E02D 5/30

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2982

Dátum: 08.10.2001

Autori: Puzder Peter, Pipa Ladislav

MPK: E02D 5/30

Značky: betonů, vystuženého, základový, prvok

Text:

...uľahčuje ochranu základov v agresivnych hydrogeologických Jodmienlcach,upevňovaním základovej pôdy znižuje deformácie základov pri zvislých a voclorovných zafaženiach, najmä vnepriaznivých geologických podmienkach, potlstatne znižuje kubatúry výkopov, betónu, presunov a skladovanie, rýznamne skracuje dobu výroby základov, po ukončení pilotážnych prác irmožňirje okamžitú montáž stavebných konštrukcií, ich zaťažovr-anie, vprípade porúch, resp....

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1696

Dátum: 10.12.1997

Autori: Bombík Anton, Neubeller Martin, Nižník Ľubomír

MPK: E02D 5/30, E02D 5/74

Značky: vystuženého, betonů, prvok, základový

Text:

...časti je z opačnej strany zapustený nosný segment.Využívanie základových prvkov podľa tohoto technického riešenia prináša nasledujúce výhody umožňuje priame spojenie základového prvku a stavebnej konštrukcie bez medzičlánku,monolitickej pätky odstraňuje ovplyvňovanie základových prác nepriaznivými klimatickými podmienkami, čím vylučuje dodatočné náklady betónovania v zimných mesiacoch umožňuje zakladať do zamrznutých základových pôd uľahčuje...

Pilóta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1588

Dátum: 10.09.1997

Autor: Utajené Meno Pôvodcu

MPK: E02D 5/28, E02D 5/30, E02D 5/22...

Značky: pilota

Text:

...justovanie je možné len s vynaloženim väčšíchsíl, takže sa vzájomné posúvanie musí vykonávať veľmi svedo mite.Z týchto uvedených dôvodov známe pilóty nie sú vhodné akobaranené pilóty pre zhotovenie základov a pod.Ako vyplýva z uvedeného, predmetom techniçkého riešenia je taká úprava pilóty uvedeného druhu, aby sa zvýšila pevnosť spojenia medzi hrdlom a kužeľovým segmentom pri súčasnom zni ženi výrobných nákladov a potrebného montážneho času.U...

Spôsob výroby pilóty tvaru valca a valcového odseku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278616

Dátum: 06.03.1996

Autori: Halvoň Štefan, Vicena Jozef

MPK: E02D 5/30

Značky: odseku, výroby, spôsob, valca, tvaru, válcového, piloty

Zhrnutie / Anotácia:

Do vyhĺbeného otvoru v zemine (2) sa osadí nosný prvok (3) tvaru rovinného odseku valca po dĺžke, ktorý sa vo vyhĺbenom otvore v zemine (2) zabetónuje po hornú hranu päty (4) pilóty (7). Na hornú hranu päty (4) pilóty (7) sa postaví zvislé debnenie (6) v smere osi vyhĺbeného otvoru dotýkajúce sa z vonkajšej strany rovinného tvaru nosného prvku (3). Potom sa po častiach zapĺňa vyhĺbený otvor v zemine (2) nad hornou hranou päty (4) pilóty (7) po...

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 670

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mitro Jozef, Puzder Peter, Bombík Anton, Munka Štefan

MPK: E02D 5/74, E02D 5/30

Značky: základový, vystuženého, prvok, betonů

Text:

...- i 22. I n . .-. . . ť . . vanla V zlmeš umozlaje zaxadad V z l 4 nuL~ch zakl novych çołach-dovej pâày znižuje deformácie zákkac.7 poästatne znižuje kubatúry výkopov, be tonu, presunov a skladovaąie výrazne skracuje âobu výroby zákla dov po ukončení piloá Hmontáž a pohotovú výmenu náhradnými stavebnými konštrukciami.Prehľad obrázkov na vÝkesochTechnická riešen ie vysvetľuje pomocou výkresov,1na ktorŕch ob znázorňuje základový orvok z...