E04D

Parotesný prechod komínového telesa horizontálnou/zvislou/šikmou stavebnou konštrukciou z penového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7428

Dátum: 02.05.2016

Autor: Plško Maroš

MPK: E04D 13/14, F23J 13/00

Značky: tělesa, parotesný, komínového, stavebnou, přechod, konštrukciou, pěnového

Text:

...možné fóliu spojiť s plášťom komínového telesa, keďže výrobcovia komínov deklarujú trvale odvetrávanú medzeru medzi povrchom komína a okolitými konštrukciami. Tým vzniká tlakovo netesný prestup, ktorý nevyhovuje požiadavkám na parotesnosť celej stavebnej konštrukcie. Druhým spôsobom riešenia na zabezpečenie parotesnosti stavebnej konštrukcie je inštalovanie komínového telesa do samostatnej požiarne odolnej šachty.Riešením je prechodka...

Okenný rám s kovaním pre strešné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20765

Dátum: 27.08.2014

Autori: Gruca Tomasz, Musial Henryk, Majoch Waclaw

MPK: E04D 13/03, E04D 13/035

Značky: strešné, kováním, okenný

Text:

...otváranie okna otočnýmspôsobom, tzn. rotáciou krídla okolo geometrickej osi, umiestnenej zvyčajne mierne podstredom výšky okna tak, že spodná časť okenného krídla sa počas otvárania okna pohybuje smerom k vonkaj šku strechy a vrchná časť krídla sa pohybuje smerom k Vnútrajšku podkrovia. Závesy sú vtomto opise definované ako otočné závesy, kvôli otváraniu okna otočným spôsobom. Závesy sú namontované na vonkajšom povrchu konštrukčného prvku...

Kompozitný plošný materiál s nakašírovanou plastovou fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6732

Dátum: 02.04.2014

Autor: Knap Pavel

MPK: B32B 15/08, B32B 15/18, B32B 27/04...

Značky: kompozitný, plastovou, fóliou, materiál, plošný, nakašírovanou

Text:

...adhězia plastovej vrstvy k pozinkovanému plechu použitím silnej vrstvy adhezívneho lepidla,ktoré tvorí medzivrstvu medzi adhezívnym primérom pozínkovaného plechu a hydroizolačnou strešnou fóliou nakašírovanou na povrchovo upravený plech- výbomá odolnosť proti povetemosti, použitím hydroizolačnej strešnej fólie ako vrchnej vrstvy kompozitného materiálu- vytvorenie homogénneho spoja medzi adhezívnym lepidlom a hydroizolačnou fóliou, ked...

Okenná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6705

Dátum: 02.04.2014

Autor: Yunker Dmitriy Vladimirovich

MPK: E06B 3/663, E04D 13/02, E06B 3/00...

Značky: jednotka, okenná

Text:

...priepustnosti vzduchu okennej výplne.Ďalej je potrebné poznamenať, že dizajn okennej výplne, v ktorom sklenená tabuľa prekrýva rám, môže mať za následok to, že celá štruktúra je nevhodne vnímaná.Cieľom, ktorý chceme dosiahnuť s nárokovaným úžitkovým vzorom, je modemízácia existujúcich dizajnov okenných jednotiek a vylepšenie ich hlavnej funkčnej charakteristiky. Hlavný technický cieľ, ktorý môže byť dosiahnutý ako dôsledok implementácie...

Zariadenie na pokladanie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19913

Dátum: 04.02.2014

Autor: Cipriani Zeno

MPK: E04F 21/00, E04F 21/18, E04D 11/00...

Značky: dlaždíc, pokladanie, zariadenie

Text:

...s ohladom na základňu, takže uvedený prvok môže byť naskrutkovaný na zodpovedajúci závit získaný na valcovom prvku, ktorý je umiestnený nad dlaždicami, EP 2 762 658 35607/10013 Uvedený cylindrický prvok je naskrutkovaný na závitový prvok azaisťuje funkciu ťahania základne, pričom táto funkcia bola zabezpečovaná0014 Avšak aj v tomto prípade existujú nevýhody v dôsledku priameho kontaktu valcového prvku, ktorý sa odiera na povrchu dlaždíc.0015...

Priechodná strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19684

Dátum: 10.01.2014

Autori: Lindner Falk, Celebi Yücel, Günther Sven, Willen Dirk

MPK: E04D 1/30, E04D 13/147

Značky: priechodná, strešná, škridla

Text:

...s nasadenou kupolou,obrázok 2 rez pozdĺž línie II-Il na obrázku 1, obrázok 3 formu na hlboké ťahanie na zhotovenie strešnej škridly podľa vynálezu, obrázok 4 formu na hlboké ťahanie podľa obrázku 3 s vkladaným dielom 10 vloženým doobrázok 5 zobrazenie nadväzuj úce na obrázok 4 po hlbokom ťahaní základového telesa a obrázok 6 priechodnú škridlu po finálnom vybraní z formy.Priechodná škridla pozostáva zo základového telesa l, ktoré bolo...

Sendvičová hydroizolácia a spôsob jej aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6472

Dátum: 02.08.2013

Autor: Šourek Pavel

MPK: E04B 1/66, E04D 11/02, E04B 1/64...

Značky: aplikácie, spôsob, hydroizolácia, sendvičová

Text:

...ukázala ako optimálna z dôvodov kryštalizácie náterovej hmoty. Vodná disperzia na báze akrylátu umožňuje prípadné mieme ríedenie náterovej hmoty vodou.Ďalej je výhodné, ked najmenej do jedného náteru sa vkladá technická textília, ktorá môže byť tkaná alebo netkaná. Tkaná technická textília má základnú osnovnú mriežku s hrúbkou 0,2 - 0,3 mm. Netkaná tech l 0nická textília má hrúbku 0,1- 0,2 mm.Technické textílie sa vkladajú najmä lokálne na...

Energetický systém budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6461

Dátum: 02.08.2013

Autor: Šustek Zdenko

MPK: E04D 13/18, F24F 5/00, E04B 1/76...

Značky: energeticky, systém, budovy

Text:

...a so zabudovaným odvlhčovačom odstraňuje taktiež potenciálne pary v uzatvorenej aktívnej vzduchovej medzere.Kolektorová stena je konštmkčný systém, ktorého idea vychádza z principu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia ajeho následnej distribúcii do priestoru aktívnej vzduchovej medzery. Počas chladnej časti dňa (v noci) jej akumulačná stena dístribuuje naakumulované teplo do regulátora prúdenia vzduchu. Vetracie klapky sú uzavreté, čim sa...

Izolačný rám pre strešné okno a spôsob montáže strešného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19503

Dátum: 18.06.2013

Autori: Thing Poul Seerup, Anso Bo, Henriksen Jens-ulrik

MPK: E04D 13/03

Značky: izolačný, spôsob, strešného, strešné, montáže

Text:

...boli preto k dispozícii s dvoma rôznymiverziami držiakov jednou pre normálnu montáž a jednou pre zapustenú montáž. Podľapredkladaného vynálezu to už nie je potrebné, a preto použitie dvoch samostatných sád držiakov, ktoré sa na prvý pohľad zdá ako riešenie zvyšujúce náklady, v skutočnosti znižuje náklady azmenšuje riziko nesprávnej montáže, pretože izolačný rám sa vždy0006 Skutočnosť, že spojovacie držiaky z prvej sady siahajú aspoň cez...

Výkyvný vodiaci kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19336

Dátum: 05.03.2013

Autor: Schäfer Wolfgang

MPK: B25B 23/00, E04D 15/04, B25B 21/00...

Značky: vodiaci, výkyvný, kotúč

Text:

...sa v pravom uhle k povrchu izolačného materiálu. Montážny nástroj podľa vynálezu aspôsob podľa vynálezu je ale možné výhodne použiť aj v iných situáciách, napríklad ak sa zakéhokolvek dôvodu počas montáže hnací mechanizmus montážneho nástroja nerozprestiera pravouhlo k povrchu izolačného materiálu.Pri vodiacich kotúčoch známych zo stavu techniky sa krycí kotúč počas procesu montáže vťahuje v pravom uhle k priebehu vyvŕtaného...

Strešné okno s valcovou zástrčkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17274

Dátum: 04.10.2012

Autor: Jonsen Lasse Kousgaard

MPK: E04D 13/03, E04D 13/035, E05C 1/10...

Značky: zástrčkou, válcovou, strešné

Text:

...zástrčku podľa Obr. 3 s horným modulom rámu okenného krídla podľaObr. 6 a 7 ukazujú pohľady podľa obr. 1 a 2 ukazujú ľahkoodlišné uskutočnenie okna podľa vynálezu aObr. 8 ukazuje parciálny perspektívny pohľad na okno0010 Obr. 1 a obr. 2 ukazujú jedno uskutočnenie okna l podľa vynálezu, ktoré obsahuje okennú tabuľu 4, ktorá definujerovinu, rám 2, ktorý má horný člen 5, spodný člen Q a dva bočné členy 1, § definujúce plochu rámu, a rám §...

Strešné okno s horným modulom krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20767

Dátum: 04.10.2012

Autor: Jensen Jimmy Skjold

MPK: F24F 13/18, E04D 13/03, E06B 7/10...

Značky: horným, křídla, modulom, strešné

Text:

...a umožňuje, aby sa dal rám krídla otočiťv podstate úplne dookola.0010 Pojem zatvorená poloha okna 1 tak, ako sa používa v tomto opise, znamená takú polohu, v ktorej splýva rovina rámu a rovina krídla, navzájom teda zvierajú uhol 0 °. Podobne pojem otvorená poloha okna 1 tak, ako sa tu používa, znamená všeobecne takú polohu, v ktorej je krídlo 3 vychýlené okolo osi 21 otočného závesu tak, že rovina rámu už0011 Ako je vidieť na obr. 1, pozdĺžna...

Strešné okno s upevňovacím zariadením krycieho dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20737

Dátum: 04.10.2012

Autori: Wiig Martin Schwartz, Atzen Bent

MPK: E04D 13/035, E04D 13/03

Značky: krycieho, upevňovacím, dielů, zariadením, strešné

Text:

...môže byť integrovaný do závesu okna.0012 Výhodné uskutočnenia a ďalšie výhody budú zrejmé z nasledujúceho podrobného0013 Tento vynález bude ďalej podrobnejšie vysvetlený prostredníctvom neobmedzujúcich príkladov a s odkazom na schematické výkresy, na ktorýchobr. 1 znázorňuje perspektívny pohľad na okno podľa tohto vynálezu v zostavenom stave pri pohľade z interiéru, obr. 2 znázorňuje perspektívny pohľad na okno podľa tohto vynálezu v...

Strešné okno s izolačným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20732

Dátum: 04.10.2012

Autor: Rasmussen Sten

MPK: E04D 13/035, E04D 13/03, E04B 7/18...

Značky: strešné, izolačným, prvkom

Text:

...vynálezuv zostavenom stave pri pohľade z interiéru, obr.2 znázorňuje perspektívny pohľad na okno podľa tohto vynálezuv zostavenom stave pri pohľade z exteriéru, obr.3 znázorňuje rozložený pohľad na dolný člen krídla okna podľa tohtovynálezu, vybaveného ízolačným prvkom podľa tohto vynálezu, obr.4 znázorňuje pohľad v priečnom reze na dolné tesnenie krídla, ktoré jeznázornené na obr. 3, obr. 5 znázorňuje pohľad vprlečnom reze na dolnú časť...

Strešné okno s vylepšeným krycím oplechovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20731

Dátum: 04.10.2012

Autori: Kristensen Kristian Nitzsch, Vesterby Lasse

MPK: E04D 13/03, E04D 13/035

Značky: strešné, vylepšeným, krycím, oplechovaním

Text:

...uskutočnenie okna 1 podľa tohto vynálezu, ktoré obsahuje sklenenú tabuľu 4 vymedzujúcu rovinu, rám 2 s horným členom 5, dolným členom 6 a dvoma bočnými členmi 7, 8, ktoré vymedzujú rovinu rámu,a krídlo 3, ktoré má horný člen 9, dolný člen 10 a dva bočné členy 11, 12, ktoré vymedzujú rovinu krídla. V znázornenom uskutočneníje okno zavesené uprostred tak, že krídlo 3 je spojené s rámom 2 pomocou otočného závesu (200 na obr. 4) poskytnutého medzi...

Viacvrstvová fólia s vysokou odolnosťou proti pretrhnutiu a nízkym zmraštením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19974

Dátum: 06.07.2012

Autor: Engelhard Heinz

MPK: B32B 27/32, B32B 7/06, B32B 27/30...

Značky: nízkým, odolnosťou, zmraštením, viacvrstvová, vysokou, fólia, proti, pretrhnutiu

Text:

...môže prípadne dôjsť k nedostatočnému spojeniu izolačného pásu s podkladom, to znamená k neizolujúcemu krytu strechy.0009 Okrem toho musí mať ako oddeľovacia a ochranná fólia použitá viacvrstvová fólia veľmi malé zmraštenie, ako v smere stroja (MD), tak i priečne k smeru stroja(CD), pretože pri výrobe izolačných pásov pre kryty strechy, ako bitúmenových pásov, sa uvedie do kontaktu s oddelovacou a ochrannou fóliou teplý bitúmen. Na...

Kopulovitá strešná okenná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17928

Dátum: 15.03.2012

Autor: Glorieux Rik

MPK: E04D 13/035, E05F 11/06, E04D 15/04...

Značky: okenná, strešná, kopulovitá, zostava

Text:

...jedného výhodného vyhotovenia sa používa motor,typicky elektrický motor, a podlhovastým nosným prvkom je reťaz,prevodová ozubená tyč alebo vreteno. Podľa ďalšieho možného vyhotovenia sa používa valec, typicky pneumatický valec, a podlhovastým nosným. prvkom je piestová tyč alebo tuhý prvok pripojený k nej.0011 Vo výhodnom vyhotovení je podlhovastým prvkom reťaz,ktorá je ohybná v jednej rovine, ale neohybná v každej inej rovine. Motory s...

Zariadenie na zastrešenie budovy a škridla zariadenia na zastrešenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20259

Dátum: 14.12.2011

Autor: Delouette

MPK: E04D 1/02, E04D 1/12, E04D 1/34...

Značky: škridla, zariadenie, zastrešenie, zariadenia, budovy

Text:

...škridly na montážnom profile lôžko, dovnútra ktorého sa vloží aspoň časť profilualebo aspoň časť prostriedkov na pripevnenie, lôžko je upravenéna aspoň časti dĺžky škridly, pozdĺžne a V blízkosti pozdĺžneho okraja škridly.0016 Vynález sa tiež týka škridly zariadenia na zastrešenie budovy určeného na položenie na krov, najmä sa týka škridly zariadenia na zastrešenie, ktoré má uvedené znaky. Znaky tejto škridly sú uvedené V patentovom...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5861

Dátum: 04.10.2011

Autor: Drdlík Jozef

MPK: E04D 1/20, E04D 3/32

Značky: krytina, strešná

Text:

...skosenými hranami.Opačne orientované dvojité drážky vytvárajú po spojení dvoch dosiek dostatočne pevný zámok. Výstupok na jednej doske, zasunutý do vybrania druhej dosky, slúži k pohodlnému pohyblívému spájaniu susedných dosiek. Kratšie čelné strany dosiek majú skosenie 60 ° pre optické zvýraznenie výšky dosiek. Výhodou riešenia je použitie dvoch nerovnako veľkých upevňovacích úchytiek na jednej doske, čo umožňuje montáž krytiny smerom...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5858

Dátum: 04.10.2011

Autor: Malchárková Naděžda

MPK: E04D 1/10, E04D 1/08, E04D 1/20...

Značky: strešná, škridla

Text:

...aspoň dvoch polymérov zhodného typu a/alebo v zmesi aspoň dvoch rôznych typov vyššie uvedených polymérov.Možnými polyoleñnmi na výrobu strešnej krytiny sú hlavne polyetylén (PE) alebo polypropylén (PP).Ako možné polyhalogénolefmy je možné využiť okrem polyvinylchloridu (PVC) napriklad tiež polyvinylidénchlorid (PVDC).Z polydiénov sa napríklad vyskytuj e butadién-styrénový kaučuk (SBR), polybutadiénový kaučuk (BR).Podľa technického riešenia je...

Sada strešných tašiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16283

Dátum: 31.08.2011

Autor: Kammermaier Josef

MPK: E04D 1/30

Značky: tašiek, strešných

Text:

...strešných tašiek v porovnaní s vyústením u normálnych strešných tašiek premiestené smerom k odkvapovej strane. Zavádzanie vody sa môže uskutočňovať pomocou odkvapových tašiekbezpečne bez použitia bežného odkvapového plechu.Vyústenie tohto aspoň jedného odvádzacieho žľabu vody na odkvapovej strane môže byť realizované tým, že odkvapová strešná taška má rohový výrez na pätovej strane, ktorý je menší než rohový výrez normálnej strešnej...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5763

Dátum: 06.06.2011

Autor: Richter Péter

MPK: E04D 13/18, F24J 2/52

Značky: stavebnica

Text:

...rez stavebnícou pozdĺž čiary C-C z obr. 10, obr. 12 rez pozdĺž čiary D-D z obr. 10, obr. 13 rez pozdĺž čiary E-E z obr. 10 a obr. 14 ďalší rez pozdĺž čiary D-D z obr. 10.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. 1 až 8 je znázornená stavebnica podľa technického riešenia na vstavanie solárnych modulov g a kolektorov inštalovateľných do strechy, pozostávajúcej z väčšieho počtu dielov l - 1 pozostaviteľných vzájorrme do obrubne.Na...

Svetlovod so zlepšenou tepelnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20308

Dátum: 30.05.2011

Autori: Soukup Radek, Brandalík Jakub

MPK: E04D 13/03

Značky: světlovod, zlepšenou, izoláciou, tepelnou

Text:

...2 616 608a obvodovo najviac do 25 až 75 šírky goliera z penového izolačného materiálu. Pre obe uvedené alternatívy je ďalej výhodné, ak koeficient prestupu tepla zberača svetla na vstupe svetla do horného svetelného tubusu aj koeficient prestupu tepla difúzora na výstupe svetla zo spodného svetelného tubusu je menší, než koeficient prestupu tepla izolačného dvojskla strešnej priechodovej časti svetelného tubusu. Najmä potomje výhodou, ak...

Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5737

Dátum: 05.04.2011

Autor: Šoška Ľuboš

MPK: C08G 18/00, E04D 7/00

Značky: hydroizolačný, strešný, systém, tepelnoizolačný

Text:

...a musi zabezpečovať odtok dažďovej vody. Podklad na nanášanie tretej tepelnoizolačnej vrstvy musí byť pevný, suchý, čistý, bez mastnôt, s teplotou povrchu min. 10 °C, tep 10lota vzduchu pri aplikácií musí byť min. 10 °C, max. 35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 70 a rýchlosť vetra najviac 6 ms.Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém zabezpečuje pri uvedenej skladbe plnú servisnú pochôdznosť povrchu. Pri požiadavke na zvýšenú...

Zostava strešného okna alebo zariadenia na odsávanie dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287638

Dátum: 25.03.2011

Autori: Caoduro Paolo, Caoduro Carlo

MPK: E04D 13/03

Značky: zariadenia, zostava, odsávanie, strešného

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava (1) strešného okna alebo zariadenia na odsávanie dymu s krytom (L) pozostávajúcim z rámu (T) a kopuly (C ) spojených spolu prostredníctvom svorky obsahuje prvý prvok (2) spojený s rámom (T) druhý prvok (3), ktorého voľný koniec (4) dosadá zvonku na kopulu (C ) nad rámom (T), a ktorého protiľahlý koniec (5) je rozoberateľne spojený s prvým prvkom (2) prostredníctvom upevňovacieho mechanizmu (6), ktorý pozostáva z aspoň jedného závesu...

Sklenená fólia a jej použitie na nepriepustné krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287629

Dátum: 23.03.2011

Autor: Droux Michel

MPK: C04B 16/00, C04B 26/00, C04B 14/00...

Značky: nepriepustné, fólia, použitie, skleněná, krytiny

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia na báze vlákien, použiteľná na výrobu bituminóznych membrán, obsahuje sklenené vlákna, organické vlákna a spojivo, pričom organické vlákna majú mieru zmrštenia pri 130 °C menšiu alebo rovnajúcu sa 5 %. Opísaná je aj bituminózna membrána, zahŕňajúca substrát potretý, potiahnutý alebo napustený bituminóznou základnou hmotou, v ktorej je substrátom uvedená fólia. Fólia a membrána sú použiteľné na výrobu krytia a/alebo tesnenia.

Zariadenie na upevňovanie izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17784

Dátum: 15.03.2011

Autor: Van Voorden Arie

MPK: E04D 5/14, E04D 3/36, E04F 13/08...

Značky: materiálů, zariadenie, izolačného, upevňovanie

Text:

...2 sa nachádza radiálne sa rozširujúca príruba 4 a na druhom konci 5 objímky 2 sa nachádza špička 6. Špička 6 môže mať menší priemer vzhľadom k telu objímky 2, aby sa uľahčilo jej vloženie do otvoru, zatiaľ čo priruba môžu mať väčší priemer vzhľadom k telu objímky 2, aby dosadla na materiál obklopujúci otvor, do ktorého sa objímka 2 vloží.0016 V objímke 2 sa nachádza priechod 7, ktorý prebieha v osovom smere cez objímku 2 pozdĺž jej...

Tepelná izolácia na položenie na obloženie nad vrstvou trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14700

Dátum: 02.02.2011

Autor: Winteler Hans

MPK: E04D 13/16

Značky: trámov, tepelná, izolácia, obloženie, položenie, vrstvou

Text:

...je vyhotoviteľné relatívne dvojnásobne nákladné. Tepelné izolačná vrstva vykazuje ďalej len jednu vrstvu tepelne0005 Zo spisu EP O 852 275 je známa strešná konštrukcia pre strechu, zakrytú strešnými škridlami. Vedľa dostatočne známych vrstiev, ako vrstvy strešných krokiev, dreveného obloženia,ktoré je položené na strešných krokvách, a zábran proti prestupu vodnej pary, existuje ďalšia vrstva z tepelne izolačnej vrstvy. Tepelne izolačná...

Rohové odkvapové spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5573

Dátum: 07.10.2010

Autor: Burylo Szczepan

MPK: E04D 13/064

Značky: rohové, odkvapové, spojenie

Text:

...línii.Prehľad obrázkov na výkresochÚžitkový vzor je vyobrazený na výkrese, na ktorom obr. 1 znázorňuje perspektívny pohľad zhora, zo strany vonkajšieho rohového spojenia strechy, pričom je tu labyrintové tesnenie viditeľné V jeho ľavom 0 dkvapovom spojení a časť pevného odkvapu V pravom odkvapovom spojení obr. 2 znázorňuje prierezový pohľad cez Odkvapové spojenie s odkvapom pripevneným k nemu a otvorenou polohou upínacej svorky, vyznačenou...

Ukončovací hrebenáč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5516

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kapusta Marián

MPK: E04D 1/02, E04D 1/30

Značky: hřebenáč, ukončovací

Text:

...aj vnútomý povrch je upravený náterom. Po celom obvode má lem 3.Ukončovací hrebenáč je z plechu hrúbky 0,60 mm vytvorený lísovaním za studená, pozostáva z telesa 1 V tvare pravidelného, podľa pozdĺžnej osi, symetrického výrezu povrchu symetrického valca s prechodom do zrezaného kužeľa, tzv. asymctrického valca, na jednej strane plynulé ukončeného hlavou 2 V tvare symetrického výrezu plášťa gule a na druhej strane je voľne ukončené V tvare...

Izolačný svetlo-prenášajúci prvok, spôsob jeho výroby a zahŕňajúci klenuté strešné okno ako prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18415

Dátum: 14.07.2010

Autor: Glorieux Rik

MPK: B29C 51/00, B29C 51/10, B29C 51/14...

Značky: strešné, prvok, zahŕňajúci, klenuté, izolačný, spôsob, výroby, svetlo-prenášajúci

Text:

...ktorý prenáša svetlo a má nízku hmotnosť. Taký materiál má výhodu, že izolačná hodnota produktu sa významne zvýši. Všeobecnejšie, materiál má typicky vlastnosti, ktoré nie sú ovplyvnené postupom tepelného0012 Podľa možného uskutočnenia je zostava ohrievaná umiestnením hornej a/alebo dolnej ohrevnej dosky do susedstva príslušnej hornej a dolnej steny zostavy. Tieto ohrievacie dosky sú napríklad keramické ohrievacie dosky, kde sa vykonáva...

Držiak na odkvapové žľaby zavesované na budovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287285

Dátum: 21.04.2010

Autori: Bühlmeyer Thomas, Christensen Stephan

MPK: E04D 13/072

Značky: odkvapové, budovu, zavesované, žľaby, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka držiaka (100) na odkvapové žľaby (1) zavesované na budovu, ktorý pozostáva z pripevňovacej koľajnice (4), prebiehajúcej rovnobežne s odkvapovým žľabom (1) a vyrobenej z C- alebo U-profilu a k profilu odkvapového žľabu (1) prispôsobených odkvapových hákov (2.n) v tvare pásikov, z ktorých každý je vybavený hlavicou (3), ktorá je zavesiteľne v pripevňovacej koľajnici (4) usporiadaná na konci (13) odkvapového háka (2.n) privrátenom...

Spôsob vytvorenia funkčnej vrstvy obvodového plášťa budovy, ako aj obvodový plášť budovy a funkčná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19312

Dátum: 25.03.2010

Autori: Lipps Jochen, Meyer Georg, Schröer Jörn

MPK: E04D 12/00, E04D 13/16

Značky: budovy, funkčná, plášťa, obvodového, vytvorenia, funkčnej, plášť, vrstva, vrstvy, obvodový, spôsob

Text:

...strane budovy, to znamená smerom k budove, sa uvažuje debnenie. Usporiadanie stavebnej laminátovej fólie V krokvovonx polia pripojenie na debnenie je často obťažne a časovo náročné. Z DE201 20 812 U 1 už vyplýva taká aplikácia utesnenia strechy, ktorá má V oblasti medzi krokvami zakrývajúcu, utesňujúcu fóliu, ktorá je vytvorená ako parotesná zábrana, pričom táto fólia je svojimi bočnými okrajmi upevnená na krokvách a na hornej strane krokiev...

Súprava na pokladanie strešných škridiel, hrebenáčov a iných podobných strešných krytinových dielcov na latách strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287226

Dátum: 03.03.2010

Autor: Kaemper Jan

MPK: E04D 1/34

Značky: krytinových, škridiel, latách, súprava, střechy, pokladanie, podobných, hrebenáčov, strešných, dielcov, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný krytinový dielec (1) je na svojej dolnej strane, privrátenej k latám (2), vybavený tvarovaním spolupôsobiacim s pružinovou príchytkou (3), upevniteľnou na late, ktoré je vytvorené ako drážkovité vybranie (7), ústiace na dolnú stranu strešného krytinového dielca (1), a pružinová príchytka (3) obsahuje najmenej jedno ramienko (4), ohnuté v koncovej oblasti do koncovej časti (5) pri vymedzovaní ohybovej vzpernej hrany (5a) na prechode...

Vozík na strešnú krytinu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5343

Dátum: 08.02.2010

Autor: Mrážik Roman

MPK: E04D 15/00

Značky: krytinu, vozík, strešnú

Text:

...riešením sa prekonáva prevýšenie šíkmej strechy. Vozík na strešnú laytinu slúži na distribúciu strešnej krytiny už priamo na streche, po jej predchádzajúcom vynesení zo zeme na strechu. Vozík sa na streche naplní väčším počtom kusov strešnej krytiny a takto naplnený vozík si pokrývač ťahá so sebou po streche. Odpadá tak potreba podávať strešnú krytinu po jednom kuse, ako sa to robí v súčasnosti. Oproti existujúcemu stavu navrhované...

Strešný nástavec s natáčateľnými lamelami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12280

Dátum: 26.08.2009

Autor: Windhausen Michael

MPK: E04D 13/035, E06B 7/086, E04B 7/16...

Značky: lamelami, strešný, natáčateľnými, nástavec

Text:

...veľkom uhlovom rozsahu aj krajnú lamelu, hoci tá s väzbovou tyčou priamo spojená nie je.0009 Usporiadaním osi otáčania krajnej lamely zvonku venca nástavca sa volný priestor disponibilný pre účely vetrania, ktorý je obvodovo ohraničený vencom nástavca, neuzatvára stavebným priestorom, ktorý je potrebný pre os otáčania krajnej lamely. Vo vnútri medzipriestoru ohraničeného vencom nástavca sa teda nachádza o jednu os otáčania menej, než je k...

Vegetačná strecha, najmä naklonená, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5191

Dátum: 05.06.2009

Autor: Benda Jiří

MPK: E04D 11/00

Značky: střecha, výroby, najmä, vegetačná, naklonená, spôsob

Text:

...vegetácie.Ako strešný povrch sa tu rozumie hotová strecha pokrytá krytínou, ale i bez krytiny. Najlepšie je na vybudovanie vegetačnej strechy použiteľná strešná plocha z laloviek strechy, bez strešnej krytiny.Vegetačná strecha, ktorá je vytvorená na horizontálnej strešnej ploche alebo málo sklonitej strešnej ploche, výhodne obsahuje sypký materiál v podobe zhutneného vankúša z presypu. zapracovaného do bunkovej fólie. Ten sa dá...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5190

Dátum: 05.06.2009

Autori: Igoshin Yuri Gennadyevich, Mazanikov Sergey Nikolaevich, Fisyurenko Dmitry Aleksandrovich, Sergeev Andrey Yuryevich

MPK: E04D 5/00

Značky: strešná, krytina

Text:

...impregnácie 1.Potom impregnovaný polotovar 10 základu 4 prebieha pozdĺž vodiacich tyčí 11 cez zahriatu poťahovaciu hmotu 24 V prvej poťahovacej nádrži, kde sa aplikujú vrchné zložené vrstvy 3 poťahovacej hmoty 24 na prvú a druhú veľkú plochu 30 a 31 polotovaru 10 základu 4.Vrchné zložené vrstvy 3 slúžia pre ochranu základu 4 od vplyvov vonkajšieho prostredia, a okrem toho môže vrchná zložená vrstva 3, ktorá sa nachádza na prvej...

Profilovaný kovový plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9646

Dátum: 12.05.2009

Autori: Chabas Eric, Masure David

MPK: E04D 3/30, E04C 2/292, E04D 3/35...

Značky: plech, kovový, profilovaný

Text:

...steny. Na každej z jej zvislých stien je vytvorený záhyb 3, 4 rovnakého tvaru, ktorý rozširuje a potom v jej hornej časti zužuje šírku komory 2.Na ľavom okraji kovového plechu l je možné rozoznať rebro 5, ktorého výška je väčšia ako výška komory 2. Toto rebro 5 tu má všeobecne tvar kvádra a je v dolnej častí svojich dvoch zvislých stien vybavené druhým záhybom 6, 7 rovnakého tvaru. Prvé a druhé záhyby 3, 4, 6, 7 sú umiestnené v rovnakej...

Rozdelene riešený strešný hák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14079

Dátum: 22.04.2009

Autor: Genschorek Gido

MPK: F24J 2/52, E04D 13/10, H01L 31/042...

Značky: rozdělené, riešený, strešný

Text:

...obidvomi ramenami uhla je vo vnútri uhla stena profilu, prebiehajúceho v pozdĺžnom smere protilovania, ktoré zviera s oblasťou uhla ramien prípojok tupý uhol (a). ktorý slúži ako oporná plocha pre koniec hákovej časti a môže byť s týmto koncom hákovej časti spojená pomocou skrutkového spojenia . Uhol (o) je s výhodou zvolený v rozsahu 110 - 145 °.0016 Aby sa zabránilo umiestneniu hákovej časti na strešnú krytinu, je ďalej stanovené, že úsek...