E02D 3/12

Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18896

Dátum: 31.10.2012

Autori: Sigmund Christian, Wehr Wolfgang

MPK: E02D 3/12

Značky: paralelných, prostredníctvom, vytváranie, telies, prúdom, zemných, nástrojov, dýzovým, spôsob, zariadenie

Text:

...vyrobiť účinne, resp. s vysokou tesnosťou medzi0009 Riešenie spočíva v spôsobe výroby zemných prvkov prostredníctvomaspoň dvoch nástrojov s dýzovými prúdmi, so spôsobovými krokmihĺbenie a nastavovanie hĺbky aspoň dvoch nástrojov s dýzovým prúdom tak, že výstupná dýza prvého nástroja s dýzovým prúdom a výstupná dýza druhého nástroja s dýzovým prúdom leží približne v rovine kolmej k pozdĺžnym osiam nástrojov s dýzovým prúdom a otáčanie aspoň...

Metóda na výrobu zemnej maltovej steny v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19694

Dátum: 25.05.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E02D 19/16, E21B 10/44, E02D 3/12...

Značky: stěny, výrobu, zemnej, metoda, maltovej

Text:

...zemný materiál a suspenzia spojiva hotovo zmiešajú na zemnú maitu. Pritom môžu byť počty otáčok jednotlivých nekonečných závitoviek usporiadané aj rozlične voči sebe. Tak môže byť najmä počet otáčok najmenej jednej nekonečnejzávitovky na dopravu zemnej malty nahor väčší alebo menší k počtu otáčok najmenej jednej nekonečnej závitovky, ktorá je naplánovaná na dopravu zemného materiálu zhora do spodnej časti miešania. 0022 Ďalej je na dobrú...

Spôsob a usporiadanie na zlepšovanie pôdy a/alebo zdvíhanie štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15738

Dátum: 04.06.2007

Autori: Lievonen Tuomas, Häkkinen Sami

MPK: E02D 27/34, E02D 3/12, E02D 35/00...

Značky: pôdy, struktur, zlepšovanie, spôsob, zdvíhanie, usporiadanie

Text:

...mech. Toto riešenie tiež trpí problémami, ktoré sú opísané vyššie. Dokument JP 2003 105 745 opisuje riešenie, podľa ktorého sa plastická malta injektuje do pôdy alebo do mechu usporiadaného v pôde. Uvedené problémy sú prítomné aj v tomto riešení, kedy je látka injektovaná do mechu.0008 Dokument JP 9 158 235 opisuje riešenie na korekciu naklonenia budov. Toto riešenie zahŕňa vyvŕtanie diery, ktorá sa rozprestiera pod základmi budovy. Tu, pod...

Spôsob a zariadenie na spevňovanie pôdy vstrekovaním tekutiny do pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8368

Dátum: 16.04.2007

Autor: Sagrillo Francesco

MPK: E02D 5/46, E02D 3/12, E02D 19/18...

Značky: pôdy, vstrekovaním, tekutiny, zariadenie, spevňovanie, spôsob

Text:

...sa v štrbine medzi puzdrom 554 a vonkajšou trubicou 556. Horný koniec spojovacieho prvku 558 je opatrený závitom, ktorým je naskrutkovaný na koaxiálnu trubicu 50 ďalšieho úseku tyče, zatiaľčo vonkajšia trubica 56 ďalšieho úseku nasadá na príslušné valcove sedlo spojovacieho prvku 558, umíestneného mimo závitového spojenia.Štrbina 52 medzi vonkajšou trubicou 56 a vnútornou trubicou 51 ďalšieho úseku tyče je teda spojená so štrbinou medzi...

Spôsob plnenia dutín v pôdnej hmote alebo všeobecne v telesách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8315

Dátum: 24.10.2005

Autor: Canteri Carlo

MPK: E21B 33/138, E02D 3/12

Značky: dutin, pôdnej, telesách, hmotě, plnenia, všeobecné, spôsob

Text:

...zme si vzhľadom na objem vypĺňanej dutiny.0009 Iný spôsob trpiaci rovnakou nevýhodou, že nie je schopný vyplniť klenutý objem, je spôsob opísaný v americkej patentovej prihláške č. 2002/0015619. Tento spôsob spočíva v upchatí podzemných dutín s použitím iba pevného inertnćho materiálu s pomocou nadúvadla s mazací mi účinkami, ktore napomáha jeho distribúcii V dutinách.0010 Ine známe typy spôsobov vypĺňania podzemných dutín používajú plnivá...

Vynálezy kategórie «E02D 3/12» v ZSSR.

Směs pro stabilizaci zemin na bázi rychlovazného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260577

Dátum: 15.12.1998

Autori: Matušina Jan, Vejchoda Jaromír, Nejezchleb Mojmír

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: cementů, rychlovazného, zemin, bázi, směs, stabilizaci

Text:

...se vlhkostí jejich pevnost (únosnost) prudce klesá. Podle ON 73 6181 je cementem portlandským a struskoportlandským stabilizovat nelze, podle ON 73 6186 je ke zpevnění tohoto druhu zemin nutno použít nejprve vápno a potom, nejdříve za osm hodin, cement, přičemž nárůst pevnosti je dlouhodoby a dosažená pevnosti jsou nízke. Navržená směs podle vynálezu stabilizaci těchto zemin umožňuje, navíc odstraňuje dvojí druh pojiva (vápno, cement) a...

Injektážna malta na utesnenie a/alebo spevnenie pôdy alebo materiálov majúcich veľmi nízku priepustnosť a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280334

Dátum: 08.03.1995

Autori: Gouvenot Daniel, Vattement Hubert

MPK: C04B 28/26, E02D 3/12

Značky: malta, priepustnosť, nízku, výroby, utesnenie, materiálov, injektážna, spevnenie, majúcich, velmi, spôsob, pôdy

Zhrnutie / Anotácia:

Injektážna malta na utesnenie a/alebo spevnenie pôdy alebo materiálov majúcich veľmi nízku priepustnosť tvorená zmesou prachu na báze vysokopecnej trosky suspendovanej vo vode a vodného roztoku kremičitanu sodného, ktorej podstata spočíva v tom, že vodný roztok kremičitanu sodného má molárny pomer oxidu kremičitého k oxidu sodnému nižší ako 0,8 a obsah oxidu kremičitého 0,01 až 5 % hmotn. Spôsob výroby injektážnej malty spočíva v tom, že sa...

Syntetická oporná konštrukcia s chráneným lícom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 192

Dátum: 11.08.1993

Autor: Petrik Pavol

MPK: E01C 11/16, E02D 3/12, E02D 17/20...

Značky: syntetická, lícom, konštrukcia, oporná, chráneným

Text:

...rovnaninou alebo gabionmi, ktoré sú pomocou syntetických alebo kovových plošných útvarov ukotvené vVýhodou takýchto syntetických oporných konštrukcií je to, že sú chránené pred slnečným žiarením a pred možnosťou mechanického poškodzovania. Ďalšou výhodou je ich jednoduchá technológia stavby, ekologický vzhľad kamenného prírodného svahu ako aj vysoká ekonomickáSyntetická oporná konštrukcia s chráneným lícom sa buduje nasledovne ...

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278801

Dátum: 19.02.1992

Autor: Raček Marian

MPK: C04B 14/04, C09K 17/00, C04B 14/10...

Značky: samotvrdnúca, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostáva z 8,4 až 21,3 % hmotn. cementu, 4,3 až 21,0 % hmotn. mletého zeolitu so zrnitosťou min. 80 % hmotn. pod 0,05 mm, 65,8 až 73,4 % hmotn. ílovej suspenzie a 1,0 až 1,4 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad, výhodne na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátov jedno- a viacmocných aromatických alkoholov.

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: pojiva, materiálů, utěsnění, například, malty, pomocí, betonů, podloží, injektáže, způsob

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb a okolní zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253723

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bertalan Árpád, Székely Tamás, Csanda Ferenc, Czerny Gyözö, Nagy Gábor

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: zeminy, vodotěsnosti, pevnosti, okolní, zvyšování, způsob, staveb, hloubkových

Text:

...obsahující jednu nebo Více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík,-CHZOH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CHZSOJM, kde M znamená jednomocný kation, R 1 znamená vodík nebo skupinu -CHZOH, n znamená celé Číslo l až 10, m znamená celé číslo0 až 10, p znamená celé Číslo l až 10, r znamená celé číslo O až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorcü I a II je počet skupin -CHZOH alespoň o jednu větší než...

Ílo-kremičité gély pre stavebnú injektáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 238555

Dátum: 01.12.1987

Autor: Rak Rudolf

MPK: E02D 3/12, C01B 33/26

Značky: stavebnú, injektáž, gély, ílo-kremičité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru vodného staviteľstva. Rieši problém výroby injekčných hmot pre utesňovanie hornín a zemín injekčnou technológiou. Podstatou vynálezu je sposob koagulácie vodného skla rozpustnými soľami dvoj- a viacmocných prvkov. Táto reakcia prebieha bez i za prítomnosti ílov, ktoré spolu s gélom kyseliny kremiřitej tvoria a koloidný tesniaci prvok. Vynález može byť použitý pri budování tesniacich clon na vodných dielach, budování...

Dávkovač pro injektážní stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 240005

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ryttnauer Emil, Pech Radovan, Unean

MPK: E02D 3/12

Značky: injektážní, dávkovač, stanici

Text:

...může mít vnější povrch plastové láhve opatřen vodivým povlakem, spojený vedením, tvořeným například ohebným měděrzým lankem, se zemnicíxn prvkem.Řešení podle vynálezu představuje jednodochou koncepci, vedoucí ke snížení pořizovacích nákladů a nároků na odbornost pro 2 240 unsvozních i ůdržbových pracovníků, zejména v dílnách. Dávkovač umožňuje ruční, ale i elektronickou obsluhu programovatelnou jednotkou. Pomocí výškově nastavitelné horní...

Mobilní zařízení s traktorem a přípojným vozidlem k injektování zpevňovací látky do půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238358

Dátum: 15.04.1987

Autori: Leif Hällgren, Signar Lundmark

MPK: E02D 3/12

Značky: traktorem, půdy, zpevňovací, vozidlem, látky, zařízení, injektování, přípojným, mobilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtná tyč, zakončená vrtnou hlavou a spojená s nádrží na zpevňovací látku, je poháněna řetězovým pohonem. Na řetězovém kole jsou ekvidistantní feromagnetická indikační tělíska a proti nim indukční snímač, spojený přes přítlačný kontakt s jedním vstupem zapisovacího přístroje. Přítlačný kontakt spíná pouze při pohybu vrtné tyče nahoru, kdy se do vrtné díry injektuje zpevňovací látka. Na druhý vstup zapisovacího přístroje se přivádí údaj o...

Stabilizace zpětných zásypových zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250141

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pech Jiří, Sequens Jan

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: zpětných, zemin, zásypových, stabilizace

Text:

...kovy ko stabilizaci zpětných zasypových zomin podle tohoto vynálezu.Vodné roztoky solí polyakrylátu s alkalickými kovy so používají v toxtilním průmyslu jako šlíchtovací prostředky nebo ve výrobě omulzních barev a laků. Pro stabilizaci zemin lze použít soli polyakrylátu o molekulární hmotnosti 400 až 6700, s výhodou 550 važ 3 300 s alkalickýmí kovy, zejména sodíkem.Při stabilizaci zeminy zle postupovat tak. že vodným roztokom polyakrylátu...

Úprava zeminy pro zpětné zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250140

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sequens Jan, Pech Jiří

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: zeminy, úprava, zpětné, zásypy

Text:

...deformacím - sedání - zásypu a k poruchám konstrukcí na zásypech založených obvykle komunikace, chodníky, dopravní plochy). Odstraňování a rekonstrukce poškozených konstrukcí je energeticky i nákladově velmi náročné.Tyto nevýhody odstraňuje použití vodného koloidního roztoku oxidu křemičitého pro zpevnění a stabilizacl zemin, používuaných pro zpětné zásypy podle tohoto vynálezu. r Koloidní roztok oxidu křemičítého se. do sud používá jako...

Tamponážní směs na bázi vodného roztoku akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235805

Dátum: 01.12.1986

Autori: Obruča Miroslav, Merta Oldřich, Vrbka Stanislav, Oliva Ladislav

MPK: E21B 33/138, C08L 33/26, E02D 3/12...

Značky: vodného, tamponážní, směs, bázi, roztoku, akrylamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Tamponážní směs na bázi akrylamidu pro dotěsňování zemních plynových sond, hornin a inženýrských děl, např. přehradních betonových hrází, tunelů, základů staven apod. Účelem vynálezu je získání tamponážní směsi,která geluje i při nízkých teplotách a vykazuje dobrou přilnavost k mokrým povrchům. Podstatou vynálezu je tamponážní směs na bázi akrylamidu, která sestává z vodných roztoků monomeru akrylamidu, formaldehydu, persulfátu amonného a chrom...

Způsob injektování vodného gelotvorného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 235539

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nagy Gábor, Moskowszky Ernö, Kassai Ferenc, Czerny Gyözö, Székely Tamás, Sárdi György, Benke István

MPK: E02D 3/12, C08L 33/26

Značky: gelotvorného, způsob, vodného, systému, injektování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšeného způsobu injektování vodného systému (roztoku nebo suspenze) tvořícího gel, stabilizovaného molekulárním kyslíkem a obsahujícího jako prostředek tvořícího gel jeden nebo několik akrylových monomerů rozpustných ve vodě, jako zesíťovací prostředek komonomer metylén-bis-akrylamid a/nebo jedno- nebo dvojmocné aldehydy, jako oxidující složku peroxosíran alkalického kovu a/nebo amonný a jako redukující složku katalyzátorový...

Samorozpínavá injektážní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 230490

Dátum: 01.03.1986

Autori: Benda Roman, Holovko Dmytro

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12, C08L 61/24...

Značky: injektážní, směs, samorozpínavá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samorozpínavou injektážní směs na bázi močovino-formaldehydové pryskyřice, zejména pro stavební účely. Směs obsahuje 30 % až 40 % hmot. slušiny močovinoformaldehydové pryskyřice, 0,3 % až 50 % hmot. látky obsahující uhličitan rozložitelný silnou kyselinou, 30 % až 58,5 % hmot. vody s 2 % až 7 % hmot. katalyzátoru tuhnutí typu silné kyseliny. Samorozpínavá injektážní směs podle vynálezu je určena především pro zaplňování větších...