačnou doskou, takže jednotka tvorená profilom...

Zakončovacia lišta omietky pre vrstvu omietky na tepelnej izolácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20024

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E06B 1/62, E04F 13/06, E04G 21/30...

Značky: omietky, tepelnej, zakončovacia, izolácii, lišta, vrstvu

Text:

...základný diel je prostrednictvom obojstranne lepiacehorámu. Medzi týmto základným dielom a omietkovým dielom zakončovacej lišty omietky sa nachádza expanzný pás, ktorý môže byť uvedený z uzavretého stavu do uvoľneného stavu. Základná oblasť zostane i po uvoľnení expanzného pásu pevne prilepená na okennom ráme, pričom jedna stena základnej oblasti sa nachádzamedzi okenným rámom a expanzným pásom.Zo spisu DE 203 17 871 Ul je známa zakončovacia...

Spôsob inštalácie začisťovacej zakončovacej lišty pre omietkovú vrstvu na tepelnej izolácii budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14678

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E04G 21/30, E04F 13/06, E06B 1/62...

Značky: omietkovú, izolácii, začisťovacej, zakončovacej, vrstvu, lišty, spôsob, inštalácie, tepelnej, budovy

Text:

...časť umelohmotnej fólie, ktorá je vedená medzi expanznýmprúžkom a záverovou oblasťou, a tým je záverová oblasťuvedená do uvoľnenêho stavu. Expanzný pohyb expanznéhoprúžku prebieha v smere od okennêho rámu.Z DE 44 39 075 A 1 je známa tesniaca lišta so základnou oblasťou, ktorá drží expanzný prúžok soneskorenou schopnosťou expanzie, a záverovou oblasťou, drží expanzný prúžok, a druhú časť, ktorá je vybavená dvojstranným lepiacim pásom, čím je...

Kolmý spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1351

Dátum: 08.01.1997

Autor: Filgas Josef

MPK: E04C 2/08, E04F 13/06, F16B 5/12...

Značky: kolmý

Text:

...zo zvislého profilu 1 a kovového roztvoreného pozdĺžne-ho profilu g. Zvislý profil 1 je vytvorený základným obdĺžnlkovým profilom z oceľového plechu hrúbky 6 mm, v tvare štvorca o rozmeroch 120 x 120 mm s kolmo von roztvorenými dvomi bočnými krídlami zvislého profilu g. Bočné krídla zvislého profilu g súroztvorené do šírky 100 mm. Pozdĺžný profil g je tvorený základnýmobdĺžnikovým profilom tvaru U o rozmeroch 80 x 120 mm z oceľového plechu...

Omietniková a ochranná lišta na okenné rámy, dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281398

Dátum: 10.01.1996

Autor: Braun August

MPK: E04F 19/04, E04G 21/30, E04F 13/06...

Značky: omietku, napojenie, dverné, podobně, okenné, lišta, omietniková, ochranná, rámy

Zhrnutie / Anotácia:

Omietniková a ochranná lišta (18) na okenné rámy (8), dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku (46, 48), obsahuje základňovú časť (20), vybavenú na svojej opačnej strane lepiacim pásikom (16) na upevnenie lišty (18) na okennom ráme (8), dvernom ráme alebo podobne a na svojej prednej strane (52) najmenej jednou pozdĺžne prebiehajúcou stojkou (22), pričom so základňovou oblasťou (20) lišty (18) je odlamovacím spojovacím mostíkom (44) so...