E04B 2/14

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287213

Dátum: 25.02.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/02, E04B 1/343, E04B 2/04...

Značky: stavebná, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Stavebná tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286511

Dátum: 12.11.2008

Autor: Kasa Martin

MPK: E04B 2/14

Značky: tvarovka, stavebná

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná tvarovka na murivá, ktorá má bočné spojovacie plochy (3, 4) a hornú a dolnú dosadaciu plochu (1, 2), pričom do každej bočnej spojovacej plochy (3, 4) je zapustený aspoň jeden výrez (5) v odstupe od obidvoch horizontálnych hraničných hrán hornej a dolnej dosadacej plochy (1, 2), ktorý sa rozprestiera len po časti výšky (h) stavebnej tvarovky.

Stavebné bloky so vzájomne do seba zasunuteľnými spojovacími prostriedkami na stavbu steny a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7479

Dátum: 11.01.2007

Autori: Janssens Patrick, Scheers Karoline

MPK: E04B 2/14, E04B 2/02

Značky: stavbu, zodpovedajúci, zasunuteľnými, prostriedkami, spojovacími, stavebné, vzájomne, stěny, spôsob, bloky

Text:

...sú vytvorené druhé spojovacie prostriedky, je s výhodou jeho dolná strana. V tomto uskutočnení je prvá os, okolo ktorej sú stavebné bloky otáčané na spájanie pozdĺžna os stavebného bloku a druhá os lineárneho pohybu,ktorému je bránené, je rovnobežná so smerom výšky stavebného bloku. Prvý a druhý spojovací prostriedok však môže byt vytvorený tiež na iných stranách stavebného bloku. Ďalej sú vo výhodnom uskutočnení priečne strany alebo koncové...

Sendvičový stavebný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4530

Dátum: 03.08.2006

Autor: Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04B 2/14, E04B 1/74, E04C 1/00...

Značky: panel, stavebný, sendvičový

Text:

...pri malej spotrebe izolačnej peny, je ľahký, vyznačuje sa vysokými pevnostnými vlastnosťami a umožňuje suchú a rýchlu výstavbu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 5, kde na obr. l a 2 je V reze znázornený sendvičový stavebný panel s drážkou a presahom.Na obrázku 3 a 4 je v rezoch znázomený sendvičový stavebný panel so spojovacim perom a so zlísovanými umelohmotnými fľašami.Na obrázku 5 je...

Tvarovka na vybudovanie suchého muriva a suché murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284871

Dátum: 28.12.2005

Autor: Vogel Werner

MPK: E04C 1/00, E04B 2/14

Značky: vybudovanie, suchého, muriva, tvarovka, murivo, suché

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka (1) slúži na vybudovanie suchého muriva. Jej dĺžka je celočíselným násobkom (2A) šírky (A) jej úzkej strany. V rastrovom rozdelení sú vyhĺbené zvisle prebiehajúce kanály (2), rozmery prierezu ktorých sú asi 1/6 až 1/5 šírky (A) úzkej strany. V priebežných kanáloch (2) sú vždy vytvorené priečniky (3), prechádzajúce nimi priečne, napríklad z tyčí zo stavebnej ocele. Tvarovka (1) je zhotovená z lejateľného materiálu, najmä z ťažkého...

Ľahký stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3883

Dátum: 03.08.2004

Autori: Budinský Marián, Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04B 1/74, E04B 2/14, E04C 1/40...

Značky: ľahký, prvok, stavebný

Text:

...plynom s vhodnými izolačnými vlastnosťami. Perforovaný výstužný pás môže byt tvorený sklotextilnou síeťkou.Prípadné medzery medzi plastovou fľašou a dutinou modulu, predovšetkým vo vertíkálnom smere, môžu byt vyplnené expandujúcou izolačnou penou, vstreknutou do dutín modulov pred ich spojením a zalepením lepiacou zmesou.Pre vzájomné spájanie ľahkých stavebných prvkov podľa tohto technického riešenia sa použije lepiaca hmota a...

Spôsob spájania tvárnic na vytvorenie zväzku tvárnic a zodpovedajúci zväzok tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8902

Dátum: 03.03.2004

Autor: Roitmair Helmut

MPK: E04B 2/14

Značky: zväzok, spôsob, spájania, zväzku, vytvorenie, zodpovedajúci, tvárnic

Text:

...expandovateľný, resp. napeniteíný pred resp. počas spracovávania, ktorý nakoniec vytvrdne. Pred vytvrdnutim je plastový materiál Iepivý. Napriklad materiál má prepolymér, ktorý expanduje polyadiciou alebo polymerizáciou. Výhodne sa reakcia uskutočňuje pod vplyvom vzdušného kyslíka resp. vzdušnej vlhkosti tak, že sa nemusí pridávať aditívum. Výhody expandovateľného plastového materiálu na spájanie tvárnic pozostávajú jednak vjednoduchej...

Akustická tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3184

Dátum: 04.04.2002

Autor: Zacharda Jiří

MPK: E04C 1/00, E04B 2/14, E04B 1/84...

Značky: akustická, tvárnica

Text:

...a vírením čimechanickým pohybom sa znova uvoľňuje do priestoru.Riešenie sa zaoberá akustickou tvárnicou tvorenou telesom ohraničeným stenami, ktoré obklopujú aspoň jednu dutinu. Do dutiny je možné pripadne vložit vhodné zvukovo tlmiace výplne. Čelnou stenou prestupuje štrbina. Bočné steny sú opatrené vonkajšími osadeniami. Takto riešenú tvárnicu je možne použit tak na murovanie zvislých stien, ako aj na vyhotoveniestropu pri použití...

Vyplnená konštrukčná dutina alebo vyplnený dutý stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3046

Dátum: 06.11.2001

Autor: Dugovič Radoslav

MPK: E04B 2/14, E04B 1/76, E04B 1/74...

Značky: prvok, vyplnený, dutina, konštrukčná, vyplnená, dutý, stavebný

Text:

...zmesz granulovaného polystyrénu a penové-ho spojiva. Doska nenosného obvodového múru predstavuje interiérovú stenu prioritnéhoorientovaná zvyčajne do menej dôležitého interiérového priestorualebo do exteriéru kde tanína zabezpečí zlepšenie prilnavosti povrchovej úpravy. Je takto možné vytvoriť tenký panel vyplnený zmonolitizovanou zmesou granulovaného polystyrénu, recyklovaného styrénového polyméru alebo recyklovaným polymérom...

Priečne dierovaná tvarovka s podlhovastými priechodnými štrbinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278302

Dátum: 04.09.1996

Autor: Koch Gerhard

MPK: E04B 2/14

Značky: dierovaná, tvarovka, štrbinami, priečne, priechodnými, podlhovastými

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne dierovaný stavebný blok (1) obsahuje zvislo prebiehajúce štrbiny (2), ktoré sú v pôdoryse usporiadané do navzájom rovnobežných radov (3). Pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností a nosnosti stavebného bloku (1) sú jeho zvukovoizolačné vlastnosti podstatne zlepšené, ovšem ak je pomer maximálnej dĺžky (L) štrbín (2), meraný v smere osi radu (3), k minimálnemu odstupu (D) dvoch susedných štrbín (2), patriacich k susedným radom (3), v...

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím stropných dosiek Hurdis

Načítavanie...

Číslo patentu: U 227

Dátum: 09.09.1993

Autori: Gajdík Pavel, Gajdík František

MPK: E04B 2/14

Značky: konštrukcií, zvislých, použitím, hurdis, stropných, tvarovka, pilierová, dosiek, murovanie

Text:

...7 znázorňuje systém stavby svislých stěn s použitím stropnich desek s Šikmými čely zkosenými v úhlu 60 ° s pilířovýmiPilíŕová tvarovka jako základní prvek umožňující použití stropních desek Hurdis pro zdění svislých konstrukcí tvoří téleso vyrobené z pálené hlíny, případně z jiného materiálu. Její tělesné vytvoření je zŕejmé z obr. l, 4, 6 a 6 a. Okolo středové armovací dutiny §, která má průřez ve tvaru osmiúhelníku,jsou uspořádány...