E04B 1/62

Kombinovaná polymérna pena, spôsob jej napeňovania a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288044

Dátum: 28.01.2013

Autori: John Anthony Jacob, Quist Ingmar Per

MPK: C08J 9/228, C08J 9/00, B29C 44/44...

Značky: kombinovaná, spôsob, použitie, polymérna, pěna, napeňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kompozitná polymérová pena obsahujúca kontinuálnu fázu furánového polyméru alebo fenolového a furánového polyméru a dispergovanú fázu napeneného polystyrénového polyméru. Kompozitná pena má hustotu v rozsahu 25 až 200 kg/m3. Opisuje sa aj spôsob jej prípravy a jej použitie.

Spôsob výroby tesniacej pásky a tesniaca páska na utesnenie škáry

Načítavanie...

Číslo patentu: 287979

Dátum: 25.07.2012

Autori: Hilger Hubert, Irrgeher Fritz, Daniel Rüdiger

MPK: E04B 1/68, E04B 1/62

Značky: tesniaca, tesniacej, spôsob, pásky, páska, škáry, výroby, utesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby tesniacej pásky (1), ktorá obsahuje pásku (2) z penovej hmoty v plášti z plastovej fólie (F). Páska (2) z penovej hmoty sa pomocou obojstranne pôsobiacej lepiacej pásky (10) uloží na ešte otvorenej, teda rozloženej rovinnej páske plastovej fólie (F), pričom lepiaca páska (10) sa na jednej strane zlepí s plastovou fóliou (F) a na druhej strane s páskou (2) z penovej hmoty. Riešenie sa taktiež týka tesniacej pásky...

Zariadenie na izoláciu vlhkého muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287941

Dátum: 20.04.2012

Autor: Havránek Ladislav

MPK: E04B 1/64, E04B 1/62

Značky: muriva, vlhkého, zariadenie, izoláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na izoláciu vlhkého muriva pozostáva z nadväzujúcich izolačných dosiek (4) uložených prostredníctvom tlačného či zarážacieho prostriedku v maltovej škáre (1) v murive. Izolačné dosky (4) sú vybavené rovnobežnými dištančnými rebrami (5) na spodnej i hornej ploche a polouzatvorenými zámkami (6) na bočných okrajoch na presahové spojenie so susednou izolačnou doskou. Aspoň jedna izolačná doska (4) je vybavená vymedzovacou a fixačnou...

Stavebné súvrstvie zatepľovacieho systému so vzduchovou medzerou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6077

Dátum: 03.04.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/70, E04B 1/62

Značky: vzduchovou, systému, zatepľovacieho, medzerou, stavebné, súvrstvie

Text:

...cirkulačného obvodu. Druhý rad trubíc je pripojený k trubiciam radiačného vykurovacieho systému vodorovnými potrubnými spojmi a ukončovacimi prírubami, nezávisle od prvého cirkulačného obvodu.Nevýhodouje, že funkcia je závislá od solámeho systému. Fasáda musí byt priesvitnà, čím sa stáva použitie obmedzené. Systém nemá stálu termoizolačnú schopnosť. Pri mechanickom poškodení je prakticky neopraviteľný.Úlohou tohto technického riešenia je iné...

Viacvrstvová fasádna fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19508

Dátum: 27.02.2012

Autor: Kronenberg Bernd

MPK: B32B 37/15, B32B 27/40, B32B 27/12...

Značky: viacvrstvová, fólia, fasádna

Text:

...nepredpokladalo toto použitie dvoch fóliových vrstiev v trojvrstvovom usporiadaní. Tento vynález navrhuje dve fóliové vrstvy a medzi nimi vrstvu netkanej textílie. Vsúlade s očakávaním, umiestnenie dvoch fóliových vrstiev spôsobilo podstatné zhoršenie paropriepustnosti takto vzniknutých viacvrstvových fasádnych fólií v porovnaní s dovtedajšimi fóliami. V skutočnosti sa však prekvapivo ukázalo, že pri vhodnom výbere komerčne ponúkaných fólií...

Systém na kontrolu a/alebo sanáciu, a/alebo úpravu zatepľovacích systémov v stavebníctve a spôsob kontroly a/alebo sanácie, a/alebo úpravy týchto zatepľovacích systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6018

Dátum: 03.02.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: G01M 3/16, G01N 9/02, E04B 1/62...

Značky: stavebníctve, úpravy, spôsob, sanáciu, sanácie, kontroly, systém, úpravu, systémov, kontrolu, zateplovacích, týchto

Text:

...medzi stenou a zmenami dostávajúcimi sa k prvku. Dosky, ktoré nie sú použité na elektrotermálny prvok, môžu byť vybavené zrkadlovou vrstvou na odraz tepla späť z vonkajšej steny.Táto konštrukcia zabezpečí ohrev vzduchovej medzery, zabezpečí prípadne odraz tepla z vonkajšej steny za pomoci odrazovej vrstvy na vonkajšej stene. Ide o nový stavebný systém - výrnurovku stavebnej konštrukcie, ktorú vytvárajú dve paralelne inštalované priečky so...

Reflexná tepelná parotesná izolácia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5574

Dátum: 07.10.2010

Autori: Haasová Marie, Menhart Libor

MPK: E04B 1/62

Značky: parotesná, reflexná, izolácia, tepelná

Text:

...napevno spojených šiestich hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolarninátová mreža, obr. 4 schematicky zvislý rez retlexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených siedmych hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolaminátová mreža, obr. 5 schematicky zvislý rez reflexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených piatich hliníkových fólií, s krytou...

Tesniaca páska na utesnenie škáry a v lište umiestnená skomprimovaná páska z penovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 287083

Dátum: 26.10.2009

Autori: Daniel Rüdiger, Irrgeher Fritz, Hilger Hubert

MPK: E04B 1/68, E04B 1/62

Značky: škáry, penovej, tesniaca, skomprimovaná, hmoty, utesnenie, umiestnená, lište, páska

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka tesniacej pásky (1) na utesnenie škáry (23) medzi rámovým profilom (12), napríklad profilom okenného rámu, a stenou (15) so skomprimovanou páskou (2) z penovej hmoty, ktorá je v komprimovanom stave uložená v rozoprení tejto skomprimovanej pásky (2) z penovej hmoty umožňujúcom natrhávacom plášti (3). Natrhávací plášť (3) pozostáva z plastovej fólie (F) obklopujúcej skomprimovanú rozpernú pásku (2) z penovej hmoty, ktorá je...

Stavebná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5088

Dátum: 05.02.2009

Autori: Janega Pavel, Mikuš Jozef, Kružliak Marian, Pavlendová Stanislava

MPK: E04B 1/80, E04B 1/62, E04B 1/74...

Značky: doska, stavebná

Text:

...stavieb, ako aj na zvukovú izoláciu pri tvorbe protihlukových stien.Vytýčená úloha sa rieši predmetom technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že izolačné jadro stavebnej dosky je tvorené doskou na báze penového PUR-recyklátu pevne spojenou s minimálne jednou krycou vrstvou z drevocementového alebo drevomagnezitového materiálu. Dosky tvoriace jadro sú buď z molitanovej vrstvy alebo zo zmesi molitanovej vrstvy a polyesterovej...

Vákuovo-izolačný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4998

Dátum: 05.02.2008

Autor: Dajča Dušan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/62

Značky: vákuovo-izolačný, panel

Text:

...je obložený vákuovo-ízolačnýrni panelmi budú zabezpečené požadované tepelné podmienky.Prehľad obrázku na výkreseNa priloženom obrázku je znázomený rez vákuovo-izolačného panela, pozostávajúceho z dvoch dielcov dištancovaných rozpemou vložkou a opatrený ventilom na odsávanie.Vákuovo-izolačný panel pozostáva z vrchného dielca 1 a spodného dielca 2, ktoré sú od seba rozoprené rozpemou vložkou 4. Na styku vzájomne sa dotýkajúcich stien sú...

Izolačný strešný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4365

Dátum: 05.01.2006

Autor: Baláž Pavol

MPK: E04D 13/00, E04B 1/62

Značky: strešný, izolačný, systém

Text:

...cca 60 kg/mz uvedeného strešného systému.Ďalším známym technickým riešením je plastový strešný systém, pri realizácii, ktorého je tiež nutná demontáž predchádzajúcej strešnej krytiny s následným latovanim. Nevýhodou tohto riešenia je dlhý časový faktor realizácie a montáže, vysoká cena, nutnosť posilnenía základov i krovu,z dôvodu veľkého zaťaženia cca 50 kg/mz uvedeného strešného systému a tiež z dôvodu vlnitosti aj estetický...

Parotesná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3931

Dátum: 21.11.2005

Autori: Schröter Irene, Baumann Hans Joachim, Krüger Norbert

MPK: C08J 5/18, C08G 69/00, B32B 27/34...

Značky: parotesná, fólia

Text:

...zima s., 0,8) vykazujú nepostačujúce mechanické vlastnosti na použitie ako parotesná vrstva. Napríklad majú takéto fólie veľmi nízke pretiahnutie pri pretrhnutí len cca. 2 - 3 . .0010 Ďalej je známe použitiefólií s priepustnosťou pre vodnú paru (PVP) závislou od relatívnej vlhkosti okolia. U použitého materiálu ide napríklad o spevnený papier z nátronovej buničiny, celulózové fólie, fólie z homopolyamidu a z kopolyamidu. V DE 195 l 4 420 Cl...

Stavebné stenové panely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3906

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kimerling Stanislav

MPK: E04B 1/62, E04C 2/32, E04C 2/26...

Značky: stěnové, stavebné, panely

Text:

...tenkostenných profilovaných výstuh tvaru C s rebrovaním, do polystyrénových dosiek, z vonkajších na strán.Plechové výstuhy zabraňujú defonnáeii polystyrénových dosiek a polystyrénová doska zabraňuje vybočeniu C proñlu pri tlakových namáhaniach.Toto spolupôsobenie je zabezpečené lepidlom.Vzniknutý stavebný prvok sa vyznačuje vysokým po merom medzi vlastnou hmotnosťou a užitočným zaťažením, čo umožňuje vytvárať steny stavebných objektov s...

Zostava ochranného systému stavebných objektov proti záplavám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3610

Dátum: 11.09.2003

Autori: Rehuš Pavol, Turan Vladimír

MPK: E04H 9/14, E04B 1/92, E04B 1/62...

Značky: objektov, proti, systému, ochranného, stavebných, záplavám, zostava

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomený ohrozovaný stavebný objekt 1,ktorým je dvojpodlažná budova, pričom sa predpokladá výška Záplavy nad úrovňou dveroveho otvoru 13. V primeranej výške sú po celom obvodovom plášti 11 rozmiestnené háky ll na zavesenie elastického obrazu 24 (naznačenć na obr. 2). Nad okennými otvormi 12 sú taktiež umietnené háky 14 na zavesenie okenných roštov IS.Na spodnom okraji obvodového...

Vákuovo izolačný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3466

Dátum: 01.04.2003

Autor: Dajča Dušan

MPK: E04B 1/62

Značky: vákuovo, panel, izolačný

Text:

...požadované tepelné podmienky.Prehľad obrázku na výkreseNa priloženom obrázku je znázornený rez vákuovo izolačného panela, pozostávajúceho z dvoch diskov dištancovaných rozpemou vložkou a opatrený ventilom na odsávanie.Vákuovo izolačný panel pozostáva z vrchného dielca l a spodného dielca 2, ktoré sú od seba rozopreté rozpemou vložkou 4. Na styku vzájomne sa dotýkajúcich stien sú opatrené tesnením 3. V záujme vytvorenia a udržia vákua v dutine...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3444

Dátum: 04.02.2003

Autor: Polomský Vladimír

MPK: E04B 1/62

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...novým druhom tepelnoizolačnej dosky podľa tohto technického riešenia, podľa ktorého sa mäkká nizkoobjemová tepelnoizolačná doska spevňuje vonkajším obalom. Podstata spočíva v tepelnoizolačnej doske pozostávajúcej z jadra z nízkoobjemovćho tepelnoizolačného materiálu, ktorého potrebné mechanické a tepelnoizolačná vlastnosti zlepšuje nerozoberateľne uložený kazetový obal, ktorý má v strede a v rohoch lícnej plochy kotviace zosilnenie. Jadro...

Deliaci stenový prvok na rozdelenie miestnosti a podobne s výplňou z tepelnoizolačného materiálu, najmä minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2360

Dátum: 14.11.2002

Autor: Royar Jürgen

MPK: E04B 1/82, E04B 1/76, E04B 1/62...

Značky: deliaci, prvok, tepelnoizolačného, podobně, minerálnej, rozdelenie, stěnový, najmä, materiálů, výplňou, miestnosti

Text:

...prvok, V ktorom najmä vonkajšie vrstvy izolačného materiálu sú pripevnené kobom vonkajším plášťom, podľa možnosti prilepené, a izolačné vrstvy sú tiež pripevnené ksebe navzájom, výhodne lepením. Tiež je však možné vytvoriť určitý druh sendvičovej štrukúry pozostávajúcej zo strednej vrstvy a izolačných vrstiev, susediacich s ňou, viacmenej ako polotovarový výrobok, V ktorom jednotlivé vrstvy sa voľne stýkajú medzi sebou navzájom a sú držané...

Izolačná zostava na stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3311

Dátum: 08.10.2002

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/62, E04B 1/70, E04B 1/64...

Značky: zostava, izolačná, konštrukcie, stavebné

Text:

...sieťou. lde o prirodzenú schopnosť prírodného materiálu prevádzať vlhkosť.Jednotlivé prvky izolačnej zostavy sú vzájomne spojené kotviacimi prvkami, ktoré súKotviace prvky predstavuje napr. kovová sieťová rozperka, ktorá sa po zapenení stáva tepelným izolantom.Izolačná vrstva je vytvorená z recyklovaného expandovaného plastu, čo rieši ekologický problem s likvidáciou organického odpadu, pretože umožňuje separáeiu od ostatnej stavebnej...

Tepelná a zvukovo izolačná výplň do ľahčených stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2873

Dátum: 11.06.2001

Autor: Buchta Bruno

MPK: C08L 95/00, C08L 25/06, C04B 2/06...

Značky: hmot, výplň, stavebných, tepelná, izolačná, zvukovo, ľahčených

Text:

...organických častíc sú proteinove roztoky, získavané špeciálnou technológiou zo zvieracej krvi alebo kolagenu. Pomeme nákladná príprava tejto látky i jej pôvod sú pre bežné použitie nevhodné. Pritom protein je len jednou zn-i-ekoľkých ďalších zložiek potrebných pre tento spôsob obaľovania a komplikovaná príprava- neumožňuje bežné použitie týchto zmáčadiel. Takto vyrábané tepelné izolačné omietky majú síce veľmi dobré izolačné vlastnosti,ale...

Izolačný plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2450

Dátum: 16.05.2000

Autor: Korčák Petr

MPK: C08G 18/06, E04B 1/62

Značky: izolačný, plášť

Text:

...stien, podláh, atd. Vyrvrdený polyuretánový plast je potom nutne chránit proti mechanickému poškodeniu a UV žiareniu. Doposiaľ je toto zabezpečovanéPodstatou riešenia je izolačný plášť vytvorený znasledujúcich vrstiev. Aplikáciou troch alebo viacerých vrstiev striekanej polyuretánovej peny sa vytvorí bezšpárova vodotesná a tepelná izolácia. Následne je pomocou rovnakého zariadenia opatrený celý povrch vrstvou dvojkomponentného polyuretánového...

Gumoasfaltová cementová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1692

Dátum: 10.12.1997

Autor: Jakubík Peter

MPK: C04B 28/04, C08L 33/08, C08L 95/00...

Značky: cementová, gumoasfaltová

Text:

...dielov cementu, 8 až 12 objemových dielov vody a 20 až 40 objemových dielov perlitové ho alebo granulovaného polystyrénového plnidla na 100 objemových dielov zmesi.2 Zmes uvádzaných komponentov sa pripraví v miešacom zariadeni napríklad v betónovej miešačke pri bežnej teplote 5 až 40 C. Po rozmiešani sa nanáša v požadovanej vrstve totožne ako pôrobetôn. Hanesená zmes je po 2 dňoch vytvrdnutá. Charakteristické a ojedinelé vlastnosti zmesi...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1651

Dátum: 08.10.1997

Autor: Brázdil Libor

MPK: E04B 1/62

Značky: doska, tepelnoizolačná

Text:

...dosiek a zamedzuje vzniku tepelných mostov v špárach medzi doskami.Prehľad obrázkov na výkresePredmetná tepelná izolačná doska je znázornená na dvoch obrázkoch, kde obrázok č.1 ukazuje dosku V pôdoryse a na obrázku č.2 je doska v nákresu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaTepelne izolačné dosky, zhotovené podľa užitkového vzoru majú tvar kvádru l o rozmeroch šírka 300 mm, dlžka 600 mm, hrúbka 80 mm. Doska je opatrená obvodovým...

Odstavná rampa s lapačom ekologicky škodlivých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1345

Dátum: 08.01.1997

Autor: Jágerčík Ján

MPK: E04C 3/04, E01C 9/10, E04B 1/62...

Značky: ekologicky, látok, škodlivých, lapačom, odstavná, rampa

Text:

...do pripravených nádob slüžiacich .na ich skladovanie.Výhodou tohto technického riešenia je možnost použit pri výrobe odstavnej rampy s lapačom ekologicky škodlivých látok materiály a technológiu zaručujúce nepriepustnost škodlivých látok do pôdy.K zbernej nádobe je možné podľa potreby pridat najmenejtak, prídavných zásobníkov zodpovedal objemu cisterny, ktorá je najeden prídavný zásobník aby objem zbernej nádoby acelého objemu cisterny...

Tepelnoizolačná strešná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1273

Dátum: 06.11.1996

Autor: Macík Ignác

MPK: E04B 7/00, E04D 13/16, E04B 1/62...

Značky: strešná, zostava, tepelnoizolačná

Text:

...prierez vrstvami strešnej zostavy podľa tohoto technického riešenia a obr.2 znázorňuje skladbu tepelne izolačného panelu s jeho okrajovou úpravou po celomNa vybudovanú stavbu sa z drevených hranolov (krokiev) prierezu 200 x 60 mm zhotovi konštrukcia základného krovu l šikmej strechy. Medzi krokvy sa zhotovia klieštiny vytvárajúce základne rámy pre tepelne izolačné panely g. Mimo stavby sa zostavia tepelne izolačné panely g IZODACH s...

Systém strešnej izolácie s ochranným účinkom voči slnečnému žiareniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 367

Dátum: 09.03.1994

Autor: Truchlik Štefan

MPK: E04B 1/62, E04B 7/00, E04D 11/02...

Značky: voči, slnečnému, účinkom, systém, žiareniu, ochranným, izolácie, strešnej

Text:

...sľudy, ktorá našla uplatnenie V najrôznejších odvetviach ( automobilový priemysel, kozmetika, polymery a pod.).Tieto materiály vykazujú okrem iných vlastností aj dobrý ochranný účinok voči UV a IC žiareniu (CS 276 558).Podstatou technického riešenia je systém strešnej izolacie s ochranným účinkom voči slnečnému žiareniu tvorený hydroizolačnou vrstvou s možnosťou použitia materiálov nabaze polymérnych hmôt aplikovaných V...

Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

MPK: C04B 28/18, C04B 18/06, C04B 14/04...

Značky: použitie, sucha, špeciálne, zakladanie, stavieb, suspenzií, výrobu

Text:

...do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom...

Izolace tepelně akumulačního kotle proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261352

Dátum: 10.02.1989

Autor: Přeučil Miroslav

MPK: E04B 1/62

Značky: kotle, izolace, proti, vlhkosti, akumulačního, tepelně

Text:

...a mezi soustavu izolečních azbestocementových vlnitých desek a stěnn objektu je uložen další izolační materiál.Izolace tepelně izolačního pláště tepelné akumulačního kotle podle vynálezu zabráni pronikání vlhkosti do tepelné izolacea rovněž unikání tepla a toto teplo, které dosud unikalo, výhodně využije k temperování místnosti, ve které je umístěn kotel.Toto zachycaní tepla zvyšuje tímto tepelnou účinnost otopnévVynález a jeho účinky...

Způsob výroby izolačních materiálů v rolích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254126

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fadějev Nikolaj, Budnjackij Vladimir, Nazarevskij Nikolaj, Korobkov Vitalij, Panin Alexej, Enno Igor, Osipov Alexandr, Azarch Ruvim

MPK: E04B 1/24, E04B 1/62

Značky: výroby, zařízení, rolích, způsob, provádění, materiálů, izolačních

Text:

...aemnbm neawm rpancnoprepa 1, ycraaoaneum c soamoxuocwnm sosnpawud-nocwynarenbaoro nepenemenua Hx n BGDTHKGHBHOŘVHHOCKOCTH c noMomhm, HanpnMepQ perynupoaoqumx nuaron 16,17,18 H 19 coownercrnenno. Ycwauonxa caaömeua-npuaoaM 20,21 H 22 ysna 2 nonaqn cupba, Mexaunsna 8 ornenennn rowonoro Marepuana H ysnà 9.pynoHponamuz coornercrneuao, npuueu npunonu 21 H 22 noxnmqemu K onony 3 neKTponnurawenm c penyKTOp 0 M 23 Bce ysnu ycvauonxn cxomnanonaau Ha...

Modifikovaný penetračný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 254031

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pavlačka Eduard, Štepita Matej, Kudrová Ľudmila, Haspra Jozef

MPK: E04B 1/62, C08L 31/06

Značky: modifikovaný, penetračný, systém

Text:

...a/alebo etoxylovaný oleylcetylalkohol.Použitie ďalších činidiel alkalickej povahy, ako sú napr. amoniak, hydroxidy sodný alebo draselný, schopných vytvárať s karboxylovanými skupinami nenasýteného polyesteru emulgátory in situ, tzv. polyestersoli, je menej účinné. Penetračné roztoky na báze vodných emulzií nenasýtených polyesterových živic opačného typu, t. j. Vodaolej (v/o sú natoľko visközne, že sú pre penetráciu nevhodné.Vytvrdzovanie...

Nevulkanizovaná fólie pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235164

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šesták Jiří, Blaha Vojtěch, Skopálek Antonín, Podešva Milan, Maleček Jiří

MPK: E04B 1/62, C08J 5/18, C08L 21/00...

Značky: účely, nevulkanizovaná, hydroizolační, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Nevulkanizované fólie pro hydroizolační účely na bázi pryžové drti použitelné ve stavebnictví, sestávající z 20 až 50 % hmot. pryžové drti nebo prachu, 1 až 5 % hmot. butadien-styrenového kaučuku, 1 až 5 % hmot. drti ze syntetické usně na bázi polyuretanu, 20 až 45 % hmot. korkové drti obsahující kopolymer etylén-vinylacetát, 3 až 10 % hmot. minerálního plniva, popřípadě 3 až 15 hmot. % přísad zvršujících rozměrovou stabilitu fólie. Přísadou...

Tmel pro lepení lehkých izolantů a jejich povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235807

Dátum: 01.12.1986

Autori: Adamec Josef, Ellinger Karel, Piskla Štefan, Machatka Milan

MPK: C04B 31/02, C08L 33/08, C08L 31/04...

Značky: úpravu, lepení, jejich, lehkých, povrchovou, izolantů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tmelu pro lepení lehkých izolantů na stavební podklady a pro povrchovou úpravu těchto izolantů před aplikací finální povrchové úpravy. Vynález řeší otázku využití lepícího tmelu zároveň pro vytváření podkladních vrstev pod tenkovrstvé nástřiky, omítky apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 10 až 45 hmotnostních dílů vodné disperze vhodného kopolymeru, 0,5 až 8 hmotnostních dílů derivátů celulózy, 20 až 60...