E04B 1/48

Kotva tepelnoizolačných stavebných systémov a spôsob jej ukotvenia v nich

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6360

Dátum: 02.01.2013

Autor: Míček Ivan

MPK: E04B 1/48, F16B 13/00

Značky: stavebných, tepelnoizolačných, kotva, systémov, spôsob, ukotvenia

Text:

...maltou a môže byť použitá bez toho, aby bola predtým stlačená, pokiaľ sa zamýšľa použitie vo vývrte zodpovedajúcehopriemeru. V uskutočnených skúškach bolo zistené, že po naplnení maltou a fixovaním jeho priemeru, udrží si objímka maltu tak v horizontálnej, ako aj vertikálnej polohe aj s otvorenou štrbinou. Štrbina môže byť stlačená, takže sa okraje štrbiny stretnú, alebo nakoniec, ako je znázomené, jeden okraj prekrýva druhý.Ide o kovový...

Rozpierka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6082

Dátum: 03.04.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/41, E04B 1/48, E04B 2/30...

Značky: rozpierka

Text:

...oválna, trojuholníkovitá, viachranná alebo iných geometrických tvarov. Optímálny tvar špirály je kruhový, pretože je tvorený zo stavebného klenbového profilu, ktorý je považovaný za najpevnejší stavebný konštrukčný profil. Trojuholníkový profil špirály, výhodne rovnostranný, je určený tromi bodmi, ktorými sa určuje plocha v rovine, a tento profil prenáša rovnomerné zaťaženie do všetkých strán. le výhodný na vytváranie spevňovacích sond,tak v...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287282

Dátum: 19.04.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/02, E04B 1/48...

Značky: stavebná, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Okno na namontovanie do strešnej konštrukcie a montážna konzola použitá pri tejto montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 286212

Dátum: 02.05.2008

Autori: Edvardsen Allan, Nielsen Elgard Schandorff

MPK: E04D 13/03, E04B 1/48

Značky: konštrukcie, namontovanie, montážna, montáži, tejto, strešnej, konzola, použitá

Zhrnutie / Anotácia:

Okno zahrnuje rám s horným členom (6), spodným členom (7) a dvoma bočnými členmi (4, 5), ktoré sú navzájom spojené v rohových spojoch, a viaceré montážne konzoly (10). Bočné členy a horný a spodný člen rámu v namontovanej polohe okna prebiehajú v podstate rovnobežne s krokvovými prvkami (2) a latkovými prvkami (3, 8, 9) v strešnej konštrukcii. Každá montážna konzola (10) zahrnuje prvú ramenovú časť (11) na spojenie so susediacim rámovým členom...

Polohovací prvok k polohovo presnému vzájomnému vyrovnaniu prefabrikovaných stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12093

Dátum: 18.07.2007

Autori: Dennert Veit, Dennert Frank

MPK: E04B 2/02, E04B 1/48

Značky: vzájomnému, prefabrikovaných, polohovo, stavebných, prvok, dielcov, přesnému, vyrovnaniu, polohovací

Text:

...takže pás maltového loža nie je vytlačovaný k strane, ale stále vykazuje požadovanúhrúbku odpovedajúcu výške distančného prídržného taniera.Úhrnom môžu byt stavebné prvky vyrovnané za použitia polohovacích prvkov podľa vynálezu nanajvýš účelne a polohovopresne usadené, pričom budú dalej zmienené opatrenia, 3 EP 1 892 348 B 1s ktorých pomocou sú usadzovacie pohyby stavebných dielcovVýhodné uskutočnenia polohovacích prvkov sú uvedenéPrehľad...

Kotva do hermetickej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4541

Dátum: 03.08.2006

Autori: Švolík Cyril, Kabina Gabriel

MPK: F16B 13/00, E04B 1/48, G21C 17/017...

Značky: hermetickej, kotva, stěny

Text:

...sú opatrené tlakovacim nástavcom, cez ktorý sa dopravuje tlakovacie médium do kontrolného objemu. Tlakovací nástavec sa uzatvorí zátkou s tesnenim . Skúšky je možné vykonať lokálne bez tlakovania celých oddelených objemov. Ku kontrolovanému objemu je možné pripojit tlakovacie a meracie prostriedky a tesnost zvarových spojov monitorovať on line.Prehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho...

Držiak izolačnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284501

Dátum: 15.04.2005

Autori: Berg Ralph, Frischmann Albert, Semmler Markus

MPK: E04B 1/48, E04B 1/49, E04B 1/74...

Značky: držiak, hmoty, izolačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutý držiak izolačnej hmoty na upevňovanie dosky z izolačnej hmoty, ktorý sa skladá z pridržiavacieho taniera a dutého drieku. Kvôli umožneniu bezproblémovej a kontrolovanej montáže držiaka izolačnej hmoty je v držiaku izolačnej hmoty aretovaný nárazový čap (5), ktorý pri šírení nárazovej energie posúva klin (3) do rozpínacej oblasti (12) a rozširuje ju. Žiaduce rozopretie držiaka izolačnej hmoty je zaručené, ak je nárazový čap (5) v...

Stavebná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3590

Dátum: 11.09.2003

Autor: Růžička René

MPK: E04B 1/41, E04B 1/48

Značky: kotva, stavebná

Text:

...jadrom a dvoma krídelkami sa zasunie do zárezu a vrtu uskutočneného v pozdĺžncj ose závitovej tyčoviny 8 urobí sa pozdĺžny zvar. Zvar sa urobi napríklad v ochrannej atmosfére argónu, aby nedošlo k prehriatiu profilu prútu, čim by došlo k zníženiu jeho pevnostných charakteristík. Stavebná kotva sa dá kolmo alebo pod uhlom vlepiť do stavebnej konštrukcie, keď jej časť výstuže v tvare skrutkovice s prierezom s kruhovým jadrom a dvoma krídelkami...

Viacúčelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3371

Dátum: 03.12.2002

Autor: Švaniga Jiří

MPK: E04B 1/21, F16B 2/00, E04B 1/48...

Značky: viacúčelová, spojka

Text:

...vybaveným sústavou súosových kužeľových až valcových plôch, pričom tieto majú pri oboch spojovacich prvkoch dvojice rovnaký rozmer a tvar ale opačnú orientáciu (pozitivnu a negatívnu). Oba z dvojice prvkov viacúčelovej spojky je pre účely upevnenia na spájané nosníky pripadne upraviť ohnutím okraja alebo tvarovým prispösobenim časti jedného z prvkovdvojice tvaru sústavy súosových kužeľových až valcových plôch. Pri montáži sa potom oba...

Kotva na sanáciu keramzitobetónových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2722

Dátum: 11.12.2000

Autor: Velko Miroslav

MPK: E04B 1/48, F16B 13/04

Značky: kotva, panelov, keramzitobetónových, sanáciu

Text:

...bližšie objasnené pomocou výkresov na ktorých je na obr. l znázornená kotva v bočnom pohľade a na obr. 2 je znázomený rez železobetónovou nosnoustenou a keramzitobetónovým obvodovým panelom a s umiestenou kotvou cez tieto panely.Kotva na sanáciu keramzitobetónových obvodových panelov Q, podľa obr. l pozostávazo skrutky 1 , na výrobu ktorej je výhodné použiť materiál napríklad 11 216, s priemerom 20mm, ktorá je na jednom konci opatrená...

Narážacia rozpínacia hmoždinka na ukotvenie vo valcovej vyvŕtanej diere

Načítavanie...

Číslo patentu: 278472

Dátum: 06.04.1994

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/12, E04B 1/48

Značky: valcovej, rozpínacia, diere, vyvŕtanej, narážacia, ukotvenie, hmoždinka

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka je tvorená rozťahovacím tŕňom (4) a driekom (12) s dutým rozperným puzdrom (1), ktorého jeden koniec je vybavený dutou valcovitou upevňovacou časťou (2) s vnútorným závitom a druhý koniec prstencovitým nákružkom (10) s obvodovým ostrím (11). Rozťahovací tŕň (4) je tvorený valcovitou časťou a kužeľovitým nadstavcom (5). Vnútorný i vonkajší povrch rozperného puzdra (1) i kužeľový nadstavec (5) sa smerom k čelnej strane (13) príchytky...

Skládací prostorová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239623

Dátum: 16.03.1987

Autori: Jeništa Václav, Dvorský Pavel, Janů Karel, Staoka Karel

MPK: E04B 1/48

Značky: prostorová, buňka, skládací

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že každá vertikální stěna je ze dvou rozdílně velkých dílů, kde menší díly vertikálních stěn jsou se stropní a podlahovou stěnou spojeny pevné a jejich větší díly se stropní a podlahovou stěnou klouby.Výhodou skládací prostorové buňky podle vynálezu je to, že při jejím složení doléhá stropní a podlahová stěna na menší díly vertikálních stěn, které tak vytvářejí rozpěrné sloupky a větší díly vertikálních stěn...