E02D

Konštrukcia šikmého oporného múru z opotrebovaných plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7434

Dátum: 01.06.2016

Autori: Durbák Vladimír, Balog Michal, Flimel Marián, Hrehová Stella

MPK: E02D 29/02, E02D 17/20, E04B 1/00...

Značky: plastov, konštrukcia, pneumatik, šikmého, opotřebovaných, múru, oporného

Text:

...plášťov pneumatík, obrázok 2 pôdorysnú schému kladenia jednotlivých prvkov V tretej vrstve a na obrázku 3 je detail spájania plášťov pneumatík.Na obrázkoch l, 2 a 3 je uvedený príklad uskutočnenia konštrukcie oporného múra z opotrebovaných plášťov pneumatík V terénom záreze pôvodnej zeminy l, ktorého podstata spočíva V tom, že na železobetónovom tvarovanom základe z s Vystupujúcou výstužou 5 sú horizontálne uložené plášte pneumatík z...

Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7361

Dátum: 02.02.2016

Autori: Matisková Darina, Flimel Marián

MPK: E01C 19/35, E02D 3/074, B25D 17/04...

Značky: doska, rukoväťou, vibračná, odpruženou, tlmením, inerčným

Text:

...koncami hornej rukoväti, na ktorej sú navlečené krytky. Horná rukoväť má vodorovnú časť (tvoriacu pružné držadlo) pokrytú elastickou hmotou. Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmením má na valce tlmiča upevnené zásuvné rúrky s vloženými tlmiacimi vložkami. Do zásuvných rúrok sú nastoknuté ramená, zaistené upevňovacími skrutkami. Na ramená sú nasunuté závažia, ktoré sú k nim fixované zaisťovacími skrutkami. Ich účelom je tlmenie...

Vibračná doska s odpruženou rukoväťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7189

Dátum: 01.07.2015

Autori: Balara Milan, Flimel Marián, Matisková Darina

MPK: B25D 17/04, E02D 3/074, E01C 19/35...

Značky: odpruženou, doska, vibračná, rukoväťou

Text:

...deliaci knížok a súčasne sú na spodnej rukoväti nasunuté dve pružiny. Zospodu je na ňu navlečené puzdro, pričom sú tieto konce spodnej rukoväti zasunuté do valca tlmiča a zaistené proti vysunutiu puzdrom. Valce tlmiča majú zasunuté vymedzovacie trubky a súčasne sú valce tlmiča pevne spojené s koncami hornej rukoväti, na ktorej sú navlečené krytky. Horná rukoväť má vodorovnú časť (tvoriacu pružné držadlo) poklytú elastickou...

Usporiadanie odpruženia rukoväti vibračnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7113

Dátum: 05.05.2015

Autori: Balara Milan, Flimel Marián, Hrehová Stella, Juraško Marcel

MPK: E02D 3/074, E01C 19/35, B25D 17/04...

Značky: vibračnej, dosky, usporiadanie, odpruženia, rukoväti

Text:

...čapu s tyčou,pričom medzi telesom a tyčou rukoväti je umiestnený pružinový doraz. Zároveň je k tyči pripevnená odpružená rúčka pomocou pružín, ktoré sú jedným koncom pripevnené k tyči rukoväti dolnými objímkami a dmhým koncom sú pripevnené k odpruženej rúčke hornými objímkami. Medzi hornými objímkami a odpruženou rúčkou je umiestnený pružný povlak.Dodatočná materiálová základňa pre úpravu rúčky vibračnej dosky je nasledovná- kovové...

Rám dažďového vpustu alebo šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7085

Dátum: 01.04.2015

Autori: Kilián Martin, Točev Ivan

MPK: E03F 5/04, E03F 5/02, E02D 29/14...

Značky: vpustu, dažďového, šachty

Text:

...z betónových skruží l, g, ktoré sú výhodne na úroveň vozovky dorovnávané jedným alebo viacerými dištančnými prstencami 3, z ktorých je na obrázku 1 znázomený jeden na najvyššie uloženej skruží 2, ktorá môže byť upravená do tvaru zrezaného kužeľa či ihlanu. V uskutočnení na obrázku l dosadá na dištančný prstenec g rám i, nie je to však nutné,keďže dištančný prstenec 3 môže byť umiestnený napr. aj medzi homou skružou l a skružou 2 kanálového...

Spevnený gabion s krabicovou konštrukciou, spôsob jeho výroby a spôsob výroby prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6963

Dátum: 04.11.2014

Autor: Feraiolo Francesco

MPK: E02D 29/02

Značky: pletivovej, kovovej, konštrukciou, spevnený, konštrukcie, gabión, spôsob, výroby, prekrútenej, krabicovou

Text:

...Pod pojmom dvakrát prekrútená pletivová konštrukcia sa všeobecne myslí pletivová konštrukcia získaná z veľkého rrmožstva drôtov výrazne rozšírených v rovnakom smere, v akom sú spolu prekrútené. Prednostne, ale nie výhradne, sú drôty prepletené po dvoch, aby vytvorili najlepšie šesťuholníkové pletivo. V rovnakej prekrútenej oblasti sú drôty vzájomne prekrútené v rovnakom smere otáčania (napriklad obe v smere hodinových ručičiek,alebo proti...

Systém na regulovanie výšky hladiny podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6834

Dátum: 02.07.2014

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02D 31/00, E02B 11/00

Značky: výšky, regulovanie, systém, podzemnej, hladiny

Text:

...stabilizačné stĺpiky a dosadací prah, pričom na spodnej hrane každého protipovodňového paneluje umiestnená pružná horizontálna tesniaca lišta s proñlovými drážkami, ktoré samosvome pridržiavajú horizontálne tesniacu lištu na protipovodňovompaneli, pričom medzi stabilizačný stĺpik a spojnicu susediacich protipovodňových panelov je k stabilizačnému stĺpiku pripevnená prítlačná lišta s pružnou vertikálnou tesniacou lištou a protipovodňové...

Poistné spätné zariadenie pre dno nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18528

Dátum: 05.07.2013

Autori: Pally Sébastien, Michel François, Turner David, Lamberton Mikaël

MPK: F16K 15/02, F16K 15/14, E02D 31/12...

Značky: špatně, nádrže, poistné, zariadenie

Text:

...ventilom navrhnutým vo francúzskej patentovej prihláške FR 2 058 253.0006 Vzostup h|adiny spodnej vody môže byť veľmi rýchly. V takomprípade musí byť pritekanie do nádrže cez poistné spätné zariadenia, ktorými jevybavené dno tejto nádrže, takisto rýchle, inak môže plnenie, ktoré má zabránit0007 Ked je poistné spätné zariadenie danej koncepcie dimenzované tak,aby mohlo spoľahlivo bránit odtekaniu do pôdy, môže prepúšťať iba istý prietok...

Automatické preplachovacie zariadenie na reguláciu prevádzky vypúšťacieho sifónového drénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20387

Dátum: 18.06.2013

Autor: Gress Jean-claude

MPK: F04F 10/00, E02D 19/10

Značky: sifónového, zariadenie, prevádzky, drénů, automatické, reguláciu, vypúšťacieho, preplachovacie

Text:

...kritickú hodnotu, ktorú nazývame kritickým prítokom, má statický vztlak tendenciu pretlačiť hydraulickú silu a bubliny stúpajú k hornému bodu PH sifónu 3,kde sa hromadia a môžu spôsobiť odvodnenie sifónu.0005 Tento problém bol riešený tým, že sa zastavil prítok do sifónu 3, keď tento prítok dosiahol uvedenú kritickú hodnotu, aznovu sa uvoľnil, keď vnútri šachty 10, V ktorej je inštalovanýdrén 1, nastal dostatočný hydraulický tlak, aby V...

Kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6353

Dátum: 02.01.2013

Autori: Buchmann Tomáš, Filgas Josef

MPK: E03F 5/10, E03F 5/02, E02D 29/12...

Značky: kanalizačná, šachta

Text:

...osadenie odnímateľného alebo otvárateľného poklopu 5 z plastového, betónového, liatinového, oceľového alebo kombinovaného materiálu. Jednotlivé segmenty gr, Q telesa g a základňa 1 sú zhotovené z plastu, napríklad z polyetylénu, polypropylénu alebo polyvínylchloridu, s hrúbkou 4 až 20 mm a sú pevne spojené, napríklad zvarom alebo lepenírn. Šachta je ďalej vybavená nezobrazeným štandardne vykonaným prívodným hrdlom 2 a výtokovým hrdlom g.Vo...

Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288021

Dátum: 14.11.2012

Autor: Benda Jiří

MPK: G09F 19/22, B32B 3/12, E02D 17/20...

Značky: majúca, reklamná, plocha, vytvorená, svahu, povrch, zvažujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Na podklade (1) je roztiahnutá bunková fólia (4) a reklamná plocha je vytvorená ako mozaika z dekoratívnych prvkov (2, 3), ktoré sú situované v komôrkach (5), v rôznych komôrkach (5) vedľa seba sú cielene situované navzájom odlišné dekoratívne prvky (2, 3), pričom aspoň niektoré komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú vysadené vegetačnými prvkami rozmiestnenými v jednotlivých komôrkach (5) ako prvky tvoriace obrazec reklamnej plochy alebo jeho časť,...

Základy veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20821

Dátum: 07.11.2012

Autor: Coordes Thomas

MPK: E02D 27/42

Značky: základy, veternej, elektrárne

Text:

...tiež ako na vrchnú prstencovú prírubu)zodpovedá vpodstate korešpondujúcej spodnej prírube veže vo veľkosti atype apočtevyvŕtaných otvorov na vedenie upevňovacích svomíkov.0009 Sekcia päty veže má okrem toho vnútomú spodnú podpernú prírubu na nasadenie na základoch, pričom tiež táto vnútomá spodná podpemá príruba je vytvorená ako prstencová príruba a predovšetkým na zlepšenie prehľadnosti je označená ako podpemá príruba. Predovšetkým sú...

Spôsob a zariadenie na vytvorenie stenovitých pôdnych prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20383

Dátum: 05.11.2012

Autori: Sigmund Christian, Falk Eduard

MPK: E02D 19/18, E02D 19/16

Značky: pôdnych, vytvorenie, prvkov, spôsob, zariadenie, stenovitých

Text:

...prvky, ktoré môžu byť označované tiež ako vertikálne lamely alebo tesniace steny, vytvárané porovnatelne rýchlo a nákladovo priaznivo. Navrhnutý spôsob sa pri tom hodí najmä na vytváranie stenovitých pôdnych prvkov s relatívne malými hĺbkami až do piatich metrov. Vytváranie sa uskutočňuje prostredníctvom injektážnej techniky, pričom prostrednictvom nástroja s dýzovým prúdom sa zavádza suspenzia spojiva s vysokým tlakom a vysokou rýchlosťou...

Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18896

Dátum: 31.10.2012

Autori: Sigmund Christian, Wehr Wolfgang

MPK: E02D 3/12

Značky: vytváranie, nástrojov, prúdom, prostredníctvom, paralelných, spôsob, telies, dýzovým, zemných, zariadenie

Text:

...vyrobiť účinne, resp. s vysokou tesnosťou medzi0009 Riešenie spočíva v spôsobe výroby zemných prvkov prostredníctvomaspoň dvoch nástrojov s dýzovými prúdmi, so spôsobovými krokmihĺbenie a nastavovanie hĺbky aspoň dvoch nástrojov s dýzovým prúdom tak, že výstupná dýza prvého nástroja s dýzovým prúdom a výstupná dýza druhého nástroja s dýzovým prúdom leží približne v rovine kolmej k pozdĺžnym osiam nástrojov s dýzovým prúdom a otáčanie aspoň...

Šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16644

Dátum: 30.08.2012

Autori: Lohr Josef, Bauer Hubert, Wankmüller Andreas

MPK: E02D 29/00, E04B 2/00, E02D 29/12...

Značky: šachta

Text:

...steny, že sa dajú elasticky tvarovať.0010 Šachtu podľa vynálezu možno veľmi jednoduchým spôsobomzmontovať, pričom na to nie sú potrebné žiadne nástroje.0011 Účelne možno najspodnejšie stenové dielce nasadiť na spodné lišty a pomocou nich taktiež vyššie popísaným spôsobom zaistiť, pričom spodná časť spodných líšt by mala byť širšia ako hrúbka steny stenových dielcov. Týmto spôsobom sa vhodne zníži tlakové zaťaženie, ktorým pôsobí šachta na...

Stála ručná gumová protipovodňová roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6184

Dátum: 03.07.2012

Autor: Banga Štefan

MPK: E06B 9/00, E04B 1/92, E02D 31/04...

Značky: stála, gumová, ručná, protipovodňová, roleta

Text:

...na živote,zdraví a majetku.Uvedené nedostatky pomôže odstrániť aj predkladané technické riešenie. Stála ručná gumová protipovodňová roleta zabudovaná na mieste tomu určenom zabráni vniknutiu vody do objektov. Stála ručná gumová protipovodňová roleta sa skladá zo základného rámu, prítlačnej lišty, vrchného rámu a gumovej rolety. Na vrchnom ráme stálej ručnej gumovej protipovodňovej rolety sú jednoduché, prítlačné kĺby. Manuálne ovládanie...

Spôsob zvislého pokladania rúrky a príslušné zatĺkacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18906

Dátum: 25.05.2012

Autor: Keuschnig Günter

MPK: E02D 7/06, E02D 13/10, E02D 13/04...

Značky: zvislého, pokladania, zatĺkacie, příslušné, zariadenie, rúrky, spôsob

Text:

...je usporiadané v puzdre a ktoré poháňa baran lineárne pohyblivo uložený v tomto puzdre, a obsahuje tiež zatĺkaciu dosku pripevnenú k puzdru a s výhodou zavesenú, a baran sa môže pohybovať z polohy, v ktorej nie je v kontakte so zatĺkacou doskou, do polohy kontaktu so zatĺkacou doskou zvonka puzdra a späť. Jedná sa tak o kompaktný modulárny variant uskutočnenia zatĺkacíeho zariadenia, ktorý je vhodný na rýchlou montáž na stavebný stroj, ako...

Metóda na výrobu zemnej maltovej steny v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19694

Dátum: 25.05.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E02D 19/16, E02D 3/12, E21B 10/44...

Značky: výrobu, metoda, stěny, maltovej, zemnej

Text:

...zemný materiál a suspenzia spojiva hotovo zmiešajú na zemnú maitu. Pritom môžu byť počty otáčok jednotlivých nekonečných závitoviek usporiadané aj rozlične voči sebe. Tak môže byť najmä počet otáčok najmenej jednej nekonečnejzávitovky na dopravu zemnej malty nahor väčší alebo menší k počtu otáčok najmenej jednej nekonečnej závitovky, ktorá je naplánovaná na dopravu zemného materiálu zhora do spodnej časti miešania. 0022 Ďalej je na dobrú...

Konštrukčná sústava na výstavbu objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6139

Dátum: 03.05.2012

Autor: John Petr

MPK: E04B 1/30, E02D 27/02, E04B 1/04...

Značky: objektov, sústava, konštrukčná, výstavbu

Text:

...prvkov a tiež je možné realizovať aj podkrovnú nadstavbu.Každé opísané i ďalšie uskutočnenie konštrukčnej sústavy podľa technického riešenia rieši rýchly, ucelený, technologicky neprerušený proces výstavby nosnej konštrukcie od základu po stropnú resp. strešnú konštrukciu s minimalizáciou mokrých procesov, bez ohraničenia klimatickými podmienkami pri výstavbe, s maximálnou šetmosťou k stavebnému pozemku pod stavbou a prispieva k...

Základová konštrukcia pozemných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6078

Dátum: 03.04.2012

Autor: Grohman Martin

MPK: E04B 1/20, E02D 27/12, E02D 27/36...

Značky: konštrukcia, stavieb, základová, pozemných

Text:

...bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je znázornená základová konštrukcia pozemných stavieb podľa tohto technického riešenia v axonometrickom pohľade a na obr. č. 2 je znázornený bočný pohľad na základovú konštrukciu pozemných stavieb podľa tohto technického riešenia. Pri tomto uskutočnení je pod železobetónovú základovú pätku umiestnenájedna železobetónová pilóta. Na obr. č. 3 je znázornený bočný pohľad na základovú...

Spôsob na odstraňovanie škodlivej vlhkosti stavieb a pozemkov určených na výstavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6076

Dátum: 03.04.2012

Autor: Sarka Dušan

MPK: E02D 31/10, E02D 31/02

Značky: spôsob, odstraňovanie, určených, vlhkosti, výstavbu, pozemkov, škodlivej, stavieb

Text:

...obrázku č. l je znázornený nákres systému na odstraňovanie škodlívej vlhkosti stavieb a pozemkov určených na výstavbu, na obrázku č. 2 je nadhľad uvedeného systému.Systém je realizovaný vo forme troch vyhĺbených záchytných otvorov z. Výška vodného stĺpca od dna záchytných otvorov je Z 3 000 mm, l 800 mm, l 700 mm. Horizontálne prepojenie systému formou drenážnej rúry Q je realizované v hĺbke 3 600 mm od prírodného terénu plastovou...

Pôdna kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6026

Dátum: 03.02.2012

Autor: Gistr Jiří

MPK: E04H 12/22, E02D 5/80, E04H 17/22...

Značky: pôdna, kotva

Text:

...sú rovnako dlhé a navzájom rovnobežne. Ďalšou výhodnou alternatívou sú tri lopatky, ktorých vonkajší okraj má zaoblený tvar plynulo nadväzujúci na líniu rozbiehajúcich sa bočných okrajov.Zvislé členenie kužeľovej časti je výhodne tvorené špárami, ktoré sú aspoň v jednom mieste premostené bodovým zvarom a navrchu sú ukončené tvarovacímí otvormi.Výhodou pôdnej kotvy podľa technického riešenia z funkčného hľadiska je predovšetkým veľmi dobrá...

Zemná skrutka s univerzálnou doťahovacou hlavicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6025

Dátum: 03.02.2012

Autor: Darebníček Roman

MPK: E04H 12/22, E04H 17/22, E02D 5/80...

Značky: zemná, doťahovacou, hlavicou, skrutka, univerzálnou

Text:

...skrutka zakončená v podzemnej časti hrotom 5 a v nadzemnej časti sú na povrchu základného puzdra 1 umiestnené dve protiľahlé matice Q. Základné puzdro 1 je v nadzemnej časti ďalej vybavené dutou valcovou univerzálnou doťahovacou hlavicou Z s väčším priemerom ako má priemerovo väčšia valcová časť §, ktorá je na jednom konci spojená so základným puzdrom 1 zvarmi m, 10, po stranách matice Q a na druhom konci sú v stene hlavice 2 vytvorené dva...

Ručný podbíjací nástroj na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18500

Dátum: 04.01.2012

Autor: Widlroither Otto

MPK: E01B 27/20, E02D 3/074, E01B 27/14...

Značky: ručný, podbíjanie, nástroj, koľaje, podbíjací

Text:

...celkovej výšky h., nevyváženosti 11 umiestnené pod hornou010 Ako je zrejmé z obr. 3 a 4, sú dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa, ako aj nevyváženosť 11 vedené až do dolnej polovice 13 resp. až k dolnej hrane 7 podbíjacej lopatky 5. Rovina 15 lopatky (obr. 2) podbíjacej lopatky 5 je umiestnená rovnobežne s pozdĺžnym smerom 12 hriadeľa. Dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa je vytvorený s hrotom 19, zužujúcim sa v tvare kužeľa k dolnej hrane 7...

Spôsob vytvorenia vrstvy na zakrytie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18375

Dátum: 14.10.2011

Autor: De Vries Hugo

MPK: E02D 29/02, E02B 3/12

Značky: pôdy, vrstvy, spôsob, zakrytie, vytvorenia

Text:

...nad spojmi. Takto sú vytvorené oddelené vzpriamené časti.0010 Ak je fólia tkaná a hustota je zvolená minimálne v mieste niektorých skladov, ktorá je nižšia než medzi skladmi, môžu tvoriť prerezané vzpriamené časti voľné vlákna, ktoré môžunapríklad slúžiť ako steblá umelej trávy. Toto môže byť dosiahnuté usporiadanínx menej osnovných alebo útkových vláken(V závislosti na orientácii skladov) V tkanom materiáli V mieste skladov.0011 A naopak...

Zemná skrutka na ukotvenie nadzemných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5762

Dátum: 06.06.2011

Autor: Glozyga Josef

MPK: E04H 12/00, E02D 5/00, E04H 17/00...

Značky: nadzemných, zemná, ukotvenie, zariadení, skrutka

Text:

...kusa valeového profilu, ktorý môže byť prípadne aj dutý a je vybavený skrutkovicou 5, pričom výhodná celková dĺžka l.j skrutky vo vzťahu k jeho priemeru D drieku je 15 až 30. Hrúbka steny dutého profilu - rúrky ~ je stanovená normou a mala by byť aspoň 0,08 D. Driek je v dĺžke 10 až 20 D opatrený skrutkovicou,ktorej stúpaníe s je 0,2 až 0,6 D a jej hĺbka ł 1 je aspoň 0,1 až 0,5 D. Skrutka s menšou hĺbkou skrutkovíce je vhodná do ťažkých pôd,...

Vodopriepustný alebo vetraný povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5724

Dátum: 05.04.2011

Autor: Šoška Ľuboš

MPK: E01C 7/00, E02D 17/00

Značky: vodopriepustný, povrch, větraný

Text:

...tieto vodopriepustné a vetrané povrchy využívajú, zachovávajú a zvýrazňujú prirodzené estetická vlastnosti použitého sypkého substrátu, znižujú efekt tepelných ostrovov pri vytváraní vegetačných parkovísk, striech a spevnených plôch.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je znázornený príklad spevnenia svahu a zároveň drenáže pre realizáciu zapustenej stavby s vegetačnou strechou, Na obr. 2 je znázomená realizácia pojazdnej vrstvy parkoviska...

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287623

Dátum: 18.03.2011

Autor: Belička Ivan

MPK: E04H 12/00, E02D 5/00, F16G 11/00...

Značky: stabilizačný, ukotvovací, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok je vyrobený z materiálu s vysokou mernou hustotou, ako napríklad z betónu, výhodne zo železobetónu. Tento stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok má v navzájom dvoch na seba kolmých osiach otočne upevnenú aspoň jednu obruč (2). V každej z týchto obručí (2) je vyhotovená priebežná drážka (4). Pootočením jednej z obručí (2) okolo jednej z osí a pootočením obruče okolo druhej osi vznikne prienik (3) drážok (4)...

Vyztužovacie zariadenie na vystužovanie výkopov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14818

Dátum: 11.03.2011

Autor: Hess Wilhelm

MPK: E02D 17/08

Značky: vyztužovacie, zariadenie, vystužovanie, výkopov

Text:

...nasypať zásypový materiál na násyp medzi výstužovými platňami so zošikmenými hranamipred potiahnutím výstužového zariadenia smerom vpred. Vdôsledku toho nedôjde pripotiahnutí daného zariadenia vpred k preboreniu bočných stien smerom dovnútra výkopu, pretože vnútorný priestor medzi výstužovými platňami sa už vyplnil zeminou.0013 Voľný zadný okraj výstužových platni môže prebiehať šikmo po celej dĺžke výstužovej platne alebo len na...

Zemná kotva na nastaviteľné osadenie tyčového alebo stĺpikového predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5639

Dátum: 04.01.2011

Autori: Jurák Dušan, Ďurina Peter

MPK: E04H 12/00, E02D 5/00

Značky: předmětů, osadenie, kotva, nastavitelné, tyčového, stĺpikového, zemná

Text:

...iba vtlačcné s malým axiálnym upevnenímUpevňovacie zariadenie opisané v DE-PS 40 02 830 je vytvorené z plastu, preto sa môže vyrábať laminovanim, tvarovanim za tepla, vstrekovacim lisovanim a podobne. Tento výrobný postup je však v dôsledku nutných prípravných prác pomeme nákladný a drahý. Takýmto postupom vyrobený kotvový úsek upevňovacieho zariadenia sice nemá žiadne spoje znižujúce jeho pevnosť a stabilitu, ale na dosiahnutie potrebnej...

Hrebeňová konštrukcia na montáž solárnych panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5591

Dátum: 08.11.2010

Autori: Župa Ján, Župa Peter

MPK: E02D 27/00, F24J 2/00, F24J 2/40...

Značky: konštrukcia, panelov, solárnych, montáž, hřebenová

Text:

...7 je poskladaný z betónových tvámic, ktore sú vyplnené líatym betónom. Do základu 7 je vložená kovová časť konštrukcie 1 tvaru obráteného V, ktorá je tvorená zvarencom z L profilu. Na kovovú časť konštrukcie l sú pomocou skrutiek a matíc pripevnené dva páry vodorovných dierovaných otvorených profilov 2 a oproti na kovovú časť konštrukcie 1 dva páry uzatvorených profilov 5. Dierovaný otvorený profil 2 vytvára miesto na upevnenie solárnych...

Kanálový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5582

Dátum: 07.10.2010

Autor: Litvík Ľuboš

MPK: E03F 5/04, E02D 29/14

Značky: kanálový, vpust

Text:

...otvoriť v celom jeho priereze, v dôsledku čoho sa sneh a ľad prepadávajú svojou vlastnou váhou do kanálovej cesty, kde prúdiaca kvapalina roztápa pevnú hmotu (sneh a ľad) na kvapalinu a unáša ju vopred určeným smerom. Topenie snehu a ľadu je dôsledkom toho, že v kanálových cestách prúdi aj v zimných mesiacoch voda s vyššou teplotou, ktorá pochádza z bytového fondu mesta a obce, z kancelárskych budov, z priemyselných prevádzok a pod. Po...

Mriežková štruktúra na spevnenie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287451

Dátum: 09.09.2010

Autor: Bach Gary

MPK: E02D 17/20, B32B 3/12, B32B 3/24...

Značky: struktura, mriežková, spevnenie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje mriežkovú štruktúru (10) na spevnenie materiálu obsahujúcu pozdĺžne plastové prúžky (14) umiestnené vedľa seba, ktoré sú spojené spolu v priestorovo bočne obmedzenom priestore, plastové prúžky (14) sú schopné roztiahnutia do šírky, tvoriac jednotnú mriežkovú sieť členov (20), pričom uvedené prúžky (14) tvoria steny (18) členov mriežky, z ktorých aspoň jedna stena (18) člena mriežky má otvory (34), ktorý sa vyznačuje...

Stroj na vytváranie vŕtaných pilót

Načítavanie...

Číslo patentu: 287449

Dátum: 08.09.2010

Autor: Sherwood David

MPK: E02D 5/34

Značky: stroj, vytváranie, vrtaných, pilot

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj obsahuje vodiace prostriedky (100) na zvislé vedenie otáčaciu hlavu (20), vedenú zvisle vo vodiacich prostriedkoch (100), zemný vrták (22), obsahujúci duté jadro (24) a najmenej jedno rebro (26) v tvare skrutkovnice, pričom jadro (24) má horný koniec a otvorený dolný koniec (24a) ďalej predlžovaciu trubicu (28), ktorej dolný koniec je pripojený k hornému koncu jadra (24) zemného vrtáka (22), pričom otáčacia hlava (20) spolupôsobí s...

Skúšobná metóda pre pilóty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13312

Dátum: 12.08.2010

Autor: Hayden Martin

MPK: E02D 33/00

Značky: piloty, skúšobná, metoda

Text:

...usporiadanie zodpovedajúce úvodnej časti nároku 1.0007 Všetky známe spôsoby zdieľajú nevýhodu vysoké nároky na skúšky a s tým Spojenými vysokými nákladmi. Ale aj z technického hľadiska je spoľahlivosť takto získaných údajov obmedzená, pretože napr. vložené reakčné pilóty, ktoré nie sú v reálnej záťažovej situácii k dispozícii, môžu zmenami podložia ovplyvňovať výsledok merania. Ďalej nie je známym spôsobom možné oddelene zisťovať únosnosť...

Zavrtávacia základňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5432

Dátum: 07.04.2010

Autor: Hořánek Petr

MPK: E02D 27/12, E02D 27/10, E02D 5/80...

Značky: zavrtávacia, základna

Text:

...V pôde voči poveternostným vplyvom. Rovnako tak sa diek môže skladať z viacerých, na sebe nadväzujúcich, profilov a kombinovať otvorené proñly s uzatvorenýrni, guľaté prierezy s viachrannýrni, a podobne.Stúpavosť skrutkovice je daná V rozmedzí 0,1 až 90 . Týmto rozsahom je opäť možno zaistiť rôzne varianty zavrtávacích základní pre rôzne druhy pôd, prípadne pre rôzne typy uvažovaných nadzemných zariadení, uchytených na zavrtávaciu...

Kotevné zariadenie na kotvenie do viacvrstvovej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20284

Dátum: 16.12.2009

Autor: Meline Christian

MPK: E02D 5/80

Značky: kotvenie, pôdy, kotevné, viacvrstvovej, zariadenie

Text:

...môže byť výhodne skosená a posilnená prídavným kovom. Rovnako ako dutá tyč 2,môžu byť tieto skrutkovité kotúče 6 a raziaci kotúč 8 vyrobené z vysokopevnostnej ocele. skrutkovité kotúče 6 a raziaci kotúč 8 sú navarené na tyči 2.0016 Podľa jednej charakteristiky predkladaného vynálezu sa tyč 2 rozkladá v druhej časti 24, za raziacim kotúčom 8, naproti polohovacej doske 5. Hrot 4 sa nachádza na voľnom konci 22 tejto tyče 2. Tento samorezný...

Systém prefabrikovaných dielcov kolektora inžinierskych sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5307

Dátum: 07.12.2009

Autor: Ptáčník Ivan

MPK: E02B 9/00, E02B 13/00, E02D 29/12...

Značky: prefabrikovaných, systém, dielcov, kolektora, sietí, inžinierskych

Text:

...prípade potreby môže byť navyše opatrený tepelnou izoláciou. Homý prefabrikovaný diel, tvoriaci kryt, môže byť tvarovaný a usporiadaný pre bočné odvádzanie povrchovej vody. Ďalej môže byť tvarovaný pre vytvorenie boku obrubníka, pričom jedna strana môže byt tvarovaná v sklone pre bočný odvod povrchovej vody a druhá strana pre vytvorenie boku obrubníka. Povrch homého prefabrikovaného dielu môže byť opatrený protišmykovou, prípadne farebnou...

Svahovacia konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11759

Dátum: 27.11.2009

Autori: Gallob Marco, Esterbauer Roman, Herold Andreas

MPK: E02D 29/02

Značky: svahovacia, konštrukcia

Text:

...chápané nielen zvislé rameno, ale aj rameno, zalomené oproti vnútornému ramenu. Tým je jednoduchým spôsobom možné, že z veľkého počtu vonkajších ramien zalomených výstužných rohoží, slúžiacich ako ukončovacie prvky,sa tvorí najskôr obmedzenie gabionov na strane zeminy, a to zvlášť výhodne uzatvorené,rovné výstužné pletivo, takže následne po zriadení ďalšieho rovného výstužného pletiva ako obmedzenia gabionu na vzdušnej strane môže byť...

Zavrtávacia základňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5226

Dátum: 07.09.2009

Autor: Hořánek Petr

MPK: E02D 27/12, E02D 27/10, E02D 5/80...

Značky: zavrtávacia, základna

Text:

...bočným silám je vytvorenie závitu po celom tele navarením drôtu, čim sa zväčší trenie medzi telom zavŕtavacej základne a pôdou, v ktorej je zavŕtavacia základňa umiestnená.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladně prevedenie navrhovaného riešenia je opísané s odkazom na výkresy, na ktorých je na obr. 1 - záldadné prevedenie zavŕtavacej základne, obr. 2 - variantne riešenie s pomocným vencom uchyteným pomocou bahrov a s pomocnou skmtkovícou,...