E04B 1/26

Drevený montovaný skelet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7383

Dátum: 01.03.2016

Autor: Džuppa Ondrej

MPK: E04B 1/26

Značky: dřevěný, skelet, montovaný

Text:

...prvkov, založenia objektu a spájania jednotlivých prvkov. Pre príklad uskutočnenia technického riešenia sme zvolili kompaktný pôdorysný modul 24. Technické riešenie je nasledovné závitové tyče vybavené maticami s podložkami Q sú osadené do predvŕtaných otvorov v podstave skeletu zloženého z pozdĺžnych hranolov l a priečnych hranolov 2, ktorá je zoskrutkovaná na rovnej ploche. Následne je celá podstava osadená do predpripravených otvorov v...

Obytná stavba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5524

Dátum: 07.09.2010

Autori: Spusta Antonín Bohumil, Malhocká Lenka

MPK: E04H 1/02, E04B 2/70, E04B 1/26...

Značky: stavba, obytná

Text:

...základovej dosky 3.Strecha 6, ktorá po celom svojom obvode presahuje obvodovú stenu obytnej stavby 1, je samostatná a je vytvarovaná ako časť, ideálne ako jedna štvrtina povrchu gule. Typ použitej strešnej krytiny je v podstate ľ bovoľný a je obmedzený iba relatívne veľkou krivosťou strechy 6, prípadne aj estetickým vzhľadom materiálov obvodovej steny obytnej stavby 1.Vnútorná dispozícia obytnej stavby 1 podľa technického riešenia je...

Konštrukčné osadenie stien drevostavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5478

Dátum: 07.06.2010

Autor: Jelšík Miroslav

MPK: E04B 2/56, E04B 1/26, E04B 2/70...

Značky: osadenie, stien, konštrukčné, drevostavby

Text:

...pričom čelné spoje dvojíc susednýchdrevených hranolkov sú voči sebe posunuté o 20 až 80 dĺžky použitého dreveného hranolka. Veľkou nevýhodou je však dlhá doba výroby a vysoká cena takto vyrobených zrubových panelov a drevostavieb.Ďalej je známe i konštrukčné osadenie stien drevostavby podľa patentu US 3 466 821, kde sú steny drevostavby v rohových Zámkoch axiálne upevnené oceľovou kotvou, ktorá je zakrytovaná z vonkajšej strany...

Spojovacie teleso najmä na spojenie dvoch drevených konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13680

Dátum: 16.02.2009

Autor: Heitz Walter

MPK: F16B 12/22, E04B 1/26, E04B 1/61...

Značky: najmä, konštrukčných, dřevěných, spojenie, částí, dvoch, spojovacie, těleso

Text:

...stredom spojovacieho telesa 10. Toto má za následok, že dve totožné spojovacie telesá 10 možno zostaviť tak, že vytvárajú takmer kompaktný kváder so zaoblenými rohmi.0013 Na lepšie upevnenie na drevenú konštmkčnú časť má spojovacie teleso 10 upevňovacie tŕne 36 vyčnievajúce z dosadacej plochy 14. Okrem toho má dosadacia plocha 14 zdrsnené časti 38 plochy. Ďalej sú cez ramená 20 podkovy vyvŕtané dalšie bočné uchytávacie kanály 40, ktoré...

Rámy pre budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10184

Dátum: 16.03.2006

Autor: Wolf Johann

MPK: E04B 1/26, E04B 1/24

Značky: budovy, rámy

Text:

...prvkov rámu usporiadané aj vzpery orientované šikmo voči zvislým podperám. Pritom je výhodné, keď sú tieto šikmo orientované vzpery usporiadané v rohových oblastiach rámov podľa vynálezu. Vzpery sú s výhodou orientované tak, že sú usporiadané medzi zvislými podperami usporiadanými v oblasti rohov rámu podľa vynálezu, a sú voči zvislým podperám rámu podľa vynálezu, usporiadaným v oblastirohu, orientované tak, že prebiehajú šikmo hore.Forma...

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3606

Dátum: 11.09.2003

Autor: Sládek Dušan

MPK: E04B 1/26, E04B 1/38

Značky: spojovací, prvok

Text:

...°.Na obr. l a 2 je zobrazený príklad uskutočnenia spojovacieho prvku pre rohový spoj dvoch trámov 5. Spojovací prvok má driek l ohnutý do pravého uhla a na oboch koncoch má axiálne prestaviteľnú zarážku 2.V uskutočnení na obr. l a 2 je axiálne prestaviteľná zarážka 2 tvorená na tento účel najbežnejšim prostriedkom ato maticou 4, naskrutkovanou na príslušnom vonkajšom závite 3, ktorýje vytvorený na oboch koncoch drieku l. Ide teda o...

Spôsob spájania doskovitých drevných materiálov chemickým nitovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278753

Dátum: 04.02.1998

Autori: Repka Peter, Šteller Štefan, Mackuliak Vladimír

MPK: E04B 1/38, E04B 1/26, E04B 1/58...

Značky: spájania, chemickým, spôsob, materiálov, nitovaním, drevných, doskovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Drevené lamely sa bodovo po celej ploche navŕtajú priečnymi otvormi s priemerom 5 až 30 mm, povrchovo sa upravia proti vlhkosti a/alebo horľavosti. Následne sa vysušia a zložia do súboru. Potom sa chemicky znitujú pomocou roztavených syntetických živíc pri teplote 150 až 250°C, lisovacím tlakom 20 až 60 MPa. Do priečnych otvorov je možné zanitovať drevené, hliníkové alebo syntetické spojky.

Skeletová konštrukcia stavebného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 925

Dátum: 09.08.1995

Autor: Füredi Ján

MPK: E04B 1/26, E04H 1/02, E04B 1/10...

Značky: stavebného, konštrukcia, skeletová, objektu

Text:

...konštrukcie môže byť čiastočne,alebo úplne prestropená.Fasádny plášť stavebného objektu je možné následne vytvoriť buď murovaný, alebo napríklad s využitím sendvičových panelov z dreva, alebo na- báze dreva. Rovnako strešný plášť môže byť vyhotovený z rôznych druhov krytín a podhľadov. Ostatné časti stavby, ako podlahy, izolácie,výplne otvorov, kompletizačné konštrukcie a podobne, majú obvykle vyhotovenie.Členenie vnútorného priestoru...

Zostavná konštrukcia rodinného domu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 310

Dátum: 08.12.1993

Autor: Kerekeš Richard

MPK: E04B 1/10, E04B 1/26, E04B 1/14...

Značky: rodinného, konštrukcia, zostavná

Text:

...podlažnosťou. Obr. 3 znázorňuje priečny rez prízemného rodinného domu a obr. 4 pozdlžny rez rôznopodlažného rodinného domu. Na obr. 5 je znázornený pôdorys prizemného rodinného domu, na obr. 6 pôdorys rodinného domu s rôznou podlažnosťou a obr. 7 znázorňuje v reze skladbu dvojplášťovejZostavná konštrukcia rodinného domu podľa obr. 3 pozostáva z obvodového dreveného skeletu l, ukotveného kotevnými skrutkami v základovej konštrukcii, ktorý je...