E04B 1/70

Sendvičový stavebný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 288383

Dátum: 20.06.2016

Autor: Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04B 1/70, E04C 1/40

Značky: sendvičový, stavebný, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Sendvičový stavebný panel obsahuje umelohmotné fľaše (2), predovšetkým použité PET fľaše, ktoré sú medzi doskami (1) uložené v izolačnej pene (3) spájajúcej dosky (1) s fľašami (2) a fľaše (2) navzájom. Fľaše (2) sú plynotesne uzavreté pôvodným uzáverom a vo výhodnom usporiadaní sú naplnené s pretlakom oproti okolitému prostrediu. Panel môže mať hrany upravené do tvaru perodrážky alebo môže byť vybavený dutinami na vkladanie a zapenenie...

Konštrukčný perforovaný oplášťujúci prvok s nízkym difúznym odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7346

Dátum: 02.02.2016

Autori: Labudek Jiří, Waldstein Petr, Teslík Jiří

MPK: E04B 1/70, E04F 13/08, E04B 1/10...

Značky: perforovaný, prvok, odporom, difúznym, oplášťujúci, konštrukčný, nízkým

Text:

...výrazne eliminuje nebezpečenstvo kondenzácie vodnej pary v obvodových konštrukciách drevostavieb pri použití konštrukčných dosiek ako vonkajšieho opláštenia.Nové riešenie konštrukčného prvku s nízkym difúznym odporom na báze dreva dáva možnosť konštruovať difúzne otvorené obvodové konštrukcie stavieb za súčasného zvýšenia mechanickej odolnosti a tuhosti konštrukcie stavby s výrazne zníženým nebezpečenstvom kondenzácie vodnej pary vnútri...

Ukončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6162

Dátum: 04.06.2012

Autori: Haase Pavel, Vobořil Jiří

MPK: E04F 15/00, E04B 1/70, E04F 13/072...

Značky: najmä, skladbu, ukončovací, střechy, drenážny, terasy, profil, pochôdzne, balkóny, suchú

Text:

...suchej skladby s pokládkou betónovej dlažby do triedenej drviny.Prehľad obrázkov na výkresochPredložené technické riešenie je ďalej podrobnejšie opisané a vysvetlené pomocou priložených výkresov. Na obr. l je celkový pohľad na Ukončovaci drenážny profilNa obr. 2 je nákres Ukončovacieho drenážneho profiluUkončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy, ako je zobrazený na obr. l - 2, je tvorený...

Stavebné súvrstvie zatepľovacieho systému so vzduchovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6077

Dátum: 03.04.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/70, E04B 1/62

Značky: zatepľovacieho, stavebné, vzduchovou, medzerou, systému, súvrstvie

Text:

...cirkulačného obvodu. Druhý rad trubíc je pripojený k trubiciam radiačného vykurovacieho systému vodorovnými potrubnými spojmi a ukončovacimi prírubami, nezávisle od prvého cirkulačného obvodu.Nevýhodouje, že funkcia je závislá od solámeho systému. Fasáda musí byt priesvitnà, čím sa stáva použitie obmedzené. Systém nemá stálu termoizolačnú schopnosť. Pri mechanickom poškodení je prakticky neopraviteľný.Úlohou tohto technického riešenia je iné...

Elektronická sušička muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5927

Dátum: 04.11.2011

Autori: Pastorok Tomáš, Garaj Miroslav, Trepáč Peter

MPK: F26B 7/00, E04B 1/70

Značky: sušička, muriva, elektronická

Text:

...QL a filtrovaného kondenzátormi Q, Q, (ĺ 3, QA, Qj, Q, C 7, Q§. Stabilizátorom Q je upravené napájanie pre generátor pravouhlých kmitov tvorený odporom E, kondenzátonni Q, m, integrovaným obvodom IO 2, na ktorého vývodoch Q a 7 je zapoj ený trirner í, ktorým je možné nastavovat frekvenciu. Takto upravené napätie je výkonovým tranzistorom 1/1 zapoj eným k vývodu ě integrovaného obvodu LQQ vyvedené cez optočlen Qptol, ktorý je súčasťou...

Spôsob vedenia klimatického konštrukčného prvku cez otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13169

Dátum: 26.02.2010

Autor: Müller Rainer

MPK: E04B 2/72, E04B 1/70, E04C 2/38...

Značky: konštrukčného, vedenia, klimatického, spôsob, otvor, prvků

Text:

...v oblasti opory, pričom oporný rám slúži v tomto prípade ako výmena.0010 Tvar nadstavbového rámu by mal mať len podružný význam. Tu je ale možné rešpektovať aj estetické požiadavky. To isté platí aj pre materiál,z ktorého sa nadstavbový rám vyrobí. Aj toto je v pôsobnosti Stavebníka. Nadstavbový rám môže byť spojený s konštrukčným prvkom pevne alebo byt na ňom len nasunutý. Voľba je určovaná stavebnotechnickým zadaním. Dorámca vynálezu spadá...

Obkládacia doska pre vnútornú stranu stien budov alebo pre stropy budov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3134

Dátum: 13.08.2003

Autor: Haug Rainer

MPK: E04B 1/70, E04B 1/78

Značky: doska, budov, obkládacia, vnútornú, stranu, stien, stropy

Text:

...doska vpriereze (pozdĺž čiary,ktorá vedie od prvého okraja dosky kdruhému okraji dosky) V podstate v tvare klina. V tvare klina sa nemá chápať v tomzmysle, že obkládacia doska na jednom konci dosky vybieha došpičky na spôsob britu spravidla má obkládacia doska na tomto okraji dosky končiť určitou hrúbkou, ktorá je ovšem podstatne menšia než hrúbka na protiľahlom okraji dosky. V priereze, ktorý vedie pozdĺž čiary kolmo kprvej menovanej...

Spôsob a usporiadanie na odvlhčenie steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2920

Dátum: 27.01.2003

Autori: Arnold Manfred, Fischer Martin

MPK: E04B 1/70

Značky: stěny, usporiadanie, spôsob, odvlhčenie

Text:

...len niekedy pripojené na elektródy,nie je to trvalé striedavé napätie, nevznikajú žiadne trvalé elektro magnetické polia so zlým účinkom na kovové predmety v stene alebov okoli. Tým nie je ani zapríčinená žiadna prídavná korózia takých kovových častí. Poprítom sa môže v dôsledku rovnomerného odvádzania vody s krátkodobým ochudobnením iónov zamedziť hojným povrchovým výkvetom v murive, alebo sa tieto aspoň môžu udržiavať malé. 0011...

Izolačná zostava na stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3311

Dátum: 08.10.2002

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/70, E04B 1/62, E04B 1/64...

Značky: konštrukcie, izolačná, zostava, stavebné

Text:

...sieťou. lde o prirodzenú schopnosť prírodného materiálu prevádzať vlhkosť.Jednotlivé prvky izolačnej zostavy sú vzájomne spojené kotviacimi prvkami, ktoré súKotviace prvky predstavuje napr. kovová sieťová rozperka, ktorá sa po zapenení stáva tepelným izolantom.Izolačná vrstva je vytvorená z recyklovaného expandovaného plastu, čo rieši ekologický problem s likvidáciou organického odpadu, pretože umožňuje separáeiu od ostatnej stavebnej...

Izolačná doska, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280282

Dátum: 06.07.1994

Autori: Weinzierl Bruno, Haböck Herwig

MPK: E04B 1/64, E04B 1/70

Značky: izolačná, spôsob, spôsobu, doska, vykonávanie, zariadenie, výroby, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Na izolačnej doske (1) na zarážanie do muriva má oblasť (2) jej prednej hrany (3), privrátená pri zarážaní k murivu, klinovitý profil (4). Spôsob jej výroby spočíva v tom, že oblasť (2) prednej hrany (3) izolačnej dosky (1) sa tvaruje do klinového tvaru. Zariadenie na výrobu izolačnej dosky (1) na zarážanie do muriva obsahuje tvarovacie zariadenie (10) na klinovité vytvarovanie oblasti (2) prednej hrany (3), ktoré je pohyblivé vzhľadom na jej...

Anódové zariadenie a zariadenie na elektrokinetické odstránenie solí z muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280162

Dátum: 06.04.1994

Autor: Steininger Karl-heinz

MPK: E04B 1/70

Značky: zariadenie, anodové, muriva, odstránenie, solí, elektrokinetické

Zhrnutie / Anotácia:

Anódové zariadenie a zariadenie na elektrokinetické odstránenie solí z muriva je tvorené aspoň jednou elektródou na odstránenie solí, uloženou v stene alebo na stene, v styku s pufrom imobilizujúcim ióny a aspoň jednou zápornou elektródou, proti ktorej sa privádza jednosmerné napätie, pričom kladná elektróda (12, 17) je až na svoje prívody celkom uložená do vrstvy (9, 13, 18) pufra, pričom pufer je obklopený vrstvou (10, 14, 19) separátora.

Zariadenie na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278894

Dátum: 14.10.1992

Autor: Dörle Alfred

MPK: F26B 21/00, E04B 1/70

Značky: vrstvy, ležiacich, izolačnej, dutého, krycou, vlhkosti, zariadenie, zbavenie, priestoru, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) pozostáva z aspoň dvoch kompresorov (2, 3). Aspoň dva paralelne radené prvé kompresory (2) sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených sušičiek (4) vzduchu, ktoré sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených druhých kompresorov (3). Prvé kompresory (2), druhé kompresory (3) a sušičky (4) vzduchu sú vzájomne oddelené a usporiadané na pojazdnom podvozku alebo v skrini (5) a aspoň spojenie medzi sušičkami (4)...

Způsob vysoušení vlhkého obvodového zdiva a vysoušecí soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268853

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rudolf Ivo

MPK: E04B 1/70

Značky: tohoto, vysoušecí, způsob, provádění, soustava, vlhkého, vysoušení, způsobu, obvodového, zdiva

Text:

...mosty se vytvoří z vnější strany vysoušeného obvodového zdiva 3 mezi jeho vlhkými místy pod úrovní podlahové plochy 1 s suchými místy nad nejvyšší úrovní vlhkosti v tomto zdívu »ohreničenou horní mezní čsrou 1. Pritom spodní části těchto tepelných mostd se volně zsústí do odvětrávatelných zón zdiva g. Tepelné mosty spojují tedy odvětrávatelně zóny,vytvořené vs vlhkých místech pod úrovní podlshové plochy 1 za účelem redukce difuznžho...

Spôsob komplexnej sanácie zavlhnutých stien budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267753

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/70

Značky: sanácie, stien, spôsob, komplexnej, zavlhnutých, budov

Text:

...infúznych jednotiek. Hlavnou výhodou komplexného spôsobu je zavedenie aktívnej elektroosmôzy po vytvorení hydroizolačnej baríery chemickýmí látkami za účelom urýchlenie procesu vysušovania steny. Charakterístíkou tohto sposobu je dodatočné vytvorenie hydroízolačnej baríery injektovaním steny chemickými látkami. Táto clona zamedzí vzlínaníu vody V stene od základov. Trvanlivost a účinnosť tejto baríery sa zabezpečuje potom aktívnou...

Kanálková vysoušecí soustava pro vysoušení vlhkých zdí budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230677

Dátum: 01.02.1986

Autor: Bauer Zdeněk

MPK: E04B 1/70

Značky: vlhkých, vysoušení, vysoušecí, soustava, budov, kanálková

Zhrnutie / Anotácia:

Kanálková vysoušecí soustava pro vysoušení vlhkých zdí budov je tvořena sběrnými kanálky ve zdivu, do kterých jsou zaústěny příčné kanálky, přičemž sběrné kanálky jsou zakončeny jednak v sacích otvorech a jednak ve společném výdechu se zdrojem nuceného proudění vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sběrné kanálky (1) jsou vytvořeny z dutých porézních tvarovek, zejména drenážních trubek, doplněných v místech změny směru doplňkovými...