E04B 1/80

Izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6992

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: B29B 17/00, E04B 1/80, E04B 1/90...

Značky: izolačná, doska

Text:

...CZ/EP 1 815 077 T 3 je známa tepelnoizolačná doska zložená z bieleho a šedého polystyrénu s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Jej nevýhodou je vysoký difúzny odpor a nízka hodnota zvukovej pohltivosti.Podstatou technického riešenia je trojzložková izolačná doska vyrobená zo zhomogenízovanej zmesi, ktorá obsahuje l) l 0 až 90 objemových drveného expandovaného a/alebo extrudovaného polystyrénu ziskavaného z odpadu prvovýroby,...

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na steny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6910

Dátum: 03.10.2014

Autor: Hodinka Jan

MPK: E04B 1/80, E04B 1/76, B32B 27/40...

Značky: stěny, zatepľovací, vonkajší, systém, budov, kontaktný

Text:

...plochy volená vyššia, teda 300 g/mz. Stierkový tmel i obsahuje tiež aspoň 3,5 objemu polyuretánové zrná. Na pritmelenú sieťovinu 5 je nanesený penetračný náter 5 V odtieni požadovaného vzhľadu a ako vrchná vrstva je nanesená silikónová alebo silikátová omietka Z, ktorá obsahuje zrná s veľkosťou až do 3,0 mm. Vzhľadom na požiadavku na vzhľad je vyhotovená ako zatretá, ryhovaná, vzhľadom na veľkosť zŕn je dosialmutý hrubší rustikálny...

Tepelne izolačný produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20098

Dátum: 18.12.2013

Autor: Kubina Libor

MPK: E04B 1/80

Značky: výroby, produkt, izolačný, spôsob, tepelně

Text:

...je iný ako materiál, z ktorého je vytvorenýrám, a ich izolačné vlastnosti sú takisto rôzne. Je možné použiť menšie množstvo materiálu a znížiť výrobné náklady.0008 Prekrytie rámu izolačnými vrstvami navyše zaistí pevné a trvalé0009 Rám, ktorý je tuhý, obsahuje na prvej ploche pozdĺžnu drážku, do ktorej je vsadený bok panelu VIP. Spojenie panelu VIP s rámom vytvoreným z prvého izolačného materiálu je zaistené pridaním druhého materiálu....

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6612

Dátum: 02.12.2013

Autor: Frei Johannes Martin

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...na žlto, oranžovo alebo žlto/oranžovo a dodatočne obsahuje častice alebo perly iných farieb z polymerizátu styrénu, ktore sú zoradené do vzoru alebo podobným spôsobom.Tepelnoizolačná doska je teda sendvičová doska vytvorená z izolačno-odrazovej dosky a krycej dosky z pigmentovaného EPS s atermickými podíelmi, ktorých hodnota veličiny lambda je výhodne menšia ako 0,030, najmä v rozsahu 0,029 až 0,025, a tým pádom vykazuje zlepšený...

Izolačný výrobok z minerálnych vlákien, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287957

Dátum: 14.06.2012

Autor: Meres Oskar

MPK: E04B 1/80

Značky: výrobok, izolačný, minerálnych, použitie, vlákien, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný výrobok z minerálnych vláken obsahuje základovú izolačnú dosku (1) z minerálnych vláken a tuhú povrchovú vrstvu (5). Základová izolačná doska (1), ktorá má hustotu 50 až 300 kg/m3, obsahuje minerálne vlákna a spájací prostriedok a tuhá povrchová vrstva (5) obsahuje 50 až 97 % hmotnostných minerálneho materiálu spojeného organickým spojivom. Organické spojivo je tu obsiahnuté v množstve 3 až 35 % hmotnostných a tuhá povrchová vrstva (5)...

Vynálezy kategórie «E04B 1/80» v ZSSR.

Stavebnicový fotovoltický fasádny zatepľovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6073

Dátum: 03.04.2012

Autori: Belvončíková Slávka, Malár Milan, Belvončík Vladimír

MPK: F24J 2/52, H01L 31/042, E04B 1/80...

Značky: stavebnicový, systém, fasádny, zatepľovací, fotovoltický

Text:

...zvyškového tepla.Ďalšie známe technické riešenie je uvedené v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5 284 s názvom Sústava fotovoltických článkov na paneloch s polohovaním, tvorená najmenej jednou pohyblivou nosnou konštrukciou s upevnenými panelmi s fotovoltickými článkami, ďalej natáčacie ústrojenstvo a základňa na nesenie nosnej konštrukcie s fotovoltickými článkami, ktorá je vytvorená ako dvojica stojanov, ktoré majú na svojom...

Viackomorový stavebný panel plnený plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19215

Dátum: 03.02.2012

Autori: Kralj Ales, Hajdinjak Rudy

MPK: E06B 7/02, E06B 3/663, E04B 1/80...

Značky: plnený, plynom, stavebný, panel, viackomorový

Text:

...je bud leptané sklo, alebo kompozitne leptané či plne priehľadné sklo. Na účely tejto aplikácie pojem kompozitné sklo označuje laminované bezpečnostné sklo, ohňovzdorné alebo izolačné sklo (IGU), prípadne nejaké iné riešenie, o ktorom je v rámci stavu súčasných koncepcii známe, že plní rovnaký alebo podobný účel. Medzi prednostne sklenenými platňami (1) a (2) sa nachádza aspoň jedna plynotesná komora (3) naplnená izolačným plynom alebo...

Fasádny zatepľovací panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5334

Dátum: 07.12.2009

Autor: Kučera Dušan

MPK: E04B 1/76, E04B 1/74, E04B 1/80...

Značky: panel, fasádny, zatepľovací

Text:

...zatepľovací panel tvorený monolitným telesom na obr. l V náryse, na obr. 2 v pôdoryse a detail napojenia priečnej diery na odvetrávaciu drážku v takomto telese je znázornený na obr. 3 vo variante bez blany oddeľujúcej priečnu dieru od odvetrávacej drážky, na obr. 4 vo variante s blanou a na obr. 5 vo variante so spojovacou dierou vytvorenou v blane. Fasádny Zatepľovací panel tvorený telesom zloženým z vnútornej a vonkajšej dosky s...

Stavebná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5088

Dátum: 05.02.2009

Autori: Pavlendová Stanislava, Janega Pavel, Mikuš Jozef, Kružliak Marian

MPK: E04B 1/80, E04B 1/74, E04B 1/62...

Značky: stavebná, doska

Text:

...stavieb, ako aj na zvukovú izoláciu pri tvorbe protihlukových stien.Vytýčená úloha sa rieši predmetom technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že izolačné jadro stavebnej dosky je tvorené doskou na báze penového PUR-recyklátu pevne spojenou s minimálne jednou krycou vrstvou z drevocementového alebo drevomagnezitového materiálu. Dosky tvoriace jadro sú buď z molitanovej vrstvy alebo zo zmesi molitanovej vrstvy a polyesterovej...

Izolačný fasádny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14389

Dátum: 27.02.2007

Autor: Fernández-cano Pedro Luis

MPK: E04B 1/80, E04F 13/08

Značky: systém, izolačný, fasádny

Text:

...vonkajšej obkladovej vrstvy. Vzduchová medzera tak zaisťuje nižší teplotný spád cez izolačnú vrstvu a tým znížený tepelný tok do budovy počas letného obdobia. Ďalej to zaisťuje, že akákoľvek vlhkosť vyschne. Jepodstatné, aby izolačné doskové dielce boli dostatočne tuhé a/alebo opatrené dostatočným množstvom upevňovacích prostriedkov. aby sa izolácii zabránilo v ohýbaní smerom od vnútornej steny a blokovaníu odvetrávanej vzduchovej...

Tepelnoizolačná doska zahŕňajúca izolačné jadro a časť vyvýšeného povrchu, tepelne izolovaná konštrukcia z takýchto dosiek a spôsob konštruovania takjeto konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12930

Dátum: 14.02.2007

Autor: Kubina Libor

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska, vyvýšeného, tepelně, takýchto, izolovaná, konštrukcie, jádro, dosiek, takjeto, izolačné, spôsob, část, povrchu, konštruovania, konštrukcia, zahŕňajúca

Text:

...a presného umiestnenia izolačných dosiek na krytie spojov.0009 Podľa jedného z uskutočnení predkladaného vynálezu, hĺbky priehlbín zodpovedajú hrúbke izolačných dosiek na krytie spojov, pričom sa dosiahne plochá alebo rovinná stena konštrukcie pre ďalšie pokrytie napriklad omietkou a podobne. Strana zahŕňajúca vyvýšený povrch a priehlbinu je s výhodou vonkajšia strana dosky, t.j. strana smerovaná preč od nosnej konštrukcie. vyvýšený povrch...

Armovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4606

Dátum: 03.11.2006

Autori: Odehnal Arnošt, Jeniš Leo

MPK: E04B 1/78, E04B 1/80, E04C 5/01...

Značky: prvok, armovací

Text:

...opatrenie armovacích prvkov.Uvedenú úlohu rieši armovaci prvok pre prerušenie tepelného mostu u vodorovných železobetónových konštrukcií, ktorého podstata spočíva v tom, že je aspoň v oblasti priechodu tepelnou izoláciou ošetrený povlakovanim trvanlivým náterom.Vo výhodnom uskutočnení je armovaci prvok zhotovený z betonárskej ocele a ošetrený kataforéznym akom alebo náterom uskutočneným epoxidovou, polyesterovou,polyuretánovou, polyamidovou...

Vláknitá doska z mäkkého dreva na vnútornú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4337

Dátum: 19.07.2006

Autori: Brombacher Volker, Bartlomé Olin

MPK: E04B 1/78, E04B 1/80

Značky: mäkkého, izoláciu, vláknitá, doska, dřeva, vnútornú

Text:

...nevhodné. Napriklad až dodnes sa robia pokusy zabrániť prívodu vlhkosti následkom difúzie a konvekcie do kondenzačnej úrovne bežnými prostriedkami, ako je parotesná zábrana alebo izolačné látky izolujúce paru. Vdôsledku izolačného účinku sa môže na izolačnej vrstve tvoriťdokonca aj kondenzovaná voda, čo môže na naviazaných stropných trámoch alebo pripojeniach priečok viesť k problémom, a preto častým poškodením V starých stavebných dielcoch je...

Tepelne izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8958

Dátum: 21.11.2005

Autori: Seemann Andreas, Zimpfer Harald, Münder Kurt, Tump Michael

MPK: E04B 1/80, E04B 1/90

Značky: doska, tepelně, izolačná

Text:

...doska, u ktorej vonkajšia ochranná vrstva pozostáva z anorganického vláknitého materiálu, aby sa vlastná izolačná doska chránila proti tepelnému žiareniu. Takáto izolačná doska však nie je vhodná na to, aby slúžila ako časť zloženého tepelnoizolačného systému (NDVS, Wärrnedämmungsverbund system) na izoláciu fasád budov a pod.0007 Šedé EPS izolačné dosky síce umožňujú dobrú tepelnú izoláciu, ale sú inak pre ostatné ochranné funkcie, ako...

Fasádna zatepľovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4000

Dátum: 01.12.2004

Autor: Kajan Jozef

MPK: E04B 1/80

Značky: doska, zatepľovacia, fasádna

Text:

...podľa tohto technického riešenia, podľa ktorého je na doske z polystyrénu nanesená vrstva zložená z perlitu alebo akrylátovej dísperzie alebo cementu, pričom vrstva je po obvode skosená pod ostrým uhlom (príp. uhlom 30 ° až 60 °). Vo vrstve je umiestnená sklotextilná mriežka. Doska má po obvode falc s poldrážkou.sklotextilná mriežka má výhodnú objemovú hmotnost - 145 g/mz.Fasádne zatepľovacie dosky majú hotovú povrchovú úpravu a sú určené...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvových dosiek z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 573

Dátum: 02.10.2003

Autori: Bradeško Franc, Mihovec Bojan, Dezelak Janez, Kladnik Edvard

MPK: E04C 2/10, E04B 1/80, D04H 1/70...

Značky: spôsob, zariadenie, viacvrstvových, minerálnych, dosiek, výrobu, vlákien

Text:

...13 a 14 a prídavná vrstva 3 rovnako ako prípadná prídavná vrstva 7 zlisovaíiétlohrontady a stužene do požadovaných rozmerov. Podobným spôsobom je možne však pridat ďalšie prídavné vrstvy a pletivá.Aj ked sa v tomto Výl 10 dn()111 uskutočnení nepočíta s aplikáciou prídavného spojivamedzi vrstvy vlákien. je prídavok spojiva samozrejme v predpokladanom rozsahu vynálezupreto je možne spojivo bez problémov aplikovat pracovnými postupmi a...

Tepelnoizolačná doska na fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 283102

Dátum: 27.12.2002

Autori: Khevenhüller Georg, Stracke Markus, Stracke Wolfgang, Goess Peter

MPK: E04B 1/80

Značky: fasády, tepelnoizolačná, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačná doska (1) na fasády (6), je vytvorená z rozdrveného odpadu polystyrénovej penovej hmoty, spojeného cementovým pojivom, pričom veľkosť zŕn polystyrénového odpadu je 2 až 15 mm a pričom hustota tepelnoizolačnej dosky (1) je 0,2 až 0,35 kg/l.

Polystyrénová doska na tepelnú izoláciu okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3030

Dátum: 03.12.2001

Autor: Cuker Dušan

MPK: E04B 1/80, E06B 3/263

Značky: izoláciu, doska, polystyrenová, okenného, tepelnú

Text:

...doskou vyrobenou bezodpadovou veľkovýrobnou technologiou podľa rozmerov okennáho skla, Prehľad obrázkov na výkresoch1 - Okenné krídlo s vloženou polystyránovou doskou zaistenou štyrmi pružnými plieškami2 ~ Okenné krídlo vo zvislom reze C-C3 - Horný pružný pliešok s dvoma otvormi4 - Dolný pružný pliešok s jedným otvorom .5 - Okenné kridlo s vloženou polystyrénovou doskou 5 c - Latka7 - Hranolček zaisťujúci polystyrénovú dosku vloženýdo...

Reflexný izolačný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2948

Dátum: 11.09.2001

Autori: Haasová Marie, Menhart Libor

MPK: E04B 1/74, E04B 1/80, E04B 1/84...

Značky: izolačný, reflexný

Text:

...vidieťv nízkej hmotnosti a tým i v znížení nákladov na jeho prepravu.Ďalšiu výhodu reflexného izolačného pásu podľa tohto riešenia je možné vidiet v tom,že má stabilné fyzikálne a chemické vlastnosti pri nízkych ivysokých teplotách avplyvom štruktúry vnútomej vrstvy sobojstrannými reflexnými vrstvami je možné zatepľovať tak z vonkajšej strany stavebných konštrukcií ako aj z vnútomej strany stavebných konštrukciíĎalšiu výhodu reflexného...

Izolačná plsť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1566

Dátum: 06.08.1997

Autor: Jepsen Keld

MPK: E04B 1/80

Značky: izolačná, plsť

Text:

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1354

Dátum: 08.01.1997

Autor: Traub Eugen

MPK: E04B 1/80, E04D 13/16

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...nepresnoti pri výrobe a preto ee nemusi rezať s abeolutnou presm noeťou. V alternativnom uekutoüneni vnútorne tElEiü je oatrenexarezmi, ktore je vhodne uskutočniť v tvarepíemena V. Týmto riešením ee vytvorí moänoeť väčšieho vysunutia na väčšej vzdialenosti, preto se následne väčší možnosť vyrovnanie nepreenoeti tolerancie šírky priestoru, napriklad medzi krokvemi eleho V iných eituáciách vedúcich k vzniku tepelných mostov. Uekutoćnením...

Nosič omietky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1348

Dátum: 08.01.1997

Autor: Traub Eugen

MPK: E04B 1/80, E04F 13/04

Značky: omietky, nosič

Text:

...trojuholníkové. Aby sa aj V tomto -prípade zachovali tepelnoizolačne vlastnosti nosiča omietky, predpokladá obzvlášť účelne vyhotovenie riešenia,že sú vybratia vyplnené tepelnoizolačným materiálom, ktorý je v nich voľne uložený. výplň je 2 tohto isteho materiálu, ako nosič omietky. Výplň sa vytvorí pri rezaní vybratí. Pritom sa postupuje tak, že sa penová hmota z plastu roztopí iba priamo v miesterezu. V prípade, že výplň nie je želateľná,...

Tepelnoizolačná doska na fasádne zateplenie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1237

Dátum: 02.10.1996

Autor: Drahonský Jiří

MPK: E04F 13/16, E04B 1/80

Značky: doska, budov, fasádne, tepelnoizolačná, zateplenie

Text:

...nej doske,zjednodušené nanášanie spojiva a vždy zhodné podmien ky, pri ktorých dochádza k jeho vytvrdnutiu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresu, na ktorom je schematícky znázornená na obr. 1 tepelne izolačná doska so spojivom naneseným v podobe rovnobežných pásov a na obr. 2 alternatívne vyhotovenie, kedy spojivo je nanesené v podobe kľu katého pásu.Tepelne izolačná doska podľa obr. 1 pozostáva zo...

Tepelno-izolačná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1194

Dátum: 03.07.1996

Autori: Chudobová Zuzana, Švikruha Ľubomír

MPK: D04H 1/46, E04B 1/80

Značky: vložka, tepelno-izolačná

Text:

...ovčia vlna zbavená nečistůt,prachu a ošetrená prípravWkom proti moliam sa v príslušnom pomere dá spolu s Ianovou kúdeľou TEX 250-500 do rozvoIňovača.kde sa zväčší ich objem.Následne sa rozvoľnená zmes rozmyká a prenesie do rúnovače.kde vzniká niekolko vrstvené rúno na hrúbku vopred stanovenú.Takto vzniknuté rúno sa spracúva na vpichovačke,kde vpichovànim vlastného vlákna sa zVäčšujeJvzájomná súdržnosť. Konečnou operáciou je prekrytie...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 560

Dátum: 07.09.1994

Autori: Šoltis Pavel, Šoltis Lubomír

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...vlastnosti, pretože voda chemicky nereaguje so základným materiálom plošného útvaru.Pov 1 ak kopíruje tvar pozdĺžnej steny a nezvyšuje neúmerne hmotnost výrobku. Nanášanie povlaku sa aplikuje za studena, takže výroba je energeticky nenáročná. Celoplošné prekrytie povlaku plastovoufóliou zjednodušuje manipuláciu a dopravu finálneho výrobku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou výkresu, na ktorom je...

Spôsob plynulej výroby sendvičových panelov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280243

Dátum: 08.06.1994

Autori: Brunila Esko, Heselius Lars-henrik, Willman Tarmo

MPK: E04B 1/80, E04C 2/26

Značky: panelov, sendvičových, zariadenie, výroby, vykonávanie, spôsob, plynulej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby panelov s lamelovým jadrom (K) z lamiel (a) z minerálnej vlny pomocou spojiva je lamelové jadro (K) vybavené krycími vrstvami z materiálu vhodného na konštrukčné účely, napríklad z tabule plechu a krycie vrstvy (11a, 11b) sú pripojené k lamelovému jadru (K) pomocou spojovacej vrstvy. Lamely (a) sú odrezané z dosky minerálnej vlny, pootočené okolo svojej pozdĺžnej osi o 90° a zostavené vedľa seba v pozdĺžnom smere, ktorých...

Izolační střešní dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 271196

Dátum: 14.08.1990

Autor: Blaha Vojtěch

MPK: E04B 1/80

Značky: dílec, střešní, izolační

Tepelně izolační deska s vakuovým polštářem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256404

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holomek František, Dimitrov Gančo

MPK: E04B 1/80

Značky: izolační, tepelně, polštářem, vákuovým, deska

Text:

...rovněž dokonale odolává atmosrerickému tlaku.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že deska je vyrobitelná současnou výrobní e vekuovací technikou. Oba typy vakuových trubic mají výhodný tvar s ohledem na atmosferický tlak, čímž má tepelně izolační deska nízkou hmotnost. Rybinovité drážky,vytvořené nad průměrem válcových trubic, umožňují zakotvení zalévací hmoty k izolačnímu polštáři. Zalitím vakuového polětéře nehořlavou hmotou jako je např....

Kompozice drti kůže tlumící zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 251773

Dátum: 13.08.1987

Autori: Czeininger Csaba, Moskó Károly, Nagy Ferenc, Gyurkó István

MPK: E04B 1/84, E04B 1/78, E04B 1/80...

Značky: tlumící, kompozice, kůže

Text:

...pro drt kůže je její jemná vláknitá struktura. Elementární vlákna mají průměr 0,2 až 0,8 mikronů a jsou 5 až 15 mikronů dlouhá. Roztroušeně obsahuje drt kůže 1 častice brusného materialu 3 až 4 mikrony velké.Pro výrobu kompozice je rovněž vhodná drž kůže 2 telecích, hovězíoh, vepřových a kozích kůží a to ve stejné míře. Požadavek na kvalitu spočíva v tom, že drt kůže musí být suchá a její podíl brusných zrn nesmí přesáhnout 5 ...

Minerálnovláknitá tepelnoizolačná doska celulózovým spojivom a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249231

Dátum: 12.03.1987

Autori: Papánek Demeter, Pach Ladislav, Jablonková Helena, Lapčík Ľubomír

MPK: E04B 1/80, C04B 24/10

Značky: výroby, minerálnovláknitá, doska, celulózovým, spojivom, spôsob, tepelnoizolačná

Text:

...vody, len až 30 sekúnd. Za tento čas s-a v systéme nerozpu.stia. Vzápätí suspenzia sa odvordní a častice derivátov celulózy sa zachytia V mokrej doske. Pri ďalšom postupe mokrej dosky v technologickom procese sa .V nej rozpúšťajü a tak Vytvárajú spojivo materiálu. Ak by sa spojivo vnášalo do systému skoršie, vo veľkom prebytku vody by sa úplne rozpustilo a pri odvodňovauí by sa dostalo do ,pordsltných vôd, čím by .neplnilo svoju...

Stěna nebo panel pro tepelné agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231442

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zeitler Josef, Ševčík František, Hanák Rostislav

MPK: E04B 1/80, C04B 43/02

Značky: stěna, agregáty, panel, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stěny nebo panelu pro tepelné agregáty,zejména pro výstavbu jejich stěn a stropu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější části i žáruvzdorné vyzdívky, kotvené ne vnější konstrukci 2 kotevními trny 3 s příchytkami 4, je nanesena vrstva nosného žáruvzdorného tmelu a na ní je nalepena vnitřní vrstva 6 žáruvzdorná vláknité izolace. Předmětu vynálezu lze využít u všech typů tepelných agregátů, kde je vhodné využít vláknitých...