E04B 1/18

Motorické polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7483

Dátum: 01.07.2016

Autori: Grman Martin, Kabát Matej, Macejka Martin

MPK: E04B 1/18, B65G 41/00, A63G 21/02...

Značky: zariadenie, polohovacie, motorické

Text:

...polohovacieho zariadenia je vybavený pohonom na ovládanie horizontálneho a rotačného pohybu nadstavca.Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že kolíska polohovacieho zariadenia je vybavená pohonom na ovládanie kývavého pohybu kolísky.Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že rameno polohovacieho zariadenia je vybavené pohonom na ovládanie kývavého pohybu ramena.Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že...

Polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7481

Dátum: 01.07.2016

Autori: Kabát Vojtech, Macejka Martin, Grman Martin

MPK: A63G 21/02, B65G 15/02, B65G 41/00...

Značky: polohovacie, zariadenie

Text:

...segmentov priestorovo tvarovaných dráh s rovinnou platňou kolísky.Vzhľadom na uvedené vznikla úloha hľadať také riešenie konštrukcie polohovacieho zariadenia, ktoré umožní pri výrobe extrémne skrútených priestorovo tvarovaných dráh vychýliť rameno určené na uloženie priestorovo tvarovaného pozdĺžneho prvku o požadovaný uhol, bez vzniku kolízie priestorovo tvarovaného pozdĺžneho prvku s touto platňou. Ďalšou úlohou bolo zvýšiť produktivitu...

Multiporézna hybridná konštrukcia obvodovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6989

Dátum: 04.12.2014

Autor: Macík Ignác

MPK: E04B 2/56, E04B 1/18

Značky: hybridná, stěny, konštrukcia, obvodovej, multiporézna

Text:

...murivo vytvorené murovaním z tvámic z pórobetónu s poréznosťou minimálne 90 objemových.Na obrázku 2 je znázomený čelný pohľad na výplňové a tepelnoizolačné murivo vytvorené murovaním zNa obrázku 3 je znázomený rez výplňovým a tepelnoizolačným murivom vytvoreným murovaním z tvárnic z pórobetónu s poréznosťou minimálne 90 objemových na vyrovnávaciu hmotu na základovú konštrukciu.Multiporézna hybridná konštrukcia obvodovej steny...

Stavebný systém, najmä pre obytné budovy a spôsob výstavby budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6574

Dátum: 04.11.2013

Autori: Konczer Jozef, Potásch Tomáš, Szabó Ernest, Lukovics Július

MPK: E04B 1/18, E04B 2/28, E04B 1/20...

Značky: najmä, budovy, výstavby, systém, budov, stavebný, obytné, spôsob

Text:

...z dvoch vrstiev platní. Medzi nimi môže byť vložená fólia na zvýšenie akustického útlmu alebo môžu byť tieto dve vrstvy oddelené medzerou určenou na uloženie elektrických,vodovodných alebo kanalizačných inštalácií. Takéto dutiny potom zjednodušujú ukladanie inštalácií, v princípe je však možné do platní vytvárať aj klasické drážky na uloženie vedení.S rovnakým cieľom môžeme na vonkajšom obvodovom múre zjeho vnútomej strany položiť...

Zariadenie na polohovanie priestorovo tvarovaných profilov a spôsob polohovania s ním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287777

Dátum: 24.08.2011

Autori: Baranovič Ján, Kabát Vojtech, Pašák Jozef

MPK: E04B 1/18, A63G 21/18

Značky: polohovania, profilov, polohovanie, zariadenie, spôsob, tvarovaných, priestorovo

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na polohovanie je vhodné najmä na nastavenie prvkov priestorovo tvarovaných dvoj-, troj-, resp. štvorprofilových dráh, ktorých tvar je zadaný priestorovými súradnicami. Pozostáva z pevného stĺpa (1) s výstupným nadstavcom (2) a dosky (6), na ktorej je otočne prichytená kolíska (9) s výklopným ramenom (12), zameriavacími terčíkmi (14, 15, 16, 17) a podperou (18). Polohovanie sa výhodne používa pomocou zostavy zostavenej z minimálne...

Zariadenie na polohovanie priestorovo tvarovaných profilov a spôsob polohovania s ním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5412

Dátum: 07.04.2010

Autori: Kabát Vojtech, Pašák Jozef, Baranovič Ján

MPK: E04B 1/18, A63G 21/00

Značky: spôsob, polohovania, priestorovo, polohovanie, tvarovaných, zariadenie, profilov

Text:

...a osi pohybov sa pretínajú v jednom priesečníku v strede dráhy profilov.Spôsob polohovania dráh zariadení sa s výhodou vykoná tak, že sa zariadenia uložia do sústavy minimálne troch zariadení na polohovanie priestorovo tvarovaných profilov, umiestnených za sebou v smere profilov,ktorých tvar je zadaný priestorovými súradnicami.Výhodou zariadenia na polohovanie je jeho kompaktnosť, univerzálnosť, rýchla nastaviteľnosť, veľká presnosť...

Stavebnicová samonosná multifunkčná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 511

Dátum: 06.07.1994

Autori: Rosa Július, Grom Ivan

MPK: E04B 1/18, E04H 7/28

Značky: stavebnicová, samonosná, multifunkčná, konštrukcia

Text:

...pridať potrebný počet dosiek. Je to napriklad v prípade kompostérov alebo sil. keď kvôli lepšiemu odoberaniu materiálu možno vybrat spodnú doskubez toho, aby museli byť vybrané ďalšie.Popisované technické riešenie umožňuje vyrábať stavebni cové samonosné multifunkčné konštrukcie z dvoch základných dielov a iba malými obmenami vo veľkosti, v tvare drážok, prí~ padne ich uhle voči hranám hranolov vytvárať veľké množstvo rôznych...