E04B 1/94

Nehorľavá úprava zvukovopohltivých prvkov z recyklovaných autoplášťov a gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288237

Dátum: 03.12.2014

Autori: Lumnitzer Ervin, Badida Miroslav, Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E04B 1/84, E04B 1/94, C08L 17/00...

Značky: prvkov, zvukovopohltivých, úprava, autoplášťov, recyklovaných, nehořlavá

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá úprava vysoko zvukovopohltivých prvkov z recyklovaných autoplášťov, resp. z recyklovanej gumy sa vyznačuje tým, že sa do zmesi pridá minimálne 6 až 8 hmotnostných % retardéra horenia na báze brómovaného aromátu a oxidu antimónového.

Zatepľovací systém z izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6375

Dátum: 04.02.2013

Autor: Šleboda František

MPK: E04B 1/94, E04B 1/76

Značky: zatepľovací, systém, dosiek, izolačných

Text:

...ktoré pri tomto systéme usporiadania sa dajú výrazne znížiť).Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomené usporiadanie (postup lepenia) izolačných kalibrovaných dosiek na panelovej budove od štartovačky po okno, usporiadanie 500 - 300 - 500 mm, na obr. 2 je znázomené usporiadanie izolačných kalibrovaných dosiek pri celom okne 4 x 500 - 300, na obr. 3 celé poschodie od štartovačky, usporiadanie 500 - 300 - 4 x 500 - 300 mm. Obr. 4...

Stavebný profil s protipožiarnou úpravou pre vonkajšie tepelnoizolačné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6361

Dátum: 02.01.2013

Autor: Fabián Tomáš

MPK: E04F 13/04, E04B 1/94, E04B 1/684...

Značky: profil, tepelnoizolačné, systémy, protipožiarnou, úpravou, stavebný, vonkajšie

Text:

...od známych profilov nedôjde k porušeniu tmelu a následnému prieniku plameňa k vrstve izolačných dosiek.Prehľad obrázkov na výkresochNa bližšie objasnenie podstaty technického riešenia slúžia priložené výkresy, kde predstavujeobr. l - schéma príkladného uskutočnenia stavebného profilu s preloženou základnou kotviacou textíliou,obr. la - schéma prikladného uskutočnenia stavebného profilu so základnou kotviacou textíliou prehnutou v uhle,...

Podlahový panel s ohňovzdornou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8594

Dátum: 03.03.2006

Autor: Boucké Eddy

MPK: E04B 1/94, E04F 15/02

Značky: podlahový, ohňovzdornou, panel, vrstvou

Text:

...l a sú vytvorené tak, že prvý profil 2 a jedného podlahového panela adruhý profil 2 b priliehajúceho, ďalšieho podlahového panela môžu byt navzájom spojené vhodnýmspôsobom tak, aby podlahové panely 1 boli v podlahovom spojení zaistené tak vodorovne ako-3 aj zvislo. Mechanické spájacie profily tohto druhu sú známe vo veľkom množstve a vynález nie je obmedzený ani na špeciálnu konštrukciu spojovacích profilov, ani na špeciálnu konštrukciu...

Tesnenie škár a otvorov v požiarnodeliacich stavebných konštrukciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4003

Dátum: 01.12.2004

Autor: Vašátko Eduard

MPK: E04B 1/94

Značky: konštrukciách, tesnenie, otvorov, požiarnodeliacich, stavebných, škár

Text:

...riešenia je vysoká variabilita takto vyhotovenej upchávky a jej veľmi dobré nielen požiame tesniace, ale aj tepelne izolačné parametre. Tesnenie je možné aplikovat prakticky na ľubovoľne veľké škáry alebo otvory. V prípade potreby je možné touto upchávkou zosilniť aj z požiameho hľadiska nevyhovujúce miesta na nosnej konštrukcii stavby a to všetko pri trvalo vysokej pevnosti spoja. Spoje a pevnosť lepidla boli overené do značnej miery...

Viacvrstvový izolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1320

Dátum: 06.10.2004

Autor: Jakobs Lambert

MPK: E04B 1/94

Značky: izolačný, viacvrstvový, materiál

Text:

...so vzduchovými bublinami na zvukovú a tepelnú izoláciu spolu s použitím aspoň štyroch hliníkových filmov, ktoré súčasne predstavujú viacnásobnú bariéru voči infračervenému žiareniu a0009 Podstatou vynálezu je viacvrstvový izolačný materiál,ktorý je na vonkajších stranách vybavený dvomi hlinikovými fóliami 21 obsahuje aspoň tri izolačné vrstvy zahŕňajúce aspoň jeden film so vzduchovými bublinami a aspoň jednu vrstvu plastickej peny,...

Stavebné prvky s vystuženými vláknami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 451

Dátum: 24.03.2003

Autor: Murk Erwin Coenraad

MPK: C04B 28/00, C09K 21/00, E04B 1/94...

Značky: výroby, vláknami, spôsob, vystuženými, prvky, stavebné

Text:

...je u zmesi hliníkového cementu potrebný na to, aby sa stavebný prvok vyrobil odlievanim. Ďalejzmäkčovadlo zlepšuje vlastnosti tekutosti, čiastočne viskozituvodnej zmesi hliníkového cementu, ktorý sa používa pri výrobe stavebných prvkov. Dochádza tiež k zhutneniu, čin sa zlepšuje pevnosť. Zlepšujú sa navyše aj povrchové vlastnosti stavebných prvkov. Sklené vlákna v matrici a vo vystuženej vrstve (-ách),ktoré sú odolné voči zásadám,...

Hlavná požiarna priehradka na káblové kanály priechodné a káblové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2782

Dátum: 12.02.2001

Autori: Banas Ján, Arnold Augustín

MPK: A62C 2/06, E04B 1/94

Značky: priehradka, kanály, priestory, priechodné, káblové, hlavná, požiarna

Text:

...požiarnou ochrannou hmotou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č.1 je znázomeiiý pohľad na hlavnú požiarnu priehradku priechodným káblovým kanálem.Na obrázku č.2 je znázomený zvislý rez A - A a vodorovný rez B - B hlavnej požiamej priehradky v priechodnom káblovom kanály.Konštrukcia hlavnej požiarnej priehradky pre káblové kanály priechodné 1 akáblové priestory je znázomená na pripojených výkresoch. Hlavná požiarna priehradka je...

Obkladová škrupina s ohňovzdornými a zvukovoizolačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2601

Dátum: 14.08.2000

Autor: Tappert Robert

MPK: E04B 1/94, E04F 13/08, E04B 1/74...

Značky: škrupina, obkladová, zvukovoizolačnými, ohňovzdornými, vlastnosťami

Text:

...Tým je využity dutý priestor medzi nosnými profilmi a zároveň sú zlepšené ohňovzdorné vlastnosti obkladovej iškrupiny tak, aby sa nezväčšila jej konštrukčná . výška. vrstva minerálnychvlákien je tvorená vlnou, najčastejšie minerálnou vatou.Zvlášť účelné a výhodné pritom je, keď sú pásy ohňovzdorného materiálu s vrstvou minerálnych vlákien spojené zlepením. Takto vytvorený lepený spoj uľahčuje montáž obkladovej škrupiny. Z podhľadovej,...

Tenká aktívna protipožiarna izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 454

Dátum: 11.05.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: A62C 39/00, E06B 5/16, E04B 1/94...

Značky: aktívna, doska, izolačná, protipožiarna, tenká

Text:

...rohož napustenú vodným izolač 3ným sodným sklom. Na obr. 2 je vyobrazený prierez tenkej ak» tívnoj protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej rohož napustenú vodným izolačným draselným sklom. Ta obr. 3 je vyohrazený prierez tenkef aktívnej protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej sklenovláknitú tkaninu napustenú vodným izolačným sodným sklom. Na obr. 4 je vyobrazený...

Způsob výroby konstrukčního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245974

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kort Adolf-friedrich

MPK: B28B 1/30, E04B 1/94

Značky: způsob, tepelně, izolačního, materiálů, výroby, konstrukčního

Text:

...bez mimořádných nároků na zařízení a při minimálni energetické náročnosti vlastni výroby.Příkladné provedení způsobu výroby konstrukčního materiálu vychází z 27 hmot. křemičitohlinité moučky s vysokým obsahem kysličniku křemičitého a hlinitého, která dále obsahuje kysličník titanu a železa, kde podstatné složky zrnitosti této moučky jsou v rozsahu do 0,3 mm. K této moučce se přidá-ž vá 25 hmot. sklářského křemičitého pisku s...

Požárně odolný nosný prvek uzavřeného dutého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251856

Dátum: 13.08.1987

Autori: Karpaš Jan, Zoufal Roman

MPK: E04B 1/94

Značky: průřezu, nosný, dutého, odolný, prvek, uzavřeného, požárně

Text:

...prvku je, aby byl umožněn odvod přetlalcových vodních par, které vznikají při požáru oąhřevem betonového jadra v dutině. Za tím ůčelem je třeba v plášti prvku vytvořit systém otvlorů, kterými mohou přebytečné vodní páry dífundiovat. Přitom tyto otvory mohou být prekryté z vnější strany povrchovou vrstvou, pokud tato nevytvoři při požáru parotěslnou zábranu. Na druhé straně však nemohou být tyto otvory vvužívány ako prostupy technologických...

Panel se zvýšenou požární odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251161

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pánek Jiří, Indra Zdeněk

MPK: E04B 1/94, E04C 2/26

Značky: panel, odolností, požární, zvýšenou

Text:

...dopravy od výrobce ke zpracovatelí nebo na místo osazení. Další výhoda epočívá v tom, že pri dodržení zvýšených parametrů požární odolnosti není při vlastní výrobě použito asbestových materiálů, které jsou z určitých hledisek rovněž zdravotné závodné.Příklady provedení panelu podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreeu, kde obr.1 znázorňuje svislý řez panelem, opláštovaným dřevotříekovou deskou e povrchovou úpravou laminací nebo...

Požární uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232582

Dátum: 01.01.1987

Autori: Karlovská Ivana, Zoufal Roman, Šmolík František, Karpaš Jan

MPK: E04B 1/94

Značky: požární, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Požární uzávěr s dvojitým dilatačním rámem, který umožňuje nezávislé dilatace obou povrchů uzávěru, a tím zmenšuje deformace volných rohů z roviny uzávěru. Tím se zvyšuje požární odolnost z hlediska celistvosti uzávěru.

Vlákenný složený materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229673

Dátum: 15.11.1986

Autori: Appleton Thorn (velká Británie), Cheadle Hume, Briggs Peter James, Mcaloon Kevin

MPK: D04H 1/14, E04B 1/94

Značky: způsob, vlákenný, materiál, výroby, složený

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákenný složený materiál v podobě trojrozměrného bloku obsahující hmotu spalitelných vláken a anorganický materiál, vyznačující se tím, že anorganický materiál sestává ze šupin chemicky štěpeného vermikulitu.

Adhezní vrstva termoreflexní úpravy příčky bytové sanitární jednotky, zejména bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 230718

Dátum: 15.06.1986

Autori: Komárek Zdeněk, Buchta Otakar, Prídavková Mária

MPK: C09J 3/14, C08F 236/10, E04B 1/94...

Značky: sanitární, bytové, úpravy, bytového, termoreflexní, zejména, příčky, adhezní, jednotky, vrstva, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezní vrstva termoreflexní úpravy příčky bytové sanitární jednotky, zejména bytového jádra, která spojuje hliníkovou fólii a melaminoformaldehydový povrch příčky, vyznačující se tím, že je vytvořena z vysokomolekulárního termoplastického styren-butadienového nebo styrén-izoprenového kaučuku.