E03B

Vsakovací alebo retenčný modulárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 288392

Dátum: 22.07.2016

Autor: Brna Boris

MPK: E03F 1/00, E03B 3/02

Značky: vsakovací, modulárny, retenčný, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vsakovací alebo retenčný modulárny systém je skladačka z plastových výliskov vsakovacích alebo retenčných modulov (1) určených na vsakovanie dažďovej vody na podzemné uloženie. Mostové alebo rúrkové kanály (2) vo vsakovacích alebo retenčných moduloch (1) po vzájomnom spojení vytvárajú priechody na nátok vody, inšpekciu a aj prestup do susediacich vsakovacích alebo retenčných modulov (1). Vertikálne spevňovacie otvory (3) s osadenou spevňovacou...

Vsakovacia sústava s monitorovacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288369

Dátum: 08.06.2016

Autor: Schwarz Juraj

MPK: E03B 3/02, E03B 3/00, E03F 1/00...

Značky: vsakovacia, sústava, monitorovacím, systémom

Zhrnutie / Anotácia:

Vsakovacia sústava s monitorovacím systémom zložená z prívodného potrubia (1), kontrolnej šachty (2) a vsakovacej nádrže (3) je charakteristická tým, že v dolnej časti kontrolnej šachty (2) je umiestnený snímač hladiny (4) a snímač teploty (5). Snímač hladiny (4) a snímač teploty (5) sú spojené s vyhodnocovacím blokom (6). S vyhodnocovacím blokom (6) je spojený aj snímač zrážok (7), ktorý je umiestnený nad povrchom v blízkosti vsakovacej nádrže...

Zariadenie na racionálne využívanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7378

Dátum: 01.03.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: E03B 3/03, A01G 25/00

Značky: využívanie, zariadenie, racionálne

Text:

...spotrebu vody z vodovodu a poplatky za dažďovú vodu zo strechy do kanalizácie.Veľkou výhodou je, že keď sa zásobné nádrže naplnia dažďovou vodou, prebytok je automaticky vypúšťaný vodným vedením na závlahové miesta, napríklad do skleníka.Ďalšou výhodou je to, že do nádržky s uzáverom môže byť zavedená dažďová voda z viacerých zvodov domu.Výhodou sú nízke náklady a dostupnosť jednotlivých komponentov zariadenia, nenáročná údržba a minimálna...

Spôsob vytlačovania kvapalín z tlakovej nádoby a tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6840

Dátum: 05.08.2014

Autor: Kováčik Štefan

MPK: E03D 3/10, E03B 11/08

Značky: nádoba, nádoby, spôsob, tlaková, kvapalín, vytlačovania, tlakovej

Text:

...obrázkov na výkresochPredmetné technické riešenie spôsobu vytlačovania kvapalín z tlakovej nádoby s konštantným uzavretým objemom tlakovej plynovej náplne a s obmeniteľným objemom kvapaliny zrealizované konštrukciou tlakovej nádobyje znázomené na priložených výkresoch, kde obr. l predstavuje tlakovú nádobu, v ktorej dochádza k vytlačovaniu kvapaliny s konštantnou silou pôsobiacou na hladinu kvapaliny v tlakovej nádobe. Na obr. 2 je...

Vsakovací alebo retenčný modulárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6479

Dátum: 02.08.2013

Autor: Brna Boris

MPK: E03B 3/02, E03F 1/00

Značky: vsakovací, modulárny, systém, retenčný

Text:

...kamery do jednotlivých vrstiev umožnený cez stredovú vertikálnu rúrkovitú časť, otvor výhodne valcového tvaru s vnútomým priemerom výhodne zodpovedajúcim vonkajšiemu priemeru štandardných rúrok, ktorá má v stene výrezy na umožnenie prechodu kamery, čím je umožnená inšpekcia celého systému aj vertikálne. Táto rúrkovito valcová stredová časť, ktorých ale môže byť aj viacero, vo viacerých vhodných častiach modulu, môže zároveň výhodne...

Mobilná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6477

Dátum: 02.08.2013

Autor: Filipko Róbert

MPK: A62C 99/00, A62C 3/02, E03B 11/10...

Značky: nádrž, mobilná

Text:

...ktorým je možne dopraviť, kvapalinu, resp. hasiacu látku na ľubovoľné miesto alebo do ľubovoľnej výšky. Prvá mobilná nádrž sa pripojí na zdroj kvapaliny, čo môže byť hasičské auto s nádržou. Táto prvá mobilná nádrž sa cez hadicu s guľovým ventilom a ďalšími hadicami prepojí s nasledujúcou mobilnou nádržou, ktorá je položená na vyššom mieste cez vstupný ventil. Po naplnení vyššie položenej mobilnej nádrže sa uzatvorí guľový ventil....

Atmosférická studňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5539

Dátum: 07.10.2010

Autor: Bílik Ivan

MPK: E03B 3/00, B01D 5/00, F25B 15/02...

Značky: atmosférická, studna

Text:

...chladiaci systém je navrhnutý ako dvojokruhový, čo znamená, že pokiaľ sa jeden okruh nahrieva, druhý sa ochladzuje a naopak. Tým je dosiahnutá vyššia účinnosť zariadenia. Pre zlepšenie účinnosti počas fázy ochladzovania, keď sa systémovou vodou pohlcuje čpavok, sa na ochladzovanie vody využíva vzduch ktorý už bol ochladený a zbavený vlhkosti na výpamíkoch. Toto podstatne urýchľuje ochladzovaciu fázu a je možné použiť menšie chladiče...

Zariadenie na čistenie podzemnej vody na báze biologických procesoch oxidácie a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18883

Dátum: 01.06.2010

Autor: Brunner Willi

MPK: B09C 1/00, C02F 3/04, E03B 3/08...

Značky: procesoch, čistenie, biologických, báze, podzemnej, zariadenie, redukcie, oxidácie

Text:

...čerpanúhore predtým, ako tečie späť do sprievodných studní. Vtýchto studniach bol prítomný separátor vkaždej zo studní, ktorý rozdeľoval studňu na hornú a spodnú čast. Prítok stlačeného vzduchu je dosahovaný cez prvú trubicu do hornej polovice studne, a cez druhú trubicu do spodnej polovice studne. Voda môže byt čerpaná zo spodnej polovice studne počas zvyšného časového obdobia. Vo zverejňujúcom dokumente je dodávanie vody obmedzené na...

Spôsob strešného klimatického zadržiavania a vyparovania dažďovej vody a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5156

Dátum: 06.04.2009

Autor: Kravčík Michal

MPK: E04D 13/04, E03B 3/00

Značky: tohto, vykonávanie, zariadenie, strešného, klimatického, vyparovania, zadržiavania, dažďovej, spôsob, spôsobu

Text:

...prvkom sú najmenej dve vzájonme rozoberateľne pripevnené strešné zádržnovýparné vodné vaničky.Je výhodné, že najmenej jedna strešná zádržnovýpamá vodná vanička je zo spodnej strany pripevnená cez najmenej jednu stavebnicovú separačnú podložku na strechu.Je výhodné, že najmenej dve vzájomne rozoberateľne Stavebnicové separačné podložky sú uložené na strechu.Je výhodné, že suchomontovateľným klimatickým záchytnovýparným prvkom sú...

Hydrant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17183

Dátum: 11.03.2009

Autor: Künstler Wolfgang

MPK: F16K 3/24, F16K 27/00, E03B 9/08...

Značky: hydrant

Text:

...k strihovému napätiu medzi tesniacou plochou a sedlom ventilu, čo vedie k mechanickému narnáhaniu a opotrebeniu tesniacej plochy. Ďalej je nevýhodné, že odvodňovací otvor plášťovej rúrky je možné uzatvoriť len samostatným uzatváracím mechanizmom. Ak je pri chybe obsluhy pri otvorenom hydrante uvoľnený ajodvodňovací otvor, môže nechcene vytekať voda. Naopak nemôže pri opomenutimuzatvorenom odvodňovacom otvore odtekať zplášťovej rúrky...

Spojovacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11968

Dátum: 27.02.2009

Autor: Blumenthal Roland

MPK: F16K 17/18, E03B 7/09

Značky: spojovacia, armatura

Text:

...stúpacie vedenie. Pritom sa ukázalo výhodným, že je možné minimalizovať tlakovú stratu vnútri spojovacej armatúry, podmienenou usporiadaním otvoru na zaraďovanie dopravných prúdov a otvoru na rozdeľovaníe prúdu podľa vynálezu, v dôsledku čoho je možné vzájomne prispôsobiť viacero spojovacích armatúr, umiestnených za sebou v smere hlavného prúdenia, s prihliadnutím k prevádzkovému tlaku, panujúcemu v stúpacom vedení, takže zostáva zaručený...

Zariadenie na rozvod pitnej a úžitkovej vody v budove a jeho ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19051

Dátum: 27.02.2009

Autori: Theile Tobias, Blumenthal Roland

MPK: E03B 7/07

Značky: budove, užitkovej, zariadenie, rozvod, ovládacie, pitnej

Text:

...trvalý cyklus vyplachovania.0010 Praktickým príkladom zodpovedajúceho časového modulu je programovanie vo víkendovej chate, kde časový modul udržiava uzatvárací ventil domovej prípojky otvorený iba cez vikendy a inak ho uzavrie tak, aby v priebehu týždňa nemohlo v budove dochádzať k žiadnym únikom vody bez povšimnutia v dôsledku prerušenia potrubia alebo malej netesností. Ovládacie zariadenie je výhodne vyhotovené tak,aby mohlo byť pripojené...

Zariadenie na požiarnu ochranu lesného porastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5105

Dátum: 05.02.2009

Autor: Piják Michal

MPK: A62C 39/00, E03B 11/00, E03B 3/00...

Značky: zariadenie, ochranu, lesného, požiarnu, porastu

Text:

...12 do prvej homej akumulačnej nádrže 8 s hladinovým plavákovým snímačom tak, že sa naj skôr nezobrazeným známjnn mechanickým spínačom vysokotlakových čerpadiel 10 nastaví minimálna výška hladiny vody V prvej hornej akumulačnej nádrži 8 s nezobrazeným hladinovýrn plavákovým snímačom, následne sa mechanický spínač vysokotlakových čerpadiel 10 vypne a potom už V nastavenom rozsahu výšky hladiny vody V prvej homej akumulačnej nádrži 8...

Systém riadenia toku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15370

Dátum: 22.12.2008

Autori: Vandendriessche Peter, Vandenheuvel Philip, Ulens Jan

MPK: E03B 7/07, E03B 7/08, E03B 7/00...

Značky: systém, riadenia

Text:

...zatvorený, toto vedie k zmene tlaku tekutiny tečúcej do ostatných radiátorov a teda k zmene toku výkonu dodávaného do ostatných radiátorov, čo je zmena, ktorá prejde nepovšimnutá riadiacou jednotkou. Systém má ďalejnevýhodu v tom, že riadiaca slučka výkonu vykurovacej tekutiny má relatívneveľkú časovú konštantu vzhľadom na oneskorenia, ktoré sú inherentné pri meraní teploty a ďalších dobách výpočtov. Ďalej vzťah medzi požadovanou teplotou...

Spojovacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17899

Dátum: 11.07.2008

Autor: Blumenthal Roland

MPK: E03B 7/07

Značky: spojovacia, armatura

Text:

...usporiadanie vodovodnéhopotrubia s aspoň jednou podlažnou, resp. vetvou stúpacieho potrubia, na ktorú je napojené-3 pomocou výstupných a vstupných zvodových otvorov niekoľko okružných potrubí, a kde je medzi výstupnými a vstupnými zvodovými otvormi priradeného okružného potrubiausporiadané vo vetve zúženia prierezu, ktoré lepšie vyhovuje praktickým požiadavkám.Na riešenie prvého aspektu vyššie uvedeného problému je pomocou...

Spájacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17617

Dátum: 11.07.2008

Autor: Blumenthal Roland

MPK: E03B 7/07

Značky: spájacia, armatura

Text:

...tlakovým rozdielom, ktorý sa môže meniť v dôsledku zúženia prierezudýzy vo vetve medzi výstupnom otvorom a vstupnom zvodovým otvorom variabilnou prietočnouplochou zúženého prierezu, a síce najmä v závislosti na objemovom prúde vo vetve, t.j. na čínnom pracovaním tlaku vo vetve. Pomocou usporiadania podľa vynálezu je možné v závislosti na umiestnení škrtiaceho prvku, ktorý mení zúženíe prierezu, dosiahnut jednako akékoľvek ľubovoľné...

Stavidlo pre rúrky vedúce kvapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15170

Dátum: 17.09.2007

Autor: Scharpf Matthias

MPK: E03B 7/07, E03F 7/06

Značky: vedúce, rúrky, stavidlo, kvapalinu

Text:

...formy uskutočnenia vynálezu sú predmetomStavidlo podľa vynálezu je vhodné pre rúrky vedúce kvapalinu a je určené najmä pre použitie v rúrkach na pitnú vodu. Toto stavidlo disponuje telesom obklopujúcim voľný koniec rúrky a obsahujúcim aspoň dve zádržné plochy usporiadané vtomto telese. Toto teleso pritom môže mat rôzne tvary, prispôsobené napríklad miestu zabudovanía a v ňom panujúcim priestorovým pomerom. Mysliteľné sú napríklad...

Sanitárne recyklačné zariadenie na odpadové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6174

Dátum: 12.12.2006

Autor: Billon Michel

MPK: C02F 1/00, E03C 1/00, E03B 1/00...

Značky: zariadenie, sanitárne, recyklačné, odpadové

Text:

...je namontovaný ústredne na stranenádrže spolu s lištou, môže byť vertikálne pohybovaný a môže aktivovať, pomocou rukoväte otvorenie ventilu, umiestneného v trubici s tečúcou vodou v pripade, že úroveň odpadovej vody, zaznamená v nádrži by bola nedostačujúca. Presnejšie povedané, je systém napojený na práčku, na ktorej hlavné čerpadlo bolo zvýšené napájanie v porovnani s pôvodným čerpadlom, a dané čerpadlo umožňuje odvedenie odpadovej vody z...

Zapojenie systému zariadení na udržanie statického tlaku a chemickú úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4518

Dátum: 07.07.2006

Autor: Daniš Miroslav

MPK: C02F 1/42, E03B 1/00

Značky: statického, udržanie, systému, tlaku, zapojenie, zariadení, chemickú, úpravu

Text:

...potrubie je cez najmenej jeden úpravňový obtok prepojené na najmenej jedno výstupné úpravňové potrubie s impulzným Vodomerom, ktoré je cez najmenej jeden doplňovací solenoidný ventil s elektromagnetickým doplňovacím ventilom a cez najmenej jedno zásobné potrubie prepojené na najmenej jednu zásobnú vodnú nádrž.Je výhodné, že najmenej jedno výstupné úpravňové potrubie je cez najmenej jeden doplňovací obtok prepojené na najmenej jedno zásobné...

Chodníkový odvodňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284742

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Radek, Vlček Petr

MPK: E03F 5/042, E03B 7/08, E03F 5/04...

Značky: chodníkový, odvodňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Chodníkový odvodňovač pozostáva z vtokového žľabu (2) a okrajového žľabu (3), ktoré majú na vnútorných pozdĺžnych okrajoch vytvorené drážky (9). Jeden koniec vtokového žľabu (2) je voľný, vybavený osadením (10) a na druhom konci je zaslepenie (5). Jeden koniec okrajového žľabu (2) je vybavený pozičným límcom (4) s drážkou (9) a druhý koniec je voľný. Obidva žľaby (2), (3) sú spojené v osadení (10). Ďalej chodníkový odvodňovač pozostáva z...

Vidlicový stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4001

Dátum: 01.12.2004

Autor: Kubus Rudolf

MPK: E04F 17/00, E02D 29/12, E03B 11/00...

Značky: stavebnicový, vidlicový, systém

Text:

...a prechodný kónus s rebrami môžu byt rôznej veľkosti a tvaru s výnimkou vstupnej veľkosti pri kónusii s rebrami. Spojovací lcrúžok je väčšieho priemeru ako dno, medzikus a spodná časť kónusu s rebrami, pričom v časti zhodného priemeru obsahuje výrezy pre vloženie týchto samostatných prvkov. Spojovací krúžok je vybavený samoreznými nerezovými skrutkami(6), pripadne mäkkou krycou vrstvou v mieste výrezu ako je napr. mäkká guma, silikón a...

Zapojenie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3935

Dátum: 05.10.2004

Autor: Molčan Jozef

MPK: E03B 3/02, E03B 3/00

Značky: zapojenie, zariadenia

Text:

...zariadenia majú zásobník nad úrovňou vane a prepravným zariadením sa použitá voda premiestňuje do upravovača vody. Zásobník môže byť umiestnený aj pod úrovňou vane s nútenou cirkuláciou vody. Je vhodné, ak do priestoru uzávierky pod výtok z vane je umiestnený prítok dažďovej vody. Pritok dažďovej vody môže byt privedený na ľubovoľne miesto, napríklad aj priamo do splachovacej nádržky.Výhodou technického riešenia zapojenia zariadenia na...

Hydrant, hlavne podzemný hydrant, s puzdrom z polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4680

Dátum: 23.02.2004

Autori: Böttge Lothar, Schmidt Manfred

MPK: F16K 27/00, E03B 9/00

Značky: puzdrom, podzemný, polyetylénu, hlavne, hydrant

Text:

...sa rieši významovými znakmi nároku l. Výhodné uskutočnenia sú zjavné zo0012 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu, v ktorom sú príklady uskutočnenia podľa vynálezu konkrétne objasňované na základe schematických výkresov. Pritom ukazujúobr. l rozložený pohľad na potrubnú sieť s podzemným hydrantom podľa vynálezuobr. 2 a perspektívny pôdorysný pohľad na podzemný hydrant podľa vynálezuobr. 2 b pohľad na prierez...

Hydrant, hlavne podzemný hydrant s multifunkčnou objímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2395

Dátum: 23.02.2004

Autori: Böttge Lothar, Schmidt Manfred

MPK: F16K 27/00, E03B 9/00

Značky: podzemný, hydrant, objímkou, hlavne, multifunkčnou

Text:

...drenážneho systému,respektíve zriadenia na vypúšťanie vody. Zriadenie na vypúšťanie vody sa podľa vynálezu vyznačuje výhodne doplnkovo špeciálnym vodným - rozdeľovacím systémom s použitím aspoň dvoch otvorov, ktore spájajú vnútomý priestor podzemného hydrantu s jeho vonkajšímpriestorom, na zaistenie vypúšťania vody podľa priania. Výhodným vytvarovaním aspoň puzdrapodzenmćho hydrantu z polyetylénu sa okrem toho dosiahne homogenita materiálu,...

Dekoračná fontána s vlastným obehom vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2953

Dátum: 11.09.2001

Autor: Fraňo Pavel

MPK: F03B 3/12, E03B 9/20

Značky: obehom, fontána, vlastným, dekoračná

Text:

...jje zo zásobníka vody Q cez prívodné potrubie g privádzaná voda do prívodnćho žľabu Í opatreného v spodnej časti otvorom, cez ktorý vyteká na tangenciálne usporiadané lopatky Z lopatkového kolesa il uchýteného do neznázomeného rámu. Voda vytekajúca z prívodnćho žľabu 3 na tangenciálne usporiadané lopatky 7 lopatkového kolesa g uvedie lopatkové koleso do pohybu. Je výhodné ak sú tangenciálne lopatky Z usporiadané tak, že každá...

Hradidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1997

Dátum: 04.11.1998

Autori: Jiřička Václav, Šlechta Antonín

MPK: E02B 7/22, E03B 7/07

Značky: hradidlo

Text:

...nastavovacou skrutkou, ktorá tvoriPokiaľ je čelná plocha alebo doska opatrená pružným tesnenim, je tesnosť medzi čelnou plochou alebo doskou dokonalá.Prestaviteľnosť dosky vo vedeniach je uľahčená klznýmiPrehľad obrázkov na výkreseČelný pohľad na hradidlo je znázornený na obr. 1, zvislý rez vedený hradidlom znázorňuje obr. 2 a pôdorysný pohľad je1. vyhotovených z profilov tvaru U. Profily smerujú otvorenou stranou proti sebe a spolu sú...

Odvodňovacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1817

Dátum: 06.05.1998

Autor: Rinninger Hans Josef

MPK: E03B 7/08

Značky: zostava, odvodňovacia

Text:

...roštoma je cez zberný otvor prepojený s odtokovým žľabom.Tak isto je výhodné. keď kanalizačná vpusť je v spodnej časti opatrená prechodovým kusom nadväzujúcim na vpustové teleso vyústujúce vpustovým otvorom do kanalizácie.Ďalej je výhodné, keď Štrbinová rúra a/alebo čistiaci kus a/alebo kanalizačná vpusť sú na svojej hornej zbernej ploche opatrené pozdĺžnym obrubnikom privráteným k jednej bočnej stene.Hlavnou výhodou tohoto riešenia je...

Zariadenie na zamedzenie neoprávnenej manipulácie s hydrantom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281344

Dátum: 03.04.1996

Autori: Krenn Florian, Cabana Klement

MPK: E03B 9/02

Značky: neoprávnenej, zamedzenie, zariadenie, hydrantom, manipulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zamedzenie neoprávnenej manipulácie s hydrantmi pozostáva z ovládacieho telesa (1), ktoré je súčasťou krytu výtokového otvoru hydrantu alebo jeho hlavného uzáveru, vybavené otvorom (8), ktorý umožňuje záber kľúča, pričom je ovládacie teleso (1) obklopené vekom (2). V ovládacom telese (1) je voľne otočne uložené druhé teleso (5), ktoré je vybavené otvorom (9) pôsobiacim spoločne s otvorom (8).

Způsob intenzifikace studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256873

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hampel Jiří

MPK: E03B 3/15

Značky: způsob, intenzifikace, studní

Text:

...k reqeneraci, pokud se opakuje pravidelně V intervalech závislých na rychlosti kolmatace objektu, je zapotřebí pouze běžně dostupný kompresor. Podstatné se také zkracuje časová náročnost regeneračního zásahu. Oproti jednoduchým sondám umožňuje navržený způsob podstatné účinnější odkalení bez nebezpečí obsednutí trubky přivádějící tlakový přivádějící tlakový vzduch do sondy a snadný odvod vyplavovaných látek.Na připojených výkresech je...

Způsob rekonstrukce studiových jímacích objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243074

Dátum: 15.11.1987

Autori: Roth Ján, Šimko Július, Faix Alexej, Hoffmann Ján

MPK: E03B 3/15

Značky: objektu, způsob, jímacích, studiových, rekonstrukce

Text:

...provedení regenerace. iVýše uvedené problémy řeší způsob rekonstrukce studňových jímacích objektů podle vynálezu, jehož podstatou je takový postup, že do původní výstroje objektu se vloží nová výstroj menšího průměru a do vznik lého prostoru mezi původní-a novou výstro- vjí se vloží trhavina. Trhavina se přivede k explozi, čímž dojde k destrukci původní výstroje, k uvolnění vtokových otvorů, popřĺpadě .k destrukci nepropustné části zaplášj...

Komplexní systém zásobování vodou tepelné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253297

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ilevskij Albert, Suchorukov Georgij, Farberov Vladimir, Lozanskij Vladimir, Vasenko Alexandr

MPK: E03B 7/04

Značky: zásobování, systém, elektrárny, tepelně, komplexní, vodou

Text:

...BMECTO Bmőpoca Tenna 5 armocbepy. KpoMe TOPO, Baenenue Koumypa norpeôneaun ucxnmúaewcöpocnpoynoqHoü Bom BncToqHHKcBemeň nom H, chenoBaTenbHo, canmenue MHHEpanuaaunu nooxpannnuma-oxnanrenn H, TeM camàm, nonmmaeT~KaqecT 3 o aou B nem,a oTao qacvn Harpewoň Bonn us KOHTYpa oxnamnenux B KOHTYD nompeónenun noasouner HOBHCHTB oxnaxammym CHOCOÓHOCTB nouoxpaaunnma-oxnanñwenn, Tax xax 3 HEPO He noanpamamT rennym Mnnepannsonauuym sony ą BMGCTO...

Prostředek pro chemickou regeneraci studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246174

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zavázal Karel, Lidaoík Miloslav, Koula Karel

MPK: E03B 3/15

Značky: studní, prostředek, chemickou, regeneraci

Text:

...sodného. Na regeneraci takovéto studny se používá asi 400 kg kyseliny solné. stačí zde tedy použití přídavku 0,01 hmotnostních komplexotvornéhoS výhodou lze například používat komplexotvorná činidla jako jsou dietylon -diaminotetraoctan sodný a dihydroxyetylglycin sodný. Lze však používat i jiných komplexotvorných látek, které mají schopnost reagovat s dvou a třímocnými kationty za vzniku stálých komplexu/napŕ....

Způsob chemické regenerace studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245678

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hartych Václav, Koneený Bohumil, Lukovský Leo, Liška Vladislav

MPK: E03B 3/15

Značky: způsob, studní, chemické, regenerace

Text:

...objektu o jeho okoli. Pŕiddním peroxidu vodíku dochází k opětněmu zvýšení aktivity činidla, což vode k podstatné vyěšímu účinku regenerečního zásahu, popŕ. ke zkrácení doby regenerace.Před vlastními regeneračními zkouškami byla účinnost jednotlivých používaných činidel na bázi kyseliny solné zkoušene laboretorně. Účinnost činidel byla zkoušene tak, že 10 g kolmatantu bylo rozmícháno v činidle, po 24 h. působení byl roztok ptofiltrovín přes...

Způsob odebírání vody ze zásobníku podzemní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244113

Dátum: 15.07.1987

Autor: Rybár Alfonz

MPK: E03B 1/00

Značky: způsob, odebírání, zásobníku, podzemní

Text:

...studnou, kde užitkové voda je odebírána jak ze dne, tak z horní části vrtu.He obr. 1 je znázornenia vrtaná studne l, senající do velke hloubky ai do horninovýcb vrstev se spodní vodou, opatrená dvěma výtlačnými trubkami g, 1. Kazda senoststná výtlačná trubka g, 1 je opetŕena ponorąým čerpadlem 1, umíetäným na spodním konci každá výtlačne trubky 2, 1. Na tomto obrázku je také vyznečen povrch terénu 2, hladina g spodní vody v hornině a horní...

Spôsob zriadenia rúrovodu pod dnom vodotoku s pohybom splavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237858

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kysela Karol

MPK: E03B 7/02, E02D 29/06

Značky: zriadenia, vodotoku, rúrovodu, pohybom, splavenin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zriadenia rúrovodu pod dnom vodotoku s pohybom splavenín, sa tesne pred uložením rúrovodu vyhĺbi v dne vodotoku ryha, rúrovod sa zmontuje do plynulého zakrivenia na brehu a vodotesne sa uzavrú jeho čelá pred jeho zasúvaním do vyhĺbenej ryhy. Rúrovod v dne nevytvorí pevný prah.

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 235589

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ľubek Ján, Firic Štefan

MPK: E03B 9/06, E02D 29/14

Značky: zabudovanie, vstupy, komunikácií, poklopy, posuvné

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií slúžia na zjednodušenie stavebných prác pri zmene nivelety komunikácie, a to ako pri rekonštrukciách, tak aj opravách. Pre zabezpečenie jednoduchého prestavenia polohy je vstup s poklopom riešený na princípe vzájomne do seba zapadajúcich dielov, a to tak, že vonkajší die1 je z celého kusu s vnútorným závitom a vnútorný diel pozostáva najmenej z troch segmentov opatrený vonkajším závitom....