E04C 2/284

Bunkový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6607

Dátum: 02.12.2013

Autor: Benda Jiří

MPK: E04C 2/284, E04B 1/88, E04C 2/20...

Značky: buňkový, panel

Text:

...fólie obsahujú stenové otvory a pokiaľ sa do tejto fólie naleje vhodná tuhnúca hmota, môže cez as 5poň niektoré tieto stenové otvory dôjsť k spojeniu hmoty medzi susednými bunkami, čo bráni nežiaducemu uvoľneniu obsialmutej hmoty z buniek, najmä pri manipulácii s panelmi.Na zhotovenie panela môže sa použiť perforovaná bunková fólia tiež z iného dôvodu. Steny buniek bunkovej fólie, obsahujúce stenové otvory, môžu byť cez aspoň niektoré tieto...

Stavebná konštrukcia nízkoenergetickej budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6167

Dátum: 04.06.2012

Autor: Makki Attila

MPK: E04C 2/28, E04B 2/86, E04C 2/284...

Značky: stavebná, budovy, nízkoenergetickej, konštrukcia

Text:

...ide o bezhraničný exteriémy a interiémy dizajn bez tepelných mostíkov. Odolnosť proti požiaru je pri stavbách s oceľovou konštrukciou do 5 poschodí a pri stavbách so železobetónovou konštrukciou bez ohraničenia poschodí. Ide o bezodpadovú výstavbu, 100 -ne recyklovateľné budovy.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú zobrazené uskutočnenia stavebnej konštrukcie nízkoenergetickej budovy podľa technického riešenia. Na obr....

Samonosný stenový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4309

Dátum: 03.11.2005

Autor: Gandi Peter

MPK: E04C 2/284

Značky: stěnový, samonosný, panel

Text:

...alebo cementovo/kovove vlákna (medzi inými US 5733671, US 5021093). Táto kategória má veľký význam pre okrajové nosné vrstvy sendvičových riešení.V súvislosti s konceptom liateho betónu treba spomenúť veľkú nmožinu ľahkých kompozitných materiálov použitých ako aglomerát v betónovej zmesi napr. použitie polystyrénového granulátu, medzi množstvom iných US 5974762.V súvislosti so štruktúmym riešením stavebného systému spomenieme niektoré...

Ľahká medziokenná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4205

Dátum: 01.07.2005

Autori: Fadrný Petr, Žákovský Karel

MPK: E04C 2/38, E04C 2/284

Značky: vložka, medziokenná, ľahká

Text:

...technickým riešením sa dosiahne okrem samonosnosti, odolnosti voči prerazeniu a mrazuvzdomosti ľahkej medziokennej vložky tiež jej ľahká farebná úprava fasádnymí farbami. Sklocementový kompozitný skelet môže byť zafarbený v celom priereze. Vonkajší vzhľad exteriérovej steny môže byť hladký, alebo s obtlačkom matrice na podhľadové betóny podľa výberu architekta. Použitím tejto konštrukcie sa výrazne skráti doba potrebná na výmenu ľahkej...

Izolačná medziokenná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4030

Dátum: 03.01.2005

Autori: Říha Jan, Šimsová Miroslava

MPK: E04C 2/284, E04C 2/38

Značky: vložka, medziokenná, izolačná

Text:

...je, že musia byt upevnené na nosné konštrukcie a ďalej, že trapézový plech podlieha korózii.Uvedené nevýhody rieši izolačná medziokenná vložka tvorená rámom, na ktorom sú upravené čelné dosky, ktorých podstatou je, že rám je vytvorený z ľahčeného polyméru s hustotou 200 až 400 kg/m 3, výhodne polyuretánu, a čelnými doskami sú vláknocementové dosky s hrúbkou 5 až 20 mm, pričom vo vnútomom priestore rámu sa nachádza tepelno-izolačná hmota...

Vynálezy kategórie «E04C 2/284» v ZSSR.

Nosný stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3884

Dátum: 03.08.2004

Autori: Poszert - Schwarz Štefan, Budinský Marián

MPK: E04C 2/284, E04B 5/02, E04B 9/06...

Značky: prvok, stavebný, nosný

Text:

...vybavenia stavby. Kotviace dosky alebo kotviace lišty majú rozmer a tvar časti doskovćho bloku a sú do nosného stavebného prvku vložené, previazané a zlepené obdobne ako doskový blok.Pre možnosť uloženia vedení je výhodné, ak výška aspoň jedného doskového bloku je menšia od ostatných susediacich doskových blokov, čím sa vytvára drážka na povrchu nosného stavebného prvku alebo dutina v jeho telese,alebo je tento vo svojom jadre opatrený...

Stavebný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1823

Dátum: 06.05.1998

Autor: Fisher Eric

MPK: E04C 2/284

Značky: stavebný, panel

Text:

...umiestnenie izolačnej výplne,na obr. 3 je znázornenýpanel so stredovou priečkou, na obr. 4 je znázornenéPríklad uskutočnenia technického riešeniaPostup pri úprave podkrovia pomocou stavebných panelov podľa technického riešenia spočíva v nasledovných krokoch 1. Vertikálné a horizontálne podpery sa navzájom spoja klincami. 2. V prípade, že sa použije stredová priečka § , vsadí sasúčasne a upevní sa pomocou spojovacích článkov É.3 3. Povrch...

Jednostranný panel na interiérové zateplenie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1816

Dátum: 06.05.1998

Autori: Bomberovič Jozef, Haragová Daniela

MPK: E04C 2/284

Značky: jednostranný, zateplenie, budov, panel, interiérové

Text:

...parozábrany je ich obmedzené použitie pri zateplovaní budov len určitého typu stavebných látok. Použitie niektorého typu fólie ako paronepriepustnej zložky vyžaduje zmenu pracovného postupu montáže a tiež iný spôsob spojenia tepelnoizolačnej a sadrokartónovej dosky.Uvedený nedostatok doteraz vyrábaných a používaných tepelno-izolačných jednostranných panelov odstraňuje riešenie podľa tohto úžitkového vzom.Jednostranný panel na interiérové...

Plastový protihlukový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279410

Dátum: 04.12.1996

Autori: Toporčák Ján, Kačeňák Ján

MPK: E04B 1/86, E04C 2/20, E04B 1/82...

Značky: dielec, plastový, protihlukový

Zhrnutie / Anotácia:

Plastový protihlukový dielec, určený na osadzovanie do nosnej konštrukcie protihlukovej clony, ktorou môže byť napríklad sústava stĺpov prierezu H, pozostáva z nosníkov a dosiek z plastu a zo zvukovoizolačnej vrstvy, pričom z plastových častí je zostavený stredný rám, zadná stena a predný rošt. Stredný rám tvoria pozdĺžne nosníky (1), zvislé nosníky (2), výstužné zvislé nosníky (3) a rozperné nosníky (4). Predný rošt tvoria pozdĺžne nosníky (5)...