E02F

Mechanizmus preklápania nástroja pracovného zariadenia nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7532

Dátum: 05.09.2016

Autori: Glatz Metod, Moťovský Michal, Slovak Pavol, Naď Milan, Gulan Ladislav

MPK: E02F 3/38, E02F 3/43

Značky: nástroja, mechanizmus, preklápania, pracovného, nakladača, zariadenia

Text:

...zdvihu. Pričom na výložník cez druhú rotačnú väzbu je pripojená preklápacia páka, ktorá je cez tretiu rotačnú väzbu, dlhé ťahadlo, štvrtú rotačnú väzbu a krátke ťahadlo prepojená s nástrojom. Štvrtá rotačná väzba je cez podperu a piatu rotačnú väzbu pre 5pojená s výložníkom. Napokon preklápacia páka je cez šiestu rotačnú väzbu, prostredníctvom hydromotora preklápania a siedmu rotačnú väzbu prepojená s výložníkom. Hydromotor zdvihu má...

Systém opotrebovávajúcich sa súčastí pre rozoberateľnú inštaláciu opotrebovávajúcich sa súčastí pre pracovný nástroj zariadenia na obrábanie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288385

Dátum: 20.06.2016

Autori: Molin Niclas, Karlsson Magnus

MPK: E02F 9/28

Značky: obrábanie, inštaláciu, pôdy, rozoberateľnú, systém, pracovný, opotrebovávajúcich, zariadenia, nástroj, súčastí

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka systému (1) opotrebovávajúcich sa súčastí určeného pre pracovný nástroj zariadenia na obrábanie pôdy typu, ktorý zahŕňa držiak (3), ktorý má prednú koncovú časť (8), a opotrebovávajúcu sa a/alebo výmennú súčasť (2), usporiadanú na tejto koncovej časti a zahŕňajúcu dutinu (7) v tvare krytu (6), ktorá je po uložení opotrebovávajúcej sa súčasti (2) do príslušného umiestnenia na uvedenej koncovej časti k tejto časti...

Odrezávací adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6872

Dátum: 05.08.2014

Autor: Karmazín Petr

MPK: B66F 9/19, E02F 3/40, A01F 25/20...

Značky: odřezávací, adaptér

Text:

...uložená nerozoberateľne, naopak z hľadiska údržby sa javí výhodné, ked je odrezávacie lišta uložená rozoberateľne pozdĺž homej strany lyžice.Je výhodné, ked je odrezávacia lišta na reznej strane vybavená ozubenými britmi.Na zjednodušenie výroby a brúsenia je vhodné, keďje odrezávacia lišta vybavená priamym britom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené s pomocouyvýkresu, na ktorom je znázqmený v axonometrickom...

Nosné konštrukcie mobilného pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6404

Dátum: 01.03.2013

Autori: Štubňa Boris, Jakubička Ladislav

MPK: E02F 9/00

Značky: konštrukcie, stroja, pracovného, mobilného, nosné

Text:

...pracovného stroja je zváraná zostava, ktorá pozostáva z úplného rámu, ktorý sa skladá z minimálne dvoch častí rozdelených na prvý rám a druhý rám, spojených do jedného celku prostredníctvom rozoberatelných spojov, ku ktorým je pevne s nerozoberateľným pripojením a/alebo voľne s rozoberateľným pripojením vložený minimálne jeden prevodový mechanizmus. K úplnému rámu je pripojené rozoberateľným a/alebo otočným uložením pracovné...

Zariadenie na ťažbu a spôsob ťažby usadenín z morského dna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20695

Dátum: 23.01.2012

Autori: Benedetti Davide, Benedetti Marco

MPK: E02F 3/90, E02F 3/88, E02F 3/92...

Značky: zariadenie, usadenín, ťažby, spôsob, ťažbu, morského

Text:

...úmemou hĺbke ťažby.0015 Z potreby suspendácie usadenín zase vyplýva nízka účinnosť ťažobného zariadenia, t. j. potreba veľmi vysokých prietokov vody na dosiahnutie odstránenia usadenín, s nežiaducimi dodatočnými negatívnymi dôsledkami, čo sa týka veľkosti čerpadla, jeho hnacieho motora,výpustných potrubí ateda s nevyhnutnými negatívnymi dôsledkami z hľadiska trvaniaa nákladov na ťažobné operácie.0016 Druhá vážna nevýhoda vpodstate...

Čelný kolesový nakladač riadený paralelným natáčaním pojazdových kolies súhlasne s otočnou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5957

Dátum: 05.12.2011

Autor: Franta Matúš

MPK: E02F 9/00, B62D 7/02

Značky: otočnou, natáčaním, pojazdových, nakladač, súhlasne, paralelným, kolesový, čelný, riadený, nadstavbou, kolies

Text:

...pri minimálnom poškodení podložia pod strojom,- menšie opotrebenie pneumatik a úspora energie oproti nakladačom riadených šmykom,- dobrý výhľad operátora na vykonávanú prácu - pri pohybe stroja sa pozerá priamo vpred, keďže kabína je vždy natočená v smere jazdy,- zmenu hlavnej funkcie stroja (nakladač možno použiť ako minirýpadlo).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnene pomocou obrázkov l, 2, 3, 4 a 5 na...

Podkopová lyžica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5903

Dátum: 04.11.2011

Autor: Baniari Vladislav

MPK: E02F 3/40

Značky: podkopová, lyžica

Text:

...čistiaci mechanizmus lyžice.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bližšie opisujú obrázky 1 až 6 a sú vyobrazené v náryse a bokoryse. Obr. l predstavuje nárys podkopovej lyžice a obr. 2 jej bokorys.Na obr. 3 až 5 sú znázornené altematívy upevnenia britov, brucha, klapky a zarážok. Na obr. 6 je znázornená podkopová lyžica s hladkým britom a britom so zubami.Podkopová lyžica znázornená na obr. 1 a 2 má bočnice l, ktoré sú upevnené...

Otočný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18410

Dátum: 30.05.2011

Autori: Klinner Uwe, Völlner Martin, Frank Hubertus

MPK: E02F 9/12, B66F 11/04, B66C 23/84...

Značky: pohon, otočný

Text:

...obvodu na maximálnu hodnotu WW 2 D a na tomto mieste možno valivé telesá potom dodatočne naplniť do tamojších obežných dráh bez toho, aby bol na to potrebný plniaci otvor..3 0023 Aby bolo možné valivé uloženia a ozubenie v dutine medzery trvalo mazať, mala by byt medzera medzi skriňou a závitovkovým kolesom na oboch čelných stranách ložísk utesnená.0024 Pritom možno vyhotoviť najmenej také tesnenie, ako tesniaci krúžok s...

Spôsob a zariadenie na ukladanie rúrky pre optické káble do pevného podkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20881

Dátum: 17.01.2011

Autor: Pichler Alois

MPK: E02F 5/12, E02F 5/08, E02F 5/10...

Značky: ukladanie, rúrky, podkladů, spôsob, pevného, káble, zariadenie, optické

Text:

...do tejto ryhy a tá sa nad uvedeným káblom alebo rúrkou na umiestnenie optického kábla zaplní zodpovedajúcim výplňovým materiálom, ako je napríklad živica, ktorý sa potom vytvrdí. Aj ked je možné tento spôsob ukladania uskutočňovať rýchlejšie a lacnejšie v porovnaní s konvenčnými metódami ukladania zemných káblov, jeho cena je stále pomerne vysoká. Miestami taktiež dochádza v dôsledku nedostatočného pridržiavania optického kábla alebo rúrky...

Korba pre stroje transportujúce zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9928

Dátum: 25.02.2010

Autor: Boschi Roberto

MPK: E02F 3/407, E02F 3/40

Značky: zeminu, transportujúce, stroje, korba

Text:

...korbu pre stroje transportujúce zeminu, ktorá je všestranná a spôsobilá pre akékoľvek použitie.0017 Ďalším cieľonl predkladaného vynálezu je navrhnúť korbu pre stroje transportujúce zeminu, ktorá je konštrukčnejednoduchá a schopná miešať materiál homogénnym spôsobom.0018 Definovanú technickú úlohu a vyššie špecifikované ciele je možné skutočne dosiahnuť pomocou korby pre stroje transportujúce zeminu V súlade s patentovým nárokom 1.0019...

Hydraulický nárazový rozrývač pre mechanický bager

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16453

Dátum: 15.02.2010

Autor: Aracama Martinez De Lahidalga Javier

MPK: E01C 23/12, E02F 5/32, A01B 13/08...

Značky: mechanicky, nárazový, hydraulický, rozrývač, bager

Text:

...3) a akumulátor (4) energie je pripevnený na čelný nosník (5) na mechanickom bagri pomocou radu spojov (6) výhodne kotviacich tyčí.0009 Hnacie zariadenia (2, 3) sú pripojené na hydraulický motor, ktorý prijima tlak a prietok oleja zo samotného mechanického bagra, čo zabezpečuje to, že prvá vačka (2) a druhá vačka (3),ktoré tvoria vyššie spomenuté hnacie zariadenia, sa navzájom otáčajú v opačných smeroch.0010 Os (7) vektora je názov daný...

Zub z kompozitu do zariadení pre pozemné práce a práce v kamennom podloží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11811

Dátum: 26.08.2009

Autor: Berton Guy

MPK: C22C 1/05, C22C 29/06, C22C 33/02...

Značky: kompozitů, podloží, pozemné, práce, kamennom, zariadení

Text:

...a hĺbiace práce, ktorý je odolnejší voči opotrebovaniu a zároveň si uchováva dobrú odolnosť proti rázu. Túto vlastnosť získal vďaka kompozitnej vystuženej štruktúre špecificky vyvinutej s týmto cieľom, ide o materiál, V ktorom sa v milimetrovej mierke vnútri kovovej matrice zubastriedajú zóny obsahujúce veľké množstvo mikrometrickýchguľovitých častíc kovových karbidov so zónami, v ktorých tieto častice takmer úplne chýbajú. 0009 Predložený...

Spojka na prenos energie na spriahnutie častí spojky na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11146

Dátum: 04.08.2009

Autor: Dietmar Martin

MPK: E02F 9/22, F16L 37/56, E02F 3/36...

Značky: částí, spojky, spojka, prenos, energie, spriahnutie

Text:

...priradený približne vertikálne prestaviteľný nastavovací prvok. Nastavovací prvok má vytvorený záchytný hák pre na nakladacom zariadení usporiadaný spojkový prvok. Na nakladacom zariadeni je uvažované okolo aspoňpribližne horizontálnej osi Výkyvné rameno. Na tomto nakladacomramene je približne vo vertikálnom smere posuvne vedený nosník pre na nakladacom zariadení usporiadaný spojkový prvok. Na nosnom vozidle pevne usporiadaný spojkový prvok...

Zariadenie na opravu poškodených nespevnených poľných a lesných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5158

Dátum: 06.04.2009

Autor: Ilašenko Rastislav

MPK: E02F 5/02, E02F 5/10, E01C 3/00...

Značky: ciest, polných, zariadenie, nespevnených, opravu, poškodených, lesných

Text:

...nakladaču, cestnému valcu a k iným stavebným, cestným a poľnohospodárskyrni strojom.Výhodou takto skonštruovaného zariadenia na opravu poškodených nespevnených poľných a lesných ciest podľa úžitkového vzoru je najmä to, že umožní vysypať drvený kameň alebo iný zhutniteľný materiál do britmi vyhĺbeného pásu, čiastočne ho zhutniť vibračnou doskou a v spojení s cestnýrn valcom vytvorit zrekonštruovanú poľnú alebo lesnú cestu.Prehľad...

Hydraulické udržiavanie horizontality nástroja, najmä vyrovnávanie lopaty šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5093

Dátum: 05.02.2009

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: E02F 3/42

Značky: nástroja, vyrovnávanie, udržiavanie, najmä, nakladača, šmykom, horizontality, riadeného, hydraulické, lopaty

Text:

...- prietok zdvihu výložníka,Q - prietok vyrovnávania lopaty pri zdvihu,Q - prietok spúšťania výložníka, 10Q 4- prietok vyrovnávania lopaty pri spúšťaní.Zachovanie schopností ovládania pohybu nástroja V obidvoch smeroch počas režimu zdvihu alebo spúšťania mechanizmu pre manipuláciu s nástrojom vyžaduje zaistenie priority ovládania sekcie nástroja oproti ovládaniu pre samovyrovnávanie nástroja. Funkčnosť tejto priority umožňuje zaradenie...

Abrazívna zostava pre dobývacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18723

Dátum: 06.05.2008

Autori: Ollinger Charles Iv, Snyder Chris, Kreitzberg John

MPK: E02F 9/28

Značky: dobývacie, abrazívna, zariadenia, zostava

Text:

...aby sa na prijatie poistky zabezpečil celý nos,vybranie alebo kanálik v nose, ako je to bežné. Takto sa zvýši pevnosť nosa.V ďalšom aspekte vynálezu zaisťovacia zostava pre zabezpečenie raziaceho dláta o základňu sa môže nastaviť tak, aby dôsledne vyvíjala vopred určenú uťahovaciu silu o raziace dláto, bez ohľadu na veľkosť opotrebenia, ktoré môže existovať v základni a/alebo na raziacom dláte.V ďalšom aspekte vynálezu raziace dláto obsahuje...

Abrazívna zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19901

Dátum: 28.03.2007

Autori: Durand Sevem, Dziugas Radzius, Morris Ray, Carpenter Christopher, Conklin Donald, Bearden James

MPK: E02F 9/28

Značky: zostava, abrazívna

Text:

...aby sa znížilo riziko padnutia alebo stratenia zámky počas inštalácie. Takáto zostava zahŕňa menej nezávislých komponentov a jednoduchší inštalačný postup.V ďalšom aspekte vynálezu zámka a abrazívny prvok možno udržiavať ako jediný komponent z jedného kusa, od zasielania, skladovania, inštalácie a použitie v celom lahko sa pohybujúcom systéme bez spoliehania sa na závitové prvky. Toto usporiadanie umožňuje vylepšené spravovanie dielov a...

Rýchlospojka pre stavebný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9652

Dátum: 01.02.2007

Autor: Perwein Michael

MPK: E02F 3/36, E02F 9/22

Značky: stavebný, rýchlospojka, stroj

Text:

...spojenie pre aspoň jedno hydraulické vedenie vedúce k nástavbovému zariadeniu. Táto hydraulická spojka sa pri upevňovaní nástavbovej dosky na rýchlovýmennom zariadení spojenom s výložníkom bagra aktivuje (zopne). Tak je zaručené, že pri upevňovaní nástavbového zariadenia pomocou zariadenia podľa vynalezu sa tento aspoň jeden hydraulický pohon (hydraulický valec) upravený vnástavbovom zariadení spojí s týmto aspoň jedným vedením, vedúcim od...

Montážna doska pre rýchlovýmenné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9495

Dátum: 25.01.2007

Autor: Perwein Michael

MPK: E02F 3/36

Značky: rychlovýměnné, zariadenie, doska, montážna

Text:

...upevnené na montážnej doske, existuje možnosť obnoviť ich podľa potreby, napríklad keď sú opotrebené alebo inak poškodené. Nie súpritom vynaložené zbytočné náklady.U jednej formy uskutočnenia je úložný čap vytvorený odstupňovane a má jednu excentrickú časť, takže opotrebenie úložného čapu Vzniknuté záberom hákov rýchlovýmennćho zariadenia môže byť vyrovnané natočením úložného čapu. Nie je pritom nutné nahradiť celý úložný čap. Tak môže...

Obrusná zostava pre rýpaciu hranu bagra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14738

Dátum: 29.04.2004

Autori: Emrich Robert, Briscoe Terry

MPK: E02F 9/28, E02F 1/00

Značky: obrusná, bagra, hranu, zostava, rýpaciu

Text:

...vynálezu sa používa závitová zostava klinu a zarážky na zaistenie obrusného člena na mieste na brite. Špecificky kónicky vytvarovaný klin zahŕňa závitovú konštrukciu, ktorá zaberá do spolupracujúcej závitovej konštrukcie na zarážke tak, že klin je hnaný do priechodnej diery a z priechodnej diery otáčaním klinu. Použitie závítového klinu a zarážky uľahčuje inštaláciu a vyberanie zámku a zmenšuje riziko-3 straty zámku v priebehu používania...

Abrazívny prvok pre dobývacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19347

Dátum: 29.04.2004

Autor: Briscoe Terry

MPK: E02F 9/28

Značky: zariadenie, prvok, abrazívny, dobývacie

Text:

...zvyšujú trenie a prekážajú závitovým spojom. Navyše pri používaní štandardného svorníka sa jemné frakcie môžu usadzovať a zacementovat okolo závitov, čím sa otáčanie svorníkom a uvoľnenie dielov stáva extrémne ťažkým.Dokument W 0-A-9501481 uvádza abrazívny prvok, ktorý ma dieru, ktorá je zoradená sdierou na nosovej časti pripevnenej na korček alebo exkavátor na premiestňovanie zeminy. Zostava cievky a klina prechádza cez dieru. Cievka...

Obrusná zostava pre rýpaciu hranu barga

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14698

Dátum: 14.04.2004

Autor: Jones Larren

MPK: E02F 9/28

Značky: hranu, zostava, rýpaciu, obrusná, barga

Text:

...12 (obrázky 3 až 5). Telo 2 výhodne zahrnuje pár koľajničiek 24 pokračujúcich pozdĺž bočníc 26 v smere dozadu od prednej hrany 14 c, 16 c. Kolajničky vyčnievajú nabok von z každej bočnice 26,aby vytvorili konfiguráciu tvaru T. Kolajničky 24 majú prídržné povrchy 25, ktoré sú vzdialené od vonkajšieho čela a otočené k vonkajšiemu čelu 14 b, 16 b. Ako sa diskutuje nižšie, koľajničky 24 spolupracujú s obrubným členom alebo (v tomto prípade)...

Frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5071

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 5/34, E02D 5/18, E02D 17/00...

Značky: podzemné, podzemnej, stěny, vytvárania, zariadenie, spôsob, frézovacie, pôde

Text:

...Vedenie frézy na podzemné steny vo frézovanej spare sa pritom uskutočňujecez frézovací rám, ktorý sa opiera o steny spary. Pôdny materiálodpratávaný frézovacími kolesami sa od frézovacích kolies privádza k odsávaciemu zariadeniu, upevnenému na ráme frézy a dopravuje saPre výrobu zmesi spojiva a pôdneho materiálu však vyžaduje vyššie opísaný spôsob pomerne nákladné čerpacie, miešacie a skladovacieZo spisu JP-A-0830267 O vyplýva spôsob...

Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine a fréza na podzemnú stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2728

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 5/34, E02D 5/18, E02D 17/00...

Značky: spôsob, podzemnej, stěnu, fréza, zhotovovania, stěny, podzemnú, zemine

Text:

...tohto známeho spôsobu je nwžné použit frézu na podzemné steny známu zo spisu DE-C-34 24 999. Tietoznáme frézy na podzemné steny najú frézovací rám a na ňomrotačne poháňané frézovacie kolesá, upevnené na jeho spodnej strane. Fréza na podzemné steny sa spúšťa na lane zo staveniskového vozidla a zatlačuje sa na základe svojej vlastnej hmotnosti do zeminy. Vedenie frézy na podzemné steny vo frêzovacej ryhe prebieha pritom cez...

Spôsob vytvorenia samozhutňovaných zásypov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7268

Dátum: 27.09.2002

Autori: Bakowski Stéphane, Zygomalas Gérard, Debever Dominique

MPK: E02F 5/00, C04B 14/02, E02D 17/06...

Značky: vytvorenia, zásypov, samozhutňovaných, spôsob

Text:

...sa sám V krátkom čase zhutní.0007 Získanie indexu zvýšenej nosnosti V krátkej dobe umožňuje uskutočniť podložnú vrstvu a dokonca základnú vrstvu v hodinách nasledujúcich po zásype a obnovenie prevádzky výkopov do niekoľkých hodín. Toto vlastné zhutnenie prebieha bez zmrašťovania, popraskania alebo okamžitého potenia a postupným0008 Slovným spojením nevysušovaný zásyp sa v zmysle vynálezu rozumie každý materiál, ktorého kritické zaťaženie...

Naberák na drvenie a preosievanie kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 794

Dátum: 29.08.2002

Autor: Azzolin Guido

MPK: E02F 3/04, B02C 1/00

Značky: drvenie, naberák, kameňa, preosievanie

Text:

...žiadne upchávaniev dôsledku zablokovania spracovávaným materiálom.Ešte ďalšou úlohou je vyvinúť naberák, ktorý bude možne prispôsobiť pre rôzne samohybné vozidlá, a ktorýbude ľahko vyrobiteľný V celom rade rôznych veľkostí.Ďalšou úlohou je vyvinúť naberák, ktorý umožni dosahovať optimálne a najmä homogénne drvenie celého raduZhora uvedené úlohy boli v súlade s predmetom tohto vynálezu splnené tým, že bol vyvinutý naberák na drvenie a...

Abrázna zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7322

Dátum: 03.07.2002

Autori: Danks Daniel, Jones Larren, Briscoe Terry, Gaurav Venkat, Fleck Robert, Carpenter Christopher

MPK: E02F 9/28

Značky: abrázna, zostava

Text:

...adaptér svýčnelkom a hrotom umiestneným na výčnelku. Výčnelok je vytvorený s rybinovými drážkami, ktoré sú rovnobežné s hornou stenou výčnelka. Protiľahlé vnútorné strany stien hrotu sú vytvorené s rybinovými pásmi pokračujúcimi dovnútra, ktoré doplňujú drážky, takže pásy sa vsúvajú do konca drážok podľa polohy hrotu na výčnelku. Patent tiež opisuje alternatívu, kde rybinové drážky sú vytvorené v hrote a rybinové pásy sú vytvorené na...

Pripojenie pre opotrebiteľnú súčasť bagra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6978

Dátum: 03.07.2002

Autori: Carpenter Christopher, Graf David, Jones Larren

MPK: E02F 1/00

Značky: pripojenie, bagra, súčasť, opotrebiteľnú

Text:

...V otvore 23. Ako obvod tŕňa, tak i susediaca plocha Q zámkového ústrojenstva sú opatrené vzorom pre zvýšenie trenia. Prostredníctvom vloženia tŕňa úplne do otvoru g je zámkové ústrojenstvo 5 vytlačované von zo zámkovej polohy lg, pričom prostrednictvom otáčania tŕňa môže byt zámkové ústrojenstvo vysunuté von zo zámkovej0006 Adaptér predstavuje základňu, ktorá je pripevnená 1( dobývacej hrane bagra privarením, mechanickým pripevnenínx alebo...

Abrázny člen a abrázna zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6938

Dátum: 03.07.2002

Autori: Jones Larren, Briscoe Terry, Fleck Robert, Carpenter Christopher, Gaurav Venkat, Danks Daniel

MPK: E02F 9/28

Značky: člen, abrázna, abrázny, zostava

Text:

...na výčnelok adaptéra. Vzhľadom na závity sa hrot otáča okolo pozdlžnej osi zuba a všeobecne pritláča zámok o výčnelok adaptéra, ked pôsobia výsuvné sily. Je mnoho menej pravdepodobne, že zámok zlyhá pri takomto druhu prítlačných sil oproti pôsobeniu veľkých šmykových sil v konvenčných zuboch. Kým táto konštrukcia poskytuje veľkú pevnosť a výhody pridržiavania, výčnelok a objimka sú komplikované a nákladnejšie na výrobu.US patent č. 2 987...

Zemný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3211

Dátum: 04.06.2002

Autori: Nielsen Christian, Jaroš Petr, Máša Martin

MPK: E02F 3/36, E02F 3/627

Značky: zemný, stroj

Text:

...svojho rámu na spojenie rámu zemného stroja snosičom príslušenstva, podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že základný rám je vybavený na svojom zadnom čele spojovacou doskou, ktorá je vybavená aspoň jedným polohovacím kolíkom, usporiadaným nanasadenie na polohovací otvor nosiča príslušenstva.Podľa výhodného príkladu uskutočnenia je spojovacia doska vybavená dvoma polohovacími kolikmi a nosič príslušenstva je vybavený dvoma...

Zariadenie na vedenie najmenej jedného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279800

Dátum: 12.03.1999

Autor: Kulle Jürgen

MPK: E02F 3/38, E02F 3/30, E02F 3/39...

Značky: najmenej, vedenie, nástroja, zariadenie, jedného

Zhrnutie / Anotácia:

Rameno (6) rýpadla pozostáva z hlavného výložníka (7) a stĺpika (9), v oblasti svojho hlavného výložníka (7) je vytvorené v lomovom tvare a obsahuje otočný spoj (13), ktorým je hlavný výložník (7) rozdelený na dve časti, ktoré sú proti sebe otočné okolo pozdĺžnej osi jednej z rozdelených častí. Hlavný výložník (7) je prídavne kĺbovo pripojený na vozidlo ďalším otočným spojom, ktorý je prídavným otočným spojom (29) spojený na výkyvné prichytenie...

Prechodový držiak otočnej hlavy s lopatou na výložníku rýpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2064

Dátum: 11.01.1999

Autor: Večera Jan

MPK: E02F 3/38

Značky: rýpadiel, přechodový, hlavy, držiak, výložníku, otočnej, lopatou

Text:

...výhodnom vyhotovení je priečna spojovacia doska na jednom čele rovnakopripevnená k prirube. Tým je usadenie otočnej hlavy na držiaku stabilnejšie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej predstavené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje pohľad na klasické rýpadlo sbežnou lopatou, obr. 2 znázorňuje detail konca výložníka s nasadenou univerzálnou otočnou lopatou známou zo stavu techniky a obr. 3predstavuje...

Rozhrnovacie, zrovnávacie a zrezávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2054

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kráľ Miroslav

MPK: E02F 3/76, A01B 35/04

Značky: zariadenie, zrovnávacie, zrezávacie, rozhrnovacie

Text:

...33, ktoré sú prevádzkovo nainštalované a nastavujú sa pomocou hydraulické ho prestavovacieho zariadenia piestu QNa prestavenie piestu 19 sa používajú dve zariadenia, takže koniec každej reznej čepele je spojený hydraulickým prestavovacím piestovým zariadením vždy s jednou bočnou koľajnicou m, l 8. Taktiežje možné v prípade potreby vybavit hydraulickým zariadením prestavenia piestu 36 len jednu reznú čepeľ 34, pričom druhá rezná čepeľ § 2 bude...

Distanční vložka velkých kulových drah, zejména u velkostrojů povrchových dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260484

Dátum: 15.12.1998

Autor: Láncoš Jozef

MPK: F16C 33/38, E02F 9/12

Značky: dolů, povrchových, zejména, distanční, vložka, kulových, dráh, velkostrojů, veľkých

Text:

...válcového pláště. Podstatou vynálezu je, že uprostřed válcoveho piáště je připevněna kruhové deska,k níž je z boku uchycena .nejméně jedna výztužná deska. V ose v-álcového pláště je v kruhové desce i výztužné desce v-ytvořen otvor, v němž je otočné uložena distanční kulička.Výhodou distančoní vložky podle vynálezu je to, že smykové tření koulí o klec je převeden-o na valivé s dista-nční kuličkou. Také je výhodou automatické...

Kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260476

Dátum: 15.12.1998

Autor: Beneš Antonín

MPK: E02F 9/12, F16C 27/06

Značky: ložisko, kluzné

Text:

...bodu a zesílení servosystémxl, ktorý měří krevní thak v cévách prstu nebo jiné části těla nra základě kompenzaco změn cévního objemu. Dosahuje se toho tím, že obvod pro korekci pracovníhobm iu o. zesílení obsahuje druhý pletysmamgraIický snímač, jehož tlaková manžeta je připojena k tlakovému zdroji s částečně nebo úplně omezenou pulsací a jehož Světelné či-dlvo je přes Zesilovač, špičkový detektor a roorxostabilrlí klop-ný obvod spojeno s...

Uchycení krytu pohonu kolesa zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260475

Dátum: 15.12.1998

Autori: Losík Ladislav, Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/24

Značky: stroje, krytu, pohonů, zemního, kolesa, uchycení

Text:

...části uchycen na ose ko-lesa otočné, přičemž v horní části krytu pohonu kolesa je Výkyvné napojena vzpěra, která je svým protilehlým koncem suvně uchycena například třecím sp~ojem V ~povjistné objímce výkyvně uchycené nxa ocelové konstrukcí kolesového vyložníku. Na kryt pohonu kolesa, či na vzpěru, je napojen koncový vypínač pohonu kolesa.Předmět řešení lze využít například u kolesových rypwdel. Ammm mo VYNÁLEZY 45 vydá 15 04 89 A OBIEVY75...

Kotvení lana kladkostroje zdvihu výložníku zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260474

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/14

Značky: zdvihu, výložníku, kladkostroje, zemního, stroje, kotvení

Text:

...prvním kotevrním úchytem je umístěnla naváděcí kladka.Výhody kotvení lana klwadkostroje podle vynälezu spočívají v tom, že je umožněino několíkrát za životnost lana změnit polohu kotvení lana tak, že po každém překotvení kmltá lalno okolo uzlů kmitání V jiném místě. Postupným překotvováním, vždy po částečném vyčerpaní životnosti lana V uzlu kmi 4täní, sepodstatně prodlouží životnost lana,což sníží pořizovací náklady na lano a zvýší využití...

Zariadenie na spätné získavanie energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280962

Dátum: 10.09.1997

Autori: Scholl Josef, Baltes Herbert, Klauk Bernd

MPK: F15B 11/064, F15B 21/14, E02F 9/22...

Značky: získavanie, špatně, zariadenie, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na spätné získavanie energie, najmä polohovej energie, s aspoň jedným pracovným valcom (110) hydraulicky ovládateľným kvôli striedavému pohybu, najmä na zdvíhanie a spúšťanie pracovných nástrojov, ktorý je napojiteľný na hydraulický okruh s hydraulickým čerpadlom (134) a prostredníctvom spojovacieho vedenia (136) na hydroakumulátor (138). V spojovacom vedení (136) sú usporiadané dva hydraulicky otvárané spätné ventily...

Zariadenie na ťažbu bahna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1414

Dátum: 05.03.1997

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: E02F 5/28, E02F 9/00, E02D 17/16...

Značky: zariadenie, ťažbu, bahna

Text:

...prúdového zberača je ohraničený medzistenou a rozdelený deliacou vložkou na tlakovú komoru a hornú komoru. Horná komora je prepojená nasávacou hadicou na nasávaciu časť kalového čerpadla, ktoréje umiestnené na plávajúcej plošine. Tlaková komora jeprepojená výtlačnou hadicou na odvodňovacie čerpadlo, ktoréje uložené na plávajúcej plošine. Na plávajúcej plošine je umiestnená filtračná nádrž, ktorá je opatrená V dolnej častidnovým uzáverom a...

Koľajové dopravné zariadenie na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278014

Dátum: 11.10.1995

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/06, E01B 27/10, E01B 27/00...

Značky: materiál, koľajové, sypký, dopravné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie je opatrené dopravným pásovým ústrojenstvom, ktoré je umiestnené na koľajovom vozidle a prechádza v podstate v jeho pozdĺžnom smere. Dopravné pásové ústrojenstvo slúži na dopravu sypkého materiálu, najmä zeminy pri čistení štrku koľajového lôžka. Účelom vynálezu je vytvoriť zariadenie na vyriešenie praktických problémov vznikajúcich pri doprave a uskladňovaní odpadovej zeminy čo najjednoduchším spôsobom. Na tento účel je...