E04C 1/00

Dierovaný murovací prvok pre akusticky deliace steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6777

Dátum: 06.05.2014

Autori: Horský Antonín, Kopecký Vít, Szöllösi Gabriel

MPK: E04B 2/18, E04B 1/74, E04C 1/00...

Značky: murovací, deliace, stěny, dierovaný, prvok, akustický

Text:

...prispôsobuje šírke murovacieho prvku l. Na jednej strane murovacieho prvku l sú perá g a drážky g tvarované tak, že zvonku vystupujúce perá g sa vonkajším smerom zužujú, zatiaľ čo perá g na opačnej strane murovacicho prvku l sa vonkajším smerom rozširujú. Pri uložení murovacích prvkov l vedľa seba na doraz sú medzi bočnými plochami pier g a zdanlivými plochami drážok à vzduchové medzery. Ďalej sú perá g a drážky à aspoň na jednej zvislej...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287282

Dátum: 19.04.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/48, E04B 1/02, E04C 1/00...

Značky: stavebná, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287213

Dátum: 25.02.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/02, E04B 2/04, E04B 1/343...

Značky: stavebná, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Montovaná vodomerná šachta a forma na výrobu dielcov šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5159

Dátum: 06.04.2009

Autor: Lukáč Ladislav

MPK: E02D 29/12, E04C 1/00

Značky: šachta, šachty, vodomerná, montovaná, forma, výrobu, dielcov

Text:

...dielcov poukladaných na seba a navzájom do seba zapadajúcich pomocou spoja vytvoreného obojstrannými pozdĺžnyrni vybraniami na oboch koncoch dielcov a tvoriacimi steny šachty a zo stropného betónového prefabrikátu s otvorom pre osadenie ľahkého poklopu uloženého na stenách šachty, pričom pôdorys šachty je štvorcový alebo obdlžnikový. Stenový prefabrikovaný betónový dielec má tvar dosky s obojstranným štvorcovým vybraním na oboch koncoch,...

Vákuovo-izolačný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4998

Dátum: 05.02.2008

Autor: Dajča Dušan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/62

Značky: vákuovo-izolačný, panel

Text:

...je obložený vákuovo-ízolačnýrni panelmi budú zabezpečené požadované tepelné podmienky.Prehľad obrázku na výkreseNa priloženom obrázku je znázomený rez vákuovo-izolačného panela, pozostávajúceho z dvoch dielcov dištancovaných rozpemou vložkou a opatrený ventilom na odsávanie.Vákuovo-izolačný panel pozostáva z vrchného dielca 1 a spodného dielca 2, ktoré sú od seba rozoprené rozpemou vložkou 4. Na styku vzájomne sa dotýkajúcich stien sú...

Stavebný prvok s otvoreným profilom s väzbou pomocou krátkeho zámku a autoniveláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285957

Dátum: 07.11.2007

Autor: Vido Pavel

MPK: E04C 1/00, E04G 11/00

Značky: otvoreným, profilom, zámku, krátkeho, pomocou, stavebný, prvok, autoniveláciou, vazbou

Zhrnutie / Anotácia:

Dlhý stavebný prvok z plastu, kovu, keramiky, skla, kompozitných materiálov alebo ich vzájomnej kombinácie má prierez podobajúci sa štvorcu alebo obdĺžniku, pričom najmenej jedna strana chýba (1), takže v priereze môže pripomínať tvar písmen U, L alebo I, prípadne môže mať aj tvar oblúka alebo byť lomený do uhla. Najmenej na dvoch protiľahlých stenách sa nachádzajú zámky typu drážka (4) na jednej stene a typu kľúč (5) v tvare „T", „O", „V", „1"...

Stavebný dielec určený na výstavbu bytových jednotiek alebo priemyselných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4849

Dátum: 04.10.2007

Autor: Švec Jozef

MPK: E04C 1/00

Značky: jednotiek, bytových, priemyselných, objektov, určený, dielec, stavebný, výstavbu

Text:

...a cely obvod usporiadania PET fliaš je opatrený spojovacím materiálom o hrúbke najmenej l cm. Zistilo sa, že výhodnýrn spojovacím materiálom je perlit,piesok alebo štrk.Stavebný dielec môže mat tvar štvorca alebo obdĺžnika.Hlavnou výhodou stavebného dielca podľa technického riešenia je jeho ekologická a ekonomická stránka výroby. Výrobou stavebného dielca dôjde k šetreníu životného prostredia a úspore nákladov, ktoré predstavujú...

Sústava stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4792

Dátum: 06.07.2007

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/02

Značky: stavebných, sústava, dielcov

Text:

...prepojok.Článok deleného prútu je tvorený dreveným stlpikom v tvare hranola.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese,kdeobr. l znázorňuje konštrukčné riešenie stavebného dielcaobr. 2 znázorňuje vzájomné spájanie sústavy stavebných dielcov do vertikálneho stlpika prostredníctvom delených pnítov.Sústava stavebných dielcov je tvorená stavebnými dielcami 1, ktoré sú znázomené na obr. 2. Konštrukčná...

Sendvičový stavebný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4530

Dátum: 03.08.2006

Autor: Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04B 1/74, E04B 2/14, E04C 1/00...

Značky: panel, sendvičový, stavebný

Text:

...pri malej spotrebe izolačnej peny, je ľahký, vyznačuje sa vysokými pevnostnými vlastnosťami a umožňuje suchú a rýchlu výstavbu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 5, kde na obr. l a 2 je V reze znázornený sendvičový stavebný panel s drážkou a presahom.Na obrázku 3 a 4 je v rezoch znázomený sendvičový stavebný panel so spojovacim perom a so zlísovanými umelohmotnými fľašami.Na obrázku 5 je...

Sendvičový panelový systém s integrovaným nosníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4528

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kytka Pavel

MPK: E04C 1/00, E04B 1/00

Značky: nosníkom, integrovaným, panelový, sendvičový, systém

Text:

...proti mechanickému tlaku, zabezpečuje požadovanú požiamu odolnosť. Vytvára vhodný podklad pre aplikáciu povrchovej úpravy, s možnosťou použitia viacerých technologických postupov.Jadro sendvičového panelu obr. l je z izolantu na báze expandovaného, extrudovaného polystyrénu, alebo z dosiek na báze minerálnej vlny, čadičového vlákna. Druh použitého materiálu volíme podľa požiadaviek na mechanickotechnologické vlastnosti, paropriepustnosť,...

Stavebný dielec na vykurovanie, najmä podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4503

Dátum: 07.07.2006

Autor: Bohunický Roman

MPK: F24D 3/12, E04C 1/00

Značky: vykurovanie, podlahy, najmä, stavebný, dielec

Text:

...vyžarovanie tepla do miestnosti a protihluková vrstva znižuje negatívne hlukové účinky podlahy pri jej praktickom používaní.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kdeobr. l znázorňuje rez stavebným dielcom na vykurovanie so základnými prvkami, obr. 2 znázorňuje rez stavebným dielcom na vykurovanie s umiestnenou teploreflexnou a teploizolačnou vrstvou, obr. 3 znázorňuje rez stavebným...

Tvarovka na vybudovanie suchého muriva a suché murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284871

Dátum: 28.12.2005

Autor: Vogel Werner

MPK: E04C 1/00, E04B 2/14

Značky: muriva, suchého, suché, vybudovanie, tvarovka, murivo

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka (1) slúži na vybudovanie suchého muriva. Jej dĺžka je celočíselným násobkom (2A) šírky (A) jej úzkej strany. V rastrovom rozdelení sú vyhĺbené zvisle prebiehajúce kanály (2), rozmery prierezu ktorých sú asi 1/6 až 1/5 šírky (A) úzkej strany. V priebežných kanáloch (2) sú vždy vytvorené priečniky (3), prechádzajúce nimi priečne, napríklad z tyčí zo stavebnej ocele. Tvarovka (1) je zhotovená z lejateľného materiálu, najmä z ťažkého...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4047

Dátum: 03.01.2005

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/343, E04B 1/02, E04C 1/00...

Značky: stavebná, zostava

Text:

...zakončovacieho puzdra,obr. 8 - predstavuje stavebnú zostavu stavebných dielcov v rozloženom stave nad sebou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStavebná zostava (obr. 8) je zložená zo stavebných dielcov 1 (obr. l, 2, 3, 4) a spojovacich tyčí 3 (obr. 5) s obojstrannými spojovacími matícami 9 (obr. 6). Stavebný dielec 1 je vyhotovený v tvare kvádra a má na prednej stene 10 a zadnej stene 11 vytvorenú hladkú plochu. V telese kvádra sú...

Stavebný dielec na stavanie stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3880

Dátum: 03.08.2004

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04C 1/40, E04C 1/00

Značky: dielec, stien, stavebný, stavanie

Text:

...osových vzdialenostiach po dĺžke dielca vzniknú spojením dvoch jednoduchých profilov tak, že vzniknutý profil je v pôdorysnom priemete syrnetrický proti ose.Tieto atribúty umožnia dosiahnut previazanie V rohoch stien, resp, pripojenie priečok tak, že steny vytvárajú priestorovo tuhé spojenia, pričom ani susedné dielce v horizontálnom zmysle nie je potrebné navzájom spájať pomocou spojovacich prostriedkov.Požadovaný konštrukčný rozmer steny...

Komplex stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1554

Dátum: 01.06.2004

Autor: Girardi Dino

MPK: E04C 2/54, E04C 1/00

Značky: komplex, prvkov, stavebných

Text:

...vertikálnych nosníkov 6, tiež z hliníka.0010 Obvodová profilová tyč 2 je vybavená na každom vnútornom povrchu bočnej steny 8 dvomi pármi rebier 10, každé rebro obsahuje na povrchu proti ďalšiemu rebru zapojovací zub 12.0011 Horizontálny nosník obsahuje hlavnú stenu 14, ktorá je na koncoch vybavená valcovými časťami, respektíve dutinami 16 a z nich vybiehajú dve pätky, respektíve výbežky 18 s T-profilom. Hlavná stena je vybavená V pravidelných...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3756

Dátum: 06.04.2004

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/02

Značky: zostava, stavebná

Text:

...časti vybavcne kónusovým zápustom 21 a v hornej časti kónusovým výčnelkom 22 a v hornej časti je tiež vytvorený hlavicový otvor 23. Kovové montážne puzdra 2 sú v telese kvádra prepojené zvarovým spojom s jednou vodorovnou výstužou 24. na ktorej je priečne privarených trinásť kusov kratších priečnych výstuží 25 z kovového materiálu.Spojovacie tyče 3 sú zhotovené z kovu a sú konštruovanć v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie. ktoré je dĺžkou...

Tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3237

Dátum: 04.06.2002

Autor: Vachuška Václav

MPK: E04B 2/08, E04C 1/00

Značky: tvárnica

Text:

...výstupkom Q a protiľahlá plocha g jedným, výstupku zodpovedajúcim vybraním Q. Výstupok Q a vybranie Q sú v ploche l, 2 umiestnené symetricky. Dĺžka plochy 1 k strane štvorcového čela g je vpomere 21. Veľkosť výstupku Q zodpovedápolovici dĺžky plochy l a veľkosť vybrania zodpovedá polovici dĺžky plochy g.V príkladnom vyhotovení podľa obr. S sa tvárnicarni väzba rohu priečky uskutoční tak,že prvá vrstva sa položí na základ na jednej stene...

Akustická tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3184

Dátum: 04.04.2002

Autor: Zacharda Jiří

MPK: E04B 2/14, E04B 1/84, E04C 1/00...

Značky: akustická, tvárnica

Text:

...a vírením čimechanickým pohybom sa znova uvoľňuje do priestoru.Riešenie sa zaoberá akustickou tvárnicou tvorenou telesom ohraničeným stenami, ktoré obklopujú aspoň jednu dutinu. Do dutiny je možné pripadne vložit vhodné zvukovo tlmiace výplne. Čelnou stenou prestupuje štrbina. Bočné steny sú opatrené vonkajšími osadeniami. Takto riešenú tvárnicu je možne použit tak na murovanie zvislých stien, ako aj na vyhotoveniestropu pri použití...

Drevobetónová tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1661

Dátum: 05.11.1997

Autori: Glowaty Marian, Ďurášová Viera

MPK: E04C 1/00

Značky: tvárnica, drevobetónová

Text:

...zvislé otvory a na plne jadro.Na obrázku 2. sú v pödorysnom pohľade znázornená príkladyDrevobetónová tvárnica je vytvorená zo zmesi zo 80,0 hmotn. drevnej drviny, 12,0 hmotn. cementu, 1,0 hmotn. mineralizátora a zo 7,0 hmotn. vody, v pödoryse má tvar obdlžnika, pozostáva z jadra a z kolmých okrajových stien, jadro je so zvislými otvormi na uloženie výstuže a na umiestneniePríklad 2. Drevobetónová tvárnica je vytvorená zo zmesi zo...

Zariadenie na zhotovenie vybraní, obzvlášť úchytných vreciek v pórobetónových tvárniciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 279679

Dátum: 07.09.1994

Autori: Alfertshofer Herbert, Hahn Emanuel

MPK: E04C 1/00, B28B 11/12

Značky: zhotovenie, vreciek, úchytných, vybrání, obzvlášť, tvárniciach, zariadenie, pórobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje najmenej jeden vypichovací nástroj (4) pohyblivý vzhľadom na čelnú plochu (1) pórobetónovej tvárnice (2), ktorý obsahuje plechový pásik v tvare uzatvoreného vypichovacieho krúžku (5). Plášťová plocha (5a) vypichovacieho krúžku (5) je rovnobežná alebo v podstate rovnobežná so smerom pohybu (A) vypichovacieho nástroja (4). Vonkajší obrys vypichovacieho krúžku (5) zodpovedá vnútornému obrysu zhotovovaného vybrania (3).

Tvárnica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278709

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lampka Bruno

MPK: E04C 1/39, E04C 1/00, E04F 13/02...

Značky: spôsob, výroby, tvárnica

Zhrnutie / Anotácia:

Tvárnica (10) na murovanie stien, najmä z ohňovzdorného materiálu na výmurovku pece, má aspoň jednu omietkovú plochu (12) na uloženie vrstvy omietky. Táto omietková plocha (12) má prehĺbené časti (20) usporiadané v odstupoch od seba tak, že rovnobežne s okrajom tvárnice (10) sa striedajú prehĺbené časti (20) a neprehĺbené časti (22). Aj pozdĺž línií prebiehajúcich kolmo na tento okraj tej istej omietkovej plochy (12) za sebou striedavo...