E02D 17/20

Konštrukcia šikmého oporného múru z opotrebovaných plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7434

Dátum: 01.06.2016

Autori: Durbák Vladimír, Balog Michal, Flimel Marián, Hrehová Stella

MPK: E02D 29/02, E04B 1/00, E02D 17/20...

Značky: konštrukcia, opotřebovaných, plastov, pneumatik, múru, oporného, šikmého

Text:

...plášťov pneumatík, obrázok 2 pôdorysnú schému kladenia jednotlivých prvkov V tretej vrstve a na obrázku 3 je detail spájania plášťov pneumatík.Na obrázkoch l, 2 a 3 je uvedený príklad uskutočnenia konštrukcie oporného múra z opotrebovaných plášťov pneumatík V terénom záreze pôvodnej zeminy l, ktorého podstata spočíva V tom, že na železobetónovom tvarovanom základe z s Vystupujúcou výstužou 5 sú horizontálne uložené plášte pneumatík z...

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288021

Dátum: 14.11.2012

Autor: Benda Jiří

MPK: G09F 19/22, B32B 3/12, E02D 17/20...

Značky: svahu, majúca, vytvorená, zvažujúci, plocha, povrch, reklamná

Zhrnutie / Anotácia:

Na podklade (1) je roztiahnutá bunková fólia (4) a reklamná plocha je vytvorená ako mozaika z dekoratívnych prvkov (2, 3), ktoré sú situované v komôrkach (5), v rôznych komôrkach (5) vedľa seba sú cielene situované navzájom odlišné dekoratívne prvky (2, 3), pričom aspoň niektoré komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú vysadené vegetačnými prvkami rozmiestnenými v jednotlivých komôrkach (5) ako prvky tvoriace obrazec reklamnej plochy alebo jeho časť,...

Mriežková štruktúra na spevnenie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287451

Dátum: 09.09.2010

Autor: Bach Gary

MPK: E02D 17/20, B32B 3/12, B32B 3/24...

Značky: materiálů, spevnenie, struktura, mriežková

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje mriežkovú štruktúru (10) na spevnenie materiálu obsahujúcu pozdĺžne plastové prúžky (14) umiestnené vedľa seba, ktoré sú spojené spolu v priestorovo bočne obmedzenom priestore, plastové prúžky (14) sú schopné roztiahnutia do šírky, tvoriac jednotnú mriežkovú sieť členov (20), pričom uvedené prúžky (14) tvoria steny (18) členov mriežky, z ktorých aspoň jedna stena (18) člena mriežky má otvory (34), ktorý sa vyznačuje...

Geosyntetická mreža

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16070

Dátum: 25.07.2009

Autor: Pospíšil Karel

MPK: E02D 17/20

Značky: mreža, geosyntetická

Text:

...polohe.0009 Vo výhodnom vyhotovení sú ostria usporiadané ako neprerušené iba na pozdĺžnych alebo priečnych pásikoch osnovy.0010 Vďalšom výhodnom vyhotovení sú ostria nespojité a sú prerušené v oblasti uzlov osnovy. Takáto geomreža sa potom dá ľahko namotávať do balíkov.Prehľad obrázkov na výkrese0011 Vynález bude ďalej predstavený podľa výkresu, na ktorom na obr. 1 predstavuje schematický pohľad na jedno oko geosyntetickej mreže...

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5135

Dátum: 05.03.2009

Autor: Benda Jiří

MPK: E02D 17/20, G09F 19/00, B32B 3/12...

Značky: reklamná, plocha, majúca, povrch, svahu, vytvorená, zvažujúci

Text:

...S ďalšou výhodou je tento sypký materiál v komôrkach zhutnený, napríklad prejazdmi valcom alebo zatlačovaním s poklepmi, na zvýšenú hustotu oproti hustote pri bežnom nasypaní, čo dodáva tejto výplní pevnosť a súdržnosť.Výhodne je bunková fólia opatrená tiež spevňovacími a upevňovacími prvkami na jej ñxácíu na podložke V rozloženom stave a stabilnej polohe. Tým sa rozumie, že sú zvolené prvky, umožňujúce upevnenie fólie voči podložke a...

Gabión

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9379

Dátum: 20.06.2008

Autor: Eggermont Frederique Ivan Maurice Alois

MPK: E02D 17/20, E02D 29/02

Značky: gabión

Text:

...pre naplnenie kamením a/alebo pieskom a/alebo zeminou a/alebo iným výplňovým materiálom, pričom pole z kovového drôtu prvých oddielov nachádzajúcich sa jeden vedľa druhého majú spoločnú najviac jednu líniu kĺbového spojenia,pričom uvedený gabión zahrňuje geotextiiiu, usporiadanú pre zaistenie permeability gabiónu pre vodu, pričom je zamedzené prechádzaníe pevných častíc cez geotextiiiu, a/alebo zahrňuje kovové pletivo, pričom...

Veľkoplošné geomriežky s vysokou pevnosťou v ťahu, spôsob ich výroby, zariadenie na ich výrobu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285738

Dátum: 14.06.2007

Autori: Priewich Stephan, Heerten Georg, Müller Volkhard, Uehlemann Werner

MPK: B29C 65/06, B29D 28/00, B29C 70/00...

Značky: výroby, spôsob, pevnosťou, vysokou, zariadenie, použitie, geomriežky, velkoplošné, výrobu, ťahu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kontinuálnej výroby veľkoplošných geomriežok z krížiacich sa termoplastických pruhov sú tieto veľkoplošné geomriežky v oblastiach prekríženia navzájom spojené zvarením. Použité sú jednovrstvové, homogénne plastové pruhy s orientovanými molekulami a s vysokou pevnosťou v ťahu, pričom veľký počet za sebou a vedľa seba usporiadaných oblastí prekríženia sa v taktovanom procese zvarí súčasne s použitím techniky vibračného zvárania....

Spevňovací systém podloží a zemných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4546

Dátum: 03.08.2006

Autori: Honusová Zdeňka, Gajdošík Jan

MPK: E02D 17/20, E01C 3/00, E02B 3/12...

Značky: spevňovací, podloží, telies, zemných, systém

Text:

...systému podloží a zemných telies podľa technického riešenia je použitie plnostenného zvaru v celej výške systému, čo umožňuje vyrábať delením optimálny rozmer systému presne podľa požadovaných parametrov, a tým dochádza k úspore investičných nákladov stavieb. Použitie predpätia výstužami potom celý systém dokonale spevňuje a zvyšuje jeho životnosť, Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia spevňovacieho systému podloží a zemných...

Pružná nosná zostava na spevnenie neúnosných pôdnych podloží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6073

Dátum: 10.08.2004

Autori: Halamka Ladislav, Kuba Vaclav, Ptáček Ladislav, Novotný Jan

MPK: E02D 17/20, E02D 3/00

Značky: neúnosných, spevnenie, pružná, zostava, pôdnych, nosná, podloží

Text:

...čo vedie kvysokej pevnosti vťahuzhutnenej nosnej sústavy, a k dosialmutiu dlhotrvajúcej, veľmi stabilnej základne pre následnézemné práce. Nosná sústava podľa vynálezu hrá hlavnú úlohu, navyše k už uvedenej vysokej pevnosti v ťahu, tiež pri dosiahnutí vhodnej elasticity v dôsledku použitia materiálu na báze gumy, čo vylučuje možnost poškodenia nosnej sústavy pri záťaži alebo v dôsledku kolísania0008 Pojem integrálna pneumatika (alebo celá...

Prvok na vytvorenie rastlinného porastu zeme, zádržných a výstužných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4469

Dátum: 18.09.2003

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E02D 17/20, E02D 29/02

Značky: porastu, konštrukcií, vytvorenie, rastlinného, zádržných, země, výstužných, prvok

Text:

...byť pripevnená, kde je to vhodné, na predný panel 2 a môže byť pretiahnutá, aby pokryla celú alebo časť dolného a horného panela 5 a 6. Podpery 8 majú Výhodne, ale nie výhradne, trojuholníkový tvar, sú tiež pripojené na predný panel 2. Podpery 8 môžu byť tiež V tvare tyčí pripevnených alebo zakvačených do predného panela 2 a/alebo dolného panela 5. V prípade trojuholníkových podpier 8, zobrazených na výkresoch,je len predná strana 9 každej...

Debniaci nosný systém inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2595

Dátum: 14.08.2000

Autor: Krupička Václav

MPK: E01C 3/00, E02D 17/20

Značky: debniaci, systém, inžinierskych, stavieb, nosný

Text:

...tvaru kolmého štvorbokého ihlanu s výškou 10 až 12 mm a šírkou základne 24 až 30 mm, zktorých sa pripravia tvarované prúžky v požadovaných rozmeroch. Pri zámere použitia debniaceho nosného systému podľa tohoto technického riešenia ako vystužovacieho prvku, i je možné ako výplň použiťakýkoľvek bežne používaný materiál. Pokiaľ má debniaci nosný systém slúžiť súčasneako fmálny povrch budúcej inžinierskej stavby, najmä komunikácie alebo...

Syntetická oporná konštrukcia s chráneným lícom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 192

Dátum: 11.08.1993

Autor: Petrik Pavol

MPK: E02D 17/20, E02D 3/12, E01C 11/16...

Značky: oporná, konštrukcia, syntetická, lícom, chráneným

Text:

...rovnaninou alebo gabionmi, ktoré sú pomocou syntetických alebo kovových plošných útvarov ukotvené vVýhodou takýchto syntetických oporných konštrukcií je to, že sú chránené pred slnečným žiarením a pred možnosťou mechanického poškodzovania. Ďalšou výhodou je ich jednoduchá technológia stavby, ekologický vzhľad kamenného prírodného svahu ako aj vysoká ekonomickáSyntetická oporná konštrukcia s chráneným lícom sa buduje nasledovne ...

Zpevnění výsypkového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 265618

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pichler Evžen, Zmítko Jiří

MPK: E02D 17/20

Značky: zpevnění, výsypkového, tělesa

Text:

...situací, které se V báñském provozu vyskytují.Vlastní stabilizační žeberní blok a vytvořené deformační pásmo může v konkrétních podmínkách lokality plnit i funkci drenážní a odvodñovací, čímž se zvyšuje jeho účinnost. Stabilizační účinek žeberního bloku nevyvozuje pouze těsnější sepětí výplně žeberního bloku,ale též aktivně spolupůsobí i boční tření na ploše nadzemní části žeberního bloku a při skupinovém uspořádání i klenbovitý rozklad...