E04B 1/76

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na steny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6910

Dátum: 03.10.2014

Autor: Hodinka Jan

MPK: B32B 27/40, E04B 1/80, E04B 1/76...

Značky: kontaktný, stěny, budov, vonkajší, systém, zatepľovací

Text:

...plochy volená vyššia, teda 300 g/mz. Stierkový tmel i obsahuje tiež aspoň 3,5 objemu polyuretánové zrná. Na pritmelenú sieťovinu 5 je nanesený penetračný náter 5 V odtieni požadovaného vzhľadu a ako vrchná vrstva je nanesená silikónová alebo silikátová omietka Z, ktorá obsahuje zrná s veľkosťou až do 3,0 mm. Vzhľadom na požiadavku na vzhľad je vyhotovená ako zatretá, ryhovaná, vzhľadom na veľkosť zŕn je dosialmutý hrubší rustikálny...

Energetický systém budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6461

Dátum: 02.08.2013

Autor: Šustek Zdenko

MPK: E04B 1/76, F24F 5/00, E04D 13/18...

Značky: energeticky, systém, budovy

Text:

...a so zabudovaným odvlhčovačom odstraňuje taktiež potenciálne pary v uzatvorenej aktívnej vzduchovej medzere.Kolektorová stena je konštmkčný systém, ktorého idea vychádza z principu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia ajeho následnej distribúcii do priestoru aktívnej vzduchovej medzery. Počas chladnej časti dňa (v noci) jej akumulačná stena dístribuuje naakumulované teplo do regulátora prúdenia vzduchu. Vetracie klapky sú uzavreté, čim sa...

Zatepľovací systém z izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6375

Dátum: 04.02.2013

Autor: Šleboda František

MPK: E04B 1/94, E04B 1/76

Značky: systém, zatepľovací, dosiek, izolačných

Text:

...ktoré pri tomto systéme usporiadania sa dajú výrazne znížiť).Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázomené usporiadanie (postup lepenia) izolačných kalibrovaných dosiek na panelovej budove od štartovačky po okno, usporiadanie 500 - 300 - 500 mm, na obr. 2 je znázomené usporiadanie izolačných kalibrovaných dosiek pri celom okne 4 x 500 - 300, na obr. 3 celé poschodie od štartovačky, usporiadanie 500 - 300 - 4 x 500 - 300 mm. Obr. 4...

Energeticky aktívna stavebnicová kolektorová zatepľovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 288030

Dátum: 03.12.2012

Autori: Rybár Radim, Horodníková Jana

MPK: F24J 2/51, F24J 2/46, E04B 1/76...

Značky: stavebnicová, energeticky, zatepľovacia, doska, kolektorová, aktívna

Zhrnutie / Anotácia:

Energeticky aktívna stavebnicová kolektorová zatepľovacia doska obsahuje prietokové kanály (4) na prúdenie vzduchu, ktorých insolované povrchy sú vybavené konverzným povlakom (7). Tvorí ju základný panel z kompaktného tepelnoizolačného materiálu. Na vrchnej strane panela sa nachádzajú pozdĺžne oporné piliere (3), na ktorých horných dosadacích plochách spočíva tepelnoizolačný transparentný kryt (2), fixovaný k základnému panelu (1) z bočných...

Zariadenie na pripevnenie izolačných vrstiev a izolačný montážny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20049

Dátum: 12.10.2012

Autori: Guillem Angélique, Baraud Ismael

MPK: E04B 1/76, F16B 33/00, F16B 25/00...

Značky: pripevnenie, vrstiev, izolačný, systém, izolačných, montážny, zariadenie

Text:

...Špirálový závit môže obsahovať časť, ktorá má valcovú obálku. Tým sa umožní predĺžiť rozvinutú dĺžku špirálového záberu, a teda jeho rozmedzíe, to znamená, celkový povrch záberu závitu v izolačných doskách bez rozšírenia otvoru vytvoreného V izolačných0014 Dosadací povrch hlavy môže byť vybavený výstupkami. Tým sa zamedzí uvoľneniu skrutky pripevnením hlavy skrutky k vonkajšiemu povrchu izolačnej dosky. Výstupky môžu byť asymetricke...

Konštrukcia fasády pre tepelnú izoláciu a opláštenie vonkajších stien budov a spôsob výroby takej konštrukcie fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20488

Dátum: 29.06.2012

Autori: Schmid Robert, Lorenz Jürgen

MPK: E04B 1/90, E04B 2/92, E04B 1/76...

Značky: fasády, konštrukcie, takej, izoláciu, vonkajších, konštrukcia, opláštenie, výroby, stien, budov, spôsob, tepelnú

Text:

...flexibilitu v usporiadaní vonkajšieho vzhľadu fasády.0014 Preto je úkolom predkladaného vynálezu eliminovať, alebo aspoň obmedzit nevýhody známeho stavu techniky a navrhnúť fasádu, ktorú je možné vyrobiť s pokiaľ možno malými časovými nárokmi, jednoduchým spôsobom a preto cenovo priaznivo. Okrem toho by mala byt konštrukcia fasády trvanlivá a dlhodobo odolná voči poškodeniu základnej stavby,napríklad vlhkosťou, vnikajúcou do tepelne...

Štruktúrna betónová stena s tepelnou izoláciou a výrobný proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20113

Dátum: 23.03.2012

Autori: Guerini Alexandre, Zampini Davide

MPK: C04B 111/00, C04B 111/28, C04B 28/04...

Značky: výrobny, štruktúrna, tepelnou, proces, izoláciou, betonová, stěna

Text:

...povahy obsahujúcich iba minerálne kameniva alebo vzduch, bez požiadavky na dodatočný organicky založený materiál vo forme agregátov alebo nepretrži tých vrstiev.0012 Ďalej opísaný konštrukčný systém je vytvorený z aspoň dvoch odlišných betónových vrstiev, ktoré obsahujú aspoň jednu samorozlievaciu betónovú vrstvu, ktorá má rozdielne mechanické a tepelne vodivostné vlastností od druhej betónovej vrstvy, bez pomocí dodatoč ného tepelného...

Budova a spôsob konštrukcie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16309

Dátum: 07.04.2010

Autor: Beattie Ronald Peter

MPK: E04B 1/76, E04F 21/08

Značky: budovy, spôsob, konštrukcie, budova

Text:

...súvislo cez konštrukciu podlahy, strešnú0010 Uvedená metóda umožňuje relatívne jednoduchú výstavbu budov s nízkymí alebo dokonca žiadnymi dodatočnými nákladmi vporovnaní stradičným spôsobom výstavby budov, no sdosiahnutím veľmi vysokej úrovne tepelnej izolácie, napríklad súčiniteľ priestupnosti tepla v prípade striech, podláh a vonkajších stien s hodnotou nižšou ako 0,15W/mzl( alebo dokonca len 0,05 W/mZK. Uvedené hodnoty vysoko prevyšujú...

Fasádny zatepľovací panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5334

Dátum: 07.12.2009

Autor: Kučera Dušan

MPK: E04B 1/80, E04B 1/76, E04B 1/74...

Značky: panel, zatepľovací, fasádny

Text:

...zatepľovací panel tvorený monolitným telesom na obr. l V náryse, na obr. 2 v pôdoryse a detail napojenia priečnej diery na odvetrávaciu drážku v takomto telese je znázornený na obr. 3 vo variante bez blany oddeľujúcej priečnu dieru od odvetrávacej drážky, na obr. 4 vo variante s blanou a na obr. 5 vo variante so spojovacou dierou vytvorenou v blane. Fasádny Zatepľovací panel tvorený telesom zloženým z vnútornej a vonkajšej dosky s...

Prvok tepelnej izolácie s vetracími kanálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10365

Dátum: 02.06.2008

Autor: Hauser Gerd

MPK: E04B 1/76

Značky: tepelnej, prvok, kanálmi, vetracími, izolácie

Text:

...na konci prvku otvorené tak, že vzduch môže prúdit z jedneho prvku do SUSCdHČhO prvku. Kanály pokračujúv jednotlivých oblastiach prvku k okraju prvku tak, že pri montáži prvku na vonkajšiu stenuvytvárajú na požadovaných miestach spojenie kanálov s vonkajšou stenou. Pritom sa jedná o tie miesta, na ktorých má byt vzduch vedený do budovy alebo z budovy. Na týchto miestach je spojenie kanálov s vonkajšou stenou napriek vyššie menovaným...

Fasádna izolačná doska na izoláciu vonkajších fasád budov, termoizolačný systém majúci takúto fasádnu izolačnú dosku a spôsob výroby fasádnej izolačnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12632

Dátum: 18.04.2008

Autori: Bihy Lothar, Hornung Helmut, Wigge Carsten

MPK: D04H 1/00, E04B 1/76

Značky: izolačnej, izolačná, fasádnu, takúto, budov, izoláciu, izolačnú, spôsob, doska, fasádna, výroby, vonkajších, fasád, fasádnej, dosky, termoizolačný, dosku, systém, majúci

Text:

...telesá 2 minerálnej vlny, pričonm sa používa predovšetkým kamenná vlna. Takéto fasádne izolačné dosky sa v súčasnosti pravidelneskupiny tepelnej vodivosti 040, tzn. mernú hodnotu tepelnej vodivosti É 0,040 W/mK podľa DIN EN 13162.0008 Podstatným faktorom určujúcim stabilitu takéhoto kontaktného termoizolačného systému sú priton materiálové vlastnosti fasádnych izolačných dosiek tvoriacich izolačnú vrstvu. Tieto musia vykazovať...

Stlačiteľný izolačný prvok so zníženým trením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9186

Dátum: 08.02.2008

Autor: Peeters Roger

MPK: E04B 1/76

Značky: trením, izolačný, stlačitelný, prvok, zníženým

Text:

...preklad európskeho patentového spisu EP 2 118 390 B 3. STLAČITEĽNÝ EZOLÁČNÝ PRVOK so zNížENÝM TRENÍMZistilo sa, že v prípade inštalácie tejto izolácie medzi nosníky alebo krokvy, sa vytvárajú vzduchové medzery, ktoré nie sú priamo viditeľné pre inštalatéra. Tieto vzduchovejmedzery sa rozširujú smerom ku krokvám.Tieto vzduchovej medzery sú vytvorené na opačnej strane k strane montáže izolácie,a preto nie sú ľahko detekované alebo zistiteľné...

Rohový uholník určený na okrajové vystuženie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14852

Dátum: 14.12.2007

Autori: Linder Harald, Becker Silvan, Becker Andreas

MPK: B29C 47/02, E04B 1/76, E04F 13/06...

Značky: spôsob, výroby, rohový, vystuženie, uholník, určený, okrajové

Text:

...alebo dvomi ďalšími tkaninovýmipásmi ako rohové spevnenie.Z DE 20 2006 015 852 Ul je známy rohový profil s profilovou lištou a vnútri na profilovej lište usporiadaným mriežkovým tkaninovým pásom. Mriežkový tkaninový pás je naprofilovej lište upevnený tvarovo stálym vytvrditeľným materiálom.V DE 203 14 023 U 1 je opísaný začisťovací uholníks tkaninovou vrstvou a na tkaninovej vrstve naextrudovanouDE 196 52 877 A 1 uverejňuje rohovú lištu s...

Upevňovací prvok a spôsob upevnenia izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16956

Dátum: 18.04.2007

Autor: Renz Jürgen

MPK: E04B 1/76, E04F 13/08

Značky: upevnenia, prvok, izolačných, spôsob, dosiek, upevňovací

Text:

...nástrojov je okrem toho dôležité, že hĺbka vsadenia je stanoviteľná bez známych dorazov na špeciálnych nástrojoch. Podľa vynálezu sa preto navrhuje. že dorazový prvok obsahuje samotný upevňovací prvok tak, že prídržný tanier pri zakotvení prenikne do izolačnej dosky s detinovanou hĺbkou prieniku.0008 Dorazový prvok na určenie hĺbky prieniku je umiestnený na prídržnom tanieri. Prídržný tanier je predovšetkým pevne otočne spojený s...

Zdvojovací profil na zvýšenie výšky nosníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12225

Dátum: 05.12.2006

Autori: Waibel Martin, Hertweck Theo

MPK: E04D 13/16, E04B 1/76, E04C 3/07...

Značky: profil, zvýšenie, zdvojovací, výšky, nosníka

Text:

...aspoň miestne zasahuje pod nosníky v odstupe od tejto nosnej konštrukcie. Oplášťovacie prlruby, ležiace v odstupoch zodpovedajúcich vzdialenosti nosníkov. tak tvoria vo výsledku upevňovaciu rovinu ležiacu pod dolným okrajom nosníkov. Montážne steny samotné pritom predstavujú rozšírenie nosníkov. Vo výsledku je teda úložný priestor pre nejakú tepelnú izoláciu medzi spodnou úrovňou strechy a upevňovacou rovinou zväčšený najmenej o vzdialenosť...

Múrová kotva a múr z čiastkových stien, ktorý obsahuje takúto kotvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12105

Dátum: 20.03.2006

Autori: Wuts Peter Willem Gerard George, Holm David Overton Chabre

MPK: E04B 1/41, E04B 1/76

Značky: stien, čiastkových, kotvu, obsahuje, ktorý, takúto, múrová, kotva

Text:

...na vnútornú stenu, aby sa ulahčila montáž izolačných dosiek, keď sa zdvíha múr z čiastkových stien. Tiežje cieľom poskytnúť múrovú kotvu, ktorá zaisťuje tuhú tixáciu vonkajšej steny k0007 Tieto ciele sú dosahované pomocou múrovej kotvy a múru z čiastkových stien pôvodne zmieneného druhu, ako je charakterizované pomocou znakov patentových nárokov 1 a 6, v danom poradi.0008 V súlade s vynálezom môžu byť izolačné dosky bezpečne montované v múre z...

Vonkajšia omietka pre viacvrstvové tepelne izolačné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5277

Dátum: 14.09.2005

Autori: Lassacher Paul, Enzenberger Gerhard

MPK: E04B 1/76, E04F 13/02, C04B 14/38...

Značky: viacvrstvové, systémy, omietka, tepelně, izolačné, vonkajšia

Text:

...0,3 až 3 objemových , pričom je možné u takejto omietkovej malty vynechať vložku napríklad tkaninu zo00 O 4 I Z DE 3 429 251 A 1 je známa tepelná izolácia stavebných múrov, ktorú je rovnako možne použit bez armovacieho pletiva. Podľa tohto systému sa armovacie pletivo nahrádza predbežne zosietovaným alebo sietovateľným spojivom zo syntetickej živice, ktoré vykazuje plastoelastickê vlastnosti medzi -10 ° a 40 °C, teplotu skleného prechodu...

Podstrešná tenká reflexná izolácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20888

Dátum: 22.04.2005

Autori: Jouffrault Marc, Hue Bernard, Pion Jean-françois

MPK: B32B 27/14, B32B 27/12, B32B 3/26...

Značky: reflexná, tenká, podstrešná, izolácia

Text:

...vlastnosti z hľadiska odrazivosti ako hliníková fólia.0025 Kovová fólia je výhodne zosilnená doplnkovými prvkami, s ktorými je spojená zlepením alebo akýmkoľvek iným ekvivalentným spôsobom, ktorého účelom je poskytnúť tejto kovovej fólii príslušné mechanické vlastnosti.0026 V prvom variante uskutočnenia je kovová fólia spojená stransparentným plastovým vystuženým filmom pozostávajúcim z niekoľkých vrstiev.0027 V druhom variante uskutočnenia...

Pravouhlá izolačná doska, tvarovo prispôsobiteľná tvaru izolovanej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284382

Dátum: 24.01.2005

Autori: Norgaard Luis Jorgen, Clausen Anders Ulf

MPK: E04B 1/76, E04C 2/16

Značky: izolačná, tvaru, plochy, doska, tvarovo, prispôsobiteľná, pravoúhlá, izolovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Pravouhlá izolačná doska pozostáva z vrstvy minerálnych vlákien, oddeliteľnej od celistvého minerálneho vláknitého materiálu. Minerálne vlákna sú jednako navzájom spojené spojivom a jednako prevažne usporiadané kolmo na hlavné povrchy dosky, na zaistenie namáhavejšej stlačiteľnosti dosky v smeroch kolmých na jej hlavné povrchy ako v smeroch k týmto smerom kolmým. Aspoň obidva jej hlavné povrchy sú pritom vybavené vzduch priepustnou krycou...

Spôsob výroby izolačného pásu z minerálnych vlákien a izolačný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12493

Dátum: 18.12.2004

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: D04H 13/00, D04H 1/74, B32B 17/02...

Značky: izolačného, výroby, minerálnych, pásu, spôsob, vlákien, izolačný

Text:

...zkamennej vlny vykazujú obsah spojív od cca 2 až do cca 4.5 objemu. Pri tomto malom množstve spojív je tiež len časť minerálnych vlákien vkontakte so Spojivami. Ako spojivá sa používajú prevažne zmesi zo živic fenolu, forrnaldehydu a močoviny. Časť živicsa nahrádza tiež už polysacharídmi. Anorganické spojivá sa použijú tak ako pri izoláciách zo sklených vlákien, len pre špeciálne použitia izolácií, nakoľko sú zreteľne krehkejšie ako...

Tepelnoizolačná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4002

Dátum: 01.12.2004

Autori: Chudobová Zuzana, Švikruha Ľubomír

MPK: E04B 1/76

Značky: vložka, tepelnoizolačná

Text:

...dielov v prospech ovčej vlny je určený pre použitie V textilnom a odevnom priemysle s využitím tepelných vlastností oboch miešaných komponentov.Vypraná ovčia vlna zbavená nečistôt, prachu a ošetrená prípravkom proti moliam sa V príslušnom pomere dá spolu s ľanovou kúdeľou TEX 250-500 do rozvoľňovača, kde sa zväčší ich objem. Následne sa rozvoľnená zmes rozmyká a prenesie do rúnovača, kde vzniká niekoľko Vrstvené rúno na vopred stanovenú...

Stavebná zostava na oddelenie izolácie budovy od izolácie podmurovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3672

Dátum: 13.05.2004

Autori: Kassmannhuber Peter, Mick Stefan

MPK: E04F 13/02, E04B 1/76

Značky: oddelenie, budovy, podmurovky, stavebná, zostava, izolácie

Text:

...naoddelenie izolácie budovy od izolácie podmurovky.Táto úloha je riešená podľa vynálezu tým, že podmurovková lišta je jednodielna podmurovková protilová lišta, ktorá vykazuje základný čap, ako aj V podstate normálne k nemu vytvorený dorážací čap, a že základný čap podmurovkovej proñlovej lišty, ktorývykazuje šírku, ktorá je menšia až maximálne rovná hrúbke izolačných dosiek izoláciebudovy, je upevniteľný na izoláciu budovy alebo izoláciu...

Spôsob sanovania vonkajších povrchov budov a pásový alebo doskový materiál na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8269

Dátum: 16.08.2003

Autor: Gutjahr Walter

MPK: E04F 13/04, E04B 1/76, E04F 13/00...

Značky: uskutočňovanie, doskový, spôsob, materiál, budov, spôsobu, vonkajších, sanovania, povrchov, tohto, pásový

Text:

...(rovnako ako aj za nimi ležiace steny budovy) zvlhčuje a významne znižuje ich tepelno izolačnú schopnosť. Na sanáciu takých sanáciu potrebných vonkajších izolácií systémom WDVS sa doposial muselo postupovat tak, že sa celá vonkajšia izolácia strhla a zlikvidovala a potom sa naniesla nová vonkajšia izolácia, ktorá má prirodzene opät vyššiezvlhčovaniu. Ako odstránenie sanáciu potrebnej izolácie, tak aj odvoz a uskladnenie vedú k vysokým...

Deliaci stenový prvok na rozdelenie miestnosti a podobne s výplňou z tepelnoizolačného materiálu, najmä minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2360

Dátum: 14.11.2002

Autor: Royar Jürgen

MPK: E04B 1/82, E04B 1/62, E04B 1/76...

Značky: minerálnej, deliaci, stěnový, materiálů, miestnosti, rozdelenie, výplňou, podobně, najmä, tepelnoizolačného, prvok

Text:

...prvok, V ktorom najmä vonkajšie vrstvy izolačného materiálu sú pripevnené kobom vonkajším plášťom, podľa možnosti prilepené, a izolačné vrstvy sú tiež pripevnené ksebe navzájom, výhodne lepením. Tiež je však možné vytvoriť určitý druh sendvičovej štrukúry pozostávajúcej zo strednej vrstvy a izolačných vrstiev, susediacich s ňou, viacmenej ako polotovarový výrobok, V ktorom jednotlivé vrstvy sa voľne stýkajú medzi sebou navzájom a sú držané...

Izolačná zostava na stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3311

Dátum: 08.10.2002

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/62, E04B 1/64, E04B 1/70...

Značky: izolačná, stavebné, konštrukcie, zostava

Text:

...sieťou. lde o prirodzenú schopnosť prírodného materiálu prevádzať vlhkosť.Jednotlivé prvky izolačnej zostavy sú vzájomne spojené kotviacimi prvkami, ktoré súKotviace prvky predstavuje napr. kovová sieťová rozperka, ktorá sa po zapenení stáva tepelným izolantom.Izolačná vrstva je vytvorená z recyklovaného expandovaného plastu, čo rieši ekologický problem s likvidáciou organického odpadu, pretože umožňuje separáeiu od ostatnej stavebnej...

Vyplnená konštrukčná dutina alebo vyplnený dutý stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3046

Dátum: 06.11.2001

Autor: Dugovič Radoslav

MPK: E04B 2/14, E04B 1/76, E04B 1/74...

Značky: stavebný, dutina, vyplnený, vyplnená, prvok, dutý, konštrukčná

Text:

...zmesz granulovaného polystyrénu a penové-ho spojiva. Doska nenosného obvodového múru predstavuje interiérovú stenu prioritnéhoorientovaná zvyčajne do menej dôležitého interiérového priestorualebo do exteriéru kde tanína zabezpečí zlepšenie prilnavosti povrchovej úpravy. Je takto možné vytvoriť tenký panel vyplnený zmonolitizovanou zmesou granulovaného polystyrénu, recyklovaného styrénového polyméru alebo recyklovaným polymérom...

Tepelno-izolačné puzdro na izoláciu potrubia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278085

Dátum: 11.05.1994

Autori: Papajová Vladimíra, Černá Želmíra

MPK: E04B 1/76, F16L 59/02, F16L 59/04...

Značky: potrubia, izoláciu, puzdro, výroby, spôsob, tepelno-izolačné

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pozostávajúci z vlákennej vrstvy zloženej z 50 až 70 hmotn. % textilných druhotných surovín a 30 až 50 hmotn. % termoplastických vláken alebo striží sa po kontaktnom ohreve v tvarovacom stroji stočením vytvaruje na tepelno-izolačné puzdro.

Tenkovrstvový tepelno-izolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 264727

Dátum: 12.09.1989

Autori: Szomolay František, Šipula Peter, Hegedűs Ladislav

MPK: C08L 25/14, F16L 59/00, E04B 1/76...

Značky: tenkovrstvový, tepelno-izolačný, materiál

Text:

...prísady,hydroxidu vápenatého alebo vodného skla ako neutralizačnej prísady. Podľa tohto vynálezu tepelno-izolačný materiál sa pripravuje zmiešanim a homogenizáciou uvedených komponentov v stanovených pomeroch akrylátová disperzia vyrobená emulznou kopolymerizáciou styrénu, etyl hexylakrylátu a kyseliny akrylovej alebo polyvinylacetátu stredno disperzného vyrobeného polymerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného kolidu...

Tepelně izolační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263603

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Lubomír, Hanke Miroslav, Neuhäusl Emil, Zámyslický Luděk

MPK: E04B 1/76

Značky: izolační, panel, tepelně

Text:

...vynálezu jsoupopsány v následujících příkladech a zobrazeny na obr. 1 až 7. Na obr. 1 je pohled na tepelně izolační panel, vytvořený ze dvou shodných nosných dílů, na obr.2 je podélný řez A-A tímto panelem a na obr. 3 je jeho příčný řez B-B v místech plnicích otvorů. Obr. 4 znázorňuje tepelně izolační panel, vyrobený z jednoho nosného dílu 5 vyztužujícími žebry a z jedné rovné krycídesky, na obr. 5 je řez tímto panelem. Na obr. 6 je...

Držák pro připevnění izolačních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260672

Dátum: 12.01.1989

Autori: Berka Miroslav, Král Petr

MPK: E04B 1/76, E04B 1/60

Značky: izolačních, připevnění, materiálů, držák

Text:

...možnosti nepříznivého vzájemného ovlivnění působením rozdílné roztažnosti kovové a keramické části.Držák podle vynálezu může být proveden tak, že keramický trn tvoří s podložkou jeden äeleka přičemž k 3 ľ 3 mi°kÝ tľn je HSPO řádán zpravidla kolmo k dosedací ploše podložky.Výhodou tohoto provedení je, že podložka umožňuje snadné spojení kovového trnu-s držákem a rovněž držáku i s nekovovým pláštěm. Keramický trn nemusí být tmelen do...

Materiál, zejména k izolaci tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237674

Dátum: 01.06.1987

Autor: Veltruský Vladimír

MPK: E04B 1/76

Značky: zejména, izolaci, zařízení, materiál, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálu, zejména k izolaci tepelných zařízení a řeší otázku vysoké hmotnosti a vysokých výrobních nákladů tohoto materiálu při zachování ostatních vlastností. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z alespoň jedné vrstvy teplotě odolávající tkaniny, která je alespoň z jedné strany opatřena ochrannou vrstvou. Tato ochranná vrstva se sestává z 1,0 až 5,0 % hmot.fluorokřemičitanu sodného, 30 až 60 % hmot. vodního skla 0 až 25 %...

Tepelná izolace vnitřní strany obvodového pláště budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231422

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šícha Josef, Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/76

Značky: izolace, obvodového, budov, strany, vnitřní, pláště, tepelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přerušení tepelného toku mezi nosným kovovým rámem panelu a vnitřní krycí deskou panelu. Podstatou řešení je nové uspořádání provedení skladby panelu s kovovým rámem z vnitřní strany panelu. Na rám panelu se z vnitří strany nejdříve připevňují tepelně izolační vložky, do kterých se mimo prostor rámu připevňují vnitřní krycí desky panelu. Spáry (prostor mezi levým a pravým rámem panelu) u vnitřní strany se zakryjí izolační a krycí...