E03D

Pisoár s hygienickou sprchou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288358

Dátum: 31.03.2016

Autor: Nakladal Miroslav

MPK: E03D 13/00

Značky: pisoár, hygienickou, sprchou

Zhrnutie / Anotácia:

Na tele (3) pisoára sú vyhotovené upevňovacie prvky (4) na upevnenie pisoára na stenu, prípadne na iný nosný znak. V spodnej časti pisoára sa nachádzajú odtokové prvky (6) na odvádzanie kvapalín z pisoára, v hornej časti pisoára sa nachádzajú prívodné prvky (5) na prívod vody na splachovanie a čistenie pisoára. V hornej časti je situovaná hygienická sprcha (1) s nastaviteľnou kĺbovou príchytkou (2) so súčasným prívodom teplej, studenej alebo...

Odvetraná toaletná misa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7268

Dátum: 03.11.2015

Autor: Cavar Ivan

MPK: E03D 9/052

Značky: odvetraná, toaletná

Text:

...toaletnej misy l osobou pošle elektrický tlakový senzor g alebo pohybový senzor z impulz do elektrického spínača i, ktorý uvedenie ventilátor A do činnosti a dôjde k následnému odsávaniu zápachu z priestoru toaletnej misy l cez splachovacie potrubie j. Odsávacím potrubím Q na odvod zápachu do potrubných rozvodov g vzduchotechniky. K ukončeniu odsávania priestoru toaletnej misy l dôjde dôsledkom odľahčenia osobou elektrického tlakového...

Kvapalinový pachový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7139

Dátum: 02.06.2015

Autor: Cavar Ivan

MPK: E03D 11/18, E03F 5/04, E03C 1/28...

Značky: pachový, uzáver, kvapalinový

Text:

...je tvorený hlavnou časťou l, ktorá je z hornej strany tesne uzatvorená vekom g. Bočné steny hlavnej časti l sú vybavené odbočkou j na pripojenie ku kanalizačnému potrubiu a hrdlom í na prívod Vody. Hlavná časť l môže mať kruhový prierez alebo štvoruhollukový prierez V priečnom smere. Zo spodnej strany hlavnej Časti l oproti veku z je situované potrubie j na prívod vzduchu. Potrubie j na prívod vzduchu zasahuje do vnútorného priestoru...

Rázový výpustný ventil k WC mise

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7093

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pancuráková Zuzana, Jurec Ladislav

MPK: E03D 1/34, E03D 3/04

Značky: rázový, výpustný, ventil

Text:

...kolenové teleso, ktorého os výstupu je kolmá na os vstupu. Sedlo s dosadacou plochou orientovanou k vstupu je osadené medzi vstupom a výstupom ventila kolmo na os vstupu ventila. V osi vstupu ventila je umiestnená stopka ukončená hlavicou dosadajúcou do sedla. Sedlo sa vytláča smerom dovnútra tlakového priestoru. Stopka je vedená vo vodiacej vložke so šikmým vnútorným čelom, ktoré smeruje výtok kvapaliny smerom k výstupu ventila. Na druhej...

Integrovaná WC misa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6900

Dátum: 03.10.2014

Autori: Pancuráková Zuzana, Jurec Ladislav

MPK: E03D 3/10, E03D 1/28, E03D 5/00...

Značky: integrovaná

Text:

...vytekajúcej z tlakového priestoru sa pripája prípojovací prostriedok k výtoku tlakovej vody, ktorým je napríklad rázový výpustný ventil, čím sa kompletuje WC misa aj s tlakovým splachovanímŠpeciálne je riešený aj tlakový vtok vody do tlakového priestoru tak, že je vybavený dutým telesom, napr. rúrkou, na ktorého konci sa nachádza samočinný otvárací/uzatvárací člen na vtekaníe vody do tlakového priestoru. Tlakový priestor v prevádzkovom režime...

Vynálezy kategórie «E03D» v ZSSR.

Spôsob vytlačovania kvapalín z tlakovej nádoby a tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6840

Dátum: 05.08.2014

Autor: Kováčik Štefan

MPK: E03D 3/10, E03B 11/08

Značky: spôsob, nádoba, vytlačovania, nádoby, tlakovej, kvapalín, tlaková

Text:

...obrázkov na výkresochPredmetné technické riešenie spôsobu vytlačovania kvapalín z tlakovej nádoby s konštantným uzavretým objemom tlakovej plynovej náplne a s obmeniteľným objemom kvapaliny zrealizované konštrukciou tlakovej nádobyje znázomené na priložených výkresoch, kde obr. l predstavuje tlakovú nádobu, v ktorej dochádza k vytlačovaniu kvapaliny s konštantnou silou pôsobiacou na hladinu kvapaliny v tlakovej nádobe. Na obr. 2 je...

Tlakové splachovacie zariadenie WC a spôsob tlakového splachovania WC

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6608

Dátum: 02.12.2013

Autor: Jurec Ladislav

MPK: E03D 1/22, E03D 3/00, E03D 5/01...

Značky: tlakově, splachovacie, zariadenie, spôsob, splachovania, tlakového

Text:

...telesom pre objem tlakovej vody a objem tlakového vzduchu. V aktívnom stave je objem tlakovej vody a objem tlakového vzduchu s vyrovnanými tlakmi.Najmä z technologických dôvodov údržby, poruchy a podobne môže byť do prívodu tlakovej vody zaradená spätná klapka alebo ventil na nastavenie optimálneho tlaku vody V hydraulickom akumulátore alebo na nastavenie tlaku vody daného normou. Pri napĺňaní hydraulického akumulátora voda ho naplní do...

Vypúšťací ventil WC nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6286

Dátum: 05.11.2012

Autor: Růžička Jiří

MPK: E03D 1/14, E03D 1/34, E03D 1/33...

Značky: vypúšťací, nádržky, ventil

Text:

...aj homý plavák so stredovou rúrkou, až stredová rúrka dosadne svojím tesnením do sedla ventilu. Vypúšťací otvor sa tým uzavrie, voda prestane odtekať a napúšťací ventil dopúšťa vodu do nádržky. Nastáva stav vyobrazený na obr. l.Obr. 3 znázorňuje stav, kedy obsluha ovládacim wriadením nadvihla stredovú rúrku takou silou, že jej dorazový prvok prekonal odpor kladený výstupkom na páčke, ktorý je vytvorený nadvihnutým spodným plavákom, a to tak,...

Pisoár a spôsob výmeny zápachovej uzávierky pisoára

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18744

Dátum: 19.07.2012

Autori: Balkau Werner, Schmed Arthur

MPK: E03D 13/00, E03C 1/28, E03C 1/298...

Značky: zápachovej, pisoára, výměny, spôsob, uzávierky, pisoár

Text:

...intervaloch splachovacou vodou. Na tento účelu je misa opatrená špeciálnym rozdeľovačom splachovače vody, ktorý splachovaciu vodu cielene rozdeľuje v mise bez splachovacieho okraja. Úplne výslovne je tu poukazované na to, že pisoár nemá byt opatrený splachovacím okrajom. Je tomu tak najmä preto, aby sa dosiahlo premenlivej vzdialenosti medzi prítokom a odtokom prípojky pre0008 Pri pisoároch známych zo stavu techniky musí byt...

Použitie vložky pre odtokový otvor pisoára, ako aj pisoár s takouto vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19606

Dátum: 06.07.2012

Autori: Schmed Arthur, Balkau Werner

MPK: E03D 9/00, E03D 13/00

Značky: takouto, pisoár, vložkou, vložky, odtokový, otvor, pisoára, použitie

Text:

...vložky, respektíve pisoáre, sú známe zWO 2013/091862 A 1, alebo zGB 2355185 A. Zprvého uvedeného dokumentu známy zápachový uzáver má krycí poklop, ktorý zakrýva čistiaci kameň. Dodávanie tekutiny cez otvory v krycom poklope nie je opísané. Pri otvoroch opísaných v druhom uvedenom dokumente ideo Vetracie otvory, ktoré sú vytvorené na odvetranie priestoru pod krycím poklopom.Ani tento dokument neposkytuje žiadny odkaz na odvod tekutiny cez...

WC so zariadením na odsávanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20447

Dátum: 25.05.2012

Autori: Lechner Manuel, Weiss Rolf

MPK: E03D 1/38, E03D 9/05, E03D 9/052...

Značky: zariadením, prachu, odsávanie

Text:

...vôbec.0010 Pritom je odsávací pripoj usporiadaný predovšetkým nanie je nutne. Odsávací prípoj nemusí ležať na najvnútornejšej polohe, prípadne symetricky s najvnútornejšou polohou, ale môže ležať aj asymetricky. Predovšetkým prierez odsávacieho pripoja leží do takej miery na vnútornej strane, ako sa môžu na obvode splachovacieho kanála ako hranica medzi vonkajšou stranou a vnútornou stranou V (lokálnej) rovine ohybu definovať ležiace čiary...

Sprchovacie rameno pre WC so sprchou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17232

Dátum: 16.02.2012

Autori: Weiss Rolf, Zwicker Maurus

MPK: B05B 7/04, E03D 9/08, B05B 1/34...

Značky: sprchovacie, rameno, sprchou

Text:

...predovšetkým bezprostrednepred vstupným otvorom nachádzajúcom sa kuse. Pri typickomkruhovom priereze prívodu vody má teda byť typický vnútorný priemer alebo vnútorný polomer guľovej komory väčší, ako ten pri prívode vody, predovšetkým bezprostredne predchádzajúceho kusa pri odchyľujúcich sa tvaroch prierezu prívodu vody to platí príslušné pre typický priemer prívodu vody. Takto sa teda rozširuje prierez prúdenia so vstupom sprchovacej vody do...

Splachovací záchod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18458

Dátum: 14.12.2011

Autori: Weiss Rolf, Zwicker Maurus

MPK: E03D 11/08

Značky: záchod, splachovací

Text:

...skrutkovici a to pomocou vnútorného tvaru misy. Podľa toho sa veľmi dobré čistiace vlastnosti rotujúceho prúdenia V mise kombinujú s porovnateľne výrazným švihom pri vstupe do sifónu. Tým sa môže dvojnásobne využívať kinetická energia splachovacej vody, napríklad v dôsledku výšky spádu voči splachovacej nádrži. Okrem toho stvárnenie vnútorného tvaru misy sleduje týmto gravitáciou podmienenú tendenciu prúdenia vody tiecť nadol a obmedzuje časť...

Zariadenie na prípravu sprchovacej vody pre splachovací záchod s bidetom a spôsob prevádzkovania takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17151

Dátum: 24.12.2009

Autori: Gierer Armin, Kuster Rolf, Oberholzer Marco

MPK: F24D 17/00, E03D 9/08, A47K 7/08...

Značky: sprchovacej, bidetom, takéhoto, spôsob, přípravu, zariadenia, zariadenie, záchod, splachovací, prevádzkovania

Text:

...a zásobníka teplej vody je možná doba sprchovaniajednu minútu pri prietoku 5,5 l/min a teplote sprchovacej vody37 °C. Namiesto zásobníka energie v tvare zásobníka teplej vody je napríklad možný aj zásobník energie vo forme elektrického,elektrochemického alebo chemického zásobníka energie. Zásobník energie by mohol byť napríklad akumulátor, ktorý je pripojený na elektrickú sieť a ktoreho výkon sa počas sprchovacieho procesu zvyšuje. Po...

Pisoár

Načítavanie...

Číslo patentu: 287093

Dátum: 26.10.2009

Autori: Gachot Bertrand, Mitchell Geoff John

MPK: E03D 13/00, E03D 11/02

Značky: pisoár

Zhrnutie / Anotácia:

Pisoár je prevádzkovateľný bez nepretržitej alebo prerušovanej dodávky splachovacej vody a obsahuje misu pisoára s výstupom odpadovej tekutiny a odpadové zariadenie zahrnujúce jednosmerný ventil (12) namontovateľný odstrániteľne z pisoárovej misy, pričom jednosmerný ventil (12) obsahuje prostriedok na blokovanie prechodu plynu smerom hore a prostriedok na prechádzanie odpadovej tekutiny smerom dolu. Ventil (12) je otvárateľný pomocou...

Nádrž s nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20190

Dátum: 26.08.2009

Autori: Hennes Frank, Wessel Heinz-werner

MPK: E03D 1/14

Značky: nádobou, nádrž

Text:

...US 2008/0034488 A 1 môžeužívateľ voliť medzi splachovaním plným objemom vody akumulovanej V nádrži a splachovacím objemom vody zníženým o objem plášťa nádoby. Do tohto systému tak spadá i tzv. duálne splachovanie. Design duálneho splachovania však znamená relatívne vysoké výrobnénáklady a jeho inštalácia je navyše obťažná.V prípade na počiatku zmieneného dokumentu FR 2 784 128 AlCieľom súčasného vynálezu je tak zaistiť pomocou nádrže...

Vákuové zabezpečenie osobnej toalety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5172

Dátum: 07.05.2009

Autori: Wohlschläger Jozef, Mikulová Silvia, Sedlák Peter

MPK: E03D 5/00, E03D 11/00, A47K 13/00...

Značky: toalety, vákuové, zabezpečenie, osobnej

Text:

...s výstupným kontaktným prvkom 13.Vstupný kontaktný prvok 21 je prepojený s podtlakovým generátorom 22 a s kanalizačným potrubím 23,ktoré je pripojené na verejnú kanalizačnú siet 3.Výstupný kontaktný prvok 13 je prepoj ený s vstupným kontaktným prvkom 21.Vákuové zabezpečenie osobnej toalety je tvorené osobnou vákuovou toaletnou časťou 1 a verejnou vákuovou toaletnou časťou 2.Osobná vákuová toaletná časť 1 je tvorená zbemým močovým prvkom...

Hygienické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5089

Dátum: 05.02.2009

Autor: Nakladal Miroslav

MPK: E03D 13/00

Značky: zariadenie, hygienické

Text:

...intímnu hygienu hlavne pre prípady ked sú osoby s mužským pohlavím po operačnom zákroku prípadne úraze na pohlavnom orgáne ale aj po bežne vykonanej potrebe do pisoára. Samotnú podstatu riešenia tvorí telo pisoára, v ktorom sú vyhotovené upevňovacie prvky na upevnenie pisoára na stenu, prípadne na iný nosný znak, ďalej odtokové prvky na odvádzanie kvapalín z pisoára, vo vrchnej časti pisoára sú umiestnené prívodné prvky na prívod vody. Samotné...

Sanitárne zariadenie s protipožiarnym prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15118

Dátum: 27.03.2008

Autor: Weber Lothar

MPK: E03D 11/14, F16L 5/04

Značky: zariadenie, protipožiarnym, sanitárne, prvkom

Text:

...l vykazuje montážny stojan 4, ktorý je podľa obrázku 5 postavený na dlážke 23 budovy a podopretý o tu nezobrazenú stenu budovy. Tento môže byť podľa obrázkov 1 a 2 doplnený kolajničkami 55 opláštenia, na ktorých je uložená stena 12 z dosiek 13. Na prednej strane 16 steny 12 môžu byt napríklad nalepenć tu nezobrazené dlaždice. Montážny stojan 4 obsahuje dve vertikálne podpery 5 a traverzy 6, 7 a 8, ktoré sú s týmito vertikálnymi...

Zariadenie s odtokovým oblúkom a spona rúrky a montážna zostava s takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8896

Dátum: 21.12.2007

Autor: Reichmuth Peter

MPK: E03D 11/14

Značky: odtokovým, zostava, oblúkom, montážna, zariadenie, zariadením, rúrky, takýmto, spona

Text:

...vo vzájomnej vzdialenosti. Na platni 5 je okrem toho umiestnená splachovacia rúra 6, ktorá je napojená na tu nezobrazenú splachovaciu nádrž.0016 Na priečke 4 je upevnené zariadenie 30, ktoré pozostáva z odtokového oblúka 9 a spony 11 rúrky, ako je zobrazené na obrázku 2. Odtokový oblúk 9 obsahuje objímkovú spojku 10, ktorá obsahuje za účelom umiestnenia konca rúry alebo odtokového nadstavca sanitárneho zariadenia otvor 27. Pri montovani...

Profilová koľajnica a spojovací prvok, nosné zariadenie obsahujúce profilové koľajnice a spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285899

Dátum: 14.09.2007

Autor: Lechner Peter

MPK: E04C 2/52, E03C 1/00, E03D 11/00...

Značky: kolajnice, profilová, obsahujúce, nosné, koľajnica, zariadenie, prvok, profilové, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová koľajnica a spojovací prvok pre nosné zariadenie slúžia na upevnenie sanitárnych zariadení, armatúr, rúrkových dielov a potrubí. Profilová koľajnica (7, 7') má kanál (22, 33), rozprestierajúci sa v pozdĺžnom smere a von otvorený, ktorý je tvorený stenou (8, 31) dna a dvoma protiľahlými bočnými stenami (9, 32). V kanáli je umiestnený prídržný výstupok (11, 30) na uvoľniteľné upevnenie spojovacieho prvku (1, 13, 24, 38) na profilovej...

Spôsob aktivácie čistiacej, ventilačnej, dezinfekčnej a/alebo dezodorizačnej operácie a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285667

Dátum: 30.04.2007

Autori: Meier Hans-peter, Ehrensperger Markus

MPK: E03D 5/00, A47K 17/00, E03C 1/05...

Značky: dezinfekčnej, ventilačnej, zariadenie, čistiacej, uskutočňovanie, spôsob, dezodorizačnej, spôsobu, tohto, operácie, aktivácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie čistiacej, ventilačnej, dezinfekčnej a/alebo dezodorizačnej operácie na toaletách a/alebo verejných záchodoch pomocou akustického senzora usporiadaného v tesnej blízkosti miesta, pri ktorom prebieha splachovacia a/alebo prítoková operácia s kvapalinou, spojeného s nastaviteľným signálovým zosilňovačom a filtrom, pričom pred signálový zosilňovač je zaradený a so signálovým zosilňovačom je spojený frekvenčný pásmový filter...

WC košíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 285499

Dátum: 07.02.2007

Autori: Mühlhausen Georg, Türk Erich, Menke Ronald, Pessel Frank

MPK: E03D 9/02

Značky: košíček

Zhrnutie / Anotácia:

WC košíček pozostávajúci z nádržky, ktorá je uložená v záchodovej mise pod jej okrajom, pri splachovaní preteká, a ktorá obsahuje vysoko viskózny, tekutý alebo pastovitý, tenzid obsahujúci účinný prostriedok, a ktorá má najmenej jeden vtokový a výtokový otvor (8) na splachovaciu vodu a jeden držiak (1) na upevnenie na okraj misy, pričom najmenej jedna čiastočne priepustná časť, v polohe použitia, spodnej oblasti steny (6), ohraničujúcej...

Sanitárne recyklačné zariadenie na odpadové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6174

Dátum: 12.12.2006

Autor: Billon Michel

MPK: E03C 1/00, C02F 1/00, E03B 1/00...

Značky: zariadenie, sanitárne, recyklačné, odpadové

Text:

...je namontovaný ústredne na stranenádrže spolu s lištou, môže byť vertikálne pohybovaný a môže aktivovať, pomocou rukoväte otvorenie ventilu, umiestneného v trubici s tečúcou vodou v pripade, že úroveň odpadovej vody, zaznamená v nádrži by bola nedostačujúca. Presnejšie povedané, je systém napojený na práčku, na ktorej hlavné čerpadlo bolo zvýšené napájanie v porovnani s pôvodným čerpadlom, a dané čerpadlo umožňuje odvedenie odpadovej vody z...

Splachovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285391

Dátum: 30.11.2006

Autor: Valent Ján

MPK: E03D 1/30, E03D 1/02

Značky: zariadenie, splachovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Splachovacie zariadenie do splachovacích nádrží je tvorené odpadovým ventilom (1) a regulačnou nádržkou (6) s plavákom (7), a je vybavené ovládacím zariadením na voľbu úplného alebo čiastočného vyprázdnenia nádrže. Odpadový ventil (1) je spojený s regulačnou nádržkou (6), v ktorej je posuvne uložený plavák (7) obopínajúci regulačnú rúrku (8) s komôrkou (9) a plochými dosadacími rebrami (27). Regulačná nádržka (6) má na svojom obvode vytvorené...

Splachovacie zariadenie WC

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4601

Dátum: 03.11.2006

Autor: Potůček Mečislav

MPK: E03D 1/02

Značky: zariadenie, splachovacie

Text:

...nenáročnosti, spoľahlivosti, úspomosti čo do spotreby vody a vysokej životnosti.Nádrž splachovacieho zariadenia WC je pevne prichytená na stene alebo priamo na mise WC.V nádrži splachovacieho zariadenia je v spodnej časti maticou prostredníctvom príruby prichytený dvojramenný držiak, ktorý je vybavený v homej časti u oboch ramien vedením, v ktorom je prostredníctvom čapov posuvne a zároveň otočne excentricky uložený bubon s otvorom tak,...

Záchodová misa s viacúčelovou nádržkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4555

Dátum: 07.09.2006

Autor: Hurbanič Ján

MPK: E03D 1/24, E03D 1/00

Značky: viacúčelovou, záchodová, nádržkou

Text:

...na dve vetvy. Prvá je napájanie plavákověho ventilu splachovača. Druhá napája výtokovú armatúru umyvátka. Napájanie je cez tlexibilnú hadičku, v ktorej je osadená rýchlospojka. Flex. hadička má takú dĺžku, aby umožňovala servis splachovača a umyvátka.Výtoková armatúra je upevnená v otvore umyvátka. Voda použitá V umyvátku stečie do nádržky splachovača,kde sa znovu použije pri spláchnutí do misy.Hlavným prínosom tohto riešenia je, že sa...

Výtoková armatúra pre splachovaciu nádržku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12838

Dátum: 11.05.2006

Autor: Oengören Abdullah

MPK: E03D 1/34

Značky: nádržku, splachovaciu, armatura, výtoková

Text:

...separačná dýza pevne v odtokovej rúre. separačná dýza môže byt napríklad vytvarovaná na odtokovej rúre. Výhodne pokračuje separačná dýza hore do ústia prepadovej rúry. Aj v tomto pripade je separačná dýza výhodne vytvorená v tvare objlmky. Jej vonkajší priemerje menší ako vonkajší priemer prepadovej rúry na spodnom konci.0017 Ďalšie výhodné znaky vychádzajú najavo o závislých patentových nárokov z nasledujúceho opisu, ako aj výkresu.0018...

Čistiace zariadenie, najmä na hygienickú očistu toaletnej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4362

Dátum: 05.01.2006

Autori: Brutovský Ján, Orián Ivo

MPK: E03D 13/00, E03D 9/00

Značky: najmä, hygienickú, očistu, zariadenie, toaletnej, čistiace

Text:

...znázomenie rozstrekovača v reze, na obr. č. 5 je schematické znázomenie rozstrekovača a hadice s pripevnenou dezodoračnou nádobou, obr. č. 6 je schematické znázomenie rozstrekovača s pripevnenou dezodoračnou nádobou na obr. č. 7 je schematické znázomenie rozstrekovača a čistiacej trubice s pripevnenou dezodoračnou nádobou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaČistiace zariadenie, najmä na hygienickú očistu toaletných mís, podľa obr....

Predajná jednotka pozostávajúca z WC-košíka a doplňovacej fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: 284717

Dátum: 02.09.2005

Autori: Türk Erich, Mühlhausen Georg

MPK: E03D 9/02, B65D 51/28

Značky: wc-košíka, predajná, fľaše, jednotka, pozostávajúca, doplňovacej

Zhrnutie / Anotácia:

WC-košík obsahuje nádobku (3) na umiestnenie do toaletnej misy a držiak (4), vyčnievajúci z nádobky (3) smerom von, na pripevnenie na okraj misy. Nádobka (3) dolieha na hornú stranu (6) uzatváracej hlavice (1) doplňovacej fľaše (2) a tam je prostredníctvom výstupku (7), doliehajúceho do zodpovedajúceho prehĺbenia (8), uvoľniteľne spojená s hlavicou (1). Uvoľniteľné západkové spojenie (10) je vytvorené medzi držiakom (4) a doplňovacou fľašou...

Pisoár s hygienickou sprchou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4036

Dátum: 03.01.2005

Autor: Nakladal Miroslav

MPK: E03D 13/00

Značky: sprchou, pisoár, hygienickou

Text:

...v ktorom sú vyhotovené upevňovacie prvky na upevnenie pisoára na stenu, prípadne na iný nosný znak, ďalej odtokové prvky na odvádzanie kvapalín z pisoára, vo vrchnej časti pisoára sú umiestnené prívodné prvky na prívod vody na oplachovanie a čistenie pisoára. V homej časti je tiež situovaná hygienická sprcha s nastaviteľným kĺbovým úchytom so súčasným prívodom studenej, teplej pripadne vlaàiej vody a zmiešavačom vody. Splachovacia a čistiaca...

Splachovacie zariadenie pre splachovaciu nádržku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5746

Dátum: 15.12.2004

Autor: Vogrinec Ludvik

MPK: E03D 1/30, E03D 1/02

Značky: splachovaciu, nádržku, zariadenie, splachovacie

Text:

...Vjednom pripade doraz 20 a ohraničuje zdvih uzatváracieho telesa 5 a v druhom prípade sa uzatváracie teleso 5 podopiera na dolný plavák 9.0019 V ďalšom sa bližšie vysvetli spôsob fungovania vypúšťacieho ventilu podľa vynálezu.0020 Na spustenie čiastočného spláchnutia sa stlačením spúšte príslušného tlačidla 12 sa uzatváracie teleso 5 zdvihne do polohy zobrazenej na obrázku 2. Vztlakom horného plaváka 8 sa tiež dvíha nastavovaci prvok 10,...

Tlaková splachovacia nádrž s nastaviteľným zatváracím tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2406

Dátum: 09.12.2004

Autor: Reichmuth Peter

MPK: E03D 1/30

Značky: tlaková, nádrž, zatváracím, tlakom, nastavitelným, splachovacia

Text:

...dýzy prebieha taktiež vodorovne kanál Q s ústím A.Teleso 2 l dýzy je súčasťou redakčného tlakového ventilu Q, ktorý je usporiadaný na výstupe odpojovača Q systému. Redukčný tlakový ventil Q má kryt 1 tvaru čiapočky, ktorý je vsadený do otvoru 31 krytu Q. Spojenie krytu 1 S krytom ý môže byť vyhotovené napriklad ako bajonetový alebo skrutkový spoj. Kryt Z má na jednom konci otvor §, ktorý vedie do rúry 30 a nakoniec do tlakovej nádrže z.Predný...

Hygienické zariadenie s parfémovým prvkom pre sanitárne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3348

Dátum: 08.10.2004

Autori: Luciani Alain, Oliva Marco, Pasquarella Sandra, Ferri Michele

MPK: C11D 17/04, A61L 9/04, A61L 9/12...

Značky: parfémovým, prvkom, hygienické, zariadenie, sanitárne

Text:

...zásobníkom obsahujúcimjednu alebo niekoľko prchavých parfénových látok a jednupolopriepustnú membránu, ktorá umožňuje kontinuálne uvoľňovanie týchto prchavých látok do vzduchu, pričom je táto membrána pokrytá až do použitia hygienického zariadenia ochrannou vrstvou rozpustnou vo vode.Zásobník môže byť zhotovený 2 akéhokoľvek vhodného materiálu známeho odborníkovi, najmä z plastickej hmoty, napr. polyetyléntereftalátu (PET).Rozdeľovací prvok...

Mobilné sanitárne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2627

Dátum: 27.08.2004

Autor: Wagner Werner

MPK: E03D 7/00, B62D 63/00

Značky: sanitárne, zariadenia, mobilné

Text:

...Stropná doska,výhodnejšie rovnakej štruktúry a/alebo z toho istého materiálu ako sú čelné a/alebo bočné strany, sa nasadí na tupo a zañxuje sa pomocou lepidla a/alebo (vertikálnych) skrutiek.Pre okná a dvere sa vyrežú do príslušnej jednodielnej platne čelnej strany, bočnej steny a/alebo stropného panelu otvory. Na čo najväčšie zamedzenie negatívneho vplyvu na samonosnú karosériu je vhodné vyhotoviť či najmenší počet otvorov, t.j. len absolútne...

Inteligentné splachovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3882

Dátum: 03.08.2004

Autor: Medzihradský Vladimír

MPK: E03D 9/02, E03D 9/00, E03D 9/04...

Značky: zariadenie, splachovacie, inteligentné

Text:

...25, podľa obr. l, je prepojené cez programovateľnú riadiacu elektronickú jednotku 1 na elektroventil 22,ktorého otvorenie zabezpečí samotné spláchnutie. Otvorením elektroventilu 22 rozoberateľne spojeným so splachovacim potrubím 24 sa pomocou programovateľnej riadiacej elektronickej jednotky 1 prevedie samotné spláchnutie toaletnej misy 8. Pachový odsávač 41 prepojený cez programovateľnú riadiacu elektronickú jednotku 1 so splachovacim...

Verejné sanitárne zariadenie so zariadením na čistenie podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2759

Dátum: 02.07.2004

Autor: Gagosz Jean-claude

MPK: E03D 9/00

Značky: verejné, podlahy, čistenie, zariadenie, zariadením, sanitárne

Text:

...keď dôjde k čisteniu bude omývať dlážku 7.Hubíca 13 usmerňuje prúd vody tak, aby keď opustia kruhovú časť vodovodných potrubí 10, 11 narážal V pohode na plochý povrch dlážky 7.Vďaka tejto funkcií predstavuje hubica 13 predovšetkým hranatú drážku 14 spojenú s vodovodnými potrubia 10, 11, a tiež s deflektorom 15, ktorý prilíeha k drážke 14 na protíľahlej strane než vodovodné potrubia 10, 1 1.Ako je znázornené na obrázku 4, drážka 14 má časť...

Dávkovacie zariadenie na záchod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9424

Dátum: 05.05.2004

Autor: Danielsson Spogardh Stefan

MPK: E03D 9/03, E03D 9/02

Značky: záchod, zariadenie, dávkovacie

Text:

...nádrži auchytené kvršku splachovacej nádrže záchodu, má vložku pre uchytenie k splachovacej nádrži, dávkovaci zásobník obsahujúci čistiaci prostriedok a odstrániteľné viečko aiebo uzáver pre uzavretie dávkovacíeho zásobníku zvonku splachovacej nádrže. Dokument US-Bt-ô 374 426 opisuje dávkovacie zariadenie pre dávkovanie kvapalnej chemickej látky pre splachovacie nádrže záchodových mís. Toto dávkovacie zariadenie má oddelené otváranie pre...

Vypúšťacie zariadenie na vypúšťanie tekutej aktívnej látky pre klozetovú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1077

Dátum: 11.03.2004

Autor: Pagani Fabio

MPK: E03D 9/02

Značky: látky, vypúšťacie, klozetovú, zariadenie, aktívnej, tekutej, vypúšťanie

Text:

...a unáša zo sebouv malom množstve časť aktívnej látky, obsihanutej V nádržke, ktorú zrieďuje a uvoľňuje jej pôsobenie pri odstraňovaní zápachu a/alebo čisteniu a/alebo osviežovaníExperimentálne bolo zistené, že pokiaľ je časť aktívnej látky unášaná preč, tak to pravdepodobne spoločne s turbulenciou vytváranou prúdom vody pri splachovaní,spôsobuje, že malé množstvo vetracieho vzduchu vstupuje doTým dôjde na zmenu rovnováhy medzi tlakom v...

Záchodová batéria

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3726

Dátum: 02.03.2004

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E03D 11/00

Značky: záchodová, batéria

Text:

...mechanické alebo termostatická šupátko, pričom túto funkciu je možné doplniť páčkou na spŕške až po automatický režim. Výtoková ružica a ružica na spŕške sú uložené na krboch a majú rovnaký prietok, čo umožňuje presne nastavenie smeru výtoku ako aj rovnaké nastavenie tlaku vody, pričom zúžené miesto kĺbu ružice spŕšky slúži aj najej zakvačenie a súčasne bráni odkvapkávaniu vody na podlahu, pretože aj po zastavení vody sa pozvoľna vyrovnáva...