E04B 1/02

Kruhová stajňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7090

Dátum: 01.04.2015

Autori: Kordík Josef, Černá Daniela, Vokáč Ivan, Zink Vojtěch, Stanek Stanislav, Doležal Oldřich

MPK: A01K 1/08, E04B 1/02

Značky: kruhová, stajňa

Text:

...pomocou tohto odpadového tepla TÚV pre celú farmu- technológia odstránenia hnojovíce zo zbemých (prečerpávacích) nádrží- tá je riešená pomocou výkonných elektrických miešadiel a čerpadiel s bezkontaktným strážením úrovne hladiny, ktoré zabezpečujú automatické prečerpávanie do skladovacích nádrží. Čistenie roštových podláh od zvyškov hnojovíce je zabezpečené programovateľnými stieracími automatmi, ktoré sa dobijajú V dokovacích...

Stavba zo snehu a/alebo ľadu a spôsob jej realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6757

Dátum: 06.05.2014

Autor: Bartko Juraj

MPK: E01H 4/00, E04B 1/00, E04B 1/02...

Značky: ľadu, stavba, spôsob, realizácie, sněhu

Text:

...spôsobom - suchým ľadom alebo dusíkom počas času údržby objektov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázornený nákres stavby.Stavba obsahuje aspoň jeden objekt l a jeho vstup ą, kde v prípade dvoch a viac objektov l sú tieto objekty l prepojené prechodmi g. V najvyššom bode každého objektu l je vybudovaný vetrací otvor í na regulovaný odvod ohriateho vzduchu z objektu l. Steny, strop, nosné prvky objektu l, vstupy g a...

Montovaná ľahká stavba s nosnou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5522

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kovář Milan

MPK: E04B 1/02, E04B 2/56

Značky: montovaná, konštrukciou, ľahká, stavba, nosnou

Text:

...počtu dielov a teda aj s nižšou prácnosťou, náročnosťou a zníženou fyzickou namáhavosťou realizovaných prác. Súčasne je tiež významne znížená celková hmotnosť použitých montážnych dielcov a tým značne klesajú nároky na dopravu. Stenové prvky vďaka svojmu uskutočneniu umožňujú jednoduché riešenie okenných a dverových otvorov. Ďalej odpadá nutnosť opatrenia týchto stenových prvkov špeciálnymi drážkami pre vodorovné vodiace tyče a...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287282

Dátum: 19.04.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/48, E04B 1/02, E04C 1/00...

Značky: zostava, stavebná

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287213

Dátum: 25.02.2010

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/343, E04B 2/04, E04B 1/02...

Značky: zostava, stavebná

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebná zostava pozostáva zo stavebných dielcov (1) s umiestnenými montážnymi puzdrami (2) a zo spojovacích tyčí (3). Stykové steny stavebných dielcov (1) sú vytvarované tak, aby nebolo nutné na ich spojenie používať mokré stavebné procesy, pričom zostavu je možné demontovať bez poškodenia jej prvkov.

Zostava montovaného domu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5348

Dátum: 08.02.2010

Autor: Jankovič Ladislav

MPK: E04B 1/02, E04H 1/02

Značky: montovaného, zostava

Text:

...hlavná priečka 31 a bočná priečka 35. V piatom rade je v poradí od zadnej časti ku prednej umiestnený bočný pravý panel 29 a predeľovacia priečka 32. V šiestom rade je v poradí od zadnej časti ku prednej umiestnený zadný panel 28 a rohová priečka 37.V siedmom rade je v poradí od zadnej časti ku prednej umiestnený predný pravý panel 21, výklenkový pravý panel 22, čelný pravý panel 23, čelný ľavý panel 24, výklenkový ľavý panel 25 a...

Sústava stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4792

Dátum: 06.07.2007

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/02

Značky: sústava, dielcov, stavebných

Text:

...prepojok.Článok deleného prútu je tvorený dreveným stlpikom v tvare hranola.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese,kdeobr. l znázorňuje konštrukčné riešenie stavebného dielcaobr. 2 znázorňuje vzájomné spájanie sústavy stavebných dielcov do vertikálneho stlpika prostredníctvom delených pnítov.Sústava stavebných dielcov je tvorená stavebnými dielcami 1, ktoré sú znázomené na obr. 2. Konštrukčná...

Drevený sendvič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4596

Dátum: 03.11.2006

Autor: Gurský Karol

MPK: E04C 3/12, E04B 1/02

Značky: sendvič, dřevěný

Text:

...sa medzi novo vzniknuté časti hranola vloží a upevní (lepením, zoskrutkovaním a pod.) optimálna tepelná izolácia. Po zmontovani konštrukcie stien z takto pred pripravených drevených sendvičov už nie je potrebná, mimo ochranného či estetického náteru,žiadna nasledujúca úprava.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l sú znázomené príklady prierezov niekoľkých typov dreveného sendviča.Na obr. 2 sú znázomené príklady možných tvarov opracovania...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4047

Dátum: 03.01.2005

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04B 1/343, E04B 1/02, E04C 1/00...

Značky: stavebná, zostava

Text:

...zakončovacieho puzdra,obr. 8 - predstavuje stavebnú zostavu stavebných dielcov v rozloženom stave nad sebou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStavebná zostava (obr. 8) je zložená zo stavebných dielcov 1 (obr. l, 2, 3, 4) a spojovacich tyčí 3 (obr. 5) s obojstrannými spojovacími matícami 9 (obr. 6). Stavebný dielec 1 je vyhotovený v tvare kvádra a má na prednej stene 10 a zadnej stene 11 vytvorenú hladkú plochu. V telese kvádra sú...

Stena modulovej drevostavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3885

Dátum: 03.08.2004

Autor: Králíček Petr

MPK: E04B 1/02, E04B 2/56, E04B 2/70...

Značky: stěna, drevostavby, modulovej

Text:

...bude bližšie osvetlene pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornená príkladná zostava tvorenájedným zvislým stlpikom a šiestimi kvádrovitými modulovými prvkami v čelnom pohľade, na obr. 2 je spojenie dvoch kvádrovitých modulových prvkov so zvislým spojovým stlpi kom v čiastočnom reze, na obr. 3 je detail kvádrovitého modulového prvku a obr. 4 je rez kvádrovitým modulovým prvkom s výplňovými a omietkovými materiálmi.Stena modulovej...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3756

Dátum: 06.04.2004

Autor: Ondrejka Milan

MPK: E04C 1/00, E04B 1/02

Značky: zostava, stavebná

Text:

...časti vybavcne kónusovým zápustom 21 a v hornej časti kónusovým výčnelkom 22 a v hornej časti je tiež vytvorený hlavicový otvor 23. Kovové montážne puzdra 2 sú v telese kvádra prepojené zvarovým spojom s jednou vodorovnou výstužou 24. na ktorej je priečne privarených trinásť kusov kratších priečnych výstuží 25 z kovového materiálu.Spojovacie tyče 3 sú zhotovené z kovu a sú konštruovanć v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie. ktoré je dĺžkou...

Stavebná konštrukcia zostavená z konštrukčných modulov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1634

Dátum: 26.02.2003

Autor: Roth Jonathan

MPK: E04B 1/02, E04B 2/72, E04B 2/86...

Značky: stavebná, zostavená, modulov, konštrukcia, konštrukčných

Text:

...vynálezu ako aj ďalších predmetov a ich znakov, je vytvorený odkaz na pripojené obrázkyObr, l je perspektívny pohľad jednoposchodového domu postaveného na stavenisku, kostra ktorého je vytvorená zo zostavy navzájom spojených plastových modulov podľa vynálezuObr. 2 zobrazuje kýl sedlovej strechy stavby znázomenej na obr. l Obr. 3 zobrazuje jeden z modulov zahrnutý v zostaveObr. 4 je štvorstranná štvorcová spojka spájajúca druhý modul stretím...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3153

Dátum: 04.04.2002

Autor: Štaubert Adolf

MPK: E04B 1/12, E04C 1/42, E04B 1/02...

Značky: stavebná, zostava

Text:

...tvoriacim držiak Q tak, aby-3 boky plastových fliaš j boli od šalovacích dielcov vzdialené minimálne 5 cm a odokraja stavebného základu i ďalšieho jeho stredovćho priestoru g, minimálne 3 cm.Postupne, v celej dĺäce stavebného základu sa takto umiestnia vedľa seba do stredových priestorov i ďalšie bloky plastových fliaš à až do úplného zaplnenia prvej úrovne a celá zostava sa zaleje stavebnou zmesou l, až do výšky cca 5 cm nad vrcholy...

Montovateľný ochranný domček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2554

Dátum: 11.07.2000

Autor: Maciak Ondrej

MPK: E04B 1/02, E04B 5/00, E04B 1/348...

Značky: montovateľný, ochranný, domček

Text:

...prakticky bez výluky na trati tým, že starý domček sa obstavia i prekryje a vo vnútri novej konštrukcie sa vykoná demontáž starého domčekabez potreby odstavenia prístrojov na dlhší časový úsek.Prehľad obrázkov na gzkresochMontovateľný ochranný domček je bližšie ozrejmený na priložených výkresoch,ktoré znázorňujúobr.l - trojrnodulový domček, uložený na panelovej základniobr.2 - šesťmodulový domček umiestnený na štyroch rohových, výškovo...

Zostavná konštrukcia rodinného domu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1691

Dátum: 10.12.1997

Autor: Lispuch Peter

MPK: E04B 1/02, E04B 1/10

Značky: konštrukcia, rodinného, zostavná

Text:

...medzistropu obr. 5 rohový spoj obvodového panelu obr.6 znázorňuje rez skladby obvodovej konštrukcie.Zostavná konštrukcia rodinného domu podľa obr. 2 pozostáva z obvodových a priečkových panelov lsendvičovej konštrukcie, stropných panelov g, strešnej konštrukcie 3.Montáž zostavnej konštrukcie rodinného domu sa uskutočňuje priamo na mieste,na vopred vybetónovanú základovú plochu. Obvodové a priečkové panely 1 sú ukotvené k základu pomocou...

Stavebný priestorový prefabrikovaný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1636

Dátum: 08.10.1997

Autori: Vorel Petr, Zuckermann Tomáš

MPK: E04B 1/04, E04H 1/12, E04B 1/02...

Značky: prefabrikovaný, dielec, priestorový, stavebný

Text:

...prednej stene, je volenýtak, aby vykazoval väčšiu mechanickú pevnosť než je pevnosť zvyšnej časti podlahovej dosky a tým zaistoval odolnosť voči zvýšenému mechanickému namáhaniu, napriklad nárazom pri nájazde vozidla.Iné výhodné uskutočnenie stavebného priestorového dielca je vybavené pätkami, ktoré sú vytvorené ako duté tvarovky, ktoré sú usadené na betónovom základe. Duté tvarovky sú relativne ľahké, je s nimi ľahká manipulácia pri ich...

Montovaná oporná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1485

Dátum: 07.05.1997

Autor: Lengyel Karol

MPK: E04B 1/02, E04B 1/04

Značky: montovaná, stěna, oporná

Text:

...opornej steny zloženej zo základnej zostavy, nadstavca zvislej steny a nadstavca zvislej opornej dosky.Na obr. 2 je bočný pohľad na montovanú opornú stenuMontovaná oporná stena pozostáva zo stavebnicových prefabrikovaných konštrukčných prvkov, ktorými sú nosné zvislé steny g a o ne opreté zvislé oporné dosky 1 a ležaté zaťažovacie dosky 5, zvislé nadstavce lg nosných zvislých stien 5,zvislé nadstavce ll oporných dosák 1, stužujúce diely 5 a...

Deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 134

Dátum: 11.08.1993

Autor: Vlk Jaroslav

MPK: E04B 1/02

Značky: zariadenie, deliace

Text:

...boční profily mohou být opatřeny na své vnější ploše úchytnýml výhěžky. Koncový prvek ve vysnnutě poloze s výhodou zapadá do zámku přlpevněného k pevnému pod-.kĺadu- Nozí výhody děliclho zařízení podle tohoto Leehn 1 cké~ho řešení lze uvést násohení lzolačních účinkü při přesném vymezení vzduchové mezerv mezi okenními skly n follemi. možnost izolací nejen prostupovýuh otvurů. ale i celých stěn a stropů. možnost- oddělení Lepelně nejvíce...