E04B 2/96

Zasklený fasádny systém s biomikroklímou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7534

Dátum: 05.09.2016

Autori: Lichý Igor, Šebo Tomáš

MPK: E04F 13/08, E04B 2/96, A01G 9/02...

Značky: biomikroklímou, fasádny, zasklený, systém

Text:

...ako ekologický Zatepľovací systém.Prehľad obrázkov na výkresochZasklený fasádny systém s biomikroklímou podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obrázok 1 znázorňuje čelný pohľad na budovu, ktorej priečelie je vybavené zaskleným fasádnym systémom s biomikroklímou pre štyri poschodia. Na obrázku 2 je znázornený bočný pohľad na budovu s aplikovaným zaskleným fasádnym systémom...

Fasáda alebo strecha s niekoľkými úrovňami odvodňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11225

Dátum: 10.04.2004

Autori: Schubert Frank, Frank Hermann

MPK: E06B 7/14, E04D 3/08, E04B 2/96...

Značky: odvodňovania, fasáda, úrovňami, střecha, niekoľkými

Text:

...priečniku cez šírku drážky smerom k vonkajšej strane.0014 Odtoková zásterka je účelne nalisovaná na tesnenie pre odtokový priečnik. Vhodné miesto pre tento účel je obzvlášť stredová oblasť tesnenia.0015 Výhodný spôsob uskutočnenia predloženého vynálezu je bližšie vysvetlený nazáklade nižšie sa nachádzajúcich obrázkov. ZobrazujúObr. 1 veľmi zjednodušene schematicke znázomenie fasádneho úseku podľa vynálezu prirealizácii štyroch...

Předsazený díl obvodového pláště budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243259

Dátum: 15.11.1987

Autori: Lancová Jarmila, Baea Ladislav

MPK: E04B 2/96

Značky: budov, pláště, obvodového, předsazený

Text:

...dvojici ramen druhé profilové tyče, mající větší rozteč, při 4čemž zasklívací lišta tabule je vložena mezi stojinami profilových tyčí obvodového rámu.Předsazený díl obvodového pláště budov podle tohoto vynálczu je možno použít jak u lehkých, tak i u těžkýcl) obvodovýchplášťü. .Použití tohoto řešení zvyšuje tepelný odpor dílce obvodového pláště budov a současně zamezuje zašpinění vnější povrchové úpravy.Příklad provedení předsazeného dílu...