E04B 2/82

Takticko-strelecký objekt na nácvik taktiky, najmä streľby z ručných strelných zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5873

Dátum: 04.10.2011

Autor: Turoň Anton

MPK: F41J 11/00, E04B 2/74, E04B 2/82...

Značky: ručných, střelných, takticko-strelecký, taktiky, střelby, zbraní, nácvik, objekt, najmä

Text:

...obr. 2 iný príklad priestorovej dispozície takticko-streleckého objektu z obr. l vytvorený iným vhodným vzájomným natočením stien 20 otočných panelov v jeho podlahe, na obr. 3 ďalší príklad priestorovej dispozície taktickostreleckého objektu z obr. 1 vytvorený ďalším vhodným vzájomným natočením stien 20 otočných panelov v jeho podlahe a na obr. 4 priklad priestorovej dispozície takticko-streleckého objektu vytvorený vhodným vzájorrmým...

Pripájací profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14798

Dátum: 17.07.2009

Autor: Waibel Martin

MPK: E04B 7/04, E04B 2/82, E04B 2/74...

Značky: profil, pripájací

Text:

...od pripájacieho profilu alebo podľa potreby na krov usporiadaný vpravo od pripájacieho profilu tým, že sa na upevnenie použijú bud vľavo alebo vpravona pripájacom profile uložené upevňovacie jazýčky. EP 2 163 699 Bl E-357/l 3-Tš0009 V praxi sa však ukázalo, že konštrukcie majú v dôsledku vytvorenia upevňovacích jazýčkov na oboch stranách profilovej steny za následok nedostatok vlastnej pevnosti, čiastočne potrebnej na zabezpečenie...

Koľajnica na podvozkové ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285600

Dátum: 22.03.2007

Autori: Rechsteiner Stefan, Bischof Markus

MPK: E05D 15/06, E04B 2/82

Značky: ústrojenstvo, podvozkové, koľajnica

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajnica (1) je určená na podvozkové ústrojenstvo s deliacou stenou alebo podobne, zavesene uloženou na podvozkovom ústrojenstve. Koľajni-ca (1) má skriňový dutý profil (8) s vodiacou drážkou (9) na prechod nosného elementu spojeného s deliacou stenou. Dutý profil (8) sa skladá z U-profilov (10) umiestnených zrkadlovo symetricky navzájom po obidvoch stranách vodiacej drážky (9), ktorých stojiny (11) tvoria vonkajšie ohraničenie dutého...

Prestaviteľná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 285079

Dátum: 18.05.2006

Autori: Wehrspann Lars, Kordes Herbert

MPK: E04B 2/82, E05D 15/06, E05C 7/00...

Značky: prestaviteľná, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná stena pozostávajúca z jednotlivých závesne uložených dverových a/alebo stenových prvkov, ktoré sú posuvné v stacionárnej dutej vodiacej lište (1) upevnenej na strope (41) a vybavenej rozdvojeniami a odbočkami. Jednotlivé dverové a/alebo stenové prvky nie sú vedené v oblasti pri podlahe (3) a sú vybavené pätnou profilovou lištou (5), v ktorej je upravené blokovacie zariadenie (6), ktoré pri vzájomnom styku aspoň dvoch dverových...

Deliaca stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6234

Dátum: 11.05.2005

Autor: Schmid Claus

MPK: E04B 2/82

Značky: deliaca, stěna

Text:

...3 - 7 °. V polohe rozdeľujúcej priestor zasahujú jednotlivé stenové elementy do seba navzájom tak, a prípadne dopripojovacieho elementu. tak, že sa ani pri namáhaní ohňomjednotlivé stenové elementy nemôžu zo svojho záveru uvoľnit.Nie je potrebné zvláštne mechanické zablokovanie.S výhodou je aspoň jedna z čelných plôch zvislých rámových dielov jednotlivých stenových elementovy prípadneVytvorením podľa vynálezu deliacej steny známej v...

Vynálezy kategórie «E04B 2/82» v ZSSR.

Smerový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: 281161

Dátum: 05.03.1997

Autor: Pernis Ján

MPK: E04B 2/82, E04B 9/22, E04B 9/24...

Značky: směrový, nosník

Zhrnutie / Anotácia:

Smerový nosník tvoria dve základné časti (4, 11) na upevnenie ku skeletu (1) a vytvárajúce priestor na uloženie pridržiavaného dielca (13, 14). Jedna z týchto častí (4) je vybavený pridržiavačom (5), ktorého pridržiavacia plocha (8) je usporiadaná vo vytvorenom priestore, je prestaviteľná, je odpružená a je konvexná. Druhá časť (11) obsahuje úložnú plochu (12) umiestnenú vo vymedzenom priestore oproti pridržiavacej ploche (8) pridržiavača (5).

Segmentová otvárateľná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 446

Dátum: 11.05.1994

Autori: Horňák Ján, Androvič Juraj

MPK: E04B 2/74, E04B 2/78, E04B 2/82...

Značky: segmentová, otvárateľná, stěna

Text:

...uzatvorenia steny.Uzamknutie otočného bloku lg a tým celej steny je vykonaná pomocou v spodnej časti umiestneného zámku lg,zapadajúceho do otvoru gl,vytvoreného v základovej ploche gg . Na sklenených stenových dielcoch l sú po jeho bočných stranách,za účelom zmiernenie dorazu,umiestnené z každej strany po dva dorazové prvky gg.Pri otvorenej variante steny sa najskôr odomkne zámok lg a prostredníctvom držiaka lg sa pootočí otočný blok lg do...

Posuvný prípoj priečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254653

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hadriová Mária, Búš Vladimír

MPK: E04B 2/82

Značky: přípoj, priečky, posuvný

Text:

...betónových montovaných priečok v skeletových sústavách montovaných i mono-litických, čím sa zvýši stupeň spriemyslenia týchto sústav.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 predstavuje rezposuvnýna prípojom a obr. 2 predstavuje pohľad naąposuvný prípoj priečky. Priečka 1 má v horných rohoch vybratie. 2, do ktorého zasahuje zabetónovaná oceľová platňa 3 s otvorom 4. oceľová platňa 3je zakotvená do priečky 1,...

Vzájomný styk železobetónových priečkových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254023

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hadriová Mária, Búš Vladimír

MPK: E04B 2/82

Značky: železobetonových, vzájomný, dielcov, priečkových

Text:

...hrúbky priečkového dielca v zvislej rovine podstata vynálezu spočíva v tom, že k oceľovým platniam je kolmo k ich lícnym plocham prlvarená ve vodorovnej rovine z oboch strán dvojica oceľových pásikov.Styk podľa vynálezu jednoduchým spôsobom eliminuje vplyv výrobných a montáž 4nych toleranclí. Výhodou vynálezu je lepšie využitie vlastností materiálu a zjednodušenie montáže pri realizácii montovaných železobetónových priečok v skeletových...