E04C 3/294

Bodovo podopieraná prefabrikovaná alebo plochá betónová stropná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18018

Dátum: 13.08.2012

Autori: Bauermeister Ulrich, Furche Johannes

MPK: E04C 5/06, E04C 3/294, E04C 5/065...

Značky: stropná, bodovo, konštrukcia, podopieraná, betonová, plocha, prefabrikovaná

Text:

...ato, že pomocou takýchto priehradových nosníkov sa dajú docieliť vyššie faktory zvýšenia proti prierazu betónových dosiek ako doteraz, čo sa potvrdilo aj praktickými skúškami v porovnaní s priehradovými nosníkmi, napríklad podľa EP 1 070 800 B 1 alebo EP 2 050 887 B 1, bez toho, aby boli dôvody pre toto zlepšenie presne známe.0012 Toto riešenie nie je dosiahnuté len prostredníctvom špeciálnych uhlov aspoň diagonálnej výstuže, ktorá je...

Oceľová plnostenná alebo priehradová predpätá nosná konštrukcia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278206

Dátum: 16.12.1992

Autor: Kukelka Václav

MPK: E04C 3/293, E04C 3/294

Značky: konštrukcia, predpätá, výroby, nosná, spôsob, plnostěnná, ocelová, priehradová

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia pre horizontálne zastrešenie objektov pozostáva z oceľových nosníkov spriahnutých so železobetónovými doskami (2) a z predpínacieho lana (3), pričom železobetónové dosky (2) a/alebo horný pás (4) oceľového nosníka sú vybavené otvormi, v ktorých sú umiestnené spojovacie prvky (7). Konštrukcia sa zhotoví spriahnutím oceľových nosníkov so železobetónovými doskami a predopnutím. Na dva oceľové nosníky sa osadí železobetónová doska,...

Spřažená vodorovná nosná konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242935

Dátum: 15.04.1987

Autor: Nichta Jozef

MPK: E04C 3/294

Značky: nosná, konstrukce, spřažená, vodorovná

Text:

...příklsd Vierendelova nosníku, spřazenáho se želszobstonovou deskou, a na obr. 3 je řez konstrukcí spřaženého tsnkostěnnáho nosníku podle vynálezu.lezi prvky záklsdního nosníku z jsou vložený poddlně s jeho osou výztuhy L, které přesehují nosník z, o tlousíku železobetonové desky 1. V přesahujíoí části výztuhy ,L jsou do otvorů 2 vloženy tenkosběnné žlábkovitá kozlíky i.Nosné výztuž 1 železobetonové desłq je vloženo do tvarovenýoh zářezů ý,...