E04B 1/38

Kotevný prvok na dodatočné ukotvenie lodžiovej steny a predsadená lodžia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6833

Dátum: 02.07.2014

Autori: Cupal Roman, Červenka Leoš, Ficenec Jan

MPK: E04B 1/38, E04B 1/41, E04G 23/02...

Značky: stěny, prvok, ukotvenie, predsadená, dodatočné, lodžia, lodžiovej, kotevný

Text:

...klznej roznášacej dosky kotevného prvku podľa technického riešenia V čelnom pohľade a na obr. 9 B je to isté uskutočnenie klznej roznášacej dosky V bočnom pohľade.Na obr. l až 4 je príklad uskutočnenia predsadenej lodžie, ktorej lodžiová stena lje dodatočne ukotvená pomocou dvoch kotevných prvkov podľa technického riešenia.Oba výškovo presadené (pozri obr. l, 3 a 4) kotevné prvky sú identické a sú tvorené oceľovým kotevným L-profilom l,...

Dvojplášťový stavebný konštrukčný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6166

Dátum: 04.06.2012

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04B 1/38, E04B 2/28, E04B 1/10...

Značky: stavebný, dvojplášťový, systém, konštrukčný

Text:

...znázorňuje príečny rez konšt 1 ukčným díelcom s dvomi doskovými plášťovými prvkami navzájom Spojenými priečnymi spojovacimi segmentmiobr. 3 znázorňuje rez priečnym spojovacím segmentom s drážkami a zodpovedajúcimi rybinovými čapmiobr. 4 znázorňuje pozdĺžny rez dvojplášťovej konštrukcie steny s usporiadaním príečnych spojovacích segmentov (preväzovanie vrstiev)obr. 5 znázorňuje časť pôdorysu rohového spojenia dvojplášťovej konštrukcie steny s...

Ukotvenie lodžie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4449

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mikulík Jaroslav

MPK: E04B 1/38, E04G 23/02

Značky: lodžie, ukotvenie

Text:

...viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robit problém dimenzovanie takejto konštrukcie a vhodná voľba jeho materiálov a detailných konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade...

Všesmerová spojovacia kocka stavebnicového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4269

Dátum: 06.10.2005

Autori: Bartoš Marián, Arnold Augustín

MPK: E04B 1/38

Značky: všesmerová, systému, spojovacia, kocka, stavebnicového

Text:

...obrázku 1 je znázomený portálový stavebnicový stožiar, V ktorom je použitá pôvodná spojovacia kocka. Podobne na obrázku 2 sú príklady riešenia jednodriekových stavebnicových stožiarov s pôvodnou spojovacou kockou,ktorá je samostatne znázomená na obrázku č. 3. Šípkami sú vyznačené možnosti pripojenia spojovacej kocky k základnému modulu stavebnicového systému.Obrázok 4 znázorňuje všesmerovú spojovaciu kocku stavebnicového systému,...

Nosná konštrukcia presklenej steny alebo presklenej strechy zo sklených panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284560

Dátum: 27.05.2005

Autor: Fischer Klaus

MPK: E04B 1/32, E04B 1/58, E04B 1/38...

Značky: střechy, sklených, panelov, presklenej, stěny, konštrukcia, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná konštrukcia presklenej steny alebo presklenej strechy zo sklených panelov (56) zahŕňajúca množinu prútov (12 - 22) spojených dohromady v aspoň jednom spoji (10) pomocou skrutkového spojenia. Prúty (12 - 22) na seba dosadajú svojimi koncovými oblasťami (28), každý cez najmenej jednu koncovú plôšku (30, 32). Koncové oblasti (28) prútov (12 - 22), ktoré zasahujú do spoja (10), majú výšku menšiu než je výška (15) zostávajúcej časti prúta (12...

Spoj kompozitového plášťa mobilnej bunky s podlahou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3875

Dátum: 07.07.2004

Autori: Švec Jiří, Mindl Karel, Nétek Václav, Klíma Ladislav

MPK: E04B 1/61, E04B 1/38, E04H 1/12...

Značky: plášťa, buňky, podlahou, mobilnej, kompozitového

Text:

...a montáž k podlahe možno vykonať na mieste. V dôsledku toho nie je nutné mať v zálohe celú zmontovanú bunku, ale stačí vždy dopravit potrebný diel. Na holý rám možno pripevnit akýkoľvek iný materiál,napr. plachtu, čim vznikne dočasná ochrana proti poveternostným podmienkam. Na oceľový rám je možno zabudovat zariadenie na výrobu energie solámej i veternej. Tieto prídavné zariadenia možno potom kedykoľvek odmontovať a uviest bunky k...

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3606

Dátum: 11.09.2003

Autor: Sládek Dušan

MPK: E04B 1/26, E04B 1/38

Značky: spojovací, prvok

Text:

...°.Na obr. l a 2 je zobrazený príklad uskutočnenia spojovacieho prvku pre rohový spoj dvoch trámov 5. Spojovací prvok má driek l ohnutý do pravého uhla a na oboch koncoch má axiálne prestaviteľnú zarážku 2.V uskutočnení na obr. l a 2 je axiálne prestaviteľná zarážka 2 tvorená na tento účel najbežnejšim prostriedkom ato maticou 4, naskrutkovanou na príslušnom vonkajšom závite 3, ktorýje vytvorený na oboch koncoch drieku l. Ide teda o...

Prírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4917

Dátum: 16.05.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: E04H 12/00, E04B 1/38, F16B 11/00...

Značky: přírubový

Text:

...materiálu zahriatím poskytuje, prirodzene, aj výhody pri demontáži, keď napr. jednotlivé sekcie veže majú byť opäť od seba navzájom oddelené. Po uvoľnení skrutkových spojov, ktoré spôsobujú Silové spojenie, je materiál opäť zahriaty, jehoviskozita klesne a sekcie veže sa dajú bez problémov oddeliť.0015 Predovšetkým je poskytnuté minimálne jedno jednostranné povrstvenie vrstvy príp. segmentov vrstvy lepidlom. Tým sa dajú segmenty vrstvy...

Spôsob spájania doskovitých drevných materiálov chemickým nitovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278753

Dátum: 04.02.1998

Autori: Mackuliak Vladimír, Repka Peter, Šteller Štefan

MPK: E04B 1/26, E04B 1/38, E04B 1/58...

Značky: drevných, materiálov, spôsob, doskovitých, nitovaním, spájania, chemickým

Zhrnutie / Anotácia:

Drevené lamely sa bodovo po celej ploche navŕtajú priečnymi otvormi s priemerom 5 až 30 mm, povrchovo sa upravia proti vlhkosti a/alebo horľavosti. Následne sa vysušia a zložia do súboru. Potom sa chemicky znitujú pomocou roztavených syntetických živíc pri teplote 150 až 250°C, lisovacím tlakom 20 až 60 MPa. Do priečnych otvorov je možné zanitovať drevené, hliníkové alebo syntetické spojky.

Kovová stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1512

Dátum: 04.06.1997

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47B 57/00, A47B 3/14, E04B 1/344...

Značky: kovová, stavebnica

Text:

...riešenia a ktorý pozostáva z kĺbov l, na ktoré sú pripevnené líneáme prvky 2, ktoré môžu byt rôznej dlžky a nivelizačné prvky 1, a z výplňových plošných prvkov i, ktoré vyplňujú plochy ohraničené lineámyrni prvkami a z doplnkových prvkov à ako napr. madla, ozdobného ukončovacieho prvku a/alebo zábradlia LL, so zábradlovou tyčou 30 a zábradlovým stĺpikom 29.Na obraze 2 je znázomený kĺb j, ktorý pozostáva z manžety Q, opatrenej...

Plošný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1388

Dátum: 05.02.1997

Autor: Filgas Josef

MPK: E04B 1/38

Značky: plošný

Text:

...znázornený plošný spoj kovového svislého profilu podľaKolmý spoj podľa technického riešenia v konkrétnom príkladepodľa obr.1 pozostáva zo zvislého profilu (1) tvoreného základnýmobdĺžnikovým profilom z oceľového plechu hrúbky 5 mm, v tvare roztvoreného profilu tvaru U, o rozmeroch 300 x 70 mm s kolmo von roztvorenými dvomi bočnými krídlami zvislého profilu g o šírke 50 mm a kovového roztvoreného pozdĺžného profilu § tvoreného základným...

Ukotvovací čap na ukotvenie prostredníctvom spojovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280863

Dátum: 08.05.1996

Autori: Haug Willi, Hein Bernd

MPK: E04B 1/38, F16B 13/14

Značky: prostredníctvom, spojovacej, ukotvenie, ukotvovací, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ukotvovacieho čapu (1b) s blokovacími prvkami usporiadanými na časti jeho plášťovej plochy, ktorá má na prednom konci miešaciu hlavu (3b) vybavenú špičkou (6). Plášťová plocha miešacej hlavy (3b) má prstencovito usporiadané a radiálne odstávajúce výstupky (7), ktoré sú proti sebe usporiadané v odstupoch po obvode i v smere osi. Pri zavádzaní ukotvovacieho čapu (1b) zarážaním umožňuje miešacia hlava (3b) premiešanie spojovacej...

Spoj s posuvným tŕňom na zaliatie do betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 936

Dátum: 14.09.1995

Autor: Erb Anton

MPK: E04B 1/38, E04B 1/41, F16B 17/00...

Značky: zaliatie, posuvným, betonů, tŕňom

Text:

...v betóne, ale naopak spôsobuje - podobne ako konvenčná armovacia štruktúra zosilnenie. Vo všetkých prípadoch dostatočné rozdelenie zaťaženia sa dosahuje pri faktore minimálne 3,5 (namiesto iba 2.5). Tento určuje okrem iného dobrý pomer povrchu rozdeľovačaVýhodné je, ak rúrkovitý rozdeľovač zaťaženia má v stenách odvzdušňovacie otvory na vylievanie súčastí. Tieto zabraňujú, aby pri betónovanĺ vznikli vo vnútornom priestore akékoľvek vzduchové...

Mobilný domček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 667

Dátum: 07.12.1994

Autor: Khol Jiří

MPK: E04C 2/10, E04B 1/343, E04B 1/38...

Značky: domček, mobilný

Text:

...peny opláštenej bezazbestovými Cementovláknitými doskami zo zmesi cementu. perlitu, buničiny, poly propylénového vlákna a vody.Z hľadiska priaznivého rozloženia sil je výhodné, keď sú oceľové struny uložené V stenových sendvičových prvkoch, ktoré sú umiestnené v tretinách pozdĺžnych stien.Pre ľahké spojovanie sú sendvičové prvky na stykových plochách striedavo vybavené perom a drážkou, ktoré sú buďspojené niektorým známym typom zámku....

Stavebná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 233

Dátum: 09.09.1993

Autor: Matolín Radim

MPK: E04B 1/38

Značky: konštrukcia, stavebná

Text:

...a ďalšími nad nimi umiestnenými obvodovými sendvičovými dielcami. Tepelná izolácia obvodového plášťa budovy plynule nadväzuje od rámu prestupových otvorov prekladov, spojom so stropným dielcom v príslušnom osadeni a ďalším nad spojom umiestneným obvodovým sendvičovým dielcom. Súčasne sú zabezpečenépotrebné statické vlastnosti spoja.Prehlad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr.1...

Drevený rám s oceľovými tiahlami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237886

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šteller Štefan, Bašista Andrej

MPK: E04B 1/38

Značky: tiahlami, ocelovými, výroby, spôsob, dřevěný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie tuhej rámovej konštrukcie prenášajúcej ohybové momenty a sily, bez zosilňovania zvislice a priečky rámu v mieste spoja. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne vsunutím nahriateho oceľového tiahla do drážok, ktorými sú opatrené zvislice i priečky rámu. Po ochladení tiahla a vyvodení pnutia vzniká predpätie zabezpečujúce tuhý spoj.