E04C 1/39

Súprava murovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288352

Dátum: 18.04.2016

Autor: Geiger Peter

MPK: E04B 2/06, B28B 17/00, E04B 2/08...

Značky: súprava, murovacích, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri súprave murovacích prvkov s určitým počtom v podstate prizmatických tvaroviek z betónového materiálu a pri spôsobe výroby týchto tvaroviek sa na samočinné zarovnanie a fixovanie tvaroviek v múroch predpokladá, že tvarovky (1, 10, 18, 19, 19', 20) majú symetricky v strede na hornej strane výstupok (2) a na spodnej strane prehĺbenie (3), tieto výstupky (2) a prehĺbenia (3) sú vytvorené s približne rovnakými tvarmi a rozmermi, a že na seba...

Spôsob výroby skrine pre žalúziu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 210

Dátum: 14.01.2003

Autor: Pölzleitner Anton

MPK: E06B 9/17, E04C 1/39

Značky: žalúziu, spôsob, skříně, výroby

Text:

...uložia bočné diely, ktoré sú určené na upnutie žalúzie. Na jednej strane sa týmto spôsobom dosiahne, že tvárnice súvzájomne k sebe rovnaké a na druhej strane sa pri zabudovani bočnýchdielov dá vyrovnať prípadná nepresnosť.lzolačne vlastnosti sa môžu značne vylepšiť tým, že po zhotovení skrine prežalúziu sa do vybrania uloží najmenej jeden kosákovitý izolačný prvok.Ďalej sa vynález týka systému na zhotovenie skrine pre žalúziu s...

Metóda a formovanie pre výrobu betónových blokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10426

Dátum: 27.12.2002

Autori: Lacroix David Matthew, Bolles Glenn Clarke, Scherer Ronald

MPK: B28B 7/00, E04C 1/39

Značky: blokov, formovanie, betonových, výrobu, metoda

Text:

...a nevzhľadnýnl omieľaniama mletiam, alebo pomocou procesu opĺsaného v U.S. patente6,321,740. Tieto formy a procesy môžu byt rovnako použité pre vytvorenie unikátnych blokov, ktoré predtým dostupné neboli bloky zádržnej steny s konvergenčnými bočnými stenami a/alebo integrálnymi alokačnými/zlomovými obrubami a s čelným vzhľadom, ktorý je komplexnejší, vrátane povrchov s výraznýmidetailmi a reliéfmi, ktoré nie je možné získat ako...

Železobetónový priestorový prefabrikát tvaru „L” na malopodlažné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2978

Dátum: 08.10.2001

Autor: Marko Ladislav

MPK: E04C 2/30, E04C 1/39

Značky: stavby, železobetonový, priestorový, l, prefabrikát, tvaru, malopodlažné

Text:

...sa používajú veľkoplošné doskové silikátové dielcealebo výmurovka. Použitie montovaných železobetónových skeletov sa všeobecne považujeza neefektívne pre výstavbu malopodlažných objektov pozemných stavieb a ako také sa vo výrobnej praxi ani nerozšírilo. Nevýhodami sú náročné zakladacie podmienky, vysoká prácnosť pri montáži, vysokénároky na odbornosť montážnych pracovníkov, náročné postupy pri montážnych prácach akompletácií objektov,...

Montovaná chránička káblových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2686

Dátum: 09.10.2000

Autor: Holotík Štefan

MPK: E04C 1/39, H05K 7/00

Značky: vedení, káblových, montovaná, chránička

Text:

...zobrazení montovaná chránička s dvojžľabovouMontovaná chránička káblových vedení spravidla obdĺžnikového prierezu pozostáva z doskového poklopu 1 atvarovky 2 V podobe jednoduchého, alebo viacnásobného žľabu Q. Bočné steny g tvarovky z sú z vnútomej strany opatrené smerom hore sa otvárajúcou klinovitou drážkou i,do ktorej po zmontovaní zapadá poklop l.Hrúbka I-I poklopu l je rovnaká ako hĺbka h klinovitej polodrážky 3 a poklop l sa...

Vynálezy kategórie «E04C 1/39» v ZSSR.

Dvojdielna betónová chránička káblových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2643

Dátum: 12.09.2000

Autor: Holotík Štefan

MPK: E04C 1/39, E04F 17/08

Značky: vedení, káblových, chránička, dvojdielna, betonová

Text:

...voči boćnému aj vertikálnemu posunu. Viacžíabová tvarovka je efektlvnejšia nielen preto, že znižuje počet prvkov, redukuje spotrebu materiálu a zjednodušuje ukladanie. ale aj tým, že zvyšuje tuhost konštrukcie a pevnosť nevystuženeho poklopu jeho viacnásobným podopretim deliacími stenami tvarovky.Na pripojenom obrázku je vaxonometrickom zobrazeni dvojdielna chránička sdvojžľabovou tvarovkou a poklopom v nezmontovanom stave.Dvojdielna...

Stropný keramický závesný podhľad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1517

Dátum: 09.07.1997

Autori: Pekár Marian, Černušák Peter

MPK: E04C 1/39

Značky: podhlad, stropný, keramický, závěsný

Text:

...vymedzenej výške trením (na obr.1 nenaznačené) upevnená nosná tyčka §. Opačná strana nosnej tyčky § je zavesená na konzole 3 zaskrutkovanej V otvore stropu g, vyplnenom hmoždinkou g. Stenová vodiaca lišta zl je priamo upevnená na bočnú stenu l. Na jej výćnelok sa položí cez svoj okraj napr.plochá keramická platňa §. Túto platňu tvorí plošne tvarovaná keramická vrstva hrúbky 4 mm s negľazúrovaným povrchom pohľadovej strany. opačný okraj tejto...

Ľahčená tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1404

Dátum: 05.03.1997

Autor: Dobrocký Juraj

MPK: E04C 1/39

Značky: tvarovka, ľahčená

Text:

...z diatomituPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie vysvetlené s odkazmi na priložené obrázky, ilustrujúce jeho uskutočnenie,kde na obrázku 1 je znázornený pohľad z predu na tvarovku,na obrázku 2 pohľad zboku na tvarovku a na obrázku 3 je zná zornená tvarovka v axonometrii.Na obrázku 1 a 2 sú znázornená pohľady na tvarovku z predu a 2 boku, kde bl je označená dĺžka spodnej vnútornej hrany tvarovky a b 2 je označená...

Tvárnica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278709

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lampka Bruno

MPK: E04C 1/00, E04C 1/39, E04F 13/02...

Značky: tvárnica, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tvárnica (10) na murovanie stien, najmä z ohňovzdorného materiálu na výmurovku pece, má aspoň jednu omietkovú plochu (12) na uloženie vrstvy omietky. Táto omietková plocha (12) má prehĺbené časti (20) usporiadané v odstupoch od seba tak, že rovnobežne s okrajom tvárnice (10) sa striedajú prehĺbené časti (20) a neprehĺbené časti (22). Aj pozdĺž línií prebiehajúcich kolmo na tento okraj tej istej omietkovej plochy (12) za sebou striedavo...

Murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 303

Dátum: 10.11.1993

Autori: Michalica Ladislav, Vaník Peter

MPK: E04C 1/39

Značky: murivo

Text:

...alebo šamotových materialov. Jednotlivé stavebné tvarovky muriva sa môžu vyrábať cezVlastný modul stavebnicovej pece, alebo sporaka môže byťsteny vykurovaného priestoru ako trojstranný, alebodvojstranný.Využitie steny vykurovaného priestoru znižujecelkové nák 1 ady,pričom duté izolačné prvky je vhodné upevniťpriamo na stenu, ktora sa takto stáva súčasťou stavebnicovejSamozrejmou súčasťou stavebnicovej pece, alebo sporáka je odvod spalín, a...

Temperovacia stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279268

Dátum: 15.10.1991

Autori: Watzek Wilhelm, Watzek Alexander

MPK: E04C 1/39, F24D 3/14

Značky: temperovacia, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je postavené z tehiel (1), ktoré sú na svojej strane privrátenej k tehle (1) ležiacej nad ňou vybavené hlbokou pozdĺžnou drážkou (2), v ktorej leží tepelný vodič (4) a ktorá má hĺbku väčšiu ako je výška tepelného vodiča (4), pričom nad ňou usporiadaná tehla (1) je vybavená plytkou pozdĺžnou drážkou (3), ležiacou oproti hlbokej pozdĺžnej drážke (2) spodnej tehly (1).

Přechodový prefabrikovaný dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 229324

Dátum: 01.03.1986

Autori: Schmuck Ján, Čížek Pavel

MPK: E04C 1/39

Značky: přechodový, prefabrikovaný, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přechodového prefabrikovaného dílce pro vzájemné spojování dvou různých druhů sloupů, různě orientovaných sloupů stejného typu nebo dvou různých druhů jiných konstrukcí. Přechodový prefabrikovaný dílec je opatřen dvěma navzájem rovnoběžnými stykovacími plochami, na které dosedají připojované prvky, a ve stykovacích plochách jsou umístěny kotevní prvky pro zakotvení prutů výztuže nebo jiných částí připojovaných prvků. Kotevní...