E04B 1/64

Sendvičová hydroizolácia a spôsob jej aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6472

Dátum: 02.08.2013

Autor: Šourek Pavel

MPK: E04B 1/66, E04D 11/02, E04B 1/64...

Značky: aplikácie, hydroizolácia, spôsob, sendvičová

Text:

...ukázala ako optimálna z dôvodov kryštalizácie náterovej hmoty. Vodná disperzia na báze akrylátu umožňuje prípadné mieme ríedenie náterovej hmoty vodou.Ďalej je výhodné, ked najmenej do jedného náteru sa vkladá technická textília, ktorá môže byť tkaná alebo netkaná. Tkaná technická textília má základnú osnovnú mriežku s hrúbkou 0,2 - 0,3 mm. Netkaná tech l 0nická textília má hrúbku 0,1- 0,2 mm.Technické textílie sa vkladajú najmä lokálne na...

Zariadenie na izoláciu vlhkého muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287941

Dátum: 20.04.2012

Autor: Havránek Ladislav

MPK: E04B 1/62, E04B 1/64

Značky: muriva, zariadenie, izoláciu, vlhkého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na izoláciu vlhkého muriva pozostáva z nadväzujúcich izolačných dosiek (4) uložených prostredníctvom tlačného či zarážacieho prostriedku v maltovej škáre (1) v murive. Izolačné dosky (4) sú vybavené rovnobežnými dištančnými rebrami (5) na spodnej i hornej ploche a polouzatvorenými zámkami (6) na bočných okrajoch na presahové spojenie so susednou izolačnou doskou. Aspoň jedna izolačná doska (4) je vybavená vymedzovacou a fixačnou...

Spôsob opravy a/alebo impregnácie a/alebo izolácie a/alebo zosilnenia a/alebo obnovenia stenových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15069

Dátum: 07.08.2003

Autor: Canteri Carlo

MPK: E04G 23/02, E04B 1/64

Značky: spôsob, zosilnenia, obnovenia, izolácie, stěnových, systémov, impregnácie, opravy

Text:

...dosiahnutie všetkých dutín, musia byť veľmi početné, a to aj z dôvodov, ktoré budú lepšie zrejmé ďalej, a preto je táto operácia zdĺhavá a ťažká. Navyše sa spravidla používajú zmesi, ktoré neexpandujú alebo majú extrémne nízku mieru expanzíe, a najčastejšie sa vstrekujú pri nízkom tlaku pomocou elektrických čerpadiel alebo iných zariadení alebo gravitáciou, aby sa zabránilo riziku nevratného poškodenia steny. Vo vyššie opísaných...

Izolačná zostava na stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3311

Dátum: 08.10.2002

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/64, E04B 1/70, E04B 1/62...

Značky: zostava, stavebné, izolačná, konštrukcie

Text:

...sieťou. lde o prirodzenú schopnosť prírodného materiálu prevádzať vlhkosť.Jednotlivé prvky izolačnej zostavy sú vzájomne spojené kotviacimi prvkami, ktoré súKotviace prvky predstavuje napr. kovová sieťová rozperka, ktorá sa po zapenení stáva tepelným izolantom.Izolačná vrstva je vytvorená z recyklovaného expandovaného plastu, čo rieši ekologický problem s likvidáciou organického odpadu, pretože umožňuje separáeiu od ostatnej stavebnej...

Platnička na izoláciu stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1708

Dátum: 14.01.1998

Autori: Tóth Jozef, Jasenovec Ludovít

MPK: E04B 1/64, E02D 31/12

Značky: izoláciu, stien, platnička

Text:

...v celom priereze muriva a teda aniUvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje platnička na izoláciu stien obdĺžnikového tvaru, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pozdĺžnych rovinných plôch striedavo usporiadaných tak, že uhol prevýšenia je v rozsahu 5 až 30 ° a výška prevýšenia vo vrchole prevýšenia je 2 až 5 násobok jej hrúbky,predná časť platničky je na oboch stranách ukončená úkosmi. Pozdĺžne rovinné plochy sú v miestach prechodu...

Izolačná doska, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280282

Dátum: 06.07.1994

Autori: Haböck Herwig, Weinzierl Bruno

MPK: E04B 1/64, E04B 1/70

Značky: tohto, výroby, zariadenie, spôsobu, doska, spôsob, vykonávanie, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Na izolačnej doske (1) na zarážanie do muriva má oblasť (2) jej prednej hrany (3), privrátená pri zarážaní k murivu, klinovitý profil (4). Spôsob jej výroby spočíva v tom, že oblasť (2) prednej hrany (3) izolačnej dosky (1) sa tvaruje do klinového tvaru. Zariadenie na výrobu izolačnej dosky (1) na zarážanie do muriva obsahuje tvarovacie zariadenie (10) na klinovité vytvarovanie oblasti (2) prednej hrany (3), ktoré je pohyblivé vzhľadom na jej...

Spôsob injektáže stien budov proti prenikaniu vlhkosti a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261405

Dátum: 10.02.1989

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/64

Značky: injektáže, prenikaniu, stien, vlhkosti, proti, budov, spôsob, zariadenie, tohto, spôsobu, prevádzaniu

Text:

...spočíva v tom, že dvojstupňovým prevedením injektáže sa docieli vytvorenie hydroizolačnej bariéry rovnomerne v celom priereze sanovanej steny.Zvláštnost injektážného zariadenia spočíva v tom, že injektor má osobitné uspo 4riadenie perforácie a premsnný prierez otvorov zabezpečuje prívod rovnakého množstva infúznej látky na každé miesto vrtu. Toto technicke riešenie perforácíe injektora umožňuje vyrovnat prietokové množstvo infúznej...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256964

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holý Evžen, Hradec Miroslav, Moravec Vladimír

MPK: E04B 1/64, C09D 3/56

Značky: povrchu, hydroizolační, způsob, prvků, stavebního, konstrukce, vytváření, vrstvy

Text:

...se iniciovaným resolem nasycený povrch stavebního prvku nebo konstrukce s výhodou překryje tenkovrstvým materiálem na bázi celulôzy nebo jejích derivátů či jiných polymerů(polystyren) zabrañujícím ztrátám resolu odparem během vytvrzcvacího procesu.Po vytvrzení resolu vzniká na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce několikamilimetrová hydroizolační vrstva kompozitu stavebního prvku nebo konstrukce - resit, odolná vůči pronikání vody do...

Elektrovodivá malta pre elektroosmotickú inštaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254229

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lipták Tibor

MPK: E04B 1/64

Značky: elektroosmotickú, malta, inštaláciu, elektrovodivá

Text:

...farebného k-ovu. Špeciálne maltý pre elektroosmözu sa nevyrábali.Požadovaný sanačný efekt môžeme dosiahnuť ak prierezy elektród ako aj prepojovacich vodič-ov budú podstatne menšie,ale ich obalime elektrovodivou maltou vpodľa vvnálezu, ktorého podstatou je, že ipozostáva z 12 až 16 0/0 hmot. petrolejového koksu s maximálnou veľkosťou zrna 60 m,12 až 16 hmot. portlandského cementu,60 až 64 9/0 hmot. kremičitého piesku s maximálnou...

Způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242468

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pfeffer Siegfried, Nosov Innokentij Michajlovie

MPK: E04B 1/64, E04D 3/35

Značky: způsob, dílce, asfaltovým, kompletace, polystyrenu, pěnového, pásem, střešního

Text:

...technologii,včetně přelepování styků horkým asfaltemnedodržují, a to má za následek zvlnění,porušování krytín a jejich předčasně znehodnocení.Výše uvedené nedostatky řeší způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovaným pásem, vyznačený tím, že se při kontinuálním procesu stříká na jednu stranu natavitelného astaltovaného pásu lepiva hmota obsahující 20 až 60 0/0 syntetických ředidel v množství 0,1 až 0,8 kg.m 2, která v...

Anorganická stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 239206

Dátum: 01.08.1987

Autori: Špaček Antonín, Slanička Štefan

MPK: E04B 1/64, C04B 18/14

Značky: anorganická, hmota, stavebná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ochrany anorganických stavebných materiálov proti korózii. Vynález rieši ochranu anorganických stavebných materiálov z betónu a železobetónu proti vonkajšiemu agresívnemu prostrediu pevnému, kvapalnému alebo plynnému najmä kyslej povahy. Podstatou vynálezu je pridávanie železného práškového odpadu vzniklého opracovaním (napr. brúsením, rezaním, otryskávaním) do spojivových zmesí a to samotného alebo v zmesi so železným...

Způsob vytváření horizontálních clon proti vzlínající vlhkosti v zamokřeném zdivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230912

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rathouský Jiří, Kruchňa Oldřich

MPK: C01B 33/146, E04B 1/64

Značky: vytváření, proti, způsob, vlhkosti, vzlínající, zdivu, zamokřeném, horizontálních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření horizontálních clon proti vzlínající vlhkosti v zamokřeném zdivu pomocí roztoků organokřemičitých sloučenin v rozpouštědlech vnášených do šikmých vrtů o průměru 25 až 40 mm pod hydrostatickým tlakem až 0,02 MPa. Jako infuzní roztok se použije organoalkoxisilan a/nebo organoalkoxysiloxan obecného vzorce Rx(RO)3-x Si/0Si-(OR)R/yOR, kde R je alkyl s C1 až C4, aryl s C6, kde x je 1 až 2, y je 0 až 10, v organickém rozpouštědle...

Suchý spôsob kladenia vrstevnatých tepelno a vodoizolačných strešných prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245314

Dátum: 16.12.1985

Autor: Szots Tamás

MPK: E04D 11/02, E04B 1/64

Značky: vrstevnatých, kladenia, tepelno, vodoizolačných, spôsob, prefabrikátov, suchý, strešných

Text:

...s plastbetónovým povrchom je schematicky znázornený na priloženom výkrese,kde na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 rez v rovine AA z obr. 1, a na obr. 3 rez v rovine B-B z obr. 1.Suchý spôsob kladenia trojvrstvových tepelno a vodoizolačných preíabrlkátov s povrchovou plastovou úpravou zhotovenou už vo výrobní preťabrikátov je schematicky znázornený na obr. 4, v reze v rovine C-C z obr. 4 na obr. 5 a v reze v rovine D-D z obr. 4 na...