E02D 5/74

Spôsob a zariadenie pre napínanie stupňovej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6561

Dátum: 04.03.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E02D 5/74

Značky: stupňovej, spôsob, napínanie, kotvy, zariadenie

Text:

...sú rezervy jednotlivých ťažných prvkovrôzne veľké. Vprípade tažných prvkov s kratšími voľnými dĺžkami ocele sú rezervy už po krátkom preťažení spotrebované, s nebezpečim, že tieto tažné0008 Pre zníženie pracovnej náročnosti pri napínaní je zWO 03/100177 A 1 známy kotvový systém s množstvom ťahových prvkov rozdielnej dĺžky, ktoré všetky sú súčasne napnuté. Pretože však pri tomto postupe sú kratšie ťažné prvky, vztiahnuté na ich dĺžku,...

Spôsob a zariadenie na zhotovenie predpätého ukotvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2543

Dátum: 22.03.2005

Autori: Wagner Alfred, Mocivnik Josef, Egger-mocivnik René, Böhm Karl

MPK: E02D 5/74, E21D 21/00

Značky: zariadenie, predpätého, spôsob, ukotvenia, zhotovenie

Text:

...tým pôsobia proti vytialmutiu, respektíve odstráneniu vŕtacieho ústrojenstva z vŕtaného otvoru. spoľahlivý účinok ukotvenia, hlavne pri použití množiny vedľa seba usporiadaných kotíev, sa však na stabilizáciu obklopujúcehopôdneho alebo skalného materiálu nedá takými tesničmi dosiahnuť, takže by bolo prípadnepotrebné použiť doplnkové prostriedky na ukotvenie, ako je napríldad vynášaiuie vytvrditeľného0008 Vychádzajúc z vyššie uvedeného stavu...

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1696

Dátum: 10.12.1997

Autori: Bombík Anton, Neubeller Martin, Nižník Ľubomír

MPK: E02D 5/74, E02D 5/30

Značky: betonů, prvok, vystuženého, základový

Text:

...časti je z opačnej strany zapustený nosný segment.Využívanie základových prvkov podľa tohoto technického riešenia prináša nasledujúce výhody umožňuje priame spojenie základového prvku a stavebnej konštrukcie bez medzičlánku,monolitickej pätky odstraňuje ovplyvňovanie základových prác nepriaznivými klimatickými podmienkami, čím vylučuje dodatočné náklady betónovania v zimných mesiacoch umožňuje zakladať do zamrznutých základových pôd uľahčuje...

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 670

Dátum: 07.12.1994

Autori: Munka Štefan, Mitro Jozef, Bombík Anton, Puzder Peter

MPK: E02D 5/74, E02D 5/30

Značky: vystuženého, prvok, základový, betonů

Text:

...- i 22. I n . .-. . . ť . . vanla V zlmeš umozlaje zaxadad V z l 4 nuL~ch zakl novych çołach-dovej pâày znižuje deformácie zákkac.7 poästatne znižuje kubatúry výkopov, be tonu, presunov a skladovaąie výrazne skracuje âobu výroby zákla dov po ukončení piloá Hmontáž a pohotovú výmenu náhradnými stavebnými konštrukciami.Prehľad obrázkov na vÝkesochTechnická riešen ie vysvetľuje pomocou výkresov,1na ktorŕch ob znázorňuje základový orvok z...

Združený základový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278366

Dátum: 08.06.1994

Autori: Haug Willi, Fischer Artur

MPK: F16B 13/14, E02D 5/80, E02D 5/74...

Značky: prvok, združený, základový

Zhrnutie / Anotácia:

Združený základový prvok na upevnenie kotevnej tyče (7) vo vŕtanom otvore (1) obsahuje patrónu (3), ktorá je naplnená minerálnou maltou (6), tvoriacou jednu zložku, a vodnou zložkou (5), tvoriacou druhú zložku, a je umiestnená vo vnútornom zásobníku (4). Aby sa dosiahlo rovnomerné a homogénne zmiešanie minerálnej malty (6) s vodnou zložkou (5), obsahuje vodná zložka (5) tixotropný prostriedok a má pastovitú konzistenciu.

Zařízení pro podzemní zakotvení stavební konstrukce ve svažitém terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234012

Dátum: 15.09.1986

Autor: Bollmann Jean-jaques

MPK: E02D 5/74

Značky: terénu, podzemní, svažitém, zakotvení, konstrukce, zařízení, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro podzemní zakotvení stavební konstrukce nebo jiného předmětu ve svažitém terénu sestává z podzemního kotevního bloku 2, z profilového nosníku 3, vyčnívajícího z kotevního bloku 2, a ze stavěcího mechanismu, obsahujícího šikmou podpěrnou desku 4, na jejíž šikmé horní ploše je uložena otočná stavitelná opěrná deska 5, pevně spojená s přidržovacím dílem 6 pro osazení stavební konstrukce 7, přičemž podpěrná deska 4 je spojena s opěrnou...