E02D 29/02

Konštrukcia šikmého oporného múru z opotrebovaných plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7434

Dátum: 01.06.2016

Autori: Hrehová Stella, Balog Michal, Flimel Marián, Durbák Vladimír

MPK: E04B 1/00, E02D 29/02, E02D 17/20...

Značky: oporného, opotřebovaných, šikmého, plastov, konštrukcia, pneumatik, múru

Text:

...plášťov pneumatík, obrázok 2 pôdorysnú schému kladenia jednotlivých prvkov V tretej vrstve a na obrázku 3 je detail spájania plášťov pneumatík.Na obrázkoch l, 2 a 3 je uvedený príklad uskutočnenia konštrukcie oporného múra z opotrebovaných plášťov pneumatík V terénom záreze pôvodnej zeminy l, ktorého podstata spočíva V tom, že na železobetónovom tvarovanom základe z s Vystupujúcou výstužou 5 sú horizontálne uložené plášte pneumatík z...

Spevnený gabion s krabicovou konštrukciou, spôsob jeho výroby a spôsob výroby prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6963

Dátum: 04.11.2014

Autor: Feraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02

Značky: výroby, pletivovej, kovovej, prekrútenej, gabión, konštrukciou, krabicovou, spevnený, spôsob, konštrukcie

Text:

...Pod pojmom dvakrát prekrútená pletivová konštrukcia sa všeobecne myslí pletivová konštrukcia získaná z veľkého rrmožstva drôtov výrazne rozšírených v rovnakom smere, v akom sú spolu prekrútené. Prednostne, ale nie výhradne, sú drôty prepletené po dvoch, aby vytvorili najlepšie šesťuholníkové pletivo. V rovnakej prekrútenej oblasti sú drôty vzájomne prekrútené v rovnakom smere otáčania (napriklad obe v smere hodinových ručičiek,alebo proti...

Spôsob vytvorenia vrstvy na zakrytie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18375

Dátum: 14.10.2011

Autor: De Vries Hugo

MPK: E02B 3/12, E02D 29/02

Značky: zakrytie, pôdy, spôsob, vytvorenia, vrstvy

Text:

...nad spojmi. Takto sú vytvorené oddelené vzpriamené časti.0010 Ak je fólia tkaná a hustota je zvolená minimálne v mieste niektorých skladov, ktorá je nižšia než medzi skladmi, môžu tvoriť prerezané vzpriamené časti voľné vlákna, ktoré môžunapríklad slúžiť ako steblá umelej trávy. Toto môže byť dosiahnuté usporiadanínx menej osnovných alebo útkových vláken(V závislosti na orientácii skladov) V tkanom materiáli V mieste skladov.0011 A naopak...

Svahovacia konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11759

Dátum: 27.11.2009

Autori: Herold Andreas, Esterbauer Roman, Gallob Marco

MPK: E02D 29/02

Značky: konštrukcia, svahovacia

Text:

...chápané nielen zvislé rameno, ale aj rameno, zalomené oproti vnútornému ramenu. Tým je jednoduchým spôsobom možné, že z veľkého počtu vonkajších ramien zalomených výstužných rohoží, slúžiacich ako ukončovacie prvky,sa tvorí najskôr obmedzenie gabionov na strane zeminy, a to zvlášť výhodne uzatvorené,rovné výstužné pletivo, takže následne po zriadení ďalšieho rovného výstužného pletiva ako obmedzenia gabionu na vzdušnej strane môže byť...

Oporný múr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19142

Dátum: 29.07.2009

Autor: Gärtner Christian

MPK: E02D 29/02

Značky: oporný

Text:

...členmi a priečne zadržiavanádoskovitým blokom, pričom spomínaný doskovitý blok pôsobí ako pomerne pevná oporná a stabilizačné stena.0018 Hlavná výhoda spočíva v skutočnosti, že spomínaný doskovitý blok a spomínané stabilizačné členy tvoria prefabrikovanú konštrukciu a to umožňuje rýchlejšiu a univerzálnejšiu inštaláciu niekoľkých konštrukcií vedľa seba na zostavenie wššie spomenutých oporných bariér.0019 To teda vedie nielen k skráteniu doby...

Látka a spevňovacia mreža s obsahom minerálnych vlákien pre inžinierske staviteľstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10924

Dátum: 18.06.2009

Autori: Auray Germain, Ducol Jean-paul, Tankere Jacques

MPK: D03D 15/00, D04H 13/00, E02D 29/02...

Značky: spevňovacia, obsahom, vlákien, inžinierske, látka, minerálnych, stavitelstvo, mreža

Text:

...riešenie.0010 Pri nízkej miere deformácie sa všetky materiály aktívne podieľajú na udržaní stavby. Ked príde kpreťaženiu alebo sa objaví nejaká porucha, jeabsorbovaná materiálom PVA až do 5 deformácie, a nad touto mieru zachytáva lom druhý materiál a upozorní na ňu významnou deformáciou, ale bez Iomu,napríklad pri koľajach vyjazdených na ceste, ktoré sú prejavom lokálneho zosuvu0011 Minerálne vlákna (sklo, čadič) nie sú zatiaľ v...

Spôsob zabezpečenia oporných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10957

Dátum: 17.06.2009

Autor: Sinner Udo

MPK: E02D 29/02

Značky: zabezpečenia, stien, oporných, spôsob

Text:

...vysokotlakových rotačných trysiek. Dokázalo sa, že otvory v stene, zhotovené týmto spôsobom, majú odpor proti vytiahnutiu zatlačenej kotevnej tyče oproti vyhotoveniu otvorov v stene bez vysokotlakového čisteniavŕtaného otvoru vyšší minimálne o 50.0011 Ďalšie výhodné vyhotovenia myšlienky vynálezu sú predmetom ďalších závislých0012 Vynález bude ďalej bližšie objasnený na jednom príklade uskutočnenia, ktorý je0013 Obr. 1 - 4 predstavujú...

Konštrukcia nádoby z pletiva alebo mrežoviny na ochranu proti erózii a spôsob výroby konštrukčnej jednotky na stavenisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286526

Dátum: 12.11.2008

Autor: Piolanti Marco

MPK: E02B 3/12, E02D 29/02

Značky: konštrukcia, výroby, ochranu, nádoby, jednotky, erózii, pletiva, mrežoviny, proti, stavenisku, konštrukčnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia nádoby z pletiva alebo mrežoviny na ochranu proti erózii je určená na použitie na stavenisku, kde táto konštrukcia bude naplnená štrkom alebo iným stavebným materiálom. Obsahuje bočné steny (11), kryt alebo hornú časť (13), ktorej základňa (12) má presah (14), ktorý sa rozkladá aspoň na dvoch susedných stranách základne (12). Konštrukcia nádoby sa dopraví na stavenisko, keď je v zloženom stave, na stavenisku sa zostaví a naplní sa...

Gabión

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9379

Dátum: 20.06.2008

Autor: Eggermont Frederique Ivan Maurice Alois

MPK: E02D 17/20, E02D 29/02

Značky: gabión

Text:

...pre naplnenie kamením a/alebo pieskom a/alebo zeminou a/alebo iným výplňovým materiálom, pričom pole z kovového drôtu prvých oddielov nachádzajúcich sa jeden vedľa druhého majú spoločnú najviac jednu líniu kĺbového spojenia,pričom uvedený gabión zahrňuje geotextiiiu, usporiadanú pre zaistenie permeability gabiónu pre vodu, pričom je zamedzené prechádzaníe pevných častíc cez geotextiiiu, a/alebo zahrňuje kovové pletivo, pričom...

Stavebný prvok na vytvorenie pôdu pokrývajúcich, zadržujúcich a vystužujúcich konštrukcií, najmä na vytvorenie nepriepustných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 286246

Dátum: 12.05.2008

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02

Značky: nepriepustných, stien, prvok, vytvorenie, najmä, zadržujúcich, stavebný, pokrývajúcich, vystužujúcich, pôdu, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Prvok (1) na vytváranie pôdnej krytiny, zadržujúcej a spevňovacej konštrukcie, najmä na vytváranie nepriepustných stien, je tvorený jednoliatym plátom drôteného pletiva a je rozdelený na spodnú časť (301), na prostrednú čelnú časť (101) a na hornú koncovú kryciu časť (201). Tieto časti sú ohraničené spevňovacími tyčami (2, 3), ktoré sú vsadené do ôk drôteného pletiva a smerujú pozdĺž čelnej časti (101) alebo určujú medzi časťami (101, 201, 301)...

Rozkladanie zákopových košov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12552

Dátum: 17.12.2007

Autor: Heselden James

MPK: E02D 29/02

Značky: rozkladanie, zákopových, košov

Text:

...zlepšenie V tejto oblastia zabezpečiť prostriedky, vďaka ktorým bude vztýčeniezákopových košov zo zloženej do rozloženej polohy rýchlea jednoduché bez nevýhod súčasných metód.Prvým aspektom vynálezu je preto prepravník vhodný na uloženiezloženého zákopového koša, z ktorého je možné zákopový kôš rozložiť. Prepravník pozostáva z podlahy, aspoň jednej bočnej steny a strechy a obsahuje prídržný prostriedok, na ktoromalebo ku ktorému môže byť...

Zaklapovací konektor na geomriešku pre systém mechanického spájania segmentového bloku oporného múru vystuženej zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9666

Dátum: 08.05.2007

Autor: Martin Christopher

MPK: E02D 29/02

Značky: mechanického, konektor, vystuženej, bloků, múru, spájania, zeminy, zaklapovací, segmentového, oporného, systém, geomriešku

Text:

...rebrách mriežky zaťažených ťahom iba pozdĺž zadného okraja blokov, V dôsledku toho sa múr otáča dopredu, čo je samo o sebe značne nevýhodné a práve tak zlé, pretože to dovoľujeiba čiarový styk na čelnej a na zadnej strane bloku0011 Obzvlášť nepriaznivo sa to prejavuje na zadnej strane bloku, pretože tlak medzi blokom a mriežkou je zosilnený a mohlo by to vyústit do predčasného zlyhania mriežky. Na betónovýblok pôsobí aj ohybový moment, čo nie...

Zváraná drôtená sieť pre gabióny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5149

Dátum: 08.03.2007

Autor: Schmauser Wolfgang

MPK: E02D 29/02, B21F 27/00

Značky: sieť, drôtená, zváraná, gabióny

Text:

...5 a s hmotnostným podielom zinku 95 predĺženie životnosti o 200 ažPre priememého odborníka nebolo zrejmé, že je potrebné opustiť eutektický bod v binámom skupenskom diagrame hliník - zinok pri 5 podieli hliníka a 95 podieli zinku,pretože s týmto je spojené známe zhoršenie vlastností štruktúry. Okrem toho vedie zvyšovanie podielu hliníka V zliatine k zvyšovaniu teploty topenia a v dôsledku toho k nárastu nákladovna energie a výrobu pri...

Zákopový kôš

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6009

Dátum: 01.11.2006

Autor: Heselden James

MPK: E02D 29/02

Značky: kôš, zákopový

Text:

...z protiľahlých bočných stien, ktoré sa skladajú z množstva deliacich priehradiek spojených vo vymedzených intervaloch množstvom deliacich priehradiek tak, aby priestory medzi susednými pármi deliacich priehradiek spoločne s bočnými stenami tvorili individuálne priestorové usporiadanie zákopovêho koša, prićonl priľahlé strany a deliace priehradky sú navzájonl pospájane otočnými spojeniami,ktoré umožňujú, aby bolo zákopový kôš možné sklápať od...

Bifaciálna výstužná jednotka na opevňovacie práce a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12514

Dátum: 14.09.2004

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02

Značky: výroby, jednotka, bifaciálna, výstužná, opevňovacie, spôsob, práce

Text:

...s prednou stenou aprotihavarijnou stenou, a jednu z ďalších strán umiestenou vblízkosti výstužného základového prvku. Tento rys poskytuje výhodu zabezpečenia maximálnej stability a tuhosti prednej steny a protihavarijnej steny počas plniacich operácií, takže ich chráni proti deformáciám tlakom plniaceho materiálu.0012 Podperné články môžu teda byť vyrábané použitím kovových tyčí, tyčových kovových sekcií alebo podobne. V takom prípade sú...

Prvok na vytvorenie rastlinného porastu zeme, zádržných a výstužných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4469

Dátum: 18.09.2003

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02, E02D 17/20

Značky: porastu, zádržných, rastlinného, prvok, země, výstužných, vytvorenie, konštrukcií

Text:

...byť pripevnená, kde je to vhodné, na predný panel 2 a môže byť pretiahnutá, aby pokryla celú alebo časť dolného a horného panela 5 a 6. Podpery 8 majú Výhodne, ale nie výhradne, trojuholníkový tvar, sú tiež pripojené na predný panel 2. Podpery 8 môžu byť tiež V tvare tyčí pripevnených alebo zakvačených do predného panela 2 a/alebo dolného panela 5. V prípade trojuholníkových podpier 8, zobrazených na výkresoch,je len predná strana 9 každej...

Geomriežka alebo mriežková štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2122

Dátum: 27.06.2003

Autor: Walsh Anthony Thomas

MPK: E02D 29/02, B29C 55/14, B29D 28/00...

Značky: mriežková, struktura, geomriežka

Text:

...štruktúry aspoň vjednom zo smerov MD alebo TD.0007 US-A-3 386 876 predstavuje stav techniky, ako je uvedený vpríslušných predvýznakoch patentových nárokov. Mriežková štruktúra je predovšetkým vhodná ako ľahká ochranná štruktúra.0008 Predmetom tohto vynálezu je prekonať alebo vylepšiť aspoň jednu ztýchto nevýhod riešení doterajšieho stavu techniky alebo poskytnúť aspoň0009 Diskusie o doterajšom stave techniky v opise nie sú uznaním...

Spôsob výroby stavebného materiálu na rastlinnej báze a stavebný materiál získaný uvedeným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11668

Dátum: 28.10.2002

Autor: Freudiger Martin

MPK: C04B 18/24, C04B 18/28, C04B 22/10...

Značky: báze, rastlinnej, získaný, spôsobom, materiálů, materiál, uvedeným, spôsob, výroby, stavebný, stavebného

Text:

...predloženého vynálezu vyriešiť prípadne prekonať vyššie naznačený problém a nevýhody obsiahnuté v stave techniky.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu pomocou stavebného materiálu deñnovaného v nároku 1, pričom závislé nároky uvádzajú výhodné zloženia a znaky.Stavebné materiály podľa vynálezu vyrobené spôsobom podla vynálezu majú najmä v porovnaní so známymi stavebnými materiálmi rovnakého druhu podstatne lepšiu prilnavosť aprispôsobené...

Stavebnicová montovaná opěrná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 265506

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lengyel Karol

MPK: E02D 29/02

Značky: stavebnicová, montovaná, stěna, opěrná

Text:

...může mít ve stýčnýchrozích obnaženu výztuž pro přivaření spojovací příložký.Výhodou stavebnicové montované stěny je že sestává převážně z deskovitých dílců, umožňujících jejich hospodárnou Výrobu, manipulaci, skladování, prepravu i montáž, přičemž vhodně sdružuje výhody většiný známých systémů. Vysoké a nízké svislé nástavce umožňují vybudovat opěrnou stěnu rozličné výšky. Vyšší stabilitu příčného nosného žebra lze přitom zajistit dvojitým...

Stěna z prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253541

Dátum: 12.11.1987

Autor: Čížek Pavel

MPK: E04B 2/66, E02D 29/02

Značky: stěna, dílců, prefabrikovaných

Text:

...prefabrikovaných prvků přivedeny injektážni otvory. V jiném konkretním provedení je monolitická výplň ohraničena na nejméně jedné volné straně prvky03 a 253 541 Kombinovaná stěną podle vynálezu má menší spotřebu prefabri kovanych dílců a přiton se zachovává výhoda snadněho dobetonovávání výplňových částí. Mezery mezi sousedními prefabrikovanými dílci se při dobetonovávání překryji dílci přestavitelného nebo ztraoeného bednění, opřenými o...

Prefabrikovaná opěrná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 249559

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hlasivec Hynek, Klimeš Miloslav

MPK: E02D 29/02, E04C 1/10

Značky: stěna, opěrná, prefabrikovaná

Text:

...prefabríkovaného dílce, snadno vyrobitelného, suàdovatelného, přepravovatelného i osazovatelného, lze stavět velmi variabilní opěrné stěny různé l proměnné výšky a. nejrůznějšího, 1 2 Ž 249 559případně i proetorově řešoného půdorysu, určeného jednak tvarom terénu, ale také etatiekým výpočtu podle předpokládaného tlaku zeminy. Umožňuje to proněnný uhol vzájomného půdorysného náklonu podlouhlých prefabrikovaných dílců. Polodrážlcová...

Stavební dílec pro vyztuženou vnější opěrnou stěnu zemního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229624

Dátum: 01.11.1984

Autori: Betonutépitö Vállalat, Pallay Tibor, Kisteleki Antal, Szemesy István, Szutor László

MPK: E04C 1/10, E02D 29/02

Značky: vyztuženou, zemního, opěrnou, díla, stěnu, vnější, dílec, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavebního dílce pro vyztuženou vnější opěrnou stěnu zemního díla (dálnice, mostní a nájezdové rampy, železniční náspy) je vytvořen s čelním obrysem ve tvaru písmene H a opatřen kotvou, prvkem pro připevnění kotvy a na jedné ze svých ložných ploch nejméně jedním vodicím a spojovacím výstupkem, jemuž na protilehlé ložné ploše odpovídá drážka. Podle vynálezu je stavební dílec na své horní a dolní ložné ploše a podél svých...