E04B 1/84

Nehorľavá úprava zvukovopohltivých prvkov z recyklovaných autoplášťov a gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288237

Dátum: 03.12.2014

Autori: Badida Miroslav, Lumnitzer Ervin, Mátel František, Ochocová Renáta

MPK: E04B 1/84, E04B 1/94, C08L 17/00...

Značky: autoplášťov, prvkov, úprava, recyklovaných, zvukovopohltivých, nehořlavá

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá úprava vysoko zvukovopohltivých prvkov z recyklovaných autoplášťov, resp. z recyklovanej gumy sa vyznačuje tým, že sa do zmesi pridá minimálne 6 až 8 hmotnostných % retardéra horenia na báze brómovaného aromátu a oxidu antimónového.

Spôsob a stroj na výrobu zvukovo izolačnej vložky pre tlmičový systém na odvod výfukových plynov motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18062

Dátum: 07.12.2011

Autor: Bowie Martin

MPK: D04H 1/48, D04H 18/02, D04H 18/00...

Značky: systém, stroj, plynov, zvukovo, tlmičový, motora, výrobu, vnútorným, odvod, spôsob, izolačnej, výfukových, vložky, spaľovaním

Text:

...vynález sa okrem toho týka ihlovacieho stroja zvukovo izolačnej vložky konfigurovaného na výrobu zvukovo izolačnej vložky inštalovateľnej v tlmičovom systéme na odvod výfukových plynov emitovaných motorom s vnútomým spaľovaním, ako je definované0010 Predložený vynález sa okrem toho týka zvukovo ízolačnej vložky konštruovanej tak,aby bola inštalovaná v tlmíčovom systéme na odvod výfukových plynov emitovaných motorom s vnútomým...

Stavebný stenový prvok a jeho použitie na vytvorenie stavebnej priečky alebo obkladovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3929

Dátum: 05.10.2004

Autor: Konnerth Alfred

MPK: E04B 1/88, E04B 1/84, E04B 1/90...

Značky: stěny, prvok, stavebný, vytvorenie, priečky, obkladovej, stavebnej, použitie, stěnový

Text:

...jeho bočnej strany nasunuté pružné spony v tvare U a z opačnej bočnej strany, na zvýšené statické vystuženie, spoj ovací profil, ktorý je tvorený spojitýrn pásom v tvare U, z ktorého v predĺžení základne priečne vybiehajú k nemu pripevnené do tvaru L zahnuté pásiky. Celková šírka tohto profilu so zahnutými pásikmi v tvare L a spojitým pásom v tvare U zodpovedá hrúbke kompaktného celku dosky nosného jadra s pružnými blokmi a jeho dĺžka výške...

Konštrukčný prvok z recyklovaných plastov pre vysoko zvukovopohltivý panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3863

Dátum: 07.07.2004

Autori: Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: E04B 1/84

Značky: recyklovaných, vysoko, prvok, plastov, konštrukčný, panel, zvukovopohltivý

Text:

...povrchu pravidelné rebrovanie, ktoré vytvára sústavu vzduchových medzier, najčastejšie v tvare kvádra. Spojením takéhoto konštrukčného prvku a zvukovopohltivého absorbéra, napr. z gumy, minerálnej vlny prichádza k vytvoreniu uzavretej vzduchovej medzery v miestach, kde absorbér prekrýva vzduchové medzery. Takto vytvorená uzavretá vzduchová medzera umožňuje lepšie voľné kmitanie zvukovopohltivćho absorbéra pri tlmení a pohlcovani hluku, čím...

Spôsob sanácie steny priestoru budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4752

Dátum: 03.02.2004

Autori: Lippe Klaus Friedrich, Seidel Jochen

MPK: E04B 1/84

Značky: budovy, priestoru, stěny, sanácie, spôsob

Text:

...stien a stropov je podľa vynálezu vytvorená v jednej zplášťových vrstievdrážka ako rušivá zóna, pričom tá je výhodne V odstupe od okraja plášťovej vrstvy.0017 Zatiaľ čo teda u známych stien stoja v podstate identické pláštové vrstvy alebo polovice stien, ktoré majú v podstate totožné vibračné správanie, proti sebe vo V podstate rovnobežne prebiehajúcom umiestnení alebo vzájomne naprieč, sú obe plášťové vrstvy podľa spôsobu podľa vynálezu...

Vynálezy kategórie «E04B 1/84» v ZSSR.

Spôsob výroby stavebného materiálu na rastlinnej báze a stavebný materiál získaný uvedeným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11668

Dátum: 28.10.2002

Autor: Freudiger Martin

MPK: C04B 22/10, C04B 18/28, C04B 18/24...

Značky: stavebného, uvedeným, spôsob, rastlinnej, stavebný, báze, výroby, materiál, spôsobom, získaný, materiálů

Text:

...predloženého vynálezu vyriešiť prípadne prekonať vyššie naznačený problém a nevýhody obsiahnuté v stave techniky.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu pomocou stavebného materiálu deñnovaného v nároku 1, pričom závislé nároky uvádzajú výhodné zloženia a znaky.Stavebné materiály podľa vynálezu vyrobené spôsobom podla vynálezu majú najmä v porovnaní so známymi stavebnými materiálmi rovnakého druhu podstatne lepšiu prilnavosť aprispôsobené...

Akustická tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3184

Dátum: 04.04.2002

Autor: Zacharda Jiří

MPK: E04B 1/84, E04B 2/14, E04C 1/00...

Značky: tvárnica, akustická

Text:

...a vírením čimechanickým pohybom sa znova uvoľňuje do priestoru.Riešenie sa zaoberá akustickou tvárnicou tvorenou telesom ohraničeným stenami, ktoré obklopujú aspoň jednu dutinu. Do dutiny je možné pripadne vložit vhodné zvukovo tlmiace výplne. Čelnou stenou prestupuje štrbina. Bočné steny sú opatrené vonkajšími osadeniami. Takto riešenú tvárnicu je možne použit tak na murovanie zvislých stien, ako aj na vyhotoveniestropu pri použití...

Reflexný izolačný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2948

Dátum: 11.09.2001

Autori: Menhart Libor, Haasová Marie

MPK: E04B 1/84, E04B 1/74, E04B 1/80...

Značky: izolačný, reflexný

Text:

...vidieťv nízkej hmotnosti a tým i v znížení nákladov na jeho prepravu.Ďalšiu výhodu reflexného izolačného pásu podľa tohto riešenia je možné vidiet v tom,že má stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti pri nízkych ivysokých teplotách avplyvom štruktúry vnútomej vrstvy sobojstrannými reflexnými vrstvami je možné zatepľovať tak z vonkajšej strany stavebných konštrukcií ako aj z vnútomej strany stavebných konštrukciíĎalšiu výhodu reflexného...

Protihluková vysokoabsorpčná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2463

Dátum: 16.05.2000

Autor: Rieder Hans

MPK: E04B 1/84

Značky: vysokoabsorpčná, stěna, protihluková

Text:

...na gýkrese Technické riešenie bude ďalej vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. l jeznázomený základový stĺp, na obr. 2 soklový dielec, na obr. 3 stenový protihlukový dielec, obr. 4 znázorňuje časť kompletnej stenovej zostavy, obr. 4.1 znázorňuje detail spojenia dvoch protihlukových dielcov a obr. 4.2 detail spojenia základovéhostĺpa so soklovým dielcom.Príklady uskutočnenia technického riešenia Na obr. 4 je znázomená časť výseku...

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280966

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kačeňák Ján

MPK: E04B 1/84

Značky: protihluková, zvukopohlcujúceho, ocelobetonová, betonů, clona, prefabrikovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu, pozostávajúca zo stenového prefabrikátu, zo základového oceľobetónového pozdĺžnika a zo základových stojok, ktorej stenový prefabrikát sa skladá z nosnej oceľobetónovej vrstvy (4) a z čelnej zvukopohlcujúcej vrstvy z pórovitého betónu (5) prierezovo v tvare lichobežníkových zvislých drážok (6) a lichobežníkových zvislých hrán (7), ktorej zvislé bočné steny (8) sú...

Tvarovatelný zvukoizolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262079

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čada Oldřich, Mec Karel, Vondráček Otakar, Vlastník Jiří, Václavek Miroslav, Zvoníček Josef, Bojda Břetislav, Peremský Pavel

MPK: E04B 1/84, B32B 15/08

Značky: zvukoizolační, tvarovateľný, materiál

Text:

...v tom,že fólie z měkčeného polyvinylchloridu vložená mezi kovové vrstvy je poměrně levná při velmi dobré zvukové izolací, a přidáním odpadního měkčeného polyvinylchloridu její cena dále klesá trvale lepící lepidlo na bázi z-etyl-hexylakrylatu umožňuje kontinuální výrobu vrstvených mate 4riálů již za normální teploty odpadá mechanická a chemická úprava kovových materiálů, které stačí jen odmastit a případně opatřit primerem. Zvukoizolační...

Vícevrstvá deska izolující zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 242897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrubý Dušan, Fabián Karol, Kalina Juraj, Kováeová Gabriela

MPK: E04B 1/84, E04B 1/86

Značky: deska, izolující, vícevrstvá

Text:

...je dibutylsulfát. Místo této vrstvy se může použít i vrstva, která sestává z prášku kůže, bitumenu a polystyrenu (například již zmíněné polystyren-bitumenové pryskyřice), přičemž obě tyto složky se směšují ve hmotnostním poměru 1 1. Tato vrstva je maximálně 3 mm tlustá. iProdukt podle příkladu 7 uvedeného spisu sestává z 5,0 kg drtě hovězí kůže, 44,0 kg močovinoformaldehydové pryskyřice, 12,0 kg granulované močoviny (40), 0,5 kg...

Magneticko-absorpční rohož pro tlumení hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253755

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: E04B 1/84

Značky: rohož, tlumení, magneticko-absorpční, hluku

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje magneticko-absorpčni rohož se značnou tlumicí schopností, skládajici se z nosné kostry, magnetú, akusticky pohltivé rohože a jeji podstata spočivá v tom, že magnety jsou upevněny ke kostře šaohovnícově, přičemž volné plochy kostry jsou buč plné, nebo děrovaná, aby zvuk mohl procházet do pohltivé rohože umístěné nad kostrou a zabalené do tkaniny přichycené ke kostře.Výhody magneticko-absorpční rohože podle...

Kompozice drti kůže tlumící zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 251773

Dátum: 13.08.1987

Autori: Czeininger Csaba, Nagy Ferenc, Gyurkó István, Moskó Károly

MPK: E04B 1/78, E04B 1/80, E04B 1/84...

Značky: tlumící, kompozice, kůže

Text:

...pro drt kůže je její jemná vláknitá struktura. Elementární vlákna mají průměr 0,2 až 0,8 mikronů a jsou 5 až 15 mikronů dlouhá. Roztroušeně obsahuje drt kůže 1 častice brusného materialu 3 až 4 mikrony velké.Pro výrobu kompozice je rovněž vhodná drž kůže 2 telecích, hovězíoh, vepřových a kozích kůží a to ve stejné míře. Požadavek na kvalitu spočíva v tom, že drt kůže musí být suchá a její podíl brusných zrn nesmí přesáhnout 5 ...