E04B 1/68

Medzerová lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7143

Dátum: 02.06.2015

Autori: Hrušovský Pavol, Kubinec Milan, Kubínec Miroslav

MPK: E04B 1/68, E04F 19/02, E04F 15/14...

Značky: medzerová, lišta

Text:

...elemenm, pričom vrchná plocha prechádza do hornej prizmatickej drážky a potom do drážkovania zodpovedajúcemu tvaru polovice vlnového prvku, ďalej nasleduje drážka a nos. Potom spodná časť obsahuje z hornej strany drážkovanú plochu prechádzajúcu cez prevýšenie do pozdĺžneho pera na zasunutie do drážky v hornej časti, kde vedľa pera je drážkovanie zodpovedajúce tvaru polovice vlnového prvku a potom prizmatická drážka, zo spodnej strany...

Spôsob výroby tesniacej pásky a tesniaca páska na utesnenie škáry

Načítavanie...

Číslo patentu: 287979

Dátum: 25.07.2012

Autori: Irrgeher Fritz, Daniel Rüdiger, Hilger Hubert

MPK: E04B 1/68, E04B 1/62

Značky: páska, škáry, utesnenie, tesniacej, spôsob, pásky, tesniaca, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby tesniacej pásky (1), ktorá obsahuje pásku (2) z penovej hmoty v plášti z plastovej fólie (F). Páska (2) z penovej hmoty sa pomocou obojstranne pôsobiacej lepiacej pásky (10) uloží na ešte otvorenej, teda rozloženej rovinnej páske plastovej fólie (F), pričom lepiaca páska (10) sa na jednej strane zlepí s plastovou fóliou (F) a na druhej strane s páskou (2) z penovej hmoty. Riešenie sa taktiež týka tesniacej pásky...

Tepelný antimost

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6023

Dátum: 03.02.2012

Autori: Belvončíková Slávka, Belvončík Vladimír

MPK: E04B 1/68

Značky: antimost, tepelný

Text:

...otvorov Q sú posuvne vložené dve silonové zátky Q, na upevnenie ľavého nosného prútu 3. Cez ľavý nosný prút g je krížom posuvne pripevnený jeden pravý nosný prút g, ktorý je vyrobený z ocele v tvare U, tepelne vodivý a pevnostne zaťažený. Medzi pravý nosný prút g a ľavý nosný prút i je vložený jeden pár opomých podložiek §, ktoré sú z tvrdenej gumy. Opomé podložky Q sú voľne uložené v ľavom dištančnom otvore g ľavého dištančného...

Spôsob a zariadenie na utesnenie deliacej škáry a škárová kotva pre deliacu škáru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15831

Dátum: 30.11.2010

Autor: Gundolf

MPK: E04B 2/86, E04B 1/68, E04B 1/04...

Značky: spôsob, utesnenie, škáry, škárová, kotva, škáru, deliacu, zariadenie, deliacej

Text:

...a od pripravenej povrchovej kvality vyplňovanej deliacej škáry. Tesníaca lišta jedostatočne ohybovo tuhá súčasť, ktorá je vyrobená zkovu, plastu alebo tiež napríklad z kompozitného materiálu a je na základe svojich materiálových vlastnosti mnohonásobne(0011) Betónový stenový prvok je stavebný díelec, ktorý sa používa na postavenie steny alebo tiež stropu stavby akéhokoľvek druhu, alebo tiež múru, pričom deliace škáry medzi dvomi betónovými...

Škárová kotva pre deliacu škáru medzi betónovými stenovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20913

Dátum: 30.11.2010

Autor: Kaupp Gundolf

MPK: E04B 1/68, E04B 1/04, E04B 1/61...

Značky: škáru, deliacu, stěnovými, škárová, kotva, betonovými, medzi, prvkami

Text:

...stavebným díelcom iného druhu, ktorý deliacu škáru ohraničuje, sa vyplňujúaspoň čiastočne pomocou betónovej kaše alebo iného kvapalného, tečúceho alebo pastovitéhoplniaceho škárového materiálu, ktorý sa následne spevňuje alebo vytvrdzuje a zostáva tak(0012) Deliaca škára na vyplnenie môže byť vodorovné., zvislá alebo tiež usporiadaná(0013) Škárová kotva je prídržný a upevňovací diel, ktorý je vhodný v každom uskutočnení, v ktorom sa...

Tesniaca páska na utesnenie škáry a v lište umiestnená skomprimovaná páska z penovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 287083

Dátum: 26.10.2009

Autori: Irrgeher Fritz, Hilger Hubert, Daniel Rüdiger

MPK: E04B 1/62, E04B 1/68

Značky: utesnenie, tesniaca, škáry, hmoty, lište, penovej, páska, umiestnená, skomprimovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka tesniacej pásky (1) na utesnenie škáry (23) medzi rámovým profilom (12), napríklad profilom okenného rámu, a stenou (15) so skomprimovanou páskou (2) z penovej hmoty, ktorá je v komprimovanom stave uložená v rozoprení tejto skomprimovanej pásky (2) z penovej hmoty umožňujúcom natrhávacom plášti (3). Natrhávací plášť (3) pozostáva z plastovej fólie (F) obklopujúcej skomprimovanú rozpernú pásku (2) z penovej hmoty, ktorá je...

Zariadenie na osadzovanie najmä dilatačných profilov do betónových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5188

Dátum: 05.06.2009

Autori: Jakubík Ľubomír, Javorík Roman

MPK: E04B 1/68

Značky: osadzovanie, ploch, najmä, betonových, dilatačných, zariadenie, profilov

Text:

...ploche z monolitického betónu a známym spôsobom presunie sa naň stred zariadenia na osadzovanie, najmä dilatačných profilov do betónových plôch podľa technického riešenia, ktoré má otáčaním vertikálneho ručného ovládača 10 presunutú vertikálnu skrutku 9 v držiaku 5 nad výšku nutnú na osadenie pozdĺžneho dilatačného alebo iného profilu 17 a je V jeho východiskovej polohe. Potom otáčaním horizontálneho ručného ovládača 8 a vertikálneho...

Zariadenie na osadzovanie najmä dilatačných profilov do betónových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5187

Dátum: 05.06.2009

Autori: Jakubík Ľubomír, Javorík Roman

MPK: E04B 1/68

Značky: zariadenie, dilatačných, najmä, profilov, osadzovanie, ploch, betonových

Text:

...otočné puzdro 12 zariadenia do homej polohy za súčasného vzájomného roztvorenia rámov 11 i presunu dolného čapu 11 do hornej polohy priečnikov 9.Následne sa zariadenie postaví a presne osadí skrutkami 3 v ráme 1 a príp. i posunom v osi osadzovaného pozdlžneho dilatačného alebo iného profilu 17 na betónovaný podklad. Ďalej sa otáčaním ručného ovládača vertikálnou skrutkou 7 vo vertikálnom vedení presunú cez otočné puzdro 12 upevňovacie...

Výrobok na dilatáciu betónových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5186

Dátum: 05.06.2009

Autori: Javorík Roman, Jakubík Ľubomír

MPK: E04B 1/68, E01D 19/00, E01C 11/02...

Značky: betonových, ploch, dilatáciu, výrobok

Text:

...skrutky, spojovacích skrutiek 3 s maticarni 4 z umelej hmoty, ktoré sú z oboch strán vzájomne posunuté o polovicu rozstupu susedných kruhových otvorov 2 pre spojovaciu skrutku s maticamí, bočných hákov 5 a dolnej lišty 6 s hranatými otvormi 7 na osadenie priečnej pásoviny 8. Priečna pásovina 8 má pritom jeden koniec je sknítený o 90 uhlových stupňov a je s voľným puzdrom 9 osadená v hranatom otvore 7 na pozdĺžnej dolnej lište 6 výrobku. V...

Zariadenie na utesňovanie dilatačnej špáry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12735

Dátum: 13.03.2009

Autori: Kaufmann Gerhard, Brinkmeier Günter

MPK: E04B 1/68

Značky: dilatačnej, zariadenie, utesňovanie, spáry

Text:

...a vhodným uskutočnenim prídržných prvkov, takže vo všetkých prípadoch sa môže využívať rovnaká proñlová lišta. Pretože profilová lišta zahŕňa veľkú časť výrobných nákladov zariadenia podľa vynálezu, môžu sa tak redukovat náklady na zariadenie pri súčasnom zakryti rôzne hrubých vrstiev omietky. i0010 Podľa výhodnej formy uskutočnenia vynálezu je vzdialenosť medzi prídržným úsekom a stenou, ohraničujúcou vodiaci kanál smerom k prednej strane...

Profilový koľajnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13103

Dátum: 21.11.2008

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 15/02, E04F 19/06, E04B 1/68...

Značky: profilový, systém, koľajnicový

Text:

...jednoduchú montáž dielov na seba navzájom. Okremutoho je kapsa zásluhou rozoberateľných prídržných prostriedkov ľahko prístupná, aby sa napr. mohli ľahko odstrániť cudzie telesá, ktoré sa do kapsy dostali.0009 Áby sa skrutky mohli ľahko pritiahnuť, je na prvom dieli vytvarovaný skrutkovaci kanál. Tento skrutkovaci kanál skrutky nesie, takže týmto spôsobom je zaistené spoľahlivé spojenie oboch dielov navzájom. Skrutkovací kanál možno tiež...

Tesniaca páska z mäkkej penovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6204

Dátum: 27.09.2007

MPK: F16J 15/06, F16J 15/02, E04B 1/68...

Značky: páska, mäkkej, hmoty, penovej, tesniaca

Text:

...textilných materiálov, alebo tiež0013 Významná výhoda tesniacej pásky podľa vynálezu spočíva vprednostnej forme uskutočnenia vtom, že je vytvorený systém plne schopný pohybu, pozostávajúci zmäkkej,elastickej pásky z penovej hmoty a zpásky z fólie, pričom páska z fólie je vytvarovaná do slučky tak, aby sa -mohla pohybovať cez celú funkčnú oblasť tesniacej pásky. Pri expanzii pásky z mäkkej penovej hmoty vďaka elastíckému navracaniu do...

Tesniaca páska z penového materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5899

Dátum: 18.12.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04B 1/68, F16J 15/06, F16J 15/02...

Značky: tesniaca, pěnového, spôsob, materiálů, páska, výroby

Text:

...tesniacu pásku, pokrytú minimálne z jednej bočnej strany fóliovou páskou. Na spodnej strane pásky zmäkkej peny sa nachádza samolepiaca vrstva, na ktorej je upevnený minimálne jeden odsek fóliovej pásky,pričom oba okraje fóliovej pásky ležia medzi vzájomne susediacimi vinutiami v rámci jedného zvitku.V princípe sa rozlišujú tesniace pásky z mäkkého a pružného penového materiálu, dodávané v komprimovanom a nekomprimovanom stave. Popísané...

Systém profilových líšt na premostenie dilatačných škár a/alebo ako okrajové ukončenie pri podlahových obkladových prvkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8366

Dátum: 15.12.2006

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 19/06, E04B 1/68, E04F 15/02...

Značky: systém, okrajové, profilových, ukončenie, dilatačných, škár, podlahových, obkladových, prvkoch, lišt, premostenie

Text:

...profilovaniami v tvare drážky a/alebo pera, ktoré sú uskutočnené komplementárne k profilovaniu drážka-pero podlahovýchobkladových prvkov. Týmto spôsobom sa dosiahne spojité obloženie, ktoré má dostatočne pevné spoje aj v oblasti dilatačnej škáry, prípadne revíznej šachty. Najmä pri prechodoch obkladov ako aj pri okrajových ukončeniach tiež postačí,ak sa profilovanie na systéme profilovej lišty vytvorí len jednostranne. Toto si možno...

Tesniace zariadenie a spôsob utesnenia škáry medzi dvomi betónovými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285170

Dátum: 30.06.2006

Autor: Schmid René

MPK: E04B 1/68

Značky: škáry, dvomi, betonovými, časťami, utesnenia, spôsob, zariadenie, medzi, tesniace

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniace zariadenie na utesnenie škáry (2) vzniknutej medzi dvomi betónovými časťami (3, 4), pričom tesniace zariadenie je takýmto spôsobom zapustené do betónových častí (3, 4) a je kolmé na kontaktné plochy (5, 6) škáry (2), ktoré sa vytvorili na betónových častiach (3, 4) a ležia navzájom proti sebe. Tesniace zariadenie je z tvrdého plastu vytvorené do podoby tenkej, pruhovitej škárovej dosky (1) a jeho priestorový tvar a hrúbky stien sú...

Izolačná spárová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4408

Dátum: 06.04.2006

Autor: Žember Ján

MPK: E04B 1/68

Značky: spárová, izolačná, vložka

Text:

...a dosiahnu sa predpokladané tepelnoizolačné vlastnosti muriva.Šírka pásu izolačnej spárovej vložky podľa technického riešenia je daná šírkou murovacieho materiálu.Hrúbka pásu izolačnej spárovej vložky podľa technického riešenia je podľa používaného spojovacieho materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch sú znázomené príkladné vyhotovenia spárovej vložky podľa technického riešenia.Na obr. l je izolačna spárová vložka pre...

Škárová vložka na dilatačnú trhlinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284954

Dátum: 20.02.2006

Autor: Schmid René

MPK: E02D 29/00, E04B 1/68

Značky: vložka, škárová, trhlinu, dilatačnú

Zhrnutie / Anotácia:

Škárová vložka na zabudovanie do betónovej steny je určená na použitie v mieste, kde má pri tvrdnutí betónu vzniknúť trhlina, a skladá sa z pásikovej vodiacej laty (1) a na nej upraveného zariadenia vytvárajúceho injektážny kanál (2) a prebiehajúceho po celej dĺžke pásikovej vodiacej laty (1). Pásiková vodiaca lata (1) môže byť vytvorená z tenkostenného plastového dielu, zinkového plechu alebo podobného plošného materiálu. Zariadenie na...

Dosadacie tesnenie na okná, dvere alebo fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 284729

Dátum: 14.09.2005

Autor: Habicht Siegfried

MPK: E06B 7/22, E04B 1/68, E06B 7/23...

Značky: tesnenie, dveře, dosadacie, fasády, okna

Zhrnutie / Anotácia:

Dosadacie tesnenie na okná, dvere alebo fasády je tvorené upevňovacou pätkou (15), ktorá je upevnená v kotviacej drážke (6) profilu slepého rámu (11) alebo rámu (1) krídla, a tesniacim telesom (14), vybaveným tesniacou manžetou (9). V tesniacej medzere medzi slepým rámom (11) a rámom (1) krídla sú umiestnené časti (2) kĺbového závesu (12). Tesniace teleso (14) je vybavené dutinou (16), v ktorej je umiestnená aspoň jedna prídavná tesniaca...

Utesňovacie zariadenie na utesnenie pracovných štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2018

Dátum: 09.11.2004

Autor: Pflieger Adrian

MPK: E04B 1/68, C04B 28/00, C09K 3/10...

Značky: štrbín, pracovných, utesnenie, zariadenie, utesňovacie

Text:

...ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa ako cement použije jemný cement, veľmi jemný cement alebo míkroskopický cement. Pomocou takýchto jemných látokje možné mimoriadne dobre blokovať najmä trasu prúdenia vody. Ďalej tieto častice podporujúc proces mechanického samovyliečenia.Mimoriadne dobré utesnenie je možné dosiahnuť vtedy, keď obsahuje utesňovací materiál bentonit a/alebo kremenné piesky, Pomocou takýchto častíc je možné proces...

Spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8924

Dátum: 19.08.2004

Autor: Harrer Vinzenz

MPK: E04B 1/682, E04B 1/68, C09K 3/10...

Text:

...ďalších pracovných krokov v oblasti spary medzi konštrukčnýmí dielmi. U spoja podľa vynálezu môžu byť prenášanénamáhania řobvykle predpísanými mechanickými spojcniamĺ konštrukčných dielov, pričom pena slúži najmä pre tepelnu rzolacruPodľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byť uskutočnené také opatrenie, že mäkká pena mápomerné predĺženie pri pretrhnüĺh ktoré je väčšie než 50 , najmä väčšie než 75 . Týmto vysokým pomerným predĺžením pri...

Tesnenie škáry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3440

Dátum: 24.07.2004

Autori: Siedler Jürgen, Schaal Joachim

MPK: A47K 3/00, E04B 1/68

Značky: tesnenie, škáry

Text:

...považovať poistný prvok proti naťahovaniu vložený do tesniaceho materiálu tesniacej pásky, pretože tesniaca páska potom na celom svojom povrchu pozostáva zZákladný materiál tesniacej pásky pozostáva prednostne zo silikónu, takže sa získa optimálne utesnenie škáry v spojeni slepivou silikónovou hmotou vstrekovanou do utesňovanej škáry.Pre škáry prebiehajúce naprieč rohu sa môžu podľa ďalšieho rozpracovania vynálezu navrhovať rohové...

Montážna páska so zárezmi a ohybmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1510

Dátum: 07.07.2004

Autori: Sieber Reto, Sieber Marco

MPK: E04B 1/68

Značky: páska, zárezmi, ohybmi, montážna

Text:

...V rohoch a na hranách, zatiaľ čo zarezanie poskytuje možnosť odstraňovania krycej fólie z vrstvy tlakového lepidla po častiach a nalepovania pásky pomocou takéhoto lepiaceho odsekunapríklad na utesňovanom okennom ráme. Z toho, že zarezanie a hranaohybu nelícujú vyplýva výhoda, že len na prilepovanom odseku pásky podľa vynálezu je potrebné odstrániť zodpovedajúci odsek krycej fólie, zatiaľ čo hrana ohybu prebieha s odstupom od...

Konštrukčný systém vodotesného spojenia dilatujúcich stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280056

Dátum: 06.11.1996

Autor: Hogh Miroslav

MPK: E04B 1/68, E01D 19/06

Značky: systém, konštrukcií, spojenia, konštrukčný, dilatujúcich, vodotěsného, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčný systém vodotesného spojenia dilatujúcich stavebných konštrukcií pozostáva z aspoň jednej dvojice vedľa seba s medzerou usporiadaných nosníkov (1). Každý z nosníkov (1) má jednoduchý tvar priečneho profilu, napríklad tvar T, L, I, U. Nosník (1) svojimi stenami vymedzuje najmenej jeden a najviac štyri rohové priestory (2). Minimálne v jednom rohovom priestore (2) každého nosníka (1) je pozdĺžne usporiadaná dvojica vedľa seba s...

Tesniace zariadenie na utesňovanie škár medzi primárnym a sekundárnym betónovým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281294

Dátum: 10.01.1996

Autor: Schmid René

MPK: E04B 1/68, E02D 15/00

Značky: zariadenie, škár, medzi, telesom, primárnym, utesňovanie, tesniace, sekundárnym, betónovým

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zostavené aspoň z jednej injekčnej hadice (14) alebo injekčného kanálu (12, 13) alebo podobne, ktorý je položený na povrchu primárneho betónového telesa, ktorý je obklopený sekundárnym betónovým telesom a ktorý vytvára injekčnú dráhu tesniaceho média vnútri betónových telies, a z ktorého pri injektovaní vystupuje tesniace médium do škár betónového telesa, a z cieľového telesa (1), ktoré tvorí dutinu v sekundárnom betónovom telese...

Pružná stavební hmota s akustickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262092

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hradec Miroslav, Sequens Jan, Maleček Jiří

MPK: E04B 1/68, C04B 24/00

Značky: stavební, pružná, účinkem, hmota, akustickým

Text:

...pružná stavební hmota s akustickým účinkom podle toho»to vynálezu, jejíž podstata spočíva v. tom, že obsahuje 39,7 až 74 0/0 hmot. vodné disperze kaučukového polymeru jako typu butadien-styren, chloropren a podobné, o sušlně 15 až 55 0/0 hmot., jejíž vlskozita se upraví přídavkem 0,3 až 6 0/0 hmot. zahuštovadla typu rychle rozpustných neb-o bobtnavých škrobů, derivfatů škrobu nebo celulozy o vykle s éterickou vazbou nebo jejich kombinací...

Způsob vyplňování a tepelného izolování spar a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256231

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moravec Vladimír

MPK: E04B 1/74, E04B 1/68

Značky: tepelného, vyplňování, izolování, způsob, dutin

Text:

...v tlaku, tahu za ohyhu a podobně. úpravou složení a dávky vstupních komponent lze vytvořit izolační výplň s vyšší či nižší objemovou hmotnosti, mechanicko-fyzikálními parametry,hydrofobikou a stupněm napěnění. Velmi důležité je i okolnost, že podle stupně reakce kompozita(pH) lze v dosti širokých mezích regulovat rychlost procesu napěñování.Je-li třeba, upraví se povrch izolační výplně silikátovou omítkou nebo stěrkovou dísperzní či...

Izolační kryt spár stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254780

Dátum: 15.02.1988

Autori: Voborský Jiří, Šála Jiří

MPK: E04B 1/68

Značky: izolační, konstrukcí, spár, stavebních

Text:

...odstraňuje výše uvedené nevýhody, ale i pohledově zakrývá nepřesnosti v provedení šířek spár a poškození hran ve spáře, přičemž zkvalitňuje termoizolační a hydroizolační funkci spáry.při zvýšení estetického dojmu stavebního objektu. Kromě uplatnění při výstavbě nových objektů jej lze s výhodou užít při rekonstrukcích a zejména při opravách vadně provedených spár v panelové výstavbě místo pracného a nákladného odstrañování zateklého...

Těsnicí profil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242108

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koenek František, Kunzl Milan, Klement Karel

MPK: E04B 1/68, F16J 15/10

Značky: těsnicí, profil

Text:

...větší jak 28 MM se vkládají vedle sebe do střední zőny 3 profily průměru 30 mm. Ve svislé spáře do 28 mm se používají 2 profily průměru 30 mm. stávající způsoby jsou velmi pracné náročné na přesnost provedení, kladou velké nároky na množství použité pryže a kotevnich hřebíků.Tyto nevýhody odstranuje do značné míryÍtěsn 1 cí profily podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton, že má tvar Šipky vytvořené ze dvou kosodélníků se společnpu...

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238574

Dátum: 01.12.1987

Autori: Staněk Břetislav, Hostlovský Karel

MPK: E04B 1/68

Značky: konstrukcích, stavebních, oprav, spár, způsob, trhlin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích, zejména v konstrukcích vodostavebních a podzemních jak na vzduchu, tak i pod vodou, zejména proudící, při němž je využito pouzder s hydraulickou směsí. Promísena hydraulická směs se vloží do tvarovatelných děrovaných pouzder válcovitého tvaru a pouzdra se uzavřou. Poškozená spára se mechanicky vyčistí a potom se do ní uloží pouzdro naplněné hydraulickou směsí. Pouzdro se po uložení ve spáře...

Sposob utesňovania kapilárnych otvorov a netesností a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249870

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: E04B 1/68

Značky: otvorov, utesňovania, spôsob, kapilárnych, zariadenie, prevádzanie, netěsnosti

Text:

...podstatou je, že tekutá vytvrditeľná látka sa nanesie na jednu stranu utesňovacieho materiálu, z druhej strany -sa -vytvorí jpo-dtlak a po vyplnení netesností v Litesňovanom materiáli sa vytvrditelná látka vytvrdí.Podstatou zariadenia -na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu je, že pozostáva z priehľadného štítu, opatreného tesnením, napojeného pomocou prívodu na zdroj npodtlaku, 4a zo štítu s tesnením na tekutú vytrvrditelnú...

Způsob utěsňování styčných spár obvodového pláště budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232829

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/68

Značky: styčných, spár, budov, pláště, způsob, utěsňování, obvodového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší okamžité uzavírání styčných spár obvodového pláště budov při postupném zavěšování lehkých obvodových dílců. Podstatou způsobu utěsňování styčných spár obvodového pláště budov, složeného z lehkých obvodových dílců s přesahujícími pružnými podložkami je, že do styčné spáry mezi sousední lehké obvodové dílce se před montáží vloží těsnění a styčná spára se uzavře překrytím pružných podložek. Vodotěsné uzavření spár z vnější i vnitřní...

Víceúčelová plastoelastická stavební hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 232488

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bezděčka Ludvík, Sequens Jan

MPK: E04B 1/68, C09K 3/10

Značky: hmota, víceúčelová, stavební, plastoelastická

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelová plastoelastická stavební hmota sestává z 15 až 67 % hmot. sypkého pryžového plniva o granulometrii 0,001 až 10 mm, 1 až 60 % hmot. jemně mletého až jemně zrnitého plniva inertního charakteru o granulometrii 0,0001 až 4,0 mm např. mletého vápence, křemičitého písku apod., 3 až 40 % hmot. vodně disperzního pojiva, (např. vodní disperze termiplastického polymeru nebo vodné asfaltolatexové suspenze) a 3 až 60 % hmot. záměsové vody. Pro...