E04F 11/18

Balkónové ohradenie s integrovanou ochranou proti vetru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17323

Dátum: 24.09.2010

Autori: Carlsson Göran, Spencer Maud, Carlsson Lennart, Svensson Linus

MPK: E04B 2/74, E04F 11/18, E04B 1/00...

Značky: ohradenie, integrovanou, větru, proti, balkónové, ochranou

Text:

...okraju preskleného panela. Šnúry sú skryté a prebiehajú v stĺpoch balkónovéhoohradenia. Presklený panel zostáva v požadovanej polohe potom, čo bol zdvihnutý.0007 Ďalej je opisané jedno uskutočnenie vynálezu a je znázomené na pripojenom výkrese, na ktoromObrázok l ukazuje perspektívny pohľad na balkónové ohradenie s integrovanou ochranou protivetru z posuvných presklených panelov, ktoré môžu byť zdvihnuté a spustené, Obrázok 2 ukazuje v reze...

Zábradlie na ohradenie priestorov a profily tvoriace toto zábradlie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5476

Dátum: 07.06.2010

Autor: Vychodil Petr

MPK: E04F 11/18

Značky: ohradenie, zábradlie, tvoriace, priestorov, profily

Text:

...profilu a ku spodnému horizontálnemu profilu pripevnené, výhodne privarenim, tyčová štruktúra a pripadne aspoň jeden nemodifikovaný medziľahlý vertikálny profil.Výhodne je prostriedok na bočné uchytenie zábradlia tvorený kotvovým profilom posuvne zasunuteľným do hrdiel horného horizontálneho profilu a spodného horizontálneho proñlu a vybavený na jednom konci do 10skou s otvonni určenou na pripevnenie prostriedku na bočné uchytenie zábradlia...

Zábradlie lodžie alebo balkóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4450

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mikulík Jaroslav

MPK: E04F 11/18

Značky: balkóna, lodžie, zábradlie

Text:

...výplní pri ich demontáži a spätnej montáži.Prehľad obrázkov na výkresochZábradlie lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje homý,čelný a bočný náhľad na zábradlie. Na obr. 2 je znázomený pohľad na doskovú latkovú výplň zábradlia v homom, čelnom a bočnom pohľade. Napokon na obr. 3 je znázomený homý, čelný a bočný pohľad na tenkostennú...

Zábradlia lodžie alebo balkóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4448

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mikulík Jaroslav

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlia, balkóna, lodžie

Text:

...riešenia bude bližšie objasnene na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje homý náhľad na zábradlie. Na obr. 2 je znazomený pohľad z vnútomej strany na kotvenie zábradlia o bočnú stenu. Na obr. 3 sú znázomené rektifikačné prostriedky zábradlia. Napokon na obr. 4 je znázomený pohľad v reze na priečnu štruktúru tenkostennej doskovej výplne zábradlia.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia...

Dodatočný balkón s balkónovým košom z ľahkých oceľových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4197

Dátum: 01.07.2005

Autor: Beer Milan

MPK: E04F 11/18, E04G 13/06

Značky: balkon, dodatočný, balkónovým, košom, profilov, ľahkých, oceľových

Text:

...z tenkostenných profilov štvorcového prierezu. Obvodový rám je vyplnený umelohmotným sklom LEXAN, ktoré je vložené do privarených oceľových uholnikov, ktoré sú privarené k obvodnému rámu štvorcového profilu a spolu tvoria balkónové zábradlie. Podlahu balkóna tvori rám z oceľových uholnikov, do ktorého je vložený vlnitý plech, zaliaty betónom a položenýrni dlaždicami. Nosné konzoly - rúry a použité profily použit z materiálu oceľ 11373....

Vynálezy kategórie «E04F 11/18» v ZSSR.

Stĺpik, najmä zábradlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4084

Dátum: 04.03.2005

Autori: Hraško Pavol, Domen Ján, Plesník Juraj, Mička Jozef

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlia, stĺpik, najmä

Text:

...časti je z vonku privarený stabilizačný krúžok.Na základovú dosku kotviaceho prvku je vo vodorovnej polohe privarená minimálne jedna tyčka.V strede základovej dosky kotviaceho prvku je vyvŕtaný otvor pre upevňovaciu skrutku.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. l znázorňuje stlpik v rozloženom stave a obr. 2 znázorňuje stlpik v zloženom stave.Príklad uskutočnenia technického riešeniaStĺpik...

Zábradlie vytvorené z prefabrikovaných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283101

Dátum: 27.12.2002

Autor: Hamm Wilfried

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlie, prefabrikovaných, vytvořené, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zábradlie vytvorené z tyčí (1) zábradlia, spojovacích elementov (2) medzi tyčami (1) zábradlia a výplňou (3) zábradlia. Tyče (1) zábradlia sa skladajú vždy z dlhšej časti upevnenej na stavebnom objekte a kratšieho, zahnutého konca. Kratší koniec tyče (1) zábradlia je vsadený s pozdĺžnou vôľou do spojovacieho elementu (2). Dlhšia časť vždy nasledujúcej tyče (1) zábradlia je držaná v priečnom otvore vytvorenom v spojovacom elemente (2)....

Balkónové zábradlie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2496

Dátum: 12.06.2000

Autor: Grycman Jan

MPK: E04F 11/18, E04F 19/00, E04B 1/00...

Značky: zábradlie, balkónové

Text:

...rôzne farebné kombinácie tak, aby sa odstránila jednotvámosľ vzhľadu jednotlivých balkónov a celých domov. Výplň nezvyšuje hmotnosť zábradlia.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. la je znázomený čelný pohľad na čelo balkóna - lodžie, na obr. lb je znázornený pozdĺžny rez A - A balkónovým čelom, na obr. lc je znázomený zvislý rez B - B balkónovým čelom,na obr. 2 a je znázomený...

Kovové zábradlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260540

Dátum: 15.12.1998

Autori: Saibert Karel, Sejk Josef

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlí, kovové

Text:

...C u vodorovných profilu. čtvercový profil opatřený před oběma konci V rozích výřezy o šířce tloušřky stěny vodorovného profilu se spolu se zajištovací rozpěrkou zasune do čtvercového otvoru ve vodorovnémp rofilu a pootočením o 45 ° se upevní. Pojištění proti možnému svévolnému rozebrání zajiščuje rozpěrka z pružného materiálu, například z plastické hmoty, zároveň zajiščující 1 utěsnění spoje. Přesahující konce stojin jsou ukryty v profilech...

Zábradlí s nosnou konstrukcí z dutých kovových sloupků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256837

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trefil František, Hartman Jan, Kovář Josef

MPK: E04F 11/18

Značky: nosnou, sloupků, zábradlí, dutých, kovových, konstrukcí

Text:

...podstatné snižují i pracnost na stavbě a přispívají-i ke zhodnocování odpadového dřevěného materiálu, který ve formě lisované pásové plotuy nahrazuje výplň z hodnotnýoh dřevěných desek.Blíže vyniknou tyto přednosti na podkladě popisu opírajícího se o příklad konkrétniho provedení zábradlí podle vynálezu, znázorněného na výkrese, na němž je na obr. 1 pohled na schodištové zábradlí z jeho vnější strany, na obr. 2 příčný řez tímto zâbradlím, na...

Kovové zábradlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238774

Dátum: 15.04.1987

Autori: Louda Jaroslav, Skokan Jiří, Jílek Tomáš, Kůrka Jan

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlí, kovové

Zhrnutie / Anotácia:

Kovové zábradlí je určeno pro schodiště bytových a občanských staveb. Účelem je snížení materiálové náročnosti současně se zvýšením tuhosti spojů vodorovných profilových tyčí se svislými stojinami. Uvedeného účelu se dosáhne použitím dvou vodorovných profilových tyčí, jejichž průřez má tvar písmene C, otevřeného u horní profilové tyče směrem nahoru a u dolní profilové tyče směrem dolů. Konec stojiny je zasunut do otvoru ve dnu profilové tyče...