E04B 1/343

Stavba zo snehu a/alebo ľadu a spôsob jej realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6757

Dátum: 06.05.2014

Autor: Bartko Juraj

MPK: E01H 4/00, E04B 1/00, E04B 1/02...

Značky: realizácie, stavba, spôsob, sněhu, ľadu

Text:

...spôsobom - suchým ľadom alebo dusíkom počas času údržby objektov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázornený nákres stavby.Stavba obsahuje aspoň jeden objekt l a jeho vstup ą, kde v prípade dvoch a viac objektov l sú tieto objekty l prepojené prechodmi g. V najvyššom bode každého objektu l je vybudovaný vetrací otvor í na regulovaný odvod ohriateho vzduchu z objektu l. Steny, strop, nosné prvky objektu l, vstupy g a...

Výcvikový trenažér, hlavne na výcvik vojakov, policajtov a záchranárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6080

Dátum: 03.04.2012

Autori: Kubálek Ladislav, Olexík Slavomil, Jaroš Vladimír

MPK: E04B 1/343, A63B 17/00, A63B 9/00...

Značky: trenažér, výcvik, vojakov, hlavne, výcvikový, záchranárov, policajtov

Text:

...g, ktorá je otvorená do troch strán výcvikovej budovy l, čo umožňuje nástupy a výstupy cvičencov zo všetkých strán výcvikovej budovy l. Po stranách má terasa § istiace body 2 vo forme štandardných oceľových rúrok a oceľových ôk.Strecha 2 výcvikovej budovy l je tvorená z jednej časti rovnou strechou a z druhej častí polovicou sedlovej strechy. Plochá strecha obsahuje výcvikový stropný otvor a sedlová strechaje vybavená strešným oknom,ktorým...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287213

Dátum: 25.02.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/02, E04B 2/04, E04B 1/343...

Značky: stavebná, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4533

Dátum: 03.08.2006

Autor: Reis Jozef

MPK: E04B 1/343, E04H 1/12, E04H 17/16...

Značky: prvkov, sústava, stavebnicových

Text:

...rám 1.1 má na pravej strane umiestnené spojovacie elementy 1.4 a na pravej strane spojovacie kolíky 1.5. Výplň 1.3 je z kovového alebo plastového materiálu.Na obr. 2 je znázomený stavebnicový prvok 2 pre elimináciu terénnych nerovnosti v rovnakom prevedení ako u základného stavebnicového prvku 1, pričom odlišnosť spočíva v umiestnení dvojice spojovacich elementov 2.4 na pravej strane obvodového rámu 1.1 (2.1) a na jeho druhej strane...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4047

Dátum: 03.01.2005

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/02, E04B 1/343...

Značky: stavebná, zostava

Text:

...zakončovacieho puzdra,obr. 8 - predstavuje stavebnú zostavu stavebných dielcov v rozloženom stave nad sebou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStavebná zostava (obr. 8) je zložená zo stavebných dielcov 1 (obr. l, 2, 3, 4) a spojovacich tyčí 3 (obr. 5) s obojstrannými spojovacími matícami 9 (obr. 6). Stavebný dielec 1 je vyhotovený v tvare kvádra a má na prednej stene 10 a zadnej stene 11 vytvorenú hladkú plochu. V telese kvádra sú...

Rozoberateľná rámová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2215

Dátum: 12.07.1999

Autor: Sameliak Ján

MPK: E04B 1/343

Značky: rozoberateľná, konštrukcia, rámová

Text:

...umožňuje jednoduchú montáž a demontáž rámovej konštrukcie.Z praktického hľadiska je výhodné, ak manipulačné otvory majú kúželové zapustenie a aj hlava manipulačnej skrutky je taktiež kúželová.Druhé profily sú V rámovej konštrukcii uložené vždy horizontálne, sú s výhodou tieto opatrené lištami tvaru U alebo L. Tieto lišty sú určené na osadenie priehľadných aleboVýhody rozoberateľnej rámovej konštrukcie podľa technického riešenia spočivajú...

Konštrukčný prvok obytnej bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2116

Dátum: 13.04.1999

Autor: Zemljič Helmut

MPK: E04B 1/343

Značky: konštrukčný, obytnej, prvok, buňky

Text:

...dvoch alebo aj troch obytných buniek do viacposchodovej stavby. Pochopiteľne tento variant má stále vyššie uvedenú nevýhodu čo sa týka dopravy a skladovania.Obytné bunky tretej skupiny sú nesmierne prítažlivé, aspoň na prvý pohľad, pretože je možné vyhnút sa mnohým problémom spojeným s dopravou a skladovaním, ak nie sú v použití. To môže byt výhodné zvlášt v prípadoch veľkých skladov buniek u spoločností, ktoré ich prenajímajú (napríklad na...

Prefabrikovaný garážový box z plošných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 912

Dátum: 09.08.1995

Autor: Macek Miroslav

MPK: E04B 1/343, E04H 6/02

Značky: prefabrikovaný, garážový, panelov, plošných

Text:

...dosiek alebo monolitického nadbetónovania.V nepravidelných pôdorysoch je tento priestor prekrytý monolitickou doskou.Prehľad obrázkov Technické riešenie je bližšie objasnené na priložených obrázkoch. 0 br.1 - znázorňuje zostavu prefabrikovaného garážového boxuz jednotlivých prvkov - pôdorys Obr.1 a - znázorňuje prefabrikovaný garážový box v reze A-A0 br.2 - znázorňuje prefabrikovaný garážový box v reze B-BObr.3 - znázorňuje stenové panely...

Mobilný domček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 667

Dátum: 07.12.1994

Autor: Khol Jiří

MPK: E04B 1/38, E04C 2/10, E04B 1/343...

Značky: mobilný, domček

Text:

...peny opláštenej bezazbestovými Cementovláknitými doskami zo zmesi cementu. perlitu, buničiny, poly propylénového vlákna a vody.Z hľadiska priaznivého rozloženia sil je výhodné, keď sú oceľové struny uložené V stenových sendvičových prvkoch, ktoré sú umiestnené v tretinách pozdĺžnych stien.Pre ľahké spojovanie sú sendvičové prvky na stykových plochách striedavo vybavené perom a drážkou, ktoré sú buďspojené niektorým známym typom zámku....

Mobilní skladištní buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 276958

Dátum: 14.10.1992

Autor: Soldán Leoš

MPK: E04H 1/12, E04B 1/343, E04B 7/16...

Značky: buňka, mobilní, skladištní

Mobilný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 278433

Dátum: 15.09.1991

Autor: Bersani Pierre

MPK: E04B 1/344, B60P 3/34, E04B 1/343...

Značky: mobilný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný kontajner (1) obsahuje vzájomne spojené konštrukčné steny tvorené podlahou (27), zadnou stenou (6), stropom (3) a bočnými stenami (5, 7) a aspoň jedným sklopným panelom (4) otočne usporiadaným medzi zatvorenou polohou, v ktorej tvorí aspoň jednu konštrukčnú stenu, a medzi otvorenou polohou, v ktorej je vyklopený smerom von, a ďalej obsahuje aspoň jednu vnútornú konštrukciu (11) obsahujúcu predný vnútorný panel (13), ktorý je umiestnený...

Přenosná stavební konstrukce pro vytváření budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261861

Dátum: 10.02.1989

Autor: Fagnoni Giovanna

MPK: E04B 1/343

Značky: stavební, konstrukce, vytváření, prenosná, budov

Text:

...podelných nosných stěn 3 .a které je možno otočit o 90 ° směrem ven, takže potom svirají s podélnými nosnými stěnami 3 pravý úhel. Vedle štítových otočných stěnových dílců 30 jsou v postrannim prostoru uloženy výktlopné střeš 2 61 a a 1 iní dílce 34, připojené střešními vodorovnými klouby 36 ke střešnímu dílu 14 V malém odstupu od jeho podélného okraje. K podélnýim oklrajům podlahy 9 jsou podlahovými vodorovnými klouby 38 pripojeny...

Pojazdná oblúková hala

Načítavanie...

Číslo patentu: 242302

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eernohorský Vladimar

MPK: E04B 1/343

Značky: oblúková, pojazdná

Text:

...výkresoch, kde na obr. 1 je bočný pohlad na podvozok s pojazclnými valcami, na obr. 2 je priečny rez podvozkom,na obr. 3 je pohlad na pôdorys samostatného modulu, na obr. 4 je priečny rez pojazdnej oblúkovej haly, na obr. 5 je bokorys pojazdnej oblúkovej haly s rúrkovou konštrukciou a s oblúkom vytvoreným z vlnitej kovovej krytiny, na obr. 6 je celkový pohlad na pojazdnú oblúkovú halu, na obr. 7 je detailný pohlad na pojazdný valec a na...